Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename! 

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'! 

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkten niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.nl/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mei 2013

Andere wegen naar behandeling - genezing kanker!

 
OUDE-NIEUWE MEDIA  -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  -  CHEMO IS WAARDELOOS! 
.
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!

KANKER DOOR MENS ONTWIKKELDE ZIEKTE!          HIER EEN SCHOKKEND OVERZICHT!
TER INLEIDING (WAT VOORAF GING) 
Dr. Wim Huppes,  (arts/internist en ex-kankerpatient), was vier jaar geleden nog een kan-kerpatiënt. Hij was afgeschreven maar weigerde op te geven. Hoewel oncologen volop palliatieve chemotherapie voorschrijven, kiezen de meesten er zelf niet voor! Ook Wim Huppes zag af van palliatieve chemotherapie en behandelde zichzelf met een experi-menteel middel (DCA) dat de reguliere artsen hem niet wilde voorschrijven en is genezen!
.
In zijn gevecht om te overleven maakte hij Kafkaëske toestanden mee in de nationale zorgsector. De overheid roerde zich, omdat  Wim Huppes als arts buiten de gebaande paden (vergiftigen-verbranden en/of verminken) liep, maar dankt hieraan wel zijn leven!
.
Gedurende zijn strijd om te overleven werd hij ontslagen bij de centrale overheid (VWS) en van kwakzalverij beschuldigd op diverse websites. Een rechtszaak volgde. Wim Huppes ging echter niet bij de pakken neerzitten en schreef samen met zijn vrouw Mirjam Kemp de autobiografische roman Het Instituut’ (zie ook linkerkolom).
.
ALS DIT WAAR IS DAN.. GROOT PROBLEEM VOOR MEDISCHE WERELD! 
                                (Boek: Het Instituut. Beoordeling bij Bol.com (17 mei 2012)
Het boek toont een beeld van de medische wereld vol opportunisten, zwendelaars, schurken en mafiosi. Persoonlijk voordeel gaat boven het belang van patienten. Voor woekerwinsten directeuren van farmaceutische bedrijven en medische instellingen, de mooie baantjes voor ex-politici en carrierekansen van ook gewone artsen, wordt gekozen voor de duurste behandelingen. De kosten van de zorg worden onnodig opgestuwd. Moord, afpersing, witwassen, beroepsverboden, niets wordt geschuwd in de medische wereld, want de belangen zijn enorm groot.
.
Het Instituut is opgedragen aan (wijlen) Drs. H.J. (Henk) Trentelmande langst overlevende opgegeven kankerpatient (videoen..  auteur van het boek Chemo? Of kan ik zélf kiezen?’. Henk is ook mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK) met als doelstelling therapievrijheid voor kankerpatienten.
.
Filmscript boek ‘Het Instituut’ is geselecteerd voor presentatie in.. Hollywood!
Dr. drs. Wim Huppes, MBA, Internist, Filosoof, Columnist voor het Financieele Dagblad en ZNetwerk, ook auteur van het boek 'We zijn de Klos'  (onbetaalbaar wordende zorgstelsel).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANDERE WEGEN BEHANDELEN - GENEZEN KANKER! DE ACTUALITEIT.
                (Uw hulp is meer dan welkom klik hier (nieuwsbrief) en/of hier).
Op woensdag 22 mei 2013 (19.30) was er een lezing handelend over bovenstaand onder-werp. Locatie: A Tazza Koffie en Thee BV,  Koninginnesingel 72, Venlo. Meerdere lezingen-bijeenkomsten in Venlo of elders in het land zullen volgen. Hier het verslag.Sprekers waren ondermeer Dr. Wim Huppes en Andre Lamberts (beiden genezen van hun dodelijke kanker). Er waren ruim 100 belangstellendenwaaronder kankerpatienten. 
.
André Lamberts (zijn verslag), had longkanker en was januari 2010 volgens zijn medici terminaal met een levensverwachting van circa 2 maanden. Nu  in 2013 is hij... kankervrij!
.
Dr. Wim Huppes (een overzicht), had prostaatkanker in 2008, vergelijkbaar relaas: even-eens opgegeven … Hij genas zichzelf met een experimenteel middel en was werkzaam als internist en onderzoeker. Samen met zijn vrouw Mirjam Kemp schreef hij de politieke thriller 'Het Instituut', het fascinerende verhaal over de verbijsterende/bizarre waarheid ach-ter het zorgstelsel: www.huppeskemp.nl/Nu in 2013 is hij, middels preventie en gezonde levenstijl, nog steeds kankervrij! Tevens is dit jaar een nieuw veelbelovend startsein met... hoopgevende opties voor onbehandelbare (terminale) kankerpartiënten en anderen.......
.
STICHTING RUIGE RUS EN ZIJN ZIEKENHUIS
Dr. Wim Huppes zegt (klik hier);  Er staat iets moois te gebeuren. Iets verschrik-kelijk moois. Jammer genoeg mag ik er nog niet mee naar buiten, maar ik mag al wel een tipje van de sluier oplichten. Er zijn geweldige resultaten ge-boekt met een bepaalde stof tegen kanker. Er wordt nu vreselijk hard gewerkt achter de schermen om opgegeven kankerpatienten hiermee te gaan behan-delen. De eerste tests zijn.. meer dan hoopvol. Meer nieuws volgt binnenkort.
.
Wim Huppes heeft inmiddels Stichting "Ruige Rus" opgezet met eigen kapitaal, waardoor onafhankelijkheid is gewaarborgd. Het is een ziekenhuis en per 1-2-2013 toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid, onder instellingsnr: 11074. Bij de Stichting Ruige Rus zijn een groot aantal professionals betrokken.
.
Tijdens de lezingen kunnen we hier meer over zeggen. De behandelingen zul-len waarschijnlijk medio juli (2013) van start gaan. Verspreid deze informatie.
.
 
