Het pillenbedrog

OPINIE

Hans van der Linde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© anp

Met miljardenverslindende marketing propageert de farmaceutische industrie pillen waar ze vooral zelf beter van wordt. Ze schuwt daarbij de misleiding niet, waarschuwt huisarts Hans van der Linde.

U krijgt 5 artikelen van Trouw cadeau. Dit is nummer 4 .

Onbeperkt onze artikelen lezen? Digitaal Basis € 2.50 per week.

De geneesmiddelenmarkt is geen markt. Zo voldoet ze niet aan de gewone wetten van vraag en aanbod. Degene die het product gebruikt, kiest het niet. Degene die het product kiest, betaalt het niet. Degene die het product betaalt, gebruikt het niet. De afzet loopt via de voorschrijfpen van de dokter. Daarop mikt de marketing van de farmaceutische industrie, die het meeste verdient aan nieuwe, gepatenteerde middelen, waarvan ze de prijs eenzijdig kan bepalen.

Wij, artsen, schrijven die nieuwe geneesmiddelen voor. Daar dragen we verantwoordelijkheid voor, maar we worden er zelden op aangesproken. Die nieuwe middelen zijn altijd onbewezen veilig en onbewezen effectief. Pas na toelating tot de markt starten de fase-4-onderzoeken: grote, langlopende onderzoeken waarbij het middel voor de allereerste keer op harde criteria wordt getest, zoals langer en beter leven.

De afgelopen decennia stierven wereldwijd honderdduizenden patiënten door nieuwe geneesmiddelen die nog niet waren onderworpen aan fase-4-onderzoeken. Alleen al door Avandia, een middel tegen suikerziekte, kregen 47.000 mensen een dodelijke hartaanval, stelde een Amerikaanse Senaatscommissie in 2010 vast. Tachtig procent van de Amerikaanse suikerpatiënten en acht procent van hun Nederlandse lotgenoten slikte Avandia toen het in dat jaar van de markt verdween.

Een rechtszaak kwam er niet. Die werd voor 3,7 miljard dollar afgekocht door producent Glaxo, die al een veelvoud van dat bedrag aan dat middel had verdiend.

Misleiding
Bij de fase-4-onderzoeken vallen veel geneesmiddelen door de mand. Veel leed zou patiënten bespaard zijn gebleven, als die onderzoeken vereist waren geweest alvorens een middel op de markt te brengen. De wereldwijde marketing door de farmaceutische industrie maakt gretig gebruik van het tekort aan testgegevens in het begin.

Daarbij schuwt ze misleiding niet. Ze doet ongefundeerde beweringen die door het ontbreken van gegevens niet tegengesproken kunnen worden. Deze manipulatie werkt zo goed dat artsen de nieuwe middelen binnen de kortste keren massaal voorschrijven.

Gelukkig gaan er stemmen op om éérst de fase-4-onderzoeken af te wachten voor een product op de markt toe te laten. De Europese Commissie heeft enkele weken geleden besloten om patiënten met een omgekeerd driehoekje in de bijsluiter te waarschuwen voor producten waarover nog veel onzeker is. Een goede stap.

Farmaceutische bedrijven (en hun lobbyisten) verzetten zich daar fel tegen. Het aantal pillen dat tijdens de patentduur duur verkocht kan worden, zal erdoor dalen.

Opinieleiders
Om artsen te bewegen een bepaald middel voor te schrijven, maken pillenfabrikanten gebruik van farmamarketing. Daar gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden in om.

Bladen als Pharmaceutical Marketing (deze markt kent zeker twintig van zulke vaktijdschriften) leggen de fijne kneepjes uit van het werven van 'mollen'. Een M.O.L. is een medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en leermeester.

Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. Wie de markt wil veroveren, moet de opinieleiders voor zich winnen. Dat is de laatste twintig jaar gangbare praktijk.

Op ieder lucratief vakgebied hebben pillenfabrikanten wereldwijd planmatig nauwe relaties met mollen aangeknoopt.

Zij worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan fase-4-onderzoeken, benoeming tot lid van een advisory of scientific board, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen en vele andere emolumenten. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing.

Afhankelijkheidsrelatie
In ons land voltrok zich een ontwikkeling die heeft gemaakt dat Nederlandse universiteiten in sterke mate meewerken aan farmamarketing. Het begon allemaal in Rotterdam. In 1987 vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen waarvan ik een kwart eeuw deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector magnificus Alexander Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, 'Naar een ondernemende universiteit'. Universiteiten moesten de markt op en een 'derde geldstroom' genereren, geld uit de private sector, van bedrijven dus.

Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farmamarketing. Academici moeten heden ten dage ernstig rekening houden met de vraag of hun uitlatingen de industrie welgevallig zijn. Dat leidt ertoe dat hoogleraren vaak zwijgen als zij zouden moeten spreken en dat zij spreken als zij zouden moeten zwijgen.

