Opinie

De NVWA muilkorft journalisten

donderdag 8 november 2012

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet voorkomen dat we ziek worden van bijvoorbeeld zalm of mosselen. Lukt niet helemaal. Toch houdt men bij dit overheidsorgaan energie over om zich te bemoeien met journalisten. Zonder dat de meeste van hen dit overigens doorhebben. Een autojournalist mag een stukje typen over automerk x zonder een boete te riskeren. Maar wie over gezondheid en voeding schrijft, moet op zijn tellen passen, ontdekte journalist Toine de Graaf. ‘NVJ: actie graag, de overheid schoffeert de persvrijheid.’

 

Een tijdje terug kreeg een hoofdredacteur van een publiekstijdschrift een waarschuwing van de NVWA, met de dreiging van een boete van 30.000 euro bij herhaling van het strafbare feit. In de kolommen was een chocolademerk genoemd. De chocoladefabrikant claimde een positief effect bij diabetes en dit was in het tijdschrift op de hak genomen. Mag niet, op basis van de Europese ‘claimwetgeving’ die wil voorkomen dat consumenten worden misleid met onbewezen beweringen over voeding. Daarom mag een journalist nooit een merk noemen van een voedingsmiddel of -supplement en dit koppelen aan ziekte. Het doet er niet toe of dit op schertsende of wervende toon gebeurt. Trouwens: de tekstsoort doet er evenmin toe. In deze casus had het vergrijp plaatsgevonden in een rubriek, maar als chocolademerk en diabetes aan elkaar waren gelinkt in een interview of column, was dezelfde NVWA-brief op de mat beland. Met één voorbehoud: er moet wel eerst door iemand worden geklikt. De zalmschouwers en mosselbewakers van de NVWA kunnen niet alle tijdschriften, kranten en websites lezen. Maar met een tip gaat men beslist aan de slag.

De volgende keer dus maar geen merk noemen, denk je dan. Maar zo eenvoudig is het niet. Ook voor een redactioneel artikel zónder chocolademerk maar mét diabetes in relatie tot chocola, kan de NVWA een boete opleggen. Mits in hetzelfde medium een advertentie staat van een chocolademerk. Zo’n advertentie ‘kleurt’ het redactionele artikel dan tot een commercieel verhaal, is de visie van de NVWA. Op de site van de organisatie worden journalisten als volgt gewaarschuwd voor deze denktrant: ‘Als op een website een levensmiddel wordt aangeprezen, mag niet elders op die site medische informatie staan over het product of een ingrediënt’. Het woord website moeten we hier lezen als ‘uiting’, zo heb ik me laten uitleggen door een NVWA-medewerker. Het kan dus vervangen worden door ‘tijdschrift’, ‘krant’, ‘uitzending’, enzovoort.

Het wordt nog doller. En wel vanaf 14 december, wanneer Europese verordening 432/2012 van kracht wordt met daarin de goedgekeurde gezondheidsclaims voor voeding. Over de afgewezen claims dienen we vanaf dat moment ook vooral te zwijgen. Even terug naar de casus, voor het juiste begrip: journalisten mogen geen chocolademerk in verband brengen met ziekte. We mogen van de NVWA ook geen ziekte in verband brengen met chocola en in dezelfde ‘uiting’ een advertentie hebben van een chocolademerk. Zo mogen we evenmin een zuivelproduct waaraan probiotica zijn toegevoegd linken aan eczeem (ook een ziekte). Vanaf half december dienen we echter nóg voorzichtiger te zijn, met het oog op de duizenden gezondheidsclaims die zijn afgewezen of ‘on hold’ staan. De ‘weerstandsclaim’ op probiotica is er één van. Dus schrijf alsjeblieft niet meer dat Yakult, Vifit, Actimel, Activia enzovoorts de weerstand verhogen of ‘onderhouden’. Daarom meteen een verzoek aan Villamedia: verwijder deze opinie op 14 december, want de vorige zin mag dan niet meer. En om het nog complexer te maken: we mogen dan over een vitamine C-supplement nog wél melden dat ‘het mede zorgt voor een goede weerstand’, maar datzelfde merk niet koppelen aan ‘extra weerstand’ (afgewezen claim). Deze nuances zijn straks na te lezen op www.koag/kag.nl.

