WantToKnow.nl

 Waarom je ook geen Tetanus-vaccinatie nodig hebt..!

x

Ongeacht leeftijd of locatie…

x

Waarom je ook nooit een Tetanus-vaccinatie nodig hebt..!

2013 © WantToKnow.nl/.be

(Vertaald door Marame 21-11-2013 Bron: HIER)

x

Zoals met de meeste vaccins worden we geacht te geloven dat een tetanus prik een noodzaak is om ons te beschermen tegen een zogenaamde virulente ziektekiem die kan leiden tot onze dood. Als we zorgvuldig enkele van de feiten over tetanus overwegen die gemeld zijn in de medische literatuur, vinden we veel tegenstrijdigheden, inconsistenties en zelfs onwaarheden in relatie tot de werkelijke feiten over de bacterië die het neurotoxine produceert. Indien sporen van deze bacteriën zijn gevonden in grote aantallen van wonden zonder dat dit tetanus veroorzaakt, waarom is het dan toch beschouwd als een degelijke bedreiging voor ons allemaal?

Informatie over vaccinatie-schade komt steeds explosiever naar buiten!

Ook informatie over vaccinatie-schade, ook van Tetanus-injecties, komt steeds vaker naar buiten!

Ziektes voorkomen doe je niet met een pil of vaccinatie. Gif heeft deze mogelijkheid niet. Tetanus is uniek onder de zogenaamde door vaccin te voorkomen ziekten, omdat het niet overdraagbaar is. Het ‘kudde-immuniteit’ argument is dus niet van toepassing. Tetanus als ziektebeeld is verbonden met de bacterie Clostridium tetani. Maar deze bacterie wordt in slechts 30% van de tetanusgevallen in een wond gevonden, en vaak geïsoleerd van patiënten waarbij helemaal geen tetanus is ontwikkeld.

De tetanus-bacterie is alomvertegenwoordigd. Het wordt gevonden op het oppervlakte van het lichaam, in de mond, in het maag-darmkanaal, en in huisstof en kleding. Het komt veelvuldig voor in gecultiveerde aarde. Het organisme leeft gewoonlijk onschuldig in de darmen van vele dieren, maar niet in de mens (plattelandsbewoners zijn hogere intestinale dragers dan stedelingen). Ondanks de alom vertegenwoordigheid van de zogenaamde oorzaak is de incidentie van tetanus toch beduidend laag.

Het is niet de bacterie zelf die de ontwikkeling van tetanus veroorzaakt maar de toxins die zij produceren onder anaërobe (zuurstofarme) omstandigheden. “Onder normale omstandigheden treed geen ziekte op als sporen worden geïntroduceerd in een wond.” (J. Ark Med Soc Vol 80, No 3 p134) en “Het is de gecompromitteerde host, of getraumatiseerde patiënt -hetzij door operatie of ongeval- die de meeste kans heeft om tetanus te ontwikkelen. “(J Foot Surgery Vol 23, No 3 P235).

De clostridium tetani is relatief onschuldig, maar het gaat om een bepaald toxine, tetanospasmin, waarvan de gevolgen moeilijk te bepalen zijn. Drs. Cecil en Loeb zeggen in hun ‘Textbook of Medicine’, dat “het tetanus toxine geen herkenbare pathologische laesies produceert in de weefsels die het beïnvloedt. Noch treden er specifieke veranderingen op in de plaats van infectie door Clostridium tetani.” Laten we eens kijken naar enkele van de in de medische literatuur gerapporteerde feiten.

In de medische literatuur gerapporteerde feiten.
In 1920 zei Sir Leonard Hill in een rapport tegen  het ‘Comite Medical Research’; “Tetanus en gasgangreen bacillen zijn schoon gewassen en geïnjecteerd onschuldig.” In ‘A System of Bacteriology’ Volume III, blz. 307, zeggen Drs Bosanquet en Eyre: “De bacillen zijn in zuivere cultuur niet in staat om te vegeteren in Viro, oftewel om te vermenigvuldigen in het lichaam.” Bovendien wordt in ‘Official History of the War, Pathology 1923′ vermeld dat: “Tetanus bacillen zijn gevonden in 20% van oorlogswonden hoewel er geen symptomen van tetanus aanwezig waren,” en “in 50% van de onbetwistbare tetanus gevallen zijn de bacillen niet te traceren.”

Kennis uit de wereldoorlogen niet gebruikt..?
“Tetanusbacillen zijn gevonden in 20% van oorlogswonden, hoewel er geen symptomen van tetanus aanwezig waren,”

en

“In 50% van de onbetwistbare tetanus gevallen zijn de bacillen niet te traceren.”

Uit hetzelfde boek blijkt ook dat clostridium tetani “gekweekt is uit de wond van een man die geen bewijs van tetanus toonde, 882 dagen nadat de wond was toegebracht” en “tijdens de oorlog besefte men dat het tetanus-bacil of haar sporen aanwezig kunnen zijn in een groot aantal wonden zonder dat ze tetanus produceren.”