 
 
  nieuws voor opgegeven kankerpatienten             uw hulp is meer dan welkom  
.
 
Als u met ons mee wilt denken, zitting wilt nemen in de denktank, u als vrij-williger in wilt zetten op welke manier dan ook kom dan zaterdag 1 juni om 14.30 uur naar onze brainstormsessie. Meer info en lokatie... zie nieuwsbrief.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
Wordt nog vervolgd............

....        .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.              ...

Ton Claessen (67), lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.):http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor de verdere info.
.
.........  .......,... .  ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 21 juni 2013.    .    .     ........  ................
 
 

6 februari 2013

Chemo compleet waardeloos in strijd tegen kanker!!

 
NIEUWE MEDIA MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE STOP CODEX WAANZIN

CHEMOTHERAPIE IS WAARDELOOS IN DE STRIJD TEGEN KANKER!
.Chemotherapie is niet alleen nutteloos in de strijd tegen kanker, het stimuleert zelfs de groei van kankercellen in een tumor. Dit heftige bericht komt van het ‘Fred Hutchin-son Cancer Research Centre’ in Seattle (VS). Onderzoekers melden dat chemothera-pie compleet waardeloos is’ en dat mensen die kanker hebben er goed aan doen de chemische middelen helemaal te laten staan’! Natuurlijke en goedkope middelen (Kurkuma) wachten op en schreeuwen om erkenning. Lees hier verder.
.
Dr. M. Rath over de farmaceutische kanker industrie. Lees verder ( met video).
.
CHEMOTHERAPIE MAAKT PATIENTEN ALLEEN MAAR ZIEKER!
Chemotherapie is vaak helemaal niet effectief. Sterker nog, oncologen die chemothe-rapie voorschrijven lijken een beetje op grossiers in valse hoop. De beste aanpak van kanker is een aangepast dieet in combinatie met een reguliere behandeling. Dat steltinternist in opleiding dr. Jan van Klinken in het Reformatorisch Dagblad. Lees verder.
.
ONS IMMUUNSYSTEEM IS DE BESTE KANKERBESTRIJDER! 
Het wordt door veel artsen en wetenschappers al jaren vermoed en ook hardop ge-zegd. En nu zijn het de leidende wetenschappers, die zich bij deze club scharen.Professor dr. Martin Rocken; Een gezond immuunsysteem is de beste manier om kanker het hoofd te bieden. Feitelijk zullen we ‘het gevecht tegen kanker’ nooit winnen, wanneer we ons alleen richten op de effecten van.... chemotherapie.