En dan te bedenken dat de NVWA, samen met het zelfregulerende orgaan KOAG/KAG waarbij ook uitgeversbond NUV is aangesloten, een volstrekt particuliere uitleg geeft aan ‘overweging 4’ in verordening1924/2006. Die bizarre uitleg vormt de basis voor het boetebeleid. Terwijl in genoemde overweging toch écht staat dat 1924/2006 níet van toepassing is op ‘op niet-commerciële mededelingen en informatie in de pers en in wetenschappelijke publicaties’.
Wat ik maar zeggen wil: journalisten, word wakker.
En NVJ: actie graag, de overheid schoffeert de persvrijheid.

Toine de Graaf is freelance journalist, gespecialiseerd in gezondheidszorg

 

Auteur: Toine de Graaf 
Tags: conflictdiscussiemediabeleidoverheid

 

20 reacties

1. door Rob, 16 november 2012, 12:02

Enkele jaren geleden ben ik bezig geweest met een artikel over vleesfraude. Daarin zat het omstickeren van Duits vlees in Nederlands vlees en het herdateren van vlees dat over de datum was. Sommige landen accepteren geen Duits vlees maar wel Nederlands vlees. Door het omstickeren mochten de stukjes duitse koeien en varkens wel naar Korea. Hoe hard en hoe vaak ik ook op de rode knop heb getimmerd bij de NVWA, er gebeurde NIETS. De controleur van de keuringsdienst die eerst sprak over ongelofelijke frause, mocht plotseling niet meer met me praten. Zelfs vragen van Tweede Kamerleden en mensen uit de sector konden niet bewerken dat de NVWA openheid verschafte of onderzoek ging doen. Niet alleen stopte de NVWA alles in de doofpot, ze gingen ook nog eens voor die pot staan zodat niemand erbij kon. Er is geen andere overheidsinstelling waar ik minder vertrouwen in heb.

2. door Aschwin Wesselius, 20 november 2012, 11:50

Ik vind het overduidelijk dat er een agenda wordt afgerold waarin bepaalde belanghebbenden boven komen drijven als je goed oplet.

Om nog meer mensen wakker te schudden raad ik het kijken van “Agenda: Grinding Down America” aan. De maker ervan zegt zelf al, die agenda is prima te herkennen in het publieke domein en wordt ook niet ontkend.

Over gezondheidsclaims van voedingsupplementen kun je wel begrijpen wie er baat heeft bij het onderdrukken ervan. Dr.Rath in zijn presentatie “Movement of life” op YouTube, geeft duidelijk aan waar men mee bezig is vanuit een bepaalde hoek om de maatschappij ziek te houden. Ziekte is een bron van inkomsten. Dat zeg ik verkeerd, ziekte is een gigantische bron van inkomsten en er zijn dan ook hele grote belangen mee gemoeid als we allemaal gezond zouden worden en blijven.

Er is dan ook niemand bij gebaat om de werking van voedingsupplementen te onderzoeken. Dat is allemaal al gedaan door de pharmaceutische industrie, die heel veel werkzame stoffen al heeft nagemaakt. Uit de natuur valt het niet te patenteren, wat je hebt nagemaakt wel.

De opkomst van genetisch gemodificeerde organismen (GMO in het engels) en de ontwikkelingen in de media vanaf 14 december 2012 zorgen er straks voor dat men niet meer mag schrijven over de kwalijke bijwerkingen van…. voedsel.