We kunnen uit de bovenstaande feiten afleiden dat we als aanstichter van tetanus een bacterie hebben die:

(a) onschadelijk is een pure cultuur
(b) niet in staat is te vermenigvuldigen in het lichaam
(c) aanwezig in 50% van de onbetwiste tetanus gevallen, en
( d) aanwezig in 20% van de gevallen waarin geen tetanus symptomen verschenen, en vaak zelfs nog aanwezig in het lichaam na maanden of jaren zonder ooit symptomen te veroorzaken. Dit is dan wel een heel bijzondere aanstichter. Er wordt aangenomen dat hoewel de bacteriën zelf enigszins zwak zijn, hun sporen gedurende langere tijd kunnen blijven sluimeren in weefsels.

Als dit zo is, wat zijn dan de factoren die het de sporen mogelijk maken om uit te kunnen uitgroeien tot bacteriën die toxinen aanmaken? Wat zorgt ervoor dat ze actief worden? Waarom blijven ze sluimeren gedurende lange perioden? De antwoorden op deze vragen zijn niet aanstaande. Ze kunnen het antwoord leveren over de oorzaak van de ziekte, en in feite alle ziekten, want deze vragen hebben natuurlijk betrekking op de host (gastheer) in plaats van op de bacteriën. En het is de gastheer waarnaar we moeten kijken voor de oorzaak. Dáár zullen we de oorzaak van tetanus vinden, niet in een microscopisch stukje protoplasma dat wij begiftigen met bijna almachtige eigenschappen. Bacteriële ziekten hebben zogezegd een biochemische basis.

De tetanusbacteriën kunnen een factor van tetanus zijn. Het toxine kan wellicht betrokken zijn op een andere manier, maar dat deze de fundamentele veroorzakers zijn is nonsens. Anders zou de ziekte veel vaker voorkomen, gezien het feit dat de bacteriën zo vaak gevonden worden in en op ons lichaam.
De geografische spreiding van tetanus over de hele wereld volgt in het algemeen de gebieden van vochtig, warm klimaat met vruchtbare aarde – de hoogste percentages komen voor in de ontwikkelingslanden, met name in landen in de buurt van de evenaar.

De meeste mensen associëren tetanus met de wond van een roestige spijker of diepe steekwond waarbij het moeilijk is voor zuurstof om de wond te bereiken. Dit soort wonden zijn slechts verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de teteanus gevallen in de ontwikkelde landen. Andere genoemde oorzaken zijn; midden-oorontsteking, amandelontsteking, appendicitis, tandheelkundige infecties, abortussen en in sommige gevallen is er zelfs nóch een geschiedenis van letsel, nóch een detecteerbare wond! Ook laboratoriumonderzoeken produceren vaak negatieve resultaten.

De Tetanus-folder van het RIVM, uitgedeeld in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Bewuste leugens of 'amateuristisch gekneuter'..?

De Tetanus-folder van het RIVM, uitgedeeld in het kader van het FVP, het Rijksvaccinatieprogramma. Bewuste leugens of ‘onkundig gekneuter’..?

Wat is de echte oorzaak van tetanus?
Hoe kan het worden voorkomen, en hoe kan een patiënt herstellen wanneer tetanus zich heeft ontwikkeld? De echte oorzaak van tetanus is niet een ziektekiem, maar vuil en smerigheid. De bacteriën zijn onschadelijk wanneer geplaatst in een chirurgisch schone wond. Tetanus ontstaat wanneer er in een wond vuil wordt vastgehouden in de weefsels. De bacillen circuleren niet in het bloed. Ze blijven op de plaats waar ze binnen kwamen in de wond en produceren toxine. Een van deze toxines, tetanospasmin, is een van de meest gevaarlijkste toxines die we kennen die de gelegenheid geeft voor drastische activiteit in de zenuwweefsels.

De andere toxine, tetano-lycin, kan een aftakeling veroorzaken van de bloedcellen. Als een goede wonddrainage wordt vergemakkelijkt vanaf het begin, zal tetanus niet ontwikkelen als gevolg van een wond. Als tetanus zich al heeft ontwikkeld, moet er een insnede worden gemaakt om drainage toe te laten zodat de vreemde stoffen afgevoerd kunnen worden. Zodra de wond wordt geleegd en gereinigd, zijn de bacteriën niet in staat om de krachtige toxinen te veroorzaken die als gif in het lichaam werken. Zodra de vergiftiging ophoudt, zal de patiënt zich gaan herstellen. Het kunnen tegengaan, vernietigen en het elimineren van toxine zal afhangen van de gezondheid en kracht van de patiënt.

De patiënt die lijdt aan tetanus moet naar bed worden gebracht om te rusten, warm gehouden worden, en het vasten moet onmiddellijk worden gestart. Zij moeten heilzame hygiënische drainage krijgen en het vasten moet voortgezet worden totdat alle symptomen verdwenen zijn. Wonden moeten nooit worden toegestaan om zich op te hopen. Drainage moet worden aangeboden, en als dit gedaan is, is er geen gevaar.