EEN PLEIDOOI VOOR BIOLOGISCHE KANKERBESTRIJDING. 
Dr. Piet de Veer, deed zijn studie Biologie aan de Universiteit van Leiden, waarna hij promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen. Hij werd daarna biologieleraar aan het Bernardinuscollege te Heerlen en docent anatomie, fysiologie en embryologie aan de opleiding voor vroedvrouwen te Heerlen. Inmiddels gepensioneerd, publiceert hij artike-len en is een groot voorstander geworden van het op de schop gooien van de huidige kankertherapieën en het promoten/onderzoeken van nieuwe, vooral natuur-lijk-biologische vormen van kankerpreventie - bestrijding. Lees verder (WantToKnow).
.
GERELATEERDE INFO (ANDERE MOGELIJKHEDEN)
Kankervrij met een enkele prik en meer! Lees verder - Kurkuma Longa doodt kankercellen!Lees verder - Supervoedsel gaat de strijd aan met prostaatkanker! Lees verder
.
GERELATEERDE INFO
Medische misleiding mensheid! Artsen (75 %) weigeren zelf chemo bij kanker!
Onderzoeken kanker zijn vaak onjuist/leugenachtig! Chemo is... big business! 
EU: behandel kankerpatiënten met alternatieve medicijnen! Lees hier verder.
Het bedrog van de kankerbestrijding in woord en beeld-nieuwe documentaire.
Medicijnen tegen kanker maken tumoren dodelijker! Vertrouwen in chemo?!!
.
Veel verzwegen feiten rondom kanker... het wordt tijd dat we massaal het heft in eigen hand nemen en de corruptie laten omvallen oftewel elimineren! Lees verder (Argusoog).
.
Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziektes en doden (65%), zo is onlangs gebleken uit een internationale analyse!! Lees verder (maart 2013).
....        .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.              ...
Ton Claessen (67), lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.):http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info.
.
.........  .......,... .  ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 04 juni 2013.    .    .     ........  ................
 

24 december 2012

Heksenjacht ontketend op wat natuurlijk-gezond is!!

 
NIEUWE MEDIA     MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE    STOP DE WAANZIN!
.
         EEN DUIVELS PLAN OF... ZIJN ZE VOLSLAGEN GEK GEWORDEN!?     
 
 
TER INLEIDING... SHOCKING EN BIZAR! 
De dag 14 december 2012 zal aan menigeen in Nederland voorbij zijn gegaan als een gewone sombere decemberdag. Niet alleen het weer somberde, ook is op die dag devrijheid ingeperkt van u en mij waar het gaat om de informatie betreffende onze gezondheid! De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft aan de particuliere toezichthouder KOAG/KAG de taak uitbesteed om toe te zien op hand-having van de EU-verordeningen (Codex Alimentarius). Overtredingen van deze wet worden streng bestraft (minimale boete: € 30.500)! Meer bij Dr. Gert Schuitemaker.De sluipmoordenaar kiest ‘betutteling’ als wapen..! Dr.G.Schuitemaker (WantToKnow).
 