Als een adverteerder een advertentie wil plaatsen in een blad, voor producten welke kwalijke gevolgen heeft voor de gezondheid (en dat zijn er nogal wat, er komen er steeds meer bij), mag de uitgever geen artikel plaatsen wat waarschuwd tegen deze ontwikkelingen. Het is aan de ene kant bijten in de hand die eten geeft, maar toch is er een taak aan de media om de ogen te openen van de burgers.

Niet dat we altijd evenveel hebben gehad aan de media, maar om nu helemaal de vrijheid weg te nemen vind ik onheilspellend.

3. door Anita Douven, 23 november 2012, 14:39

Toine de Graaf heeft ook met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gebeld. We hem hebben toen exact uitgelegd hoe het zit. 
Wat de heer De Graaf schrijft is grotendeels waar. Echter, het gaat hierbij alleen om commerciële uitingen. Een journalistiek stuk over de gezondheidsbenefits van chocola kun je helemaal vrij opschrijven. Maar als je dat doet terwijl je gesponsord wordt door een chocolademerk, dan kan dat niet. Dit soort opzetjes zie je vaak in gezondheidsbladen die je gratis thuis krijgt. Het lijken onafhankelijke artikelen, maar vervolgens blijkt het betreffende artikel of zelfs het hele tijdschrift gesponsord te zijn door een fabrikant van voedingsupplementen die veelvuldig zijn producten in het blad adverteert. 
Wat wel of niet mag hangt er dus van af of de uiting commercieel is of niet. De NVWA onderzoekt altijd van geval tot geval of sprake is van een commerciële uiting.

In Europees verband wordt het maken van claims vanaf 14 december verder aan banden gelegd. Vanaf die datum mogen nog maar 222 gezondheidsclaims op levensmiddelen worden gemaakt. Dit zijn allemaal claims die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Iedere producent van levensmiddelen heeft de kans gehad claims goedgekeurd te krijgen.

Dus, journalistiek mag alles, zolang de journalist het maar niet doet in een commerciële context. In een commerciële context mag je alleen beweringen gebruiken die wetenschappelijk bewezen zijn.

De NVJ kan er op blijven rekenen dat zij de NVWA aan haar zijde treft bij het strijden voor persvrijheid. Maar de NVWA blijft wel ingrijpen als het bedrijfsleven de consument valselijk probeert te beïnvloeden met onterechte gezondheidsclaims. Want de bescherming van de consument, daar staan wij voor.

Anita Douven
Hoofd Communicatie
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

4. door Dick Veerman - Foodlog.nl, 23 november 2012, 18:00

Beste Anita, ik vroeg het de NVWA vanmiddag ook al op twitter want ik zit nu met een ernstig dilemma. Mag ik een advertentie van Yakult of Actimel - met door de EFSA afgekeerde claims - plaatsen zonder risico op een boete op Foodlog? Die site bevat nl. ook dit onderzoeksjournalistieke stukje + fimreportage:http://www.foodlog.nl/artikel/de_efsa_is_ondeskundig_gadvertentie_yakult/

Mijn vraag: is dat journalistiek of zo ja/nee, waarom?

5. door Dick Veerman - Foodlog.nl, 23 november 2012, 18:01

Pardon, ik ging te snel: is dat ja/nee journalistiek en wat bepaalt het oordeel van de NVWA?