De Tetanus-types
Een tekst uit 1940 biedt nog steeds wat van de meest waardevolste informatie over Tetanus die er is. Het is geschreven voordat antibiotica bestond, en in een tijd waarin men nog een grondige kennis van tetanus had. Er zijn vijf soorten tetanus en deze kunnen alle worden voorafgegaan door aspecifieke waarschuwende symptomen zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid en hoofdpijn.

 1. Subacute tetanus wordt gekenmerkt door een zekere halsstijfheid in de spieren aan de achterkant van de nek; spasticiteit, evenals verhoogde spier rek-reflexen, vooral in de onderste ledematen. Patiënten hebben over het algemeen meestal ‘s nachts korte spasmen.
 2. Lokale tetanus (zeldzaam) is wanneer de contracties van de spieren slechts in het gebied van de infectie zelf voorkomen. Deze samentrekkingen kunnen wekenlang aanhouden wanneer ze behandeld worden door de traditionele ziekenhuis methode.
 3. Cephalic tetanus (zeer zelden) wat kan optreden na middenoorontsteking met een gebarsten trommelvlies, of na verwijdering van tanden of tandheelkundige werk, met slechte wondbehandeling. (Maar nogmaals, gastheercondities bepalen de uitkomst). Clostridium tetani kan worden gevonden in schraapsels van het middenoor. Soms worden de tetanus sporen juist ingebracht door de conus die door de arts in het oor wordt gestoken om een kijkje te nemen, of zijn ze via vingers overgebracht naar het oor. De belangrijkste symptomen van deze vorm van tetanus zijn in gebied van het hoofd en het gezicht.
 4. Gegeneraliseerde tetanus (meest voorkomende soort, ongeveer 80%). De symptomen beginnen bij het hoofd en dalen naar beneden. Reflex spasmen doen zich gewoonlijk binnen 24-72 uur voor, dit is bekend als de “onset-time” (“aanvangstijd”). In het begin zal de persoon moeite hebben met het openen van de mond, een stijve nek hebben, en moeite hebben met slikken.
 5. Neonatale tetanus werd geëlimineerd uit ontwikkelde landen VOORDAT vaccins of antibiotica werden uitgevonden, in de eerste plaats vanwege toename van basishygiëne.

Tetanus sporen zijn overal in de omgeving te vinden. Op uw boekenkast, in de achtertuin, in kleding en huisstof en in je mond en ontlasting. Tetanus staat erom bekend voor te komen na chirurgie en onschadelijke procedures zoals huidtesten of intramusculaire injecties van medicijnen en vaccinaties.
Clostridium bacteriën komen vooral voor in de darmen en uitwerpselen van ratten, cavia’s, kippen, katten, honden, schapen, runderen en paarden. Ongeveer 5% van de mensen heeft vermenigvuldigende clostridium tetani in hun darmen zonder dit te weten. De tekst uit 1940 gaat echter uit van zelfs 25%.

Tetanus afnamae voor vaccinatie

Vaccins voorkomen Tetanus niet. Een tetanus vaccin beschermt NIET tegen het krijgen van tetanus. Terwijl de medische professie graag de eer voor ALLE achteruitgang van tetanus aan een vaccin geeft, is dit gewoon onwaar.Het bewijs daarvan ligt bij de neonatale tetanus van de ontwikkelde wereld, die VERDWENEN is ver vóór het bestaan van zowel anti-toxinen of een vaccin.

 

Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer ??n derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergie?n[40]. Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk dat, op basis van huidige kennis, elk van deze voorwaarden in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen

Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40].

Als we kijken naar de gedocumenteerde ‘Tetanus Sterfte Engeland & Wales 1901-1999‘, vinden we dat de toediening van het tetanus vaccin waarschijnlijk geheel zinloos is, en dat het vooral voor kinderen risico’s op bijwerkingen van de vaccins vergroot zijn.Zoals met veel virale ziekten en epidemieën vond de achteruitgang van Tetanus plaats ver voor het tetanusvaccin. Sterfgevallen in verband met Tetanus en tetanus incidenten zijn in het algemeen sterk gedaald lang voordat het vaccin op grote schaal werd geïntroduceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Debat over de vraag of de mens in de afwezigheid van vaccinatie circulerend antitoxine tegen tetanus kan ontwikkelen is zinloos, omdat het bewijs van natuurlijke immuniteit al wereldwijd is waargenomen.

