20131107_134547Nu.nl meldt vandaag een zeer indrukwekkend statement van het RIVM [quote] In Nederland lijden 5,3 miljoen mensen aan een chronische ziekte. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal chronisch zieken in acht jaar tijd met 17 procent gestegen. De groei komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat ziekten eerder worden gezien en doordat behandelingen beter zijn geworden, waardoor mensen langer leven. Ook zijn huisartsen beter gaan bijhouden wie een chronische aandoening heeft. De rest van het artikel laat alleen maar toename van ziekten zien. Telegraaf.nl meldtpraktisch het zelfde.[quote] Behalve ouderen worden ook laagopgeleide personen vaak getroffen één of meer chronische ziekten. Volgens het RIVM is 79 procent van de laagopgeleiden chronisch ziek, van de hoogopgeleiden is dat 43 procent (het ligt dus ook een beetje aan u zelf).

Dergelijke berichten tonen niet alleen aan dat journalistiek vooral het plaatsen van ‘propaganda persperichten’ is en weinig met journalistiek te maken heeft. Wat het RIVM meldt is interessant, maar denkt u alstublieft eens even na over wat er nu eigenlijk echt staat.

Zal ik u even helpen? Ik zal de volzin even voor u uit elkaar trekken: ‘De groei komt niet alleen door..’ en even verderop ‘ook doordat ziekten eerder worden gezien en doordat behandelingen beter zijn geworden’. Groei van het aantal chronisch zieken komt dus mede doordat eerder wordt geconstateerd en doordat behandelingen beter zijn geworden. Ziet u hoe dit barst van de marketing voor de geldfabrieken genaamd ziekenhuizen? Er is sprake vaneerdere constatering en natuurlijk de medicatie vloeit rijkelijk! Hoe kun je slecht nieuws een positieve draai geven? Nou, zo dus. Gewoon zeggen dat de medische wereld het beter is gaan doen. Daardoor komen er meer zieken. Het is gewoon een cijfermatige toename, omdat we hier in Nederland 8 jaar geleden in een dusdanig derde wereld land leefden, dat alle administratie nog op post-it’s gebeurde en heel veel briefjes wegwaaiden en het lint van typmachines regelmatig vastliep. Bovendien werd de postkoets met daarin de dossiers van patiënten regelmatig overvallen door roversbendes. Nu alles goed geautomatiseerd is komen er cijfermatig gezien gewoon meer zieken bij. En vooral die babyboomers zorgen natuurlijk voor een boost.

In 8 jaar tijd is het aantal chronisch zieken met 17% gestegen. En dat alles komt door betere constatering, de vergrijzing én betere behandeling? Er is simpelweg sprake van slecht nieuws en verslechtering van de volksgezondheid. Het RIVM kan het nog zo mooi brengen, maar het is en blijft slecht nieuws. Maar de opmerking dat ‘de behandelingen beter zijn geworden‘ spant hier echt de kroon! Want ook die komt voor in het rijtje van redenen waarom het aantal chronisch zieken is toegenomen. Toename van aantallen door betere behandeling. Hoe veel vaker moet ik u nog wijzen op de ‘dubbelspraak’ en propaganda trucs van de Main Stream Media. Kunnen we dit nog nieuws noemen?

Ook in Nederland wordt medische zorg steeds verder uitgekleed en lijken ziekenhuizen meer op geldcirculatiefabrieken. ‘Uurtje / factuurtje’ van afdeling A naar afdeling B drijven de kosten torenhoog op. Bekijkt u onderstaande documentaire Sicko van Michael Moore hoe medische zorg in sommige landen gratis is voor iedereen. Ontdek hoe dit geen enkel nadelig effect heeft op het kostenplaatje noch de kwaliteit. Artsen ontvangen gewoon een goed salaris. Apparatuur is modern en ‘up to date’ Wat echter ontbreekt is het opdrijven van kosten van al die afdelingen en specialismen die elkaar factureren. Maar goed, we leven in Nederland en net zoals het Amerikaans Obamacare uiteindelijk vast positief is, is ook ons zorgstelsel ongetwijfeld positief en goed. “Niet altijd overal het slechte in zien. Niet altijd zo negatief. Bah! Complotdenker.” Nee, ik probeer u enerzijds te laten zien hoe u in de maling genomen wordt en anderzijds hoe het ook kan. Dat is dus best positief. U en ik zijn de gene die elke verandering of maatregel over ons heen laten komen. Ook waar het gaat om gezondheidszorg. Kunnen we nu echt niets meer dan alleen dat stemformuliertje in vullen eens in de vier jaar? Vindt u het niet erg dat steeds minder medische zorg wordt vergoed? “Jawel, maar ik klaag niet.” Goedzo. Uw jarenlange programmering heeft gewerkt.

Bron links: Nu.nlTelegraaf.nl