Hans Moolenburgh: 'Ik krijg graag gelijk'

Door: Dana Ploeger − 27/08/16, 22:01
© Merlijn Doomernik. Hans Moolenburgh: 'Als je een kind verliest, kom je daar nooit echt overheen. Je past het in je leven in, maar bent blijvend geamputeerd.'

Levenslessen Oud-huisarts Hans Moolenburgh (91) strijdt al zijn hele leven voor een natuurlijke aanpak van ziektes. Terwijl de alternatieve geneeskunde net weer ter discussie staat, ziet hijzelf een omslag in denken. 'Maar we zijn er nog lang niet.'

Les 1: Maak wat van je geleende tijd
"De oorlog heeft een enorme impact op mij gehad. Ik was vijftien toen ons land bezet werd. Mijn moeder was inmiddels gehuwd met mijn tweede vader mr. L. de Blécourt, hij was officier van justitie. Tijdens de hongerwinter bezocht de Gestapo de arrondissementsrechtbank aan de Prinsengracht in Amsterdam en vroeg naar mijn vader. Hij bleek door een NSB'er op een fusilleerlijst gezet als represaille voor sabotagedaden door het verzet. Omdat mijn vader er die dag niet was, grepen de Duitsers rechter W.J.H. Dons die wel in huis was en schoten hem even verderop dood. Ik was geschokt.

Dat bewuste fusilleerdocument heb ik later in handen gekregen en het ligt hier nog altijd in huis. Kun je je dat voorstellen?

December 1944 omsingelden de Duitsers Haarlem en pakten tijdens die zogeheten Sinterklaasrazzia honderden jongens en mannen op. Terwijl de Duitsers bij ons op de voordeur bonsden, ontsnapte ik samen met een vriend via de achterdeur. We renden op blote voeten het besneeuwde Naaldenveld in. Ik nam toen ineens een gekke slingerweg. Ik had het idee dat ik werd geleid, alsof ik niet zelf rende. Door die slingerweg ontweken we exact de Duitse wachtposten, bleek later. Een wonder. Ik heb daarna altijd het gevoel gehad dat ik leefde in geleende tijd. Ik moest wat van mijn leven maken. Ik was niet voor niets gespaard."

Les 2: Door eigen verdriet kun je anderen troosten
"In datzelfde laatste oorlogsjaar werd ik verliefd op een jonge vrouw. Jaren eerder had ik haar al eens als meisje ontmoet en dacht toen al: wat een lief kind is dat. Niet vermoedend dat zij later mijn vrouw zou worden. Dit jaar zijn we 65 jaar getrouwd. Ik heb ongelooflijk met haar geboft; zij brengt mij warmte en we kunnen samen ontzettend lachen. We hebben vijf kinderen gekregen, dertien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In 1999 hebben we verdrietig genoeg onze enige dochter verloren aan kanker, ze was nog maar veertig en liet drie kleine kinderen achter. Ze was onder behandeling van een regulier oncoloog, maar ik kon haar ook met alternatieven ondersteunen, zodat ze geen pijnbestrijding nodig had en tot het einde toe helder was.

Als je een kind verliest, kom je daar nooit echt overheen. Je past het in je leven in, maar bent blijvend geamputeerd. Mensen zeggen weleens dat zo'n verlies na een paar jaar minder verdrietig wordt. Ik ervaar dat niet zo. Afgelopen zomer trouwde haar oudste dochter. Naast de feestvreugde was er bij ons, haar broers en haar drie kinderen het diepe verdriet dat onze Elisabeth dit feest niet meer mee kon maken. Ze wordt blijvend gemist.

In mijn leven heb ik oneindig veel mensen getroost bij verdriet en narigheid.

Het is denk ik ook eerlijk dat ikzelf door zo'n enorm leed ben gegaan. Na mijn dochters overlijden wist ik pas wat mijn patiënten werkelijk voelden. Sindsdien sta ik meer naast de ander die verdriet heeft. Ik heb me altijd een mens met een bestemming gevoeld. Mijn opdracht is volgens mij zo goed mogelijk andere mensen helpen. Niet alleen bij hun gezondheid, maar ook met hun geloof en verdriet."

Les 3: Mensen zijn hardleers
"Zolang ik niet uit het zadel word geschoten, ga ik door met mijn strijd. Tijdens lezingen vertel ik over de gevaarlijke tijd waarin we leven. Ik ben geen wanhoopsprofeet en wil mensen zeker niet bang maken, maar ze realiseren zich te weinig dat onze vervuilde aardbol hun gezondheid aantast. Onder andere door de vele straling waar we aan worden blootgesteld en ons drinkwater, waar nog altijd medicijnresten in zitten.