 

Tegenstrijdige studies..?
Hoewel er tegenstrijdige resultaten waren, hebben sommige studies uit Brazilië, China, Ethiopië, India, Italië, Israël, Spanje en de Sovjet-Unie aangetoond dat er een aanzienlijk deel van geïmmuniseerde populaties is met detecteerbare niveaus van antitoxine. Specifieker nog hadden tot 80% van de mensen in India en tot 95% van de personen in een groep Ethiopische vluchtelingen niveaus van antitoxine die bescherming suggereren. Het is toegegeven door medische experts dat dit fenomeen niet voldoende is onderzocht. En toch blijkt dat als er onverwachte of ongewenste bevindingen naar voren komen, er in plaats van erkenning van de resultaten het slechts wordt gepresenteerd als een lopende discussie!

De ontwikkeling van tetanus door een diepe punctie wond staat erom bekend eventuele latere immuniteit niet te garanderen. Dan rijst dus de serieuze vraag – hoe is een vaccin in staat om langdurige immuniteit te bieden? Een goede en natuurlijke immuniteit wordt bereikt door de inname van tetanus sporen op natuurlijke wijze, wat het immuunsysteem met al zijn niveaus op een passende manier stimuleerd. Critici van de vaccinatie benadrukken vaak het feit dat het injecteren van vreemd antigeen in het lichaam een deel van het immuunsysteem overslaat, wat juist leidt tot een beschadigde gastheer.

Dr. Vera Schreibner

Dr. Vera Schreibner

Dr. Viera Scheibner, een onderzoeker naar de doeltreffendheid en gevaren van vaccinaties, wijst erop dat elke injectie feitelijk een diepe steekwond is. Tetanus wanneer via een wond veroorzaakt geeft geen langdurige goede immuniteit. Net als de soortgelijke actie van vaccineren; we slaan dan zelfs een gedeelte van ons uitgebreide immuunsysteem over als gevolg van onnatuurlijke binnenkomst. Met een duidelijk gebrek aan begrip over dit aspect van de wereldgezondheids ‘experts’ van vandaag, is het verrassend dat hun algemene conclusie is dat “zelfs indien natuurlijke immuniteit optreedt bij bepaalde bevolkingsgroepen, er niet op kan worden vertrouwd om tetanus onder controle te hebben.”

In 1973 was van de naar schatting één miljoen tetanus sterfgevallen wereldwijd 60 tot 90% (oftewel de meeste tetanus gevallen) neonataal. De meest eenvoudige en effectieve manier om dit probleem te verminderen is natuurlijk verbeterde hygiëne aan het kraambed, naast voor de hand liggende verbeteringen van de gezondheid van de bevolking in het algemeen. Het volgende is ontleend uit ‘the Medical Press’, uit 3 november 1948:

“Het niet zelden falen van de tetanus antitoxine profylacse blijkt uit het feit dat sterfgevallen door tetanus optreden in 7% van de civiele gevallen en in 50% van de militaire gevallen, ondanks het gebruik hiervan.” Uit ‘The Medical History of the Second World War, Medicine and Pathology’, merken we op; “Het is teleurstellend om te zien dat de sterfte dezelfde is als in 1914-1918. Er is nog steeds geen overtuigend bewijs dat anti-tetanische serum genezende waardes bezit.” Veel meer van dergelijke uitspraken van strikt ‘orthodoxe’ bronnen kunnen worden aangehaald om onze bewering dat het serum niet in staat is enige bescherming tegen tetanus biedt te bevestigen. Maar we moeten nu echter naar een ander belangrijk aspect met betrekking tot de tewerkstelling van het serum.

Is er een gevaar in wat betreft de injectie van het vaccin, en zo ja, bestaat er ook maar een test waarin de waarschijnlijkheid van de ontwikkeling van ‘allergische reacties’ in bepaalde patiënten wordt aangetoond? Er kunnen ernstige gevolgen optreden na de introductie van het tetanus anti-toxine in het lichaam, en er is geen geldige manier om van te voren de mogelijkheid van deze bijwerkingen te bezien. De meeste handboeken over bacteriologie wijzen op de‘feilbaarheid van de intradermale gevoeligheid test’. De zogenoemde allergische verschijnselen kunnen onmiddellijk na de injectie verschijnen, of vertraagd na gedurende 1-14 dagen.

Directe ‘reacties’ op toxoïde omvatten anafylactische shock, bewusteloosheid en de dood. Latere reacties kunnen koude rillingen, koorts, urticaria (netelroos), angioneurotisch oedeem (plotselinge pijnlijke opzwellingen van diepere weefsels), gezwollen lymfeklieren, of pijn in de spieren en gewrichten zijn. De anti-toxine kan fataal zijn. Er is ook een ander gevaar in verband met de gevaarlijke doch dramatische praktijk van bloedtransfusie. Dr Meyer heeft dit te zeggen in zijn boek ‘Side Effects of Drugs’: “Zes gevallen van transfusie reacties traden op in 8 ontvangers van bloed van O-donoren die eerder gevaccineerd waren met anti-toxinen (difterie en tetanus anti-toxinen).”

