vaccinatie_naaldenOnderstaande tekst bevat de inleiding van een boek van mevrouw T.C. Kuiper – van den Bos over de gevaren van vaccinaties. Leest u deze nuttige inleiding en eventueel het gehele boek in de link daaronder.

Inleiding

Sinds de ‘uitvinding’ van de vaccinatie heeft deze techniek een ongebreidelde vlucht genomen en heeft men gemeend om pasgeborenen – vooral in het eerste en tweede levensjaar herhaaldelijk te moeten vaccineren tegen allerlei kinderziekten. Kinderziekten die op zich lang niet allemaal levensbedreigend zijn, maar waarvan de vaccinaties ter voorkoming van deze ziekten helaas wel schadelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling. Daar waar het gaat om levensbedreigende aandoeningen zoals malaria, gele koorts en tetanus wegen de voordelen van de vaccinatie op tegen de andere nadelen voor de gezondheid en ontwikkeling; zeker waar het gaat om incidentele vaccinatie van volwassenen. Bij inenting tegen griep en kinderziekten slaat volgens mij de balans echter door naar de andere kant en lijkt een herbezinning op het huidige vaccinatiebeleid op zijn plaats.

Die heroverweging kan plaatsvinden op basis van enkele recent gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeksresultaten die – op de juiste manier met elkaar in verband gebracht – onderbouwen dat vaccinatie in de meeste gevallen – en zeker bij jonge kinderen en kinderen in de adolescentie– verwerpelijk is.
Ik zal proberen om duidelijk te maken waarom (een overvloed van) vaccinaties schade toebrengt aan de conditie en ontwikkeling van kinderen en bovendien ook de algemene infectiegevoeligheid nog vergroot en waarom vaccinatiesceptici terecht hun bedenkingen hebben. Het gaat daarbij niet om de aard van de vaccinatie, dus om het soort virus of bacterie waartegen wordt gevaccineerd, maar om het vaccinatieproces zelf en de gebruikte hulpstoffen
daarbij.

Vaccinatie is gevaarlijk om vijf redenen:
• Antigenen: Het aanbieden van een hoeveelheid antigenen veroorzaakt in meer of mindere mate het a-specifieke stress-syndroom, ook wel Gegeneraliseerd Adaptie Syndroom genoemd (GAS). Dit kan op verschillende manieren voor zwakke – of rond de vaccinatie met andere ziekmakers besmette – kinderen fatale gevolgen hebben.
• Kwik en aluminiumverbindingen: Kwik en aluminiumverbindingen in vaccins kunnen vanwege hun elektro-activiteit – leiden tot ladingsverschuivingen binnen de moleculen van aminozuren en eiwitten. Dat kan dan weer leiden tot afwijkende ruimtelijke structuren van deze aminozuren en eiwitten, waardoor er onvoorspelbare stoornissen kunnen optreden van alle mogelijke lichaamsfuncties, waaronder ook enzymwerking en hormonale functies. Afwijkend geraakte lichaamseigen aminozuren en eiwitten kunnen ook weer als antigeen gaan werken. In 80% van de vaccins zit al jarenlang een aluminiumverbinding.
• Kwik en aluminium zijn neurotoxisch. Op twee indirecte manieren – via snelle verlaging van de zinkspiegel en verstoring van de genexpressie – kan de werking van het zenuwstelsel worden benadeeld, met gevolgen die variëren van stoornissen van het limbisch systeem in de hersenen tot en met verlammingen.
• Formaldehyde: Voor het inactiveren van virussen en bacteriën voor vaccins wordt formaldehyde gebruikt. Dit is een hormoonverstorende stof die tevens op verschillende manieren – onder meer door het veroorzaken van metabole acidose – de kwaliteit van het veldcontact nadelig beïnvloed. Derhalve kan formaldehyde leiden tot ontwikkelingsstoornissen van het jonge kind, juist in een periode waarin het brein nog een enorme intensieve ontwikkeling doormaakt. Bekende ontwikkelingsstoornissen die in de eerste twee jaar na de geboorte nog kunnen ontstaan zijn: stoornissen in het autistische 6 spectrum, ADHD, schizofrenie, de borderline-stoornis en andere stoornissen en mengvormen hiervan.
• Depleties van calcium, fosfor en vitamine D, door de als adjuvans aan de vaccins toegevoegde aluminium hydroxide. En dat bij kinderen in de groei die juist vanwege hun relatief snelle botgroei een extra behoefte hebben aan calcium, fosfor en vitamine D. Omdat vitamine D van levensbelang is voor een goed functioneren van het immuunsysteem, zal duidelijk zijn dat depletie door vaccinaties werkt als het ‘paard achter de wagen’. Gebrek aan fosfor kan leiden tot een verminderde kwalitet van de myelinelaag rond zenuwvezels (axonen), waardoor de prikkeloverdracht tussen zenuwen en tussen zenuwen en spieren kan worden benadeeld.

mijn-broertje-heeft-autismeKwik, aluminium en formaldehyde zijn lipofiel en stapelen zich daarom in het lichaam op en blijven dus in steeds grotere concentraties levenslang hun negatieve invloed op het functioneren uitoefenen. De kinderarts dr. Robert W. Sears maakt in zijn in 2008 uitgekomen boek – getiteld: Is Aluminum the New Thimerosal?, waarin hij vermeldt dat aluminium zich opstapelt in de hersenen en daar schade kan aanrichten – berekeningen van de hoeveelheid kwik en aluminium die zich door de intersieve vaccinatieprogramma’s kan opbouwen in het lichaam en vooral ook in de hersenen die voor het grootste gedeelte uit vetten bestaan. Het is een zeer aanbevelenswaardig boek, ondanks dat de drie gevaarlijke – door mij in deze studie besproken – aspecten van aluminium hydroxide nog niet aan bod komen. Zijn boek legt daarvoor wel de basis door de evidenties dit het aandraagt voor de verontrustend grote opstapeling van kwik en aluminium hydroxide in het lichaam door vaccinaties.

Hoe deze vijf risicovariabelen op zichzelf en in combinatie met elkaar kunnen leiden tot allerlei stoornissen vanaf de eerste vaccinatie(s), wordt hieronder besproken. De recentelijk door mij ontdekte depleties van vitamine D, calcium en fosfor door aluminiumhoudende vaccins en waar die toe kunnen leiden worden aan het eind van dit stuk besproken.

De inhoud van deze studie wil niet alleen vertellen langs welke mechanismen langs welke weg de schadelijke invloed van vaccins verloopt, maar dit boek bevat ook vele van de brieven die ik schreef naar allerlei gezondheidsautoriteiten, ministers, artsen en neurologen en is daarom ook een aanklacht tegen de gevestigde medische orde die ondanks deze niet te negeren hoeveelheid wetenschappelijke bevindingen die de schadelijkheid van vaccins aantonen gewoon hardnekkig blijft doorgaan met het beschadigen van de gezondheid van iedereen en kinderen in het bijzonder.

Lees hier het hele boek.

Bron: WantToKnow.nl

Zie ook http://www.thelibertybeacon.com/2013/07/12/cdc-admits-as-many-as-30-million-americans-could-be-at-risk-for-cancer-due-to-polio-vaccine/