6. door Toine de Graaf, 23 november 2012, 19:39

Als auteur van het opiniestuk ben ik wél en níet verbaasd over de reactie van het Hoofd Communicatie van de NVWA (Mw. Douven). Ik begrijp dat zij de angel uit de discussie wil halen. Zij wil de NVJ geruststellen. Ook dat begrijp ik. Maar waar zij vandaan haalt dat mijn verhaal “grotendeels” waar is, begrijp ik niet. Voor de goede orde: mijn verhaal klopt voor de volle 100%. Dat geldt niet helemaal voor haar reactie en de suggesties die daarvan uitgaan. In de door mij aangehaalde chocolade-casus bijvoorbeeld, ging het niet om een “gratis gezondheidsblad”, zoals zij suggereert. Het chocolademerk dat in het redactionele artikel werd genoemd, was evenmin een sponsor van het tijdschrift en zelfs geen adverteerder (er was wel een andere chocolade-adverteerder). Douven meldt dat “in een commerciële context” een journalist alleen beweringen mag gebruiken die wetenschappelijk bewezen zijn. Dit is precies wat ik bedoel. Want zo ongeveer alle journalistieke uitingen vinden plaats “in een commerciële context” (lees: in een omgeving met advertenties). Dit geldt niet alleen voor print, maar ook voor radio, tv en internet. En als die advertenties/commercials/banners een voedingsmiddel, -supplement of ingrediënt aanprijzen waarover de journalist in zijn artikel onbekommerd heeft gemeld dat het nuttig kan zijn bij de preventie van bijvoorbeeld diabetes, is er volgens de NVWA een probleem. Nogmaals: precies het punt dat ik wilde maken. Wie graag weer rustig wil gaan slapen, mag zich in dromenland laten wiegen door de woorden van deze hooggeplaatste NVWA-functionaris. Maar ik ben er, eerlijk gezegd, alleen maar ongeruster op geworden.

7. door Gert Schuitemaker, 24 november 2012, 17:14

NVWA: “Wat wel of niet mag hangt er dus van af of de uiting commercieel is of niet. De NVWA onderzoekt altijd van geval tot geval of sprake is van een commerciële uiting.” 
Hoe denkt de NVWA dit te gaan doen? Huiszoekingen om facturen te vinden?

“altijd van geval tot geval” ... Eens per jaar misschien? Welke journalist? Welk blad? Welke firma? Volstrekte willekeur dus.

Overheid(sdienaar) overspeelt hiermee hand. Pretenderen dat wet kan worden gehandhaafd is begin van aftakeling rechtsstaat, zeker als grondwet (persvrijheid) in geding is.

8. door Hiske Versprille, 24 november 2012, 22:43

Toine de Graaf, wat is de reden dat je niet wil vertellen over welk tijdschrift dit nu eigenlijk gaat? Daar ben ik ondertussen namelijk wel erg benieuwd naar.

9. door Toine de Graaf, 25 november 2012, 13:03

Hiske, ik noem de naam van het tijdschrift niet om mijn bronnen te beschermen. Nogmaals: het gaat om een gewoon publiekstijdschrift, met betalende abonnees en losse verkoop in de bekende schappen. Ik ben er ook niet door dit tijdschrift op ‘uitgestuurd’ om deze casus op de kaart te zetten, integendeel. Al ‘rondbellend’ ben ik bij deze casus uitgekomen. Maar hij krijgt in de discussie te veel gewicht, ook op bijvoorbeeld Foodlog.nl. Het gaat er mij vooral om dat in de ogen van de NVWA een redactioneel artikel (zonder merknamen) door een advertentie kan ‘verkleuren’ tot een commercieel verhaal. En dat zou volgens de NVWA dan een waarschuwing/boete kunnen rechtvaardigen. Hierbij zingt dit overheidsorgaan zich volledig los van de geldende EU-verordeningen én de grondwet. Volstrekte willekeur ligt op de loer. Willekeur die álle media kan raken: print (tijdschriften én kranten), radio, tv en internet. En dan heb ik het nog niet eens over de onwerkbare situatie die ontstaat als je de NVWA-onzin serieus neemt. Want moet de eindredactie dan op het laatste moment een artikel weggooien als zich een problematische ‘last-minute’ advertentie aandient? Of moeten we om redenen van zelfcensuur maar helemaal geen problematische artikelen meer ‘uitzetten’, bij bijvoorbeeld freelancers? Kunnen we maar beter andersom te werk gaan (en dat in tijden van advertentie-schaarste)? Namelijk op voorhand alle productadvertenties rond voeding gaan weigeren? Zeg het maar. Als je meegaat in de denktrant van de NVWA moet je een scherpe keuze gaan maken tussen de kwaliteit van de redactionele inhoud (lees: schrijven waar het op staat) én productadvertenties. Dat gaat dan niet goed meer samen. De media hebben het al moeilijk genoeg. Deze NVWA-flauwekul kunnen we er echt niet bij hebben.