Ze weigeren de medicijnen, het vaccin en de sera de schuld te geven voor de ‘reacties’ die op hun toediening volgen, maar beweren dat de patiënt ‘gevoelig’ was. Het enige wat dit betekent is dat de medicijnen niet schuldig zijn. De schuld ligt bij de patiënt. Hij of zij was ‘gevoelig’. In meer of mindere mate, zijn we allemaal gevoelig voor vergif. Dat wil zeggen dat wanneer vergif via een bepaalde manier in ons lichaam wordt gedrongen, er een poging wordt gedaan om dit vergif te weerstaan, te verdrijven of te neutraliseren, het lichaam ervan te ontdoen, om ze te vernietigen. In het proces van het neutraliseren is uitstoot van en verzet tegen de acute vergiftigingssymptomen de actie van het lichaam, niet van de medicijnen of serum. Het zijn acties van het lichaam om zich te verdedigen tegen het gif.

tetanus vaccinTetanus Vaccin Ingrediënten.
Er zijn inmiddels maar liefst 15 verschillende tetanus-bevattende vaccins vervaardigd, door diverse farmaceutische bedrijven die in Amerika gelicenseerd zijn. De tetanus-bevattende vaccins zijn alleen voor volwassenen gelicenseerd, vier hebben een licentie voor het gebruik als herhaal-vaccin (booster-shot), één van de vaccins bevat alleen tetanus en heeft een licentie voor gebruik door personen van 7 jaar en ouder, en de rest zijn combinatievaccins die een of meerdere van de volgende vaccins bevatten: kinkhoest, difterie, hepatitis B, Hib, polio en / of meningokokken.

Vanaf augustus 2012, zijn er 22.143 bijwerkingen bij kinderen en volwassenen gemeld aan de ‘Vaccine Adverse Events Reporting System’ (VAERS) als gevolg van tetanus vaccins of tetanus bevattende vaccins in combinatie met het difterie vaccin (TT, TD, DT), en 67 sterfgevallen. En ernstige, gerapporteerde tetanus vaccin bijwerkingen zijn onder andere: shock, zenuwziekte, toevallen, encefalopathie, verlammingen, Guillain-Barre Syndroom (GBS), en de dood.Het vaccin wordt gemaakt van het tetanustoxoïde wat geïnactiveerd is door formaldehyde. Om de toxoïde te produceren wordt de bacterie gekweekt in een vloeibaar medium in vergisters met grote capaciteit.

Het medium bestaat uit spijsverteringsenzymen uit melkeiwit – naar verluidt vrij van verontreinigingen – die wordt geoogst door middel van filtratie, dan gezuiverd en ontgift. Het vaccin bevat ook aluminiumhydroxide of fosfaat, wat fungeert als een adjuvant (een stof gebruikt in een combinatie om activiteit te verhogen). Ook thimerorsal, een kwik-bevattende verbinding, wordt in de ingredientenlijst van enkele DTaP vaccins gevonden; waarvan beweerd wordt dat het bacteriële verontreiniging door overgroei kan voorkomen.

death by vaccin needleDe risico’s van tetanus vaccins wegen feitelijk veel zwaarder dan enig voordeel..!
Volgens de medische literatuur is tetanustoxoïde een van de meest potente vaccinaties routinematig gebruikt bij kinderen, waarbij beschermende niveaus worden verkregen door vaccinatieschema’s vanaf de neonatale periode. Blijkbaar in tegenstelling tot de difterietoxoïd, die juist wordt belemmerd in de aanwezigheid van passief overgedragen maternale anti-toxines, wordt bij de tetanustoxoïde aangenomen dat deze juist minimaal geremd wordt door maternale antitoxine.

Interessant is echter dat studies in de VS hebben aangetoond dat baby’s hoge niveaus van circulerende tetanus antitoxine hebben, ruim boven het beschermende niveau, op de leeftijd van 2 maanden vóór het begin van vaccinatieschema’s. (Barkin RM et al. DTP reacties en serologische respons in een schema met een verlaagde dosis, J Pediatr 105:.. 189-94, 1984 – Barkin RM et al. Pediatric difterie en tetanustoxoïden vaccin J Pediatr 106: 779-81, 1985.) .
In één studie ontwikkelden 11 gezonde proefpersonen die het tetanus herhaal-vaccin kregen een verlaging van de T-lymfocyt helper/onderdrukker ratio, zoals ook wordt gezien bij patiënten met AIDS. (NEJM, 1984, 310:198-9. Eibi MM et al. Abnormale T-lymfocyten subpopulaties bij gezonde proefpersonen na tetanus booster).

In een artikel over tetanus door dr. Kris Gaublomme, een medisch gekwalificeerd homeopaat en vaccin onderzoeker, besluit hij met: “De overweldigende hoeveelheid literatuur over nadelige bijwerkingen van het tetanustoxoïd vaccin en de ernst van deze complicaties, maken het absoluut onmogelijk om ze weg te zetten als zeldzaam en onschuldig. Dit kan alleen maar aantonen dat er een groot gebrek aan kennis is van de desbetreffende literatuur.”