Nederland is het eerste land waarin deze nieuwe regelgeving is ingegaan, ter voor-bereiding op wereldwijde implementatie in 2013. De wet is onder het mom van con-sumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging van de farma-ceutische industrie om alle natuurlijke middelen buitenspel te zetten. De ge-volgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers – een grondrecht – er sterk door wordt beperkt. Direct getroffen worden onder-meer producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en –supplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met onafhankelijk nieuws. Meer info.
.
WAT VERANDERD ER DOOR DEZE... KRANKZINNIGE CODEX-WETGEVING?
Als de codex nog verder wordt ingevoerd, dan zullen kruiden, vitamines, mineralen, homeopathische middelen, aminozuren en andere natuurlijke middelen die je altijd als normaal hebt beschouwd er niet meer zijn. Het doel van de Codex is om alle middelen te verplaatsen naar de categorie doktersvoorschrift zodat ze compleet kunnen worden beheerst door de medische stand en hun leiders, de farmaceutische industrie. Uiter-aard wordt dit ontkend door de diverse gezondheidsautoriteiten.Lees hier zeker verder.
Aldus krijgt de overheid op deze manier (onder invloed van de pharmaceutische lobby, die de bedenkers van de Codex zijn), steeds meer controle over onze voeding. Zoals we de laatste jaren al zien treden er explosief meer ziekten op als gevolg van slechte of incomplete voeding en naar mijn stellige overtuiging zal dit.. alleen maar toenemen. .
DE SLACHTING VAN DE CODEX ALIMENTARIUS OF DE WAANZIN TEN TOP!
De toenemende nazificering van de samenleving begint nu in steeds grotere mate haar tol te eisen. Hierdoor krijgt het maffiacomplex van multinationale voedings- en farma-ceutische bedrijven een sterkere greep op onze vrijheid om zelf te bepalen welke voe-dingsmiddelen wij als gezond willen beschouwen en welke werkelijke geneesmiddelen wij verkiezen om te gebruiken. Alles wordt door de op nazi-roots gefundeerde EU ge-daan om grip te krijgen op het dagelijkse leven van de mensen die binnen de door die EU bepaalde grenzen leven. Lees verder Argusoog (22 december 2012) en eerder hier
In de praktijk blijkt dit een desastreus effect te hebben op websites, die zich met ge-zondheid en voeding bezighouden. Want al hetgeen dat zij presenteren als heilzaam voor onze gezondheid moet nu ineens aan allerlei door die multinationale maffia in achterkamertjes bekonkelde krankzinnige eisen voldoen. Sinds 14 december 2012 hebben we te maken met een Codex Alimentarius 2.0. Ongetwijfeld zullen er nog verdere updates-verscherpingen volgen. Lees meer: 'Codex in werking' (WantToKnow).
.
GERELATEERDE INFO
Gezondheidsclaims aan banden (NVWA, 13 december 2012) –  ‘Claims’ in EU; ook in Rusland (Ortho Instituut, 19 december 2012) – Vrijheid van meningsuiting (Argusoog, 26 december 2012) – NVWA: de nieuwe censuur? (Vrijspreker, 29 december 2012) -Codex Alimentarius in werking - deel 2 (WantToKnow, 30 december 2012) - Bedilzucht burger én beknotting persvrijheid (Wij worden wakker, december 2012) - Claims op supplementen verboden (Ahealthylife, 3 januari 2013) - Onze gezondheid aan banden gelegd! (WantToKnow, 7 januari 2013) -  Regelrechte aanval op uw gezondheid!(Argusoog, 9 januari 2013) -  Nog maar 222 gezondheidsclaims toegestaan! (Foodlog, 15 december 2012) - 
.
 Wat zijn de gevolgen hier-van voor ons? Op 16-01-2013 is er een interview met Ed Vos uitgezondenSTOP DEZE WAANZIN EN TEKEN DE PETITIE SVP! 
Het is tijd voor een (vreedzame) revolutie! We beginnen met een burgerinitiatief met als thema: ‘Handen af van supplementen, vrijheid van meningsuiting en pers'. De petitie, die op 18 maart 2013 zal worden overhandigd, kun je hier ondertekenen. Doe dit.... massaal.
HOMEOPATHIE GING VOOR, KRUIDEN ZULLEN VOLGEN! 
Eerder besloot men al (minister Schippers), dat per 1 juli 2012 op verpakkingen en bij-sluiters van homeopathische geneesmiddelen, niet meer mocht komen te staan waar-voor ze gebruikt kunnen worden. Thans is het dus de beurt aan voedingssupplemen-ten… kruiden zullen spoedig volgen! Zie deze petitie ‘handen af van homeopathie’(ruim 40.000 handtekeningen) en...  de verwerpelijke tegen-petitie met minder dan 450.
.
EEN AANTAL DRAMATISCHE EN BIZARRE GEVOLGEN (R.I.P. WEBSITES)!
.
HENK FRANSEN (WEBSHOP DOOD)
Dr. Henk Fransen werkte in het stervenstehuis van Moeder Teresa in India en reisde de hele wereld over om het dilemma ziekte en gezondheid beter te begrijpen. Henk is arts en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken met mensen met kanker. Hij geeft geregeld na- en/of bijscholing aan artsen en psychologen. Zijn webshop is dood!
.
EARTH MATTERS (WEBSITE OP ZWART)
De wereld is niet vergaan op 21 december 2012… Earth Matters wel (website op zwart)! Earth Matters heeft in 3 jaar tijd een enthousiast lezerspubliek opgebouwd dat inmiddels uit ruim 70.000 mensen bestaat. Met meer dan 50 auteurs en redac-teuren hebben we bijna 7.000 artikelen online gezet en daarmee een waardevolle bi-bliotheek opgebouwd. Ongeveer 65% van de bezoekers komt uit Nederland, de rest komt structureel uit 133 andere landen. In november werd de site ruim 225.000 keer bezocht en werden meer dan 1 miljoen pagina’s bekeken. Lees verder: Earth Matters.
.
KRUIDENVROUWTJE (ROUWKAARTJE)
Als het leven niet langer gaat zoals je had gehoopt. Als je niet meer verantwoordelijk mag zijn voor jezelf. Als je niet meer de zorg kunt kiezen die je wilt. Als je moet toelaten dat de wet je monddood maakt. Dan komt de tijd dat je erin berust dat het einde gekomen is en je verlangt naar rust. Na een gelukkig leven is overleden ‘t Kruidenvrouwtje’. Moge zij rusten in vrede.. met de Codex Alimentarius op haar kist!
.
DE HOOGSTE TIJD (NIEUWSBRIEF)
Gezien de aangescherpte Europese richtlijnen aangaande de Codex Alimentarius die op 14 december 2012 van kracht worden, zien wij ons spijtig genoeg genoodzaakt al onze nieuwsbrieven - waarin immers veel verwijzingen staan naar de weldoende eigenschappen van voedingssupplementen - met ingang van heden te verwijderen.Lees verder bij 'De Hoogste Tijd' (een zeer veel gelezen maandelijkse nieuwsbrief).
.
EN VERDER DE (AANGEPASTE) WEBSITES..
Ir. Linda Woudstra (Mijn strijd tegen kanker)  – Henk Mutsaers (Uitdagingnet)  – meerdere zullen zeker nog volgen….
Alle superlatieven van krachttermen zijn niet voldoende om mijn woede en (nog) machteloosheid te uiten, dit is de krankzinnigheid ten top! Hoelang moe-ten wij deze bizarre en ontoelaatbare waanzin nog tolereren? De webmaster.
 
