OME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS
INFO OVER AD VAN ROOIJ


Dit is het ?chte nieuwshttp://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
OME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS
INFO OVER AD VAN ROOIJ


Dit is het ?chte nieuws

INFO OVER KLOKKENLUIDER AD VAN ROOIJ
[Laatste update: 14 februari 2013]

Ad van Rooij woont vanaf 1953 in Sint Oedenrode, Brabant
Is Hogere veiligheidskundige met Europese erkenning
Is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Adviseert op het gebied van Arbeidsomstandigheden
Adviseert op het gebied van milieu en ecologie
Voert juridische geschillen tot aan het Europese Hof van Justitie
Heeft meegedaan aan de Tweede Kamer verkiezingen van 2006 voor lijst 14
Is sinds april 2010 ondergedoken, zie edities 2010-04-29 en 2010-05-12
Heeft vanaf 1 januari 2011, samen met zijn vrouw Annelies, zijn hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België).
Heeft samen met zijn vrouw Annelies zijn 94 jarige moeder en zijn paarden in Nederland op Camping en Pensionstal Dommeldal.eu achter gelaten, volgens Ad van Rooij als gevolg van 'overheidsterreur' (gemeente Sint Oedenrode is wel op de hoogte van alle feiten maar stuurden volgens Ad van Rooij in de praktijk het ene na het andere dwangbevel omdat zijn camping niet zou voldoen aan diverse regels).
Tegen Ad van Rooij loopt tot 20 september 2015 in Nederland een (volgens Ad van Rooij valselijk opgemaakt) arrestatie bevel (zie hier (pdf)).
Tegen de Staat der Nederlanden loopt op aangifte van Ad van Rooij vanaf 24 juli 2012 vanuit België een strafrechtelijk onderzoek (zie hier (pdf) en hier (pdf)).


GEIMPREGNEERD HOUT
Van Rooij bestookt al jaren de overheid met bewijzen als deze waaruit blijkt dat mens en milieu in contact komen met carcinoge (kankerverwekkende) stoffen via geïmpregneerd hout. Deze stoffen zijn zwarte lijst stoffen en mogen vanwege hun gevaarlijke eigenschappen niet in het milieu komen.
Toch gebeurt er het volgende:

Er worden kinderspeeltoestellen van dit hout gemaakt
Kinderen komen hierdoor in aanraking met deze giftige stoffen
Werklieden komen in aanraking met deze giftige stoffen
Het giftige hout komt bij gewoon hout in de afvalfase
Dit wordt weer verbrand in elektriciteitscentrales en heet: "Groene stroom"
Dit giftige hout wordt ook vermalen voor het produkt "spaanplaat"
Dit spaanplaat is in de afvalfase ineens weer schoon afvalhout
Overblijfselen (vliegas) van deze verbranding worden verwerkt in cement
Ook daar komen mensen mee in aanraking
Zie hier een selectie van de vele duidelijke bewijzen
Zie hier het archief van deze website
Zie hier het archief van Van Rooij op de sdnl.nl


DE ZAAK GIF(SPEEL)HOUT OP SCHOOLPLEIN
De laatste jaren is Van Rooij vooral bekend van de zaak gif(speel)hout op het schoolplein van basisschool EBS online te Eindhoven. Hieronder een kort informatief filmpje onder het filmpje een aantal bewijzen m.b.t. deze specifieke zaak.01. In deze palen zit Chroomtrioxide (Chroom VI)
02. Chroom VI is een carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stof
03. Chroom VI is genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch
04. Chroom VI valt onder categorie 1 kankerverwekkende stof
05. Het gaat hier om afvalstoffen uit de metaalindustrie. Zie bewijs 1, 2 en 3.
06. Dit hout is KOMO-gekeurd maar zegt niets over gezondheidsrisico's
07. Uitloognormen KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor opslagfase
08. Het KOMO-keur garandeert veel gifstoffen
09. KEMA-keur zegt niets over de chemische veiligheid
10. Volgens het RIVM is er risico op carcinogene effectenVIDEO'S
Diverse uitzendingen over dhr. van Rooij uit de tijd dat diverse reguliere media nog onderzoek deden m.b.t. het produkt geïmpregneerd hout en daar uitzendingen aan besteedde (wmv-bestanden):

Duidelijke documentaire van RVU over Ad van Rooij (25 min.)
2Vandaag uitzending verloren gifvaten in de waddenzee (15 min)
2Vandaag uitzending op materiaal van Ad van Rooij (10 min)
2Vandaag uitzending vergiftiging met arseen / chroom VI (10 min)
2Vandaag uitzending Pikmeer Arrest moet weg (15 min)
Uitzending Platform Milieu en Gezondheid (15 min)
Uitzending over falend rechtssysteem (15 min)

 
  Ad van Rooij
Van Rooij verlaat het hoogste rechtscollege, de Raad van State aan de kneuterdijk te Den Haag na een van de vele rechtszaken


Ad van Rooij
Van Rooij ontdekte dat het naast zijn huis gelegen bedrijf (en andere bedrijven) werkte met carcinogene stoffen. Dit om hout langer houdbaar te maken (impregneren).