Sommige medische professionals dringen er op aan om adrenaline direct beschikbaar te hebben wanneer tetanustoxoïd wordt toegediend; waarmee ze dus toegeven dat de vaccinatie in feite een levensbedreigende medische interventie is – zelfs in ogenschijnlijk gezonde individuen. Dit spreekt voor zich. Een leven op het spel zetten door een interventie die waarschijnlijk niet effectief is een ziekte die waarschijnlijk nooit zal optreden te vermijden, is geen goede medische handeling.

Het enige wat nodig is wereldwijd om de meerderheid van de tetanusgevallen te voorkomen, is een schone schaar om de navelstreng van een pasgeborene door te knippen. Informatie, zeep en peroxide doen allicht meer dan dat de tetanusvaccinatie doet. Geneesmiddelen, vaccins en anti-toxines zijn een gevaar voor de gezondheid. Een zieke kan niet vergiftigd worden voor goede gezondheid..!!

Vertaald door Marame 21-11-2013.

* * *

x

Andere waardevolle wetenschappelijke publicaties die de tetanus vaccins koppelen met de ziekte:

Griffin MR, et al, “Risk of seizures and encephalopathy after immunization with the diphtheria-tetanus-pertussis vaccine,” JAMA 1990 Mar 23 30;263(12):1641-1645.
Blumberg DA, “Severe reactions associated with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine: detailed study of children with seizures, hypotonic-hypo-responsive episodes, high fevers, and persistent crying.”Pediatrics 1993 Jun; 91(6):1158-1165. Vaccinations and Convulsions Citations.

Baraff LJ, “Infants and children with convulsions and hypotonic-hypo-responsive episodes following diphtheria-tetanus-pertussis immunization: follow-up evaluation,” Pediatrics 1988 Jun; 81(6):789-794.

Gross TP, Milstien JB, Kuritsky JN, “Bulging fontanelle after immunization with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and diphtheria-tetanus vaccine.” J Pediatr 1989 Mar;114(3):423-425.

Jacob J, Mannino F, “Increased intracranial pressure after diphtheria, tetanus, and pertussis immunization.” Am J Dis Child 1979 Feb;133(2):217-218.

Paradiso, G et al, “Multifocal Demyelinating Neuropathy after Tetanus Vaccine”, Medicina (B Aires), 1990, 50(1):52-54.

Walker AM, “Neurologic events following diphtheria-tetanus-pertussis immunization,” Pediatrics 1988 Mar;81(3):345-349.

Greco D, et al, “Case-control study on encephalopathy associated with diphtheria-tetanus immunization in Campania, Italy,” Bull World Health Organ 1985;63(5):919-925.

Baraff, LJ, et al, “Possible Temporal Association Between Diphtheria-tetanus toxoid-Pertussis Vaccination and Sudden Infant Death Syndrome”, Pediatr Infect Disorder, Jan-Feb 1983, 2(1): 5-6.

Flahault A, “Sudden infant death syndrome and diphtheria/tetanus toxoid/pertussis/poliomyelitis immunisation.”, Lancet 1988 Mar 12;1(8585):582-583.

Burmistrova AL, “[Change in the non-specific resistance of the body to influenza and acute respiratory diseases following immunization diphtheria-tetanus vaccine],” Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol 1976; (3):89-91.

Pantazopoulos, PE, “Perceptive Deafness Following Prophylactic use of Tetanus antitoxin”, Laryngoscope, Dec 1965, 75:1832-1836.Bron: Dave MihalovicWhy You Never Need A Tetanus Vaccine, Regardless of Your Age or Location

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/waarom-je-ook-geen-tetanus-vaccinatie-nodig-hebt/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 Reacties op Waarom je ook geen Tetanus-vaccinatie nodig hebt..!

Plaats hier je reactie

Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij uw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 

 • Drs. John Consemulder

  Vanwege de vaccinatiewaanzin (het voornemen om zwangere vrouwen al te willen vaccineren en nu ook nog eens de waanzinnige ‘kindermishandeling’ bedreigingen naar bezorgde ouders toe, terwijl het juist eerder om schade NA en DOOR vaccinaties gaat!) nu volledig en gratis online: de COMPLETE ‘Waarheid over Vaccinaties’ HealingSoundMovement Tv-special.

  Met speciale gasten Door Frankema, Desiree Rover en arts dr. Hans Moolenburgh online. Meer dan uur de volledige waarheid over vaccineren, ‘immuniseren’ en sensitiseren (en natuurlijke immuniteit en gezondheid)!

  Video hier: http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA&feature=youtu.be

  16
 • Drs. John Consemulder

  De ‘Waarheid over Vaccinaties’ HealingSoundMovement Tv-special (6 delen van ieder een half uur, lost te volgen); met gasten Door Frankema, Desiree Rover en arts dr Hans Moolenburgh.