.................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!............................ 
.
Ton Claessen (67), lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.):http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info
.
.........  .......,... . ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 21 jan. 2013. .    .      ..........  ................ 
 

2 juli 2012

Ontstaan - genezen kanker al vele decennia bekend!

 
OUDE-NIEUWE MEDIA-MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE-HOOGSTE TIJD-NIEUWSBRIEF 
.
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!
.
KANKER DOOR MENS ONTWIKKELDE ZIEKTE!          HIER EEN SCHOKKEND OVERZICHT
.
ONTSTAAN KANKER BEKEND EN GENEZEN AL BIJNA 100 JAAR MOGELIJK!
.
Bij de lezing van prof. Brian Peskin (De Bilt, 18 juni 2012) liet Nederlandse pers massaal verstek gaan, niemand aanwezig! Geen enkel gezondheidsmagazine en/of traditionele gezondheidswebsite, geen radio, geen TV! Een bericht hierover (lezing) op nujij.nl -jouw nieuws telt- was binnen 24 uur verwijderd! Gezondheid en ziektes voorkomen en overwin-nen kan zo simpel zijn,  maar.. dit mogen zo min mogelijk mensen weten in onze farmaceu-tische en geïndustrialiseerde voedingswereld en KWF woekert voort als een kankergezwel!
.
Wist u dat er in de strijd tegen kanker sinds 1970 nauwelijks of geen enkele vooruitgang is geboekt, ondanks al die vele honderden miljarden die al uitgegeven werden aan onderzoe-ken? Wist u dat sinds in 1970 de ‘Fight Against Cancer’ (president Nixon) van start ging(zie deze video) de kans om deze ziekte te krijgen met 350% gestegen is? Zou het niet ver-standiger zijn geweest om al dat (verkwistte) geld te besteden aan onderzoek naar ziekma-kende danwel geneeskrachtige voeding en/of hoopgevende alternatieven, zoals... met een enkele prik kankervrij en andere revolutionaire ontdekkingen? Lijkt mij (webmaster) van wel.
Op gezondheidradio is de hele presentatie/lezing + vraag en antwoorduurtje na te beluis-teren. We rekenen op de lezers om dit nieuws massaal via sociale media te verspreiden!
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zeer goede punten die prof. B. Peskin 18 juni 2012 heeft aangehaald (hier audioverslag):.
Er is helemaal niet meer onderzoek nodig naar de oorzaak en oplossing van kanker. We weten het allang maar kijken voortdurend de andere kant op. De primaire oorzaak is ZUURSTOFTEKORT (op celniveau). Dit is door de Duitse biochemicus Otto Warburg(winnaar nobelprijzen) al voor 1930 ontdekt. We hadden de toen opkomende kankerepide-mie in de kiem kunnen smoren, maar oncologen leren niets (opleiding) over Warburg. Als ze er al over gehoord hebben.. worden zijn bevindingen naar het rijk der fabelen verwezen.
De celwand is het allerbelangrijkst. Deze wordt opgebouwd uit vetten en eiwitten, maar alleen de vetten en eiwitten die JIJ eet. De vetten waaruit de celwand wordt opgebouwd(opgebouwd hoort te zijn), zijn verzadigd vet en essentiele vetzuren (omega-3 en omega-6). Deze celwand moet zuurstoftoevoer naar de cel toelaten en afvoer van afvalstoffen uit de cel.
.
Bewerkte plantaardige olien/vetten (maisolie, zonnebloemolie, margarine, halvarine) dek-ken de celwand af, waardoor deze luchtdicht wordt en er zuurstoftekort in de cel ontstaat(kankercellen gedijen zuurstofarm) en veroorzaken ontstekingen-gevaarlijke bloedproppen.