Dit vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid, die de farmaceutische industrie in hoge mate vrij spel geeft.

Mollen
Voor deze academische en andere medische opinieleiders heeft de farmamarketing bijzondere belangstelling: artsen die in de redacties zitten van medische bladen, lid zijn van wetenschappelijke adviesraden, deelnemen aan commissies die richtlijnen of behandelstandaarden opstellen, of die optreden als docent tijdens de nascholingscursussen voor huisartsen.

Voor artsen is nascholing verplicht. Maar de overheid faciliteert die niet, ze heeft er geen geld voor over. De industrie is daar maar al te graag wel toe bereid en die biedt cursussen spotgoedkoop aan, of zelfs gratis. Zo drijft de overheid artsen in de armen van de commercie.

"Hoe zorg je ervoor dat je productkampioenen (mollen, red.) effectief communiceren in jouw belang?", vroeg Pharmaceutical Marketing zich af. Het antwoord was onthutsend eenvoudig: huur deze mollen in als adviseur. "Dat is de krachtigste methode om dichter bij mensen te komen en hen te beïnvloeden. Het helpt niet alleen bij het bepalen van de inhoud van de nascholing, maar het helpt ook bij het proces van afweging hoe een arts het best kan worden gebruikt."

Dat blijkt een effectieve strategie te zijn. Neem de mollen - waaronder zes Nederlandse professoren - die de cholesterolverlager Lipitor op een reclame-dvd van producent Pfizer aanbevelen. De vertrouwde cholesterolverlager simvastatine werkt prima én is veel beter onderzocht, maar in de afgelopen tien jaar hebben we in Nederland twee miljard euro méér uitgegeven aan het veel duurdere Lipitor.

Uit de schaarse effectiviteitstudies blijkt helemaal niet dat Lipitor beter scoort. Wel dat het veel meer bijwerkingen heeft, maar daarover zwijgen de mollen op de dvd. Pfizer bedankt hen op de hoes van de dvd hartelijk voor hun 'heldere analyses'.

EASD
Hoe kun je aan een grote reclamecampagne voor een geneesmiddel zien dat het betreffende medicijn nog maar liever niet moet worden voorgeschreven? Heel simpel: een geneesmiddel dat zo'n campagne nodig heeft verkoopt zichzelf blijkbaar niet. Is het een therapeutische aanwinst, dan behoeft het geen reclame. Beroepsbeoefenaren hijsen het gratis op het schild. Dus: wantrouw middelen waarvoor veel reclame wordt gemaakt.

Goed voorbeeld zijn de DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten, nieuwe antidiabetica waarvoor miljarden aan reclame wordt gemaakt. Bijna dagelijks ontvangt de Nederlandse huisarts mailings en aankondigingen van congressen, symposia, nascholingen en e-learning over het onderwerp. Lobbyisten zijn op pad en bewerken politici, zorgverzekeraars, toezichthoudende gremia, journalistiek, patiëntenverenigingen, leden van standaardcommissies en vele anderen. Artsenbezoekers richten zich op de beroepsbeoefenaren en hun medewerkers. Dankzij deze campagnes slikken in Nederland nu 50.000 suikerpatiënten Januvia en Janumet.

Onlangs bracht Vrij Nederland de Nederlandse diabetes-mollen in beeld: een handvol hoogleraren met conflicterende belangen die de reclamecampagne ondersteunen. Andere artsen, die waarschuwen voor het gevaar van deze geneesmiddelen, komen in Nederland nauwelijks aan het woord en hun boodschap wordt dan ook niet gehoord.

De diabeteszorg in Europa wordt volledig beheerst door de EASD, de European Association for the Study of Diabetes. Die belegde afgelopen herfst een congres in Berlijn om de nieuwe antidiabetica in de voorschrijfpen te krijgen. Uit 131 landen werden ruim 18.000 artsen ingevlogen. Kosten: 60 miljoen euro. In Nunspeet werd het congres dunnetjes overgedaan. En dat voor middelen die dertig keer zoveel kosten als de gangbare middelen, geen betere regulatie van de glucose geven en onbewezen veilig en onbewezen effectief zijn.

Zelf heb ik - met het oog op de exorbitante marketing - geregeld gewezen op de gevaren van Januvia, waarvoor de Amerikaanse toezichthouder FDA al in 2009 waarschuwde. Een maand geleden bleek uit onderzoeken dat deze middelen binnen enkele jaren de kans op een alvleesklierontsteking verdubbelen en waarschijnlijk zelfs tot alvleesklierkanker kunnen leiden.