  Vanwege de vaccinatiewaanzin (het voornemen om zwangere vrouwen al te willen vaccineren en nu ook nog eens de waanzinnige ‘kindermishandeling’ bedreigingen naar bezorgde ouders toe, terwijl het juist om vaccinatieschade gaat!) nu volledig en gratis online via ons HealingSoundMovement YouTube kanaal…

  http://www.healingsoundmovement.com/news/137/de-waarheid-over-vaccinaties-hsm-tv-dialoog-online-dr.-hans-moolenburgh-desiree-rover.html

  15
 • Arien

  Een collega van mijn man was door een hond gebeten toen hij op weg was naar zijn werk. Een andere collega zei dat hij meteen naar het ziekenhuis moest om een tetanus injectie te halen. Dat heeft de gebeten collega gedaan. Het is goed afgelopen, maar ik zei dat het onzin was toen mijn man met dit verhaal thuis kwam. Volgens mij had hij de wond beter direct schoon kunnen maken en een potje vit. C -1000 mg.- kunnen kopen bij de drogist. Voor de zekerheid had hij 2.000 mg. ascorbinezuur in kunnen nemen. Heeft iemand van jullie ervaring met een hondenbeet en heeft geen tetanus injectie gehaald?

  14
  • Feniks

   Ik ben ooit gebeten geweest, maar was reeds gevaccineerd. Dus ben toen niet opnieuw gevaccineerd. Trouwens, voor honden moet je eerder opletten voor rabies (hondsdolheid)

   Een buurvrouw jaren geleden heeft wel tetanus gehad. Zij was toen niet gevaccineerd. Pas nadat ze erg ziek was en in het ziekenhuis was opgenomen, heeft ze nog een vaccinatie gekregen. Ze is echter enkele dagen daarna overleven. Ongeveer 10% van diegenen die tetanus krijgen, overlijden daar aan. Vaccinatie is de beste bescherming daartegen. Er is geen enkel bewijs dat vitamines ook maar enig verschil maken.

   14.1
  • John

   Goed om te lezen dat er toch nog íemand met een greintje verstand op deze site ronddwaalt. Vaccinaties in welke vorm dan ook zijn een van de beste uitvindingen uit de moderne Geneeskunde, en in tegenstelling tot de beweringen uit het artikelen wegen de voordelen van een vaccinatie (bijna) altijd op tegen de eventuele nadelen.

   14.2
  • cozmic

   Geciteerde zin uit het broodje aap verhaal van die persoon met dat greintje verstand; “Ze is echter enkele dagen daarna overleven.”
   :roll:

   14.3
  • GuidoJ.

   John, bijzonder hoe je te koop loopt met je naïviteit.. Geneeskunde met een hoofdletter doe je aan het begin van de zin. dat zegt op zich al genoeg.. lol
   En Feniks.. Tja, laat maar eigenlijk.. Die beet van dat hondje zegt ook al genoeg..

   14.4
 • Shanti

  Dan lijkt me een behandeling met bloedzuigers zinnig in een vroeg stadium…

  13
 • Maria Westerman

  Paardenmest in het bijzonder is een bron van tetanus bacteria.
  Een paardenmest besmette wond zou mogelijk de enige reden zijn voor
  ‘n tetanus vaccinatie vlgs een Nederlandse arts die tegen alle andere vaccinaties is.

  Een belangrijk nieuw boek vnl.ook over vaccinatie gevaren is pas uit:
  ‘Hoe houden we onze kinderen gezond?,auteur Dr.Hans Moolenburgh.

  12
 • cozmic

  Vera Schreibner heeft tenminste het lef om zaken aan de kaak te stellen onder haar eigen naam. Daar kan Koen Feniks nog iets van leren.

  11
  • Sun

   Vera Schreibner heeft velen de ogen geopend voor de vaccinatiecorruptie.
   Ze heeft velen heel erg geholpen met haar onderzoek, met name moeders die niet wisten waar ze het moesten zoeken nadat hun baby of kind ziek, doodziek, onherstelbaar ziek of erger werd na vaccinaties en nergens geen gehoor kregen!

   Er zullen altijd personen zijn die dit niet kunnen bevatten en die zullen blijven roepen dat vaccinaties veilig zijn.

   Mensen die echter het lef hebben om zich te verdiepen in de onderzoeken bijv de narcoleptie en mex griep vaccin en vele anderen onderzoeken, zullen tot de schokkende waarheid komen.

   Vaccins zijn niet veilig, hebben de afgelopen 30 jaar nauwelijks nut gehad; toegegeven door RIVM.
   Ze hebben alleen maar enorm veel schade toegebracht.

   Maakt niet uit wie het blijven ontkennen, de gene die zich er bewust van zijn, weten het wel. En de mensen die twijfelen, zullen uiteindelijk naar hun gevoel luisteren en zich er daadwerkelijk in gaan verdiepen en voor zich zelf gaan denken.