PRIMAIRE OORZAAK van kanker is dus zuurstoftekort in de cel. ALLE andere genoemde symptomen die gezien worden als oorzaak van kanker zijn SECUNDAIR en leiden naar de primaire oorzaak... zuurstoftekort. Behandeling (secondair) is dus... symptoombestrijding.
Voeding baseren op minimaal 60% koolhydraten, zoals westerse overheden adviseren, is contraproductief en werkt kanker in de hand. Kanker voedt zich middels melkzuurfermen-tatie (is vergisting) van glucose en.... koolhydraten worden in het bloed omgezet in glucose.
.
Kanker is NIET genetisch. Omdat het 'in de familie zit' wil nog niet zeggen dat het in je ge-nen zit. Het heeft te maken met wat je eet. Wat 'in de familie zit' zijn heel vaak verkeerde eetgewoontes, die van generatie op generatie worden aangeleerd. Het gaat om de omge-ving van de genen (epigenetica), niet de genen zelf (genetica). Ook stress veroorzaakt zuurstoftekort en leidt weer tot de primaire oorzaak van kanker, namelijk.... zuurstoftekort.
.
Verzuring is een GEVOLG van kanker, niet de oorzaak van kanker. Een kanker-cel fermenteert (vergist) suiker en produceert melkzuur. Daarnaast ademt de kanker-cel koolstofzuur in en zuurstof uit. Het is de combinatie van melkzuur en koolzuur die zorgt voor de verzuring. Het is zuurstoftekort (een basische stof) dat ervoor zorgt dat de cel in deze staat verkeert. Mooi voorbeeld dus van hoe een secundair verschijnsel wordt aangewezen als oorzaak. De oorzaak is en blijft zuurstoftekort en niets anders.
.
LEES EN/OF BEKIJK HIER.... rol van de celwand bij ontstaan kanker.
Dr. Tullio Simoncini (zie hier mijn dossier) behandeld tumoren (Candida Albicans) vaak succesvol met natriumbicarbonaat. Deze schimmels (en/of virussen) zijn echter het gevolg van de primaire oorzaak en dus secundaire symptomen en derhalve symptoombestrijding.
Microben (kankercellen) kunnen uitsluitend gedijen in zuurstofarme (anaerobe) omstan-digheden en voeden zich eveneens met suiker. Hun taak is om verzwakte cellen op te ruimen. De primaire oorzaak, zuurstoftekort, creeert de omstandigheden waarin de-ze microben kunnen gedijen. Kankerpatienten hebben steevast een te hoge bloedsui-kerspiegel en kanker is anaeroob, precies de juiste omstandigheden voor de microben.
Heel veel zuurstofcapaciteit van het lichaam gaat op aan verwoede pogingen om ongewen-ste (bewerkte) vetten/olien en overdadige glucose uit het bloed te verwijderen. Het lichaam probeert deze weg te branden (oxideren) d.m.v. ontstekingen. Dit is een op zuurstof geba-seerd proces en gaat ten koste van de celademhaling, waar de zuurstof eigenlijk voor bedoeld is! Lees verder.. met dank aan Mike Donkers en Henk Mutsaers voor hun bijdrage.
                               UITLEG EN VISIE (DIE IK DEEL) BIJ LINDA WOUDSTRA                            
Op de website van Ir. Linda Woudstra nog aanvullende informatie (met forum). Zij heeft borstkanker (mede) overwonnen (2008) middels een..... niet reguliere behandeling (MMS)...
Fase 1: Cel muteert en gaat over op bacteriele vorm en suikerverbranding, door zuurstof-tekort, indien kortstondige situatie nog omkeerbaar. Gevolg: ontstaan van (nog) niet kwaad-aardige tumor.
.
Fase 2: Zuurstoftekort is blijvend, omgeving van de cel verzuurd, cel neemt definitieve vorm aan en gaat zich vermenigvuldigen. Gevolg: ontstaan van kwaadaardige tumor.
Fase 3: Schimmels ontstaan of nestelen zich op deze plaats. Nu wordt de situatie snel on-houdbaar, schimmels gooien van alles in de war stimuleren ondermeer de alvleesklier tot het aanmaken van insuline waardoor er suiker behoefte ontstaat (zodat ze kunnen groeien) en leggen met de aanmaak van het HCG hormoon de werking van het imuunsysteem stil. Het HCG hormoon hebben schimmels nodig om zich ongeslachteljk te vermenigvuldigen. 
 