Ik zei onlangs in een interview dat patiënten vanwege dat kankergevaar beter hun oude vertrouwde diabetesmedicijnen konden blijven gebruiken. Het blad waarin die uitspraak verscheen, kreeg meteen de advocaten van het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk op zijn nek. Als geen ander wist Novo Nordisk dat de feiten klopten, maar het bedrijf probeerde ze uit de publiciteit te houden. Hoe moet je zoiets kwalificeren? Als intimidatie? Bedreiging? Erger?

'Krachtig wapen'
Het kan ook subtieler. Afgelopen maand besloot ik een kijkje te nemen bij een door de industrie georganiseerde cursus over anticonceptie. Zoals bekend heeft het Leids Universitair Medisch Centrum aangetoond dat pillen als Marvelon, Femodeen, Ministat, Diane, Mercilon, Yaz, Yasmin, Qlaria, YAZ en Zoely een verhoogde kans op trombose en longembolie met zich meebrengen. Het Nederlands Huisartsen Genootgenootschap en het Geneesmiddelenbulletin ontraden deze pillen al jaren. Aan leken is moeilijk uit te leggen waarom ze nog steeds niet van de markt zijn gehaald, waarom artsen die pillen nog steeds voorschrijven, en waarom apotheken die pillen blijven afleveren zonder herhalingsrecept.

De fabrikanten van deze achterhaalde pillen zien met lede ogen aan dat hun markt toch langzaam afbrokkelt. Om dat tij te keren grijpen ze naar het beproefde middel dat Pharmaceutical Marketing beschrijft als 'een krachtig wapen voor promotionele activiteiten door marketingafdelingen': de nascholing van medici. Dus kregen we namens producent MSD een cursus vol zinnige informatie van een eloquente gynaecoloog.

Ik weet haast zeker dat geen van mijn medecursisten de marketingmisleiding heeft onderkend. Die bestond in het twijfel zaaien over de kans op trombose. Zolang er immers sprake is van een 'controverse in de geneeskunde', grijpen toezichthoudende gremia niet in. Zij laten de kwestie eerst door partijen in het veld uitvechten en pas dan komen ze in actie. Zij passen er, niet geheel onbegrijpelijk, voor om zich in de strijd te mengen.

De tweede tactiek was nog geraffineerder. De eerder genoemde pillen zouden volgens onze welbespraakte gynaecoloog vrouwen meer keuze bieden: voor ieder een pil op maat. Wil ze meer libido, snorharen en acne, of juist minder van dat alles?

Wat aan die verkooppraat ontbrak was een onderbouwing. Maar in de wereld van subjectieve beleving van de pil en van door advertorials in damesbladen opgewekte voorkeuren is het goed manipuleren door marketeers. Je reinste misleiding - maar als altijd verpakt in goede en praktijkgerichte nascholing. Mijn collega-huisartsen gingen tevreden naar huis, met veel nuttige tips op zak. Ik ben benieuwd wat ze in hun spreekkamer voorschrijven.

Onafhankelijke nascholing
Aan de uitwassen van farmamarketing moet een einde komen. Ze schaden de gezondheidszorg en ze jagen de kosten enorm op. Een probaat middel is om nieuwe geneesmiddelen pas toe te laten tot de markt als de fase-4-onderzoeken zijn voltooid. Veel middelen zullen die markt dan nooit bereiken en patiënten worden dan niet meer blootgesteld aan de gevaren van onvoldoende geteste medicijnen. Onjuiste claims gaan tot het verleden behoren omdat meer bekend is over de middelen. De duur van geneesmiddelenpatenten zou kunnen worden verlengd met de tijd benodigd voor fase-4-onderzoek. Dat moet de farmaceutische industrie als muziek in de oren klinken.

Deze maatregel kan alleen wereldwijd worden ingevoerd. Ondertussen moeten wij in Nederland met kracht streven naar afschaffing van het merkwaardige fenomeen dat financieel belanghebbenden onze artsen nascholen. Een door de industrie nageschoolde dokter is een dure dokter die verkeerde dingen leert. De patiënt is de dupe. Daarom moet een onafhankelijke nascholing in het leven worden geroepen.

Zolang die er niet is, moet snel het toezicht op de commerciële nascholing worden verscherpt. Ik zeg dat niet zomaar. Zes jaar was ik lid van het College voor Accreditering Huisartsen, dat de verplichte nascholing beoordeelt op haar wetenschappelijke gehalte. Dat college kampt met zeer beperkte middelen om die taak te vervullen. Toetsing en visitatie kunnen maar marginaal plaatsvinden.

De overheid dient het college méér financiële armslag (en ruimere bevoegdheden) te geven. Dat is een investering die zichzelf snel zal terugverdienen.

Hans van der Linde is sinds 38 jaar huisarts in Capelle aan den IJssel. Hij was staf-lid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van het College voor Accreditering Huisartsen.

​https://www.trouw.nl/opinie/het-pillenbedrog~acac42f7/

 

 

 

 

Radio 1 - Heeft de griepprik zijn langste tijd gehad?