   Deze zullen niet meer blijven luisteren naar een aantal schreeuwers.
   Een ieder is verantwoordelijk voor zichzelf en moet zijn eigen keuzes maken. Het effect van het harde schreeuwen is imo allang uitgewerkt. Meer en meer mensen worden bewust en voelen heel goed aan wat juist is. Dat is de kracht van de bewuste mens!

   11.1
  • GuidoJ.

   Weet je Sun, wat Piet zegt over Klaas, zegt veel meer over Piet dan over Klaas.. Het is manier waarop Koen (die zegt Feniks te heten) naar de wereld kijkt.
   Zolang vaccinaties bestaan is er nog NOOIT bewezen dat ze werken. De geclaimde afname van virusziekten/infecties, als gevolg van vaccins, is nog NOOIT boven de placebo-factor uitgekomen. Afgezien van de verschrikkelijke bijwerkingen bij -heel vaak- een veel grotere groep dan de vaccinaties aan ‘preventieve werking op hun conto zouden mogen schrijven- is er een groep machtswellustelingen met het vaccinatie-idee aan de haal gegaan. Grafiek ná grafiek verschijnt, waarop te zien is, dat vaccinaties in een reeds sterk afnemende ziekte-aantal werden toegediend. Ook een trendbreuk, stérker naar beneden dus/afname, is NIET waar te nemen, bij de intrede van vaccins..!

   Lees het artikel van Vera Scheibner over die wiegedood. Het is om in-en-in triest van te worden. Het promotiemateriaal dat gaat over Shaken-baby-syndroom is ZO groots en welverzorgd voorhanden, dat ik me afvraag of dit allemaal door goedwillenden, overheden en vrijwilligers is gemaakt en gefinancierd.
   Óf kijken we naar de een uiterst goed gefinancierde camouflage-deken.. Verzorgd en betaald door hén die wat te camoufleren hebben. Hersenbloedinen ná vaccinaties zijn bewezen, hoofdpijn bij een baby, als gevolg van vaccinaties, wordt bijna niet onderzocht..!! Wie staat er op van de erudiete jonge wetenschappers die dit leest, en onderzoekt dit gebied..?! (Als hun professor het ‘toestaat’ althans..)

   11.2
  • jenne

   Ach GUIDO J, er bestaat geen twijfel over, we worden voortdurend geflest door hen die ons naar het paradijs zouden moeten leiden, het begon met de High priests, en nu is het de kerk van de Pharma industrie die ons naar de verdoemenis leidt, en steeds op nieuw de dans om het gouden kalf, deze dans neemd andere vormen aan maar eindigd nooit, niet zo lang er geen God bestaat.

   11.3
  • Feniks

   Cozmic (reactie 10): is “Cozmic” echt jou eigen naam??? Of is dit een geval van “de pot verwijt de ketel dat hij zwart is”?
   Mij interesseert het echter niet WIE iemand nu juist is, maar wel WAT hij/zij bijdraagt in een constructieve discussie.

   Sun doet wel een poging om een discussie op gang te brengen. Spijtig genoeg met een hoop beweringen die hij (zij?) niet onderbouwt. Het blijft bij “bewust zijn”, “naar hun gevoel luisteren”. Maar de val waar hij (zij?) dan in loopt is dat hij (zij?) gaat “luisteren naar een aantal schreeuwers”, die pseudowetenschappelijke uitleg geven. Schreeuwers zoals Scheibner, die veel van haar beweringen niet degelijk kan onderbouwen, of baseert op misinterpretaties. Sun, Wanneer heeft het RIVM toegegeven dat vaccins niet werken? Waarop baseert je je om te beweren dat vaccins niet veilig zijn? Of de bewering rond narcolepsie. Daarvoor zou je beter ook eens mijn reactie 4 (en de daaropvolgende discussie) lezen ophttp://www.wanttoknow.nl/gezondheid/griepprik-veroorzaakt-slaapziekte-bij-50-000-duitsers.

   Voor diegenen die zich willen verdiepen in Veira Scheibner (11.2): lees zeker ookhttp://www.sciencebasedmedicine.org/the-antivaccine-lie-that-just-wont-die-shaken-baby-syndrome-is-really-due-to-vaccine-injury.

   11.4
  • Dick

   Feniks 11.4, hoe ik het ook wend of keer: ik vind jou eerlijk, transparant en “to the point”. Of ik nu altijd jouw standpunten deel is in dat opzicht niet interessant….
   Je bent boeiend omdat je altijd vanuit je eigen kracht hier reageert en je niet laat afleiden door “zaken” die er niet toe doen :)

   11.5
  • marcel w in 5d

   \_____/ even een braakje leggen!

   11.6
  • Dick

   Hey Marcel, ik hoop wel midden in de pot, het geeft anders zoveel nawerk en de vervelende geur blijft lang hangen :)

   11.7
  • cozmic

   Transparante Piet op een schimmelig stokpaardje.

   11.8
 
Feedback
 

Home

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 23-01-2014 13:45