10. door Dick Veerman - Foodlog.nl, 25 november 2012, 14:29

Toine, dank voor je verheldering. Op Foodlog probeer ik niet op de choco-case, maar naar de algemene regel te modereren.  Vlgs mij lukt dat inmiddels. Je laat me niettemin zitten met een vraag: wat heeft je bron te vrezen?
Zijn er een bepalingen die de uitgever in kwestie verbieden het dreigement naar buiten te brengen? Voor verlies aan reclame-inkomsten moeten inmiddels alle media vrezen.

11. door Toine de Graaf, 25 november 2012, 16:22

Dick, ik kan helaas niet ingaan op je vragen. Het is één van de twee: ik bescherm mijn bronnen of niet. Ik heb gekozen voor het eerste. Een tussenweg is er niet, sorry.

12. door Marlène Robin, 3 december 2012, 09:59

Handig als je een blog hebt met automatische Google-ads ... Wie krijgt de boete, Google of de blogger?

13. door Dolf, 13 december 2012, 13:17

@Anita Douwen:
Of een reclame-uiting misleidend is of niet daar hebben wij toch de Reclame Code Commissie voor? Daar hebben wij de NVWA-Inquisitie toch niet bij nodig?
U schrijft: “de NVWA blijft wel ingrijpen als het bedrijfsleven de consument valselijk probeert te beïnvloeden met onterechte gezondheidsclaims. Want de bescherming van de consument, daar staan wij voor.”
Maar wie mag dan bepalen wat ‘valselijk’ is? Dat lijkt me nogal subjectief. Als de overheid gaat bepalen wat waar is en wat niet, en mag bepalen wat bewezen verklaard is en wat niet, en mag bepalen langs welke wegen die bewezenverklaring moet verlopen, dan is dat de meest zuivere vorm van censuur die ik me kan indenken.
En welke sector volgt er na de medische sector, waar de overheid mag bepalen wat wel en niet waar is, wat wel en niet gezegd mag worden? Op geen enkele wijze valt vol te houden dit geen pure censuur is. 
Bescherming van de consument? Miljoenen consumenten WILLEN helemaal niet op deze betuttelende wijze beschermd worden! Want U beschermt helemaal niets. U onthoudt mensen informatie, en het recht om die te verspreiden. U onthoudt mensen daarmee indirect die gezondheidszorg waar zij baat bij hebben. Dat U dat niet wil geloven, is uw zaak maar val anderen daar niet mee lastig.
De sukkels van de NVWA-Inquisitie laten zich helemaal voor het karretje van de ongelofelijk machtige farmaceutische industrie spannen.
Want als straks mijn homeopathische medicijn niet meer gemaakt kan worden, omdat niet gezegd mag worden waar het voor is, dan moet ik weer die zogenaamd ‘wetenschappelijk bewezen’ (laat me niet lachen) en peperdure farma-rommel kopen, waar ik alleen maar zieker van word!
Ja mevrouw Douwen, U leest het goed. De claims die U beschermt, werken bij mij tot schade van mijn gezondheid. En de claims die U bestrijdt werken bij mij tot genezing. Gek hè?
Alternatieve geneesmiddelen zijn de enige weg om de gezondheidszorg weer betaalbaar te maken. Want niet-patenteerbare geneesmiddelen zijn per definitie goedkoper. 
Wat de VWA doet is niet alleen onzinnig, maar ook volkomen schandalig, want een absolute schending van mensenrechten.
Wacht maar, mevrouw Douwen, vroeg of laat maakt de rechter gehakt van deze regels en de wijze waarop de VWA die uitvoert!
Misschien wordt het dan ook tijd dat U in schaamte wegkruipt en zich heel bescheiden weer “Dienst” gaat noemen in plaats van “Autoriteit”......