 

Gepubliceerd op 29 jan. 2014Op dit moment doet de Gezondheidsraad onderzoek naar de griepprik. Over een paar maanden komen ze met hun advies aan de minister. Huisarts Hans van der Linde denkt dat die griepprik zijn langste tijd heeft gehad. Een gesprek met deze huisarts en een reactie van Arno Heltzel, van Unie KBO, de grootste ouderenorganisatie in Nederland. -uploaded in HD at http://www.TunesToTube.com

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzXE8R46pH0

 

De gezondheidsraad doet zelf geen onderzoek maar beooreeld onderzoeken van anderen. De minister van gezondheid volgt de adviezen van de gezondheidsraad op. 60 miljoen per jaar kost de griepprik de overheid per jaar. Huisartsen verdienen er €6000,- aan.

De farmaceuten hebben in 30 jaar geen onderzoek gedaan of de griepprik wel werkt.

 

https://youtu.be/UzXE8R46pH0?t=326

RIVM klaagt huisarts Hans van der Linde aan voor wegens smaad - Pauw & Witteman

https://www.youtube.com/watch?v=BXLIxMhUioQ

Rechter buigt zich over conflict huisarts Van der Linde en RIVM

De poging om het conflict tussen huisarts Hans van der Linde uit Burgh-Haamstede enerzijds en de Nederlandse Staat en het RIVM anderzijds met praten op te lossen, is vanmiddag mislukt. Van der Linde stond woensdag bij de Middelburgse rechtbank tegenover het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RIVM-topman Roel Coutinho en De Nederlandse Staat. Tegen Van der Linde was een bodemprocedure aangespannen vanwege uitlatingen die hij in het programma Moraalridders gedaan had over de griepprik en belangenverstrengeling bij het RIVM. In een speciale rechtszitting (comparitie) werd een laatste poging gedaan om deze kostbare procedure te voorkomen en met wat geven en nemen tot een vergelijk konden komen. De rechter zal op 23 mei vonnis wijzen.

https://www.youtube.com/watch?v=QX7hlCDZGU4

 

Willeke Slingerland interviewt Hans van der Linde: Over pharma-marketing.

Gepubliceerd op 10 jun. 2016

 
GEABONNEERD 21K
 
 

Over pharma-marketing. Van der Linde werkt nog 1 dag per week in de groepspraktijk in Capelle aan den IJssel, waar hij al sinds 1975 praktiseert. Daarnaast is hij minstens zoveel tijd kwijt aan zijn ‘activisme’. De afgelopen tien jaar werd hij bekend om zijn kritiek tegenover de farmaceutische industrie, medische opinieleiders met conflicterende belangen, gesponsorde nascholing en griepvaccinaties. Hij schrijft artikelen, columns en blogs, geeft voordrachten, colleges en interviews, en stuurt wekelijks e-mails naar een adressenbestand van zo’n 2500 mensen. Marketing van de farmaceutische industrie is gebaseerd op het generiek beïnvloeden van de wetenschap, de toelatingscommissies en de medici. Geneesmiddelen worden grotendeels ontwikkeld door de universiteiten, die vervolgens worden opgekocht door de industrie. De patenten die daarop worden verkregen worden vervolgens economisch misbruikt en zijn nadelig voor de volksgezondheid. Van der Linde pleit ervoor dat de patentregelingen worden herzien. Ondersteun ook Café Weltschmerz! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-eEHZ7hSXeg

 

Huisarts Hans van der Linde, wij staan achter je

Dec 2011

 

Huisarts Hans van der Linde ageert al lange tijd tegen de griepprik. Grote groepen Nederlanders, bijvoorbeeld ouderen en mensen met longproblemen, krijgen de prik op kosten van de overheid toegediend terwijl het nut nooit overtuigend wetenschappelijk is aangetoond, vindt Van der Linde, die niet de enige medicus is, die bedenkingen heeft tegen de prik.

Dus Huisarts Hans van der Linde twijfelt aan het nut van de griepprik. Dat mag. Het RIVM en Roel Coutinho twijfelen daar niet aan. Ook dat mag. Als hoogleraar werkt Coutinho ook als RIVM-directeur ‘Infectieziektebestrijding’ samen met farmaceutische bedrijven. 

Hans van der Linde heeft dit feit publiekelijk aan de kaak gesteld en noemt dit beestje bij de naam: ‘belangenverstrengeling’. Toen Van der linde, op aandrang van de directeur-generaal van het RIVM, zijn mededelingen niet wilde terugnemen, is hij gedagvaard voor een rechtszaak, waarbij het RIVM niet koos om de rechter een voorlopige uitspraak te laten doen, via een Kort Geding, maar direct een zogenaamde bodemprocedure aanspande bij de rechtbank in Middelburg. Het RIVM en Coutinho kozen voor een soort intimiderende rechtsgang, in plaats van een open discussie. Wat hebben zij te verbergen, vragen wij ons af!