Mijn archief zit vol wetenschappelijke artikelen hierover, maar die verschijnen nauwelijks in reguliere medische tijdschriften, omdat reguliere artsen het lichaam puur chemisch bekijken en niet vanuit het brede holistische perspectief, zoals ik.

Toen ik begin jaren vijftig als huisarts begon, doorliepen kinderen alle bekende kinderziektes en bouwden zo hun weerstand op. Dat hoefde je als arts maar een beetje te begeleiden. Zo'n dertig jaar geleden veranderde dat beeld. Doordat de omgeving ongezonder werd en steeds meer kinderziektes werden weggeënt, zag ik een vloed aan allergieën en intoleranties ontstaan. Lees er 'Vaccinatie' van dr. Viera Scheibner maar op na over hoe vaccinatieprogramma's het immuunsysteem van kinderen aantasten. Jarenlang heb ik deze kinderen begeleid en vaak was aanpassing van hun voedingspatroon al genoeg om klachten te verhelpen. Vooral suiker is een grote boosdoener.

Nu zie je steeds meer mensen suiker uit hun dieet bannen, dat adviseerde ik dertig jaar geleden al. In 1972 verscheen het boek 'Pure, White and Deadly' van prof. John Yudkin over de gezondheidsgevaren van suiker, maar niemand luisterde. Gelukkig zien ouders dat nu wel in en geven hun kinderen gezonde alternatieven. Overigens wees Hippocrates, de grondlegger van de westerse geneeskunst, omstreeks 400 voor Christus al op het belang van gezonde voeding; dat uitgangspunt zijn reguliere artsen een beetje kwijtgeraakt."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Les 4: Dwarsliggen helpt
"Al tijdens mijn studententijd zocht ik naar meer biologische manieren om bijvoorbeeld kanker aan te pakken. Ik was niet erg onder de indruk van de kankergeneeskunde van die tijd en wilde weten wat de werkelijke oorzaak was van die ziekte. Begrijp me goed. Ik doe geen cent af aan de verworvenheden van de huidige wetenschappen met moderne medicijnen, fantastische operatietechnieken en diagnostische methoden. Maar ik vind de huidige geneeskunde te veel lik-op-stuk. Het is allemaal symptoombestrijding en daar pak je de oorzaken van ziektes niet mee aan.

Langzaam maar zeker ben ik een van de nestors van de niet-toxische tumortherapie geworden, waarbij de eigen afweer van de patiënt wordt versterkt door gezonde voeding en aanvullende preparaten en vitamines. In die tijd werden huisartsen nog vervolgd als zij kankerpatiënten complementair behandelden. Ik ben nooit aangeklaagd. Met de toenmalige staatssecretaris van volksgezondheid had ik een heldere afspraak: wij mochten ons werk doen zolang we de huisartsenvereniging volledig op de hoogte hielden van wat we deden. Ik hield patiënten ook niet weg bij reguliere oncologen. Ik was meer een gezondheidsexpert die mensen preventief adviseerde en vertelde hoe ze niet opnieuw kanker konden krijgen.

In 1968 begon ik een andere strijd. In dat jaar besloot de regering fluor aan het drinkwater toe te voegen. Ik schreef een stuk in de krant waarin ik waarschuwde voor de toename van kanker. De Inspecteur voor de Gezondheidszorg van Haarlem riep me op het matje en verbood me zo te schrijven, ik zou de bevolking ongerust maken. Ik gaf aan dat ik het als burger had geschreven, niet als arts. Later bleek dat Den Haag hem die opdracht had gegeven. In 1976 werd fluor in water officieel verboden.

In die tijd werden mijn ideeën vaak geridiculiseerd. Gelukkig zie ik nu een omslag. Steeds vaker zetten artsen complementaire middelen, aanvullende therapieën of voedingsadvies in. Het is fijn dat meer mensen kiezen voor biologische voeding, en suiker - dat funest is voor veel kinderen - in de ban doen. Ja, ik krijg graag gelijk."

Les 5: Wees niet bang voor vijanden
"We zijn er alleen nog lang niet. Deze natuurlijke visie wordt gigantisch tegengewerkt, vooral vanuit de farmaceutische industrie. Vorig jaar verscheen het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche. Het gaat over de farmaceutische industrie die tot alles in staat is om maar woekerwinsten te maken.