14. door Rembem, 14 december 2012, 12:10

Nog een interessante situatie: Google advertenties naast een artikel over een voedingsmiddel.
Google ads zijn context sensitief. Naast een artikel over chocola kunnen advertenties van chocola worden geplaatst. Daar heb je weinig invloed op.

Het is Kafka dit. Lijkt me hoog tijd dat journalisten kamerleden informeren en dat er vragen gesteld gaan worden.

15. door Rob Hamers, 24 december 2012, 21:33

HEY !! vreemd genoeg dat ik zo juist bij het verzenden van deze reactie OP DIT OPEN FORUM een error-melding kreeg met de vermelding dat een bepaalde site niet gebruikt mocht worden.
OVER PERSVRIJHEID GESPROKEN! 
citaat: Action Denied: Blacklisted Item Found
ik heb dus het voorvoegsel h t t p : / /weggelaten zodat het wel doorkomt: 
info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/pf-louis/big-pharma-hantiert-mit-toxischen-demenzmedikamenten-und-ignoriert-natuerliche-heilmethoden.html
ook geweigerd werd http://www.medicalfacts.nl/2009/03/23/uitvinder-scott-reuben-vioxx-bextra-en-celebrex-heeft-minstens-21-wetenschappelijke-studies-vervalst/
Vreemd:

De discussie gaat nu wat veel over de koppeling produkt en informatie terwijl het interessanter is om te zien hoe de monopolisering van de gezondheidszorg door de grote farmaconcerns ter hand wordt genomen. Her en der mag een andere grote commerciële speler als Unilever met zijn bewerkte boter ook nog een graantje meepikken. Zodat het klassement er als volgt uitziet:
1. de grote farmareuzen
2. Unilever, en de suikerindustrie (die ooit toch een niet gepatenteerd procedé de wereld in bracht namelijk suikerwater als middel tegen uitgedroogde kinderen in Biafra)
onderaan het klassement staan de verkopers van voedingssupplementen.
Hoe dan ook dient de discussie te gaan over de beheersing van de informatievoorziening. Veel goede onderzoeken naar de werking van voedingssupplementen halen de media niet, zoals bijv.http://www.chinaphar.com/1671-4083/23/1127.htm of info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/ethan-a-huff/wissenschaftlich-erwiesen-diese-fuenf-superfoods-hemmen-die-ausbreitung-von-brustkrebs.html
Veel schadelijke werkingen van medicijnen halen de media ook nauwelijks of hebben zelfs bij verlichte politici zelden tot kritische kamervragen geleid: info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/pf-louis/big-pharma-hantiert-mit-toxischen-demenzmedikamenten-und-ignoriert-natuerliche-heilmethoden.html
Vreemd dat politici van links (met een allergie t.o.v. het alternatieve) tot rechts (pro-commercie) nooit ingrepen bij de misstanden als bijv: info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/ethan-a-huff/fast-alle-pharmakonzerne-in-den-letzten-drei-jahren-wegen-krimineller-machenschaften-ueberfuehrt-g.html
Vreemd genoeg blijken schijnbaar objectieve informatie-platforums helemaal niet meer objectief te zijn:
Google: dit concern dat zeer veel via Add words (trefwoorden die naar een produkt toeleiden en de website van een bedrijf) van farmaceuten verdient weigert tegenwoordig bepaald uitingen van verkopers van natuurgeneesmiddelen (bijv. het begrip weerstandsverhogend koppelen aan een vrucht). Als reactie op een klacht hierover schreven ze: “Dat deze regels soms niet overeenkomen met de wettelijke regels kan gebeuren, maar op het moment dat u adverteert
bij Google dient uw advertentie conform het beleid van Google te zijn.”
Maar het gaat verder: terwijl men een a-selecte ordening (ranking0 zou verwachten plaatst Google consequent alle negatieve sites over de werking van natuurgeneesmiddelen boven aan; meestal bovenaan de Stichting Skepsis (welke in net zoveel landen nederzettingen heeft als er farmaceuten vertegenwoordigd zijn; officieuze consulaten dus). ook waardeloze achterhaalde sites van slechte kwaliteit blijven hoog in de ranking!  Zoals deze: http://www.skepsis.nl/noni.html met informatie die reikt tot 2004 en daarmee alle goede onderzoek naar de werking van de nonivrucht buiten beschouwing laat!
Vervolgens komt dan Wikipedia als 2e of 3e in de rangorde welke ooit bedoeld als platform van burgerkennis STRUCTUREEL alle informatie over de gezondheidswerking van kruiden en planten weigert op haar pagina’s over die kruiden en planten. Probeert u maar zelf uit: Noni of Aloe Vera. Geneeskrachtige planten waar zelfs meer onderzoek van ligt dan van de lieveling van de Pharmacia aspirine. Binnen 30 sec worden texten automatisch verwijderd; TEKSTEN DIE OOIT IN ELK BOEK OVER KRUIDEN STONDEN. Soms doet ook de vereniging tegen de kwakzalverij een duit in het zakje met negatieve uitingen over een of ander alternatieve therapie (die trouwens meerdere uitingen niet meer mocht gebruiken van de nog objectieve rechterlijke macht).
Uiteindelijk wil men dus de journalistiek en de media, kranten tijdschriften ZUIVEREN van alles dat de consument afleidt van het gebruiken van officieel geregistreerde medicijnen of ze nu werken of niet. 
En inmiddels hebben wel onafhankelijke universiteiten recent (mogelijk gemaakt blijkbaar juist door de tijden van overheidsbezuiniging) dat NIET werkzaam zijn, maar toch ongehinderd verkocht en voorgeschreven mogen worden:
- middelen tegen hoofdpijn (verergeren op den duur de klachten)
- slaapmiddelen (placebo-effect)
- antidepressiva bij kinderen (niet onderzocht)
- antidepressiva bij lichte en milde depressies (niet effectief)
- middelen tegen verkoudheid (contra-productief want wekken resistentie op)