Dit is bovendien een rechtszaak die zich jaren kan voortslepen, waardoor de kosten voor dokter Hans van der Linde kunnen oplopen tot wel € 50.000,- en mogelijk aanzienlijk zelfs meer, kosten die hij uit eigen zak moet betalen. Hij wel, want de Nederlandse belastingbetaler betaalt de kosten van de andere partij, het RIVM. Op zich natuurlijk al een kwalijke zaak..!! Wij van WantToKnow en Wij worden wakker vinden dit geheel onjuist..! Want ook het RIVM zou toch gebaat moeten zijn bij een snelle, zij het voorlopige, uitspraak van een Nederlandse rechter. Betekent dit dat het RIVM het niet erg vindt, als andere artsen en wetenschappers, om maar eens twee groepen te noemen…, op hun beurt de belangenverstrengeling verder onderwerp maken van gesprek..?!

Als het RIVM uiteindelijk de zaak verliest, dan krijgt Van der Linde zijn proceskosten niet terug – alleen een zeer klein deel van de kosten is terug te eisen. Het RIVM en Coutinho hebben die zorgen niet, zij procederen op kosten van de overheid, van ons belastinggeld dus. Een schandalige zaak. En het gaat in deze zaak feitelijk ook nog eens om de vrijheid van meningsuiting, niet eens om de feitelijke inhoud van de belangenverstrengeling…! Elke burger die een beetje nadenkt, concludeert DAT ER SPRAKE is van belangenverstrengeling…! Coutinho spreekt sowieso met twee petten op en de vraag is dan ook gerechtvaardigd of hij niet met een dubbele tong spreekt.

Van der Linde, en met hem een groot aantal artsen, hoogleraren en andere geïnteresseerden vinden dat het debat over nut en noodzaak van de griepprik breeduit in de samenleving moet worden gevoerd, niet voor een rechtbank. 

Hans van der Linde zal zich alleen goed kunnen verdedigen als hij financiële steun krijgt. In ingezonden brieven in de media is afgelopen weken veelvuldig aangedrongen op de vorming van een steunfonds voor Van der Linde. Dat is er nu.

Er is een website opgezet om huisarts Hans van der Linde financieel bij te staan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en diens directeur ‘Infectieziektebestrijding’, professor Roel Coutinho.
http://www.steunhuisartsinproces.nl/ 

Help Hans van der Linde in zijn verdediging, help hem zijn kosten voor deze verdediging te dragen en MAAK TEGELIJKERTIJD EEN GEBAAR..!! Hoe meer mensen een bedrag of bedragje overmaken, des te groter het protest tégen het RIVM..!! Dus het gaat NIET ALLEEN om het bedrag maar ook om het aantal mensen dat protesteert.
Verzoek aan de lezers: Maak een kleine bijdrage over naar Stichting steun huisarts in proces, bankrekeningnummer Rabobank 16.79.65.425. Hoe de gelden besteed gaan worden kunt u volgen op de website. Wij hopen dat ook u deze doelstelling onderschrijft, en deze arts(en) met woorden én daden wilt steunen.

Twintig artsen scharen zich achter Hans van der Linde vs RIVM

Het heeft lang geduurd, maar Nederland lijkt langzaam wakker te worden. Nadat een kleine voorhoede van een man of zes, zeven al tien, twintig jaar gewaarschuwd heeft voor de enorme greep van de farmaceutische industrie op de medische sector, lijkt nu het tij te keren.
Al jaren roept Van der Linde dat aan de macht van de farmaceutische industrie paal en perk moet worden gesteld. Een op 9 december gepubliceerd rapport van de Gezondheidsraad stelt hem definitief in het gelijk.
Conclusie van dit rapport: wie betaalt, bepaalt. En wie betaalt? Juist: de farmaceutische industrie.

Van der Linde gaat harde uitspraken niet uit de weg. Volgens hem loopt nagenoeg 100% van de cardiologen aan de leiband van de farmaceutische industrie. En van de huisartsen laat de helft de oren naar de fabrikanten hangen. Dat gaat vaak ten koste van de patiënt, aldus Van der Linde. Want de farma-industrie heeft volgens hem geen gezonde mens voor ogen, maar heeft juist baat bij zoveel mogelijk zieke mensen. En wie nog niet ziek is, moet snel een ziekte worden aangepraat. Want dat levert vette winst op. “Als (potentieel) patiënt ben je onderwerp van winstbejag’’, aldus Van der Linde. “De verkoop van ziekten is big business!’’.