Ad van Rooij Van Rooij vecht al vele jaren tegen verspreiding van deze carcinogene stoffen en tegen de overheid die dit blijkbaar toestaat (foto uit editie 2008-05-16).


Klik voor vergroting
Het met Chroomtrioxide geïmpregneerde hout van de zaak gif(speel)hout op schoolplein ebs EindhovenAd van Rooij, interview door Rob Brockhus van de Sociale Databank (SDNL)


 
WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA?
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in gang zouden kunnen zetten. De kranten, de radio, de televisie, de bladen in de winkel en vele (opgekochte) grote internetsites (mainstreammedia) hebben 1 ding gemeen: Zij weigeren (grote) zaken openbaar te maken waarin overheid, koningshuis en multinationals een verdachte rol spelen. Gelukkig zijn er nu ook nieuwe media. Deze nieuwe media bestaan uit mensen die wel onderzoek doen en dat ook daadwerkelijk publiceren. Zie deze nieuwe media en de nieuwste headlines via: www.nieuwemedianieuws.nl

 

HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS
EDITIE 22 FEBRUARI 2013


Dit is het ?chte nieuws

Mag ik geïmpregneerd hout verbranden in een houtkachel? Zo nee, waarom niet?Door Henk Niggebrugge

Een tijdje is het stil geweest op Hetechtenieuws.org maar het persoonlijk mede in gebruik nemen van een houtkachel zorgt voor nieuwe ontwikkelingen. Kennissen schonken mij goedbedoeld divers sloophout om op te stoken, ook geïmpregneerd hout. Zelf zal ik dit niet doen gezien alle achtergrond informatie maar hiermee kwam wel het besef naar boven dat op deze manier zeer waarschijnlijk vele carcinoge stoffen uit geïmpregneerd hout via vele prive houtkachels diffuus in het milieu verspreid worden. Want hout is hout zo op het eerste zicht en informatie en voorlichting vanuit de overheid op dit gebied is er nauwelijks. Ook vanuit de huidige Mainstreammedia is er geen aandacht zoals dat met asbest wel het geval is. Met eerdere edities in het achterhoofd stelde ik de overheid de volgende vraag:

Mag ik geïmpregneerd hout verbranden in een houtkachel?
Zo nee, waarom niet? En.. Hoe herken ik een stuk geïmpregneerd hout?

CONCLUSIE VAN HET ANTWOORD VAN DE OVERHEID
Het is af te raden behandeld hout te verbranden omdat hierbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
Niet de overheid bepaald de regels m.b.t. het verbranden van geïmpregneerd hout in een privé houtkachel maar de afzonderlijke gemeenten.
Het is vanuit de landelijke overheid niet verboden geïmpregneerd hout te verbranden. Iedere afzonderlijke gemeente kan verbieden geïmpregneerd hout te verbranden in een houtkachel.


HOE HERKEN IK EEN STUK GEIMPREGNEERD HOUT?
Overigens is er geen antwoord gekomen op de vraag hoe ik een stuk geïmpregneerd hout kan herkennen. Dat zou een totale omwenteling en dezelfde behandeling als asbest betekenen want om te voorkomen dat gevaarlijk afval vermengd wordt moet al het hout afkomstig uit bouw- en sloopafval beschouwd worden als gevaarlijk afval. Want verduurzaamd hout is visueel niet te onderscheiden van onbehandeld hout. Daarover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State jaren geleden beslist (onherroepelijke uitspraak) overeenkomstig het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (editie 2009-03-25).

Omdat het veelal overgeschilderde met arseenzuur en chroom VI geïmpregneerde hout in sloophout visueel niet te scheiden valt komt het tot op de dag van vandaag o.a. onbedoeld in houtkachels, openhaarden en op brandstapels terecht. Het gaat hier overigens om stoffen met genotoxische, carcinogene, mutagene, reprotoxische en voortplantingsgiftige eigenschappen (lees daar alles over in edities 2009-03-24 2009-03-09 en 2009-03-14).

N.a.v. een rechtzaak die ik gevolgd heb (editie 2009-02-09 en uitspraak editie 2009-03-23.php) waarbij diverse zwarte lijst stoffen als o.a. Arseen en Chroom VI door de lucht dwarrelden is gebleken dat dit soort stoffen via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden geweerd, wat betekent scheiden aan de bron op de bouwplaats c.q. sloopplaats zoals bij asbest.

Deze scheiding op de bouwplaats en sloopplaats moet met opgenomen voorschriften in bouw- en sloopvergunningen (zoals bij asbest) ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) op grond van de gemeentelijke bouwverordening aan de bron plaatsvinden (editie 2009-02-09).
Waarom overtreden alle Nederlandse gemeenten hun eigen bouwverordening? Waarom wordt door de politie en justitie daartegen niet strafrechtelijk opgetreden (editie 2009-03-17)?

Ook negeren provincies tot op de dag van vandaag nog steeds een (door klokkenluider