16. door Rob Hamers, 24 december 2012, 22:42

@Rob: citaat; “Hoe hard en hoe vaak ik ook op de rode knop heb getimmerd bij de NVWA, er gebeurde NIETS. De controleur van de keuringsdienst die eerst sprak over ongelofelijke frause, mocht plotseling niet meer met me praten.”

Dit omstikkeren van vlees gebeurde hier bij de inmiddels failliete firma Benedik in Landgraaf;

de VWA had toen helemaal geen tijd om vlees uit het Oostblok dat vier jaar in de vriescel had gelegen te controleren want ze waren toen heel erg druk met het bekeuren van mijn baas op steenworp afstand van Benedik, vanwege één sinzsnede op internet: namelijk dat Aloe Vera helpt bij huidontstekingen (wat het ook prima doet) boete: 695 €
Waar ik zelf schuld aan was want ik had die tekst van zijn Duitse site - die daar al drie jaar op stond - integraal vertaald. En aangezien we in Nederland het braafste jongetje vd klas willen zijn kreeg mijn baas een boete voor dezelfde tekst in Duitsland en wel op grond van de zelfde EU-bepaling!
Tegelijk kreeg ikzelf huisbezoek voor mijn internetshop van 3 bestellingen per week (de dienstdoende controleur had zo’n medelijden dat hij geen boete oplegde); ook allerlei restricties werden mij opgelegd en ik mocht niet meer vermelden hoe goed NONISAP werkt tegen virussen en bacteriën (ik ken zelfs apothekers die het persoonlijk gebruiken maar dit terzijde).