De big farma- industrie heeft volgens hem geen gezonde mens voor ogen, maar heeft juist baat bij zoveel mogelijk zieke mensen. En wie nog niet ziek is, moet snel een ziekte worden aangepraat. Want dat levert vette winst op. ,,Als (potentieel) patiënt ben je onderwerp van winst bejag’’, aldus Van der Linde. ,,De verkoop van ziekten is big business!’’. Van der Linde noemt de hysterie rond de Mexicaanse griep als voorbeeld. Niks pandemie, integendeel. ,,De gevaarlijkheid van dat virus is nooit aangetoond’, zegt Van der Linde. De industrie heeft desondanks enorm veel verdiend aan de vaccinatie. Logisch, aldus de huisarts. Want degenen die de minister adviseren over inenten, zijn financieel afhankelijk van de farmaceutische industrie. Wat vervolgens gebeurt, is dat mensen massaal angst wordt ingeboezemd, zodat iedereen snel een griep spuit gaat halen. De enige die daar echt beter van worden, zijn de aandeelhouders van de       farmaceutische bedrijven. Een van de voorbeelden die Van der Linde aanhaalt is het gedoe om hoge bloeddruk. ,,Heb je geen hoge bloeddruk dan is de kans op een hartinfarct 4 procent. Heb je wel hoge bloeddruk, dan stijgt de kans op een infarct tot 6 procent. De medicijnen doen iets in het gebied daar tussen ’’, aldus Van der Linde. Iets dergelijks geldt  volgens hem, zij het in mindere mate, voor statines tegen te hoog slecht cholesterol. Daarmee verlaag je het risico op een infarct met nog geen tien procent. ,,Als patiënt zou je jezelf de vraag kunnen stellen of je alle bijwerkingen over wilt hebben voor zo’ n kleine marge", al dus Van der Linde.Het aantal hart infarcten is wel is waar sterk verminderd, benadrukt de huisarts. ,,Dat komt niet door betere medicijnen, maar door een beter voeding's patroon en minder roken. Met name roken is de grote killer’. 

Standaarden
Waar Van der Linde steeds weer op hamert is, dat de farmaceuten niets moeten hebben van ,,standaarden’. Die worden geformuleerd op basis van langlopend onderzoek dat wel vijf jaar kan duren. Deze onderzoeken moeten aantonen of een medicijn werkzaam en veilig is. Maar omdat de resultaten pas na vijf jaar bekend zijn, en een patent  voor een medicijn tien jaar geldig is, zijn de farmaceuten de helft van de tijd en dus van hun inkomsten kwijt, als ze moeten wachten op de uitslag       van zo’ n langlopend onderzoek. Ze gooien de pillen maar alvast op de markt, zoals gebeurde met de door de patenten erg dure merken Lipitor en Crestor. ,,Deze statines zijn dus niet bewezen effectief en veilig", zegt  Van der Linde. ,,Dat betekent dat wanneer je als patiënt een nieuw middel neemt, je per definitie een proefkonijn bent’’. De standaarden zijn de vijand van de industrie, weet Van der Linde. Inmiddels is bekend dat de nieuwe statines kunnen leiden tot suikerziekte. Als bijwerking. Kortom: Weet wat je slikt! En wil je dat wel! Dat zijn vragen die elke patiënt zichzelf moet stellen.En dan het wetenschappelijk onderzoek dat ons nieuwe en betere geneesmiddelen moet opleveren. Dat is al decennia lang niet meer onafhankelijk, weet Van der Linde. ,,Elke universiteit moet bij het bedrijfsleven het handje ophouden voor extra geld. Medische wetenschappers zijn daarmee afhankelijk van de geldstroom vanuit de farmaceuten. En dus lopen ze bij die farmaceuten aan de lei band’. s zo’n verstrengeling  tussen bedrijven en wetenschappers te voorkomen? ,, Zo lang er geldstromen blijven lopen, gaan mensen neigen en buigen", zegt Van der Linde. ,,De bedrijven bepalen wat onderzocht moet worden. Dat staat ook in het rapport van de Gezondheid's raad. Nieuwe medicijnen moeten vooral veel geld en winst opleveren. Doen ze dat niet, dan wordt het onderzoek stop gezet, ook  al is er een grote behoefte aan zo’ n medicijn. Artsen beginnen wakker te  worden", benadrukt Van der Linde. En dat is mede aan het enthousiasme te danken waarmee hij jarenlang collega-artsen heeft voorgehouden dat het belang van de farmaceutische industrie niet hetzelfde is als het belang van de patiënt.

Coutinho: BOTER OP HET HOOFD..!
Coutinho is directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieuhygiëne (RIVM) en als zodanig een invloedrijke gezondheidsautoriteit die een leidende rol speelt van overheidswege bij de bestrijding van infectieziekten, waaronder de jaarlijkse griepvaccinatie. Daarnaast kreeg hij eerder dit jaar een dubbele benoeming als hoogleraar voor Utrecht Life Sciences, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, publieke instanties en het bedrijfsleven.