In de VS zijn verscheidene klokkenluiders op medisch gebied op raadselachtige wijze plots overleden, onder wie vorig jaar mijn goede vriend Nicholas Gonzalez. Hij was een van de beste artsen op het gebied van biologische kankerbehandelingen. Er wordt gefluisterd dat deze klokkenluiders zijn omgebracht. Keiharde bewijzen heb ik niet, maar ik heb wel begrepen dat de hartvaten van Gonzalez bij de autopsie zwartgeblakerd bleken. Zoiets hebben collega's die ik erover sprak en ikzelf nog nooit gezien bij een sectie."

Les 6: Laat je leiden (door God)
"Ik heb diep vertrouwen in het leven. Ik weet dat deze wereld door de goede God is geschapen en dat hij ons liefheeft en wil helpen. Van toeval is geen sprake; ik word geleid. Dat vertrouwen mis ik bij jonge mensen, zij zijn zo pessimistisch. Zelf groeide ik op als enig kind bij mijn moeder, zij ging scheiden toen ik een half jaar oud was. Dat was heel wat in die tijd. Ik was een eenling, maar wel een gelukkige eenling. Mijn moeder was een enig mens en nam me mee naar tentoonstellingen en muziekvoorstellingen. Ze heeft een grote rol in mijn leven gespeeld.

De vaderfiguur in mijn leven was mijn grootvader. Hij woonde bij ons om de hoek en nam me mee de natuur in en leerde me alles over bloemen, planten en vogels. Ik kan zijn stem nog horen als ik nu door de natuur wandel. Ik was dol op leren en las alles wat ik kon krijgen. Op mijn zesde wist ik twee dingen absoluut zeker: ik wilde dokter worden en ik wist dat God bestond. Best merkwaardig voor een knul die nog nooit in de kerk was geweest. Op mijn twaalfde kreeg ik bij een christelijk zomerkamp het Nieuwe Testament. Het gloeide in mijn handen, ik wist dat ik een pareltje had gekregen. Bijbelverhalen hebben me mijn hele leven begeleid; ik heb ze zestig jaar lang bestudeerd en ze zitten nog mooier in elkaar dan ik al dacht."

Les 7: Luister naar je opdracht
"Op 31 augustus 1981 hoorde ik midden in de nacht een stem, die me vertelde: 'Jij gaat vanaf nu iedere patiënt in je praktijk vragen of die ooit een engel heeft gezien.' Ik vond het een vreemd voorstel, maar vertrouwde die stem en vroeg de eerstvolgende patiënt die ochtend of zij ooit een engel had gezien. 'Zeker dokter, gisteren op tv'. Dat was natuurlijk niet wat ik bedoelde. Nadat ik die vraag aan vierhonderd patiënten had gesteld, had ik genoeg stof voor mijn boek 'Engelen als beschermers en als helpers der mensheid'. Dat boek en ook het vervolg 'Een engel op je pad' werden onverwacht internationale bestsellers. Die boeken hebben mij zo veel gebracht. Niet alleen kennis over engelen, maar ook bijzonder veel contacten en correspondentie met mensen van over de hele wereld. Ik ben daardoor zelfs mijn haat tegen Duitsers kwijtgeraakt, omdat ik in die tijd Duitsers ontmoette die mij vertelden hoezeer zij zelf geleden hadden tijdens de oorlog."

Hans Moolenburgh
Dr. Hans Moolenburgh (1925, Haarlem) werkte zijn hele leven als huisarts in Haarlem, 48 jaar met dezelfde assistente. Hij woont al 63 jaar met zijn vrouw in hetzelfde huis. Hij specialiseerde zich in de natuurlijke behandeling van kankerpatiënten en van kinderen met vaccinatiebeschadigingen en overgevoeligheden voor voedsel en kunstmatige kleur- en smaakstoffen.

Zijn boeken 'U kunt meer dan u denkt' (over kanker), 'U kunt veel meer dan u denkt' (over kindergeneeskunde), beide uitg. Leminiscaat, en 'Op je gezondheid!' (uitg. VBK Media) zijn nog steeds gewild. Hij geeft lezingen door het hele land. Moolenburgh schreef twee bestsellers over engelen en 'Is toeval echt toevallig?' (uitg. AnkhHermes). Vorig jaar verscheen 'Het boek Openbaring als baken voor onze tijd' (uitg. Lemniscaat).

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4365684/2016/08/27/Hans-Moolenburgh-Ik-krijg-graag-gelijk.dhtml

 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 01-10-2016 13:24