17. door E.Valstar, 26 december 2012, 20:19

Er is sprake van een farmaceutisering/Big Brothering van de samenleving. Een inkomensafhankelijke zorgpremie, die door het fiscale karakter, mistigheid etc. lekker gemiddeld omhoog kon. Het afschaffen van de mogelijkheid om niet vergoede geneesmethoden van de belasting af te trekken. Het BTW willen laten betalen door CAM-artsen, wat naar ik verwacht bij orthomoleculaire artsen niet gaat lukken (zelf heb ik al de aanval ingezet). Een Nederlander die live spontaan een merk noemt, maakt een zender vanwege een in principe te correleren reclame ineens strafbaar. Nee wat mij betreft : afschaffen de NVWA. Een reden is ook het liegen over de MRSA-bacterie, maar ook het vaak niet intelligente van wat ze schrijven/ of op advies van het RIVM propageren. Ik heb dat laatste zelf met smaak regelmatig mogen constateren. De oplossing is als de NVWA niet wordt afgeschaft : maak een site 2 tikken weg met links naar alle commerciele sites.

18. door Rita vanlommel, 26 december 2012, 22:25

Het lijkt wel de middeleeuwen! In díe periode was het de clerus die de kennis over geneeskracht van kruiden mocht beheeren.Burgers (kruidenvrouwtjes en zogenamde heksen) die iets te veel wisten over die geneeskracht, werden op de brandstapel vermoord.Wij kunnen ons bijna niet meer voorstellen dat dit heden ten dage nog zou kunnen gebeuren, en tóch gebeurt het. Welliswaar niet met de brandstapel, maar met torenhoge boetes die nauwelijks zijn op te brengen door burgers!
Nu is het de farmaceutische industrie die via de politiek de touwtjes in handen heeft.
Wil je nog het gevoel hebben hier iets aan te kunnen doen, dan staat hieronder een link van een burgerpetitie die op dit moment de ronde aan het doen is. Er moeten 40000 hendtekeningen verzameld worden om het alsnog op de agenda van de tweede kamer te krijgen. teken massaal deze petitie en stuur hem a.u.b. door naar zo veel mogelijk mensen! Dit voor onze vrijheid van meninggsuiting en de vrijheid van keuze om onze gezondheid op de manier die wij zelf verkiezen gestalte te geven.

http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief-handen-af-van-supplementen-vrijheid-van-meningsuiting-en-pers

19. door Rob Hamers, 27 december 2012, 17:23

Als je leest dat er nu 20 % van het in omloop zijnde vuurwerk gevaarlijk is en tegelijk lieden van de NVWA druk doende zijn etiketten te controleren v natuurvoeding en homeopathische middelen dan weet je waar de prioriteiten liggen en hoe dat komt.
Overigens wordt bij Wikipedia ook de zaak belazerd: iemand die duidelijk informatie gaf over de klimaatcrisis werd de deur gewezen op de redactie van WP: Manipulationsskandal bei Wikipedia

 

Erst ganz am Rande ist da auch noch nebulös von »Frustrationen« und »vorhandenen Konflikten« die Rede, die nicht ausgeblieben seien. Und auch von ihm auferlegten Einschränkungen wie dem »Entzug seiner Adminfunktion« bei Wikipedia und »zeitweisen Editierauflagen«. Erst hier merkt der aufmerksame Leser, dass es um den trefflichen Klimaaktivisten Connolley massiven Ärger gegeben haben muss. Am Ende des dürren Beitrags ist schließlich in einem einzigen Satz auch von »harscher Kritik« die Rede, »einschließlich der Behauptung, Connolley sei wesentlich für Meinungsmanipulationen bei klimabezogenen Artikeln der englischsprachigen WP verantwortlich«. »WP« steht für »Wikipedia«.

20. door Kees van de Water, 25 februari 2013, 21:31

Waarom staat dit niet groot in de krant? Elke dag? Elke krant?

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Log hieronder in of meld je aan als je geen logingegevens hebt.

 


 

http://www.villamedia.nl/opinie/bericht/de-nvwa-muilkorft-journalisten/

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 01-12-2013 16:26