Roel Coutinho in een bekende pose, wenkbrauwen de lucht in.. "Het is de normaalste zaak van de wereld dat wij bij de farmaceutische wereld op schoot zitten"..!

Coutinho geeft dus als deeltijdhoogleraar leiding, en neemt deel, aan samenwerkingsverbanden waaraan ook de twee grootste farmaceutische bedrijven van Nederland, Glaxo-SmithKline en MSD deelnemen..!! Als dat geen belangenverstrengeling is? En Van der Linde doet niets anders dan wijzen op deze twee kanten van Coutinho’s bezigheden als een voorbeeld van belangenverstrengeling in de zin waarin deze term internationaal wordt gebezigd binnen de medische wereld.

Deining
De stap naar de rechter veroorzaakte veel deining binnen de medische wereld. 4 Hoogleraren huisartsgeneeskunde hadden zich al snel achter Van der Linde geschaard; maar nu komen daar nog eens 20 wetenschappers bij. Ze vinden dat het normaal moet zijn, dat artsen discussiëren over zaken als belangenverstrengeling.
Ze vinden het volledig onterecht dat Coutinho en het RIVM naar de rechter zijn gestapt. Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben de minister van Volksgezondheid Edith Schippers om opheldering gevraagd over de kwestie.

De nieuwe groep die Van der Linde nu een hart onder de riem steekt met hun open, ingezonden brief in Trouw, bestaat uit 20 hoogleraren, medisch specialisten en huisartsen. Zij roepen het RIVM op de bodemprocedure tegen huisarts Hans van der Linde te staken. Schrijvers van de brief zijn onder anderen Dick Swaab en Douwe Draaisma.

Discussie
De briefschrijvers stellen dat Coutinho een discussie smoort die moet worden gevoerd: “Wij vinden het beschamend dat Van der Linde’s commentaar wordt beantwoord met een gang naar de rechter door Coutinho en het RIVM. Wij roepen hen op, hun gerechtelijke stap terug te nemen en een open gesprek aan te gaan, niet alleen met van der Linde, maar met het Nederlandse publiek, over de al dan niet aanwezige belangenverstrengeling bij de heer Coutinho".

De kat op het spek binden, de stethoscoop op het geld.. Niet gezegd dat de kat snoept, of dat de arts door de knieën gaat. Maar vooral het gedrag van Big Pharma toont keer op keer aan, dat zij keihard 'het spelletje spelen' en dat zij de/hun medische katten wel heel strak op het spek binden..! Of zoals Hans van der Linde het prachtig verwoordt: "Zolang er geldstromen blijven lopen, gaan mensen neigen en buigen. De farmaceutische bedrijven bepalen wat onderzocht moet worden. Dat staat ook in het rapport van de Gezondheidsraad. Nieuwe medicijnen moeten vooral veel geld en winst opleveren. Doen ze dat niet, dan wordt het onderzoek stop gezet, ook al is er een grote behoefte aan zo’n medicijn’’.

Dat is de koninklijke weg waarlangs de integriteit en de onafhankelijkheid van het RIVM gehandhaafd kan blijven. Wij achten de juridische weg een even grove als vruchteloze wijze om een discussie te smoren die in alle openheid gevoerd moet kunnen worden.” Lees de gehele brief.

Steun aan deze huisarts
Vorige week stelden 4 hoogleraren in de huisartsengeneeskunde al in een open brief aan Medisch Contact, dat het ‘onjuist is om een lopend professioneel discours over de betekenis van mogelijke belangenverstrengeling via een juridische ingreep te beëindigen’. Zij riepen eveneens het RIVM op om de aanklacht tegen Van der Linde in te trekken. Artsen en wetenschappers besloten de huisarts te helpen door bovenvermeld steunfonds in te stellen.

 

Bronnen: 
www.wanttoknow.be 
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/nog-20-artsen-achter-v-d-linden-vs-rivm/ bron: o.a. Skipr 
Gedeelten uit interview dat eerder verscheen in Hartbrug - Magazine (is daar nu weg gehaald)


Meer over Vaccinatie:
Onthouden van de wereld bevolking geheime vaccinatie congres op de bijwerkingen van : 

Thimerosal en Aluminium verbindingen in alle vaccins van de wereld waarbij naar voren kwam dat het een gevaar vormde voor de volksgezondheid en welzijn van patiënten.Die de top artsen in 2000 hebben ge doofpot voor de wereld.
Geheime Aluminium congres mei 2000 deel 1 http://www.autismhelpforyou.com/AL%20-%201.pdf 

Geheime Aluminium congres mei 2000 deel 2 http://www.autismhelpforyou.com/AL%20-%202.pdf 

Geheim Simpsonwood Memo s juni 2000 http://www.scribd.com/doc/2887572/Simpsonwood-Transcript20Searchable