Fase 4: Schimmels gaan zich verspreiden door sporenvorming (metastasen?) 
.
Naar mijn mening ga je dood door de woekering van deze schimmels, die eten je ge-woon op. Dood je de schimmels dan ben je (even) uit de wind, maar heb je dan ook de oorzaak weggenomen? Veel mensen met kanker maken ongemerkt toch een life-style aanpassing (welke?). Misschien is dat met het bestrijden van de schimmel, vol-gens methode Dr. Simoncini, voor velen net voldoende om kanker on hold te zetten.
.
Toch geloof ik dat we pas echt kunnen genezen als we de oorzaak blootleggen en voor mij heeft Otto Warburg en nu gestaafd door aanvullend onderzoek van prof. Peskin daarvoor de beste verklaring gegeven:  zuurstoftekort in de cel door gebrek aan 2 essentiele vetten, Omega 3 (ALA) en Omega 6 (LA) in de voeding. Lees verder.
.
                                                             EN WAT NU TE DOEN                                                                

VOEDING VERWORDEN TOT MAAGVULLING!
Verkeerde en/of ongezonde (giftige) voeding is zeer waarschijnlijk de bron van veel, zoniet alle denkbare gezondheidsellende! Vele voedingsfabrikanten fabriceren dus de grootst mogelijke rommel en rotzooi die ze ook nog voeding durven te noe-men, bol staande van voor ons lichaam giftige stoffen (schadelijke E-nummers), nota-bene met goedkeuring EU)!! Het grootste deel in een supermarkt is derhalve ver-worden tot een chemische vuilnisbelt, de slagerij ligt vol met dierenleed uit de bio-industrie en de groente/fruit afdeling baadt ook al in chemicaliën en pestici-des! Lees verder op pagina voeding… de leugens-bedrog  en gruwelijke feiten'!
.
VOEDSELSYSTEEM CREEERT EEN RAMP VOOR DE VOLKSGEZONDHEID!
Het wereldwijde voedselsysteem maakt mensen ziek en Olivier De Schutter vind dat hij daar wat aan moet doen. De speciale VN rapporteur voor het 'Recht op Voedsel' waarschuwt ervoor dat de huidige productie van voedingsmiddelen en landbouwprak-tijken een.. wereldwijde ramp voor de volksgezondheid veroorzaakt! Lees verder.Olivier de Schutter: BNP Paribas,  grootse bank ter wereld, handelt in honger!
.
Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziektes en doden (65%), zo is onlangs gebleken uit een internationale analyse!! Lees verder (maart 2013).
.
Stop de op hol geslagen (al dan niet frauderende) wetenschap! Lees verder.
Leuke video’s (1 en 2) over eten zoals.. onze voorouders dat deden en wij nu doen..
EEN GEZOND LICHAAM IS… GEZONDE CELWANDEN!
De mens bestaat uit vele miljarden cellen. Omega-3 en omega-6 besturen alle levensprocessen in ons lichaam. Leven zonder hen is ondenkbaar. De kwaliteit van alle celwanden wordt beheerst door omega-3 en omega-6 vetzuren. Als ons voed-sel een tekort toont in omega-3/6, kunnen we met zekerheid problemen verwachten met onze gezondheid. Zonder gezonde vetten geen gezonde hormoonbalans, geen ge-zonde cellen, geen elektrische geleiding en geen zuurstofaanvoer. De opname van omega 3 en 6 vereist voldoendevitamine E en carotenenLees verder... (Bart Maes).
.
Kanker (en andere aandoeningen) voorkomen en/of genezen. Lees hier ver-der en verbaas je erover hoe eenvoudig het is om je lichaam.. terug gezond te krijgen!Hoe u kanker uithongert. Vermijd deze top-4 etenswaren.... die kanker voedsel geven.Dr. Rath (maart 2012): Kanker, het einde van een volksziekte wordt realiteit. Video-NL.
.
GEZONDE VETTEN
Uitstekende (juiste) vetten (voor dagelijks gebruik) zijn: biologische ‘extra virgin’kokosvet olijfolie en biologische roomboter en/of gheeMijd als de pest verder alle bewerkte en ziekmakende misbaksels uit de supermarkt. Meer aanvullende info.Foodwatch wil verkoopverbod op Becel Pro-Activ (van Unilever). Lees hier verder.
.
EN VERDER... VOOR EEN STRALENDE GEZONDHEID:
Gebruik zoveel mogelijk hoogwaardige voeding, bij voorkeur biologisch, want dat is beter voor je gezondheid. Echter, biologische producten zullen onbetaalbaar  worden doornieuwe EU-regels (per 1 juli 2012). Verbod (misdadig) natuurlijke bestrijdingsmiddelen! Zie voor een overzicht van verboden (natuurlijke) middelen.......  'Publicatie Staatscourant'.
.
SUPERFOODS
Waarom citroenen zo supergezond zijn...... een opsomming waarvan je vrolijk zult worden.Chiazaad, rijkste bron omega 3 (en 6-9) maar ook magnesium - calcium en nog meer.
Granaatappelsap het toverdrankje tegen alle (veel) kwalen? Het bewijs.... neemt maar toe. 
.
GERELATEERDE INFO
 