Belangrijke feiten: web pagina over vaccinatie http://www.autismhelpforyou.com/

http://www.wijwordenwakker.org/en/gezondheid/artsen-aan-het-woord/p1466

Dirre van de Wijk interviewt Hans van der Linde; Farmaceutische industrie misleid

Dirre van der Wijk (11) praat met Hans van der Linde over de macht van de Farmaceutische industrie. Dirre is onze jongste interviewster die het talent heeft nogal vasthoudend gesprekken te voeren. Van der Linde werkt nog 1 dag per week in de groepspraktijk in Capelle aan den IJssel, waar hij al sinds 1975 praktiseert. Daarnaast is hij minstens zoveel tijd kwijt aan zijn ‘activisme’. De afgelopen tien jaar werd hij bekend om zijn kritiek tegenover de farmaceutische industrie, medische opinieleiders met conflicterende belangen, gesponsorde nascholing en griepvaccinaties. Hij schrijft artikelen, columns en blogs, geeft voordrachten, colleges en interviews, en stuurt wekelijks e-mails naar een adressenbestand van zo’n 2500 mensen. Ondersteun ook Café Weltschmerz! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

https://www.youtube.com/watch?v=pcQDWdB3se8

Er zijn twee toonaangevende tijdschriften op het gebied van geneesmiddelen: Het Geneesmiddelen Bullitin en Het Nederlands Tijdschrift van Geneeskund,,en die hebben gezegd dat de griepprik niet bewezen effectief is. 

Professoren krijgen geld voor onderzoek van de pharmaceutische industrie, en gaan dan vervolgens de middelen van de pharmaceutische industrie aanprijzen. De artsen worden misleid door professoren met belangenverstrengelingen.

De pharmaceuten hebben erg veel geld, kopen vier pagina's inde Libelle,, en zeggen daar wat ze willen.

Cholesterol is een verzonnen probleem. Het wordt erg opgeblazen. Cholesterol verlagers zijn vaak onnodige medicijnen.

Cholesterolverlagende middelen hebben ernstige bijwerkingen.

https://youtu.be/pcQDWdB3se8?t=766

BNR Nieuwsradio

Gepubliceerd op 24 sep. 2018

We slikken met veel te veel medicijnen, terwijl een groot deel van die pillen helemaal niet goed werkt. Dat zegt oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl. Hebben we een ‘pillenprobleem’? Te gast: Hans van der Linde, huisarts en oud-lid van het College voor Accreditatie Huisartsen. Hij schreef het voorwoord van Het Pillenprobleem. Frans de Loos, biotechnoloog en mede-oprichter van het bedrijf FairMedicine.

https://www.youtube.com/watch?v=hzTO8nIjNUg

De pharmaceutische industrie verdiend wereldwijd 1200 miljard Euro per jaar. 150 miljard daarvan gaat naar marketing. Daardoor kunnen ze alles sturen. 

https://youtu.be/hzTO8nIjNUg?t=400

Samenvatting

Medicijnen worden in de handel gebracht als keuringsinstanties vinden dat een middel meer werking dan bijwerking heeft. Maar meestal zijn die geneesmiddelen helemaal niet goed onderzocht, of alleen bij een heel kleine patiëntengroep. Eenmaal in de handel worden ze op grote schaal gebruikt door honderdduizenden patiënten. De farmaceutische industrie vaart daar wel bij, maar geldt dat ook voor de gebruikers van deze middelen? Epidemioloog en voormalig huisarts Dick Bijl stelt in Het pillenprobleem zeer kritische vragen over het gebruik van een aantal zeer veel gebruikte medicijnen. Is het wel nodig en verstandig dat zoveel mensen zoveel medicijnen gebruiken? Wat zijn eigenlijk de bewijzen voor de werkzaamheid van die middelen? En wat is werkelijk bekend over de bijwerkingen? Is minder medicijnen eigenlijk niet veel beter? De farmaceutische industrie haalt alle trucs uit de kast - en bedenkt steeds nieuwe - om hun middelen mooier voor te stellen dan ze zijn. Dick Bijl in Skepter
Gepubliceerd op 2 okt. 2018
 

Huisarts Hans van der Linden in dit fragment van RTL Late night op 1 oktober 2018: "Er is geen bewijs dat de griepprik werkt." Van der Linde zegt dat er al gedurende 30 jaar om goed onderzoek wordt gevraagd. Dat is nota bene in het voordeel van de farmaceutische industrie, want bij een positieve uitkomst wordt heel Nederland gevaccineerd. Maar dat onderzoek komt er maar niet. Dat geeft te denken.... Zie ook hier:
https://www.dodelijkeleugens.nl/nl/videos/griepprik-zonder-bewijs/

https://www.youtube.com/watch?v=045MqVyJ7QM

 

 

 

 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 24-02-2019 23:20