Wereldberoemde hartchirurg onthult de ware oorzaak hartkwalen (verkeerde vetten)! 
Dr. Miller, hart- en vaatchirurg: Eet verzadigd vet en cholesterol. Video 'You Tube'
Olijfolie halveert hart- en vaatziekten. Aanvullende informatie en de bereiding olijfolie.
Niet chemotherapie, maar groenten redden me van (borst) kanker! Lees hier artikel.
Hoe u kanker uithongert. Vermijd deze top-4 etenswaren.... die kanker voedsel geven. .
Wordt nog vervolgd...
SCHOKKENDE STAND VAN ZAKEN!   NORMAAL - ACCEPTABEL?   ABSOLUUT ZEKER NIET!
 
.Zo'n honderd jaar geleden had slechts 1 op de 8000 mensen een vorm van kanker. Nu is dat 1 op de 3 en de tendens is helaas nog stijgende! De problematiek is zeer ernstig,want er zijn ook nog zo'n 6 miljoen chronisch zieken en (cbs) 80% gebruikt een vorm van medicatie! Aandoeningen als diabetesalzheimer, parkinson, reuma, astma, adhd en meer blijven explosief stijgen evenals de zorgkosten! We worden ouder zegt men, maar ook zieker! Wat is er de laatste eeuw, op een dergelijk dramatische wijze, misgegaan!?Een revolutionaire andere aanpak is... dringend gewenst! Voedingsadvies Dr. Frits Blom. 
.
Als we weten (zouden kunnen weten) dat 60% zuurstofgebrek op celniveau leidt tot kan-kercellen, hoe noemen we dan 50%, 40%, 30% zuurstofgebrek? Juist ja, al die andere chronische ziektes: diabetes, hart- en vaatziekte, reuma, alzheimer-parkinson, astma.De natuur maakt geen fouten, wij maken de fouten door... te denken het beter te weten. ..
Wat kanker, hart- en vaatziekte en diabetes met elkaar gemeen hebben is zuurstofte-kort. Is het toeval dat juist deze drie ziektes een regelrechte explosie hebben ver-toond in de laatste 100 jaar, waarbij het eind.. zeer zeker nog lang niet in het zicht is?
GERELATEERDE INFO
Medische misleiding mensheid! Artsen (75 %) weigeren zelf chemo bij kanker!
Onderzoeken kanker zijn vaak onjuist/leugenachtig! Chemo is... big business! 
EU: behandel kankerpatiënten met alternatieve medicijnen! Lees hier verder.Het bedrog van de kankerbestrijding in woord en beeld-nieuwe documentaire.
Medicijnen tegen kanker maken tumoren dodelijker! Vertrouwen in chemo?!!
Veel verzwegen feiten rondom kanker het wordt tijd dat we massaal het heft in eigen hand nemen en de corruptie laten omvallen oftewel elimineren!
.
In een koelkast in een Zweeds laboratorium ligt een veelbelovend, goedkoop en effectief middel tegen kanker dat niet wordt doorontwikkeld!! Lees verder.
ONAFHANKELIJKE INFO VOEDING EN GEZONDHEID
Op de volledig onafhankelijke website VitaMor vindt u nagenoeg alle informatie over ge-zond ouder worden en jong blijven. De site is het ABC van gezonde voeding versus gezond-heid, wetenschappelijk onderbouwd door vele duizenden onderzoeken.  Zeer aanbevolen.
.
Andere onafhankelijke websites: Volwaardige voeding versus gezondheid  - Leefbewust -Uitdagingnet - Verontruste Moeders - Belfort Group - Ahealthylife (J. Zwaan)  -  Foodwatch -
Natuur Diëtisten Nederland - Weston Price Forum Nederland - WantToKnow - Niburu - SOPN.
.
.Wordt nog vervolgd........
.................................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.............................

Ton Claessen (67), lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.):http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info..
.........  .......,... . ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 31 mrt. 2013. .    .      ..........  ................
 

http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.nl/

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 26-06-2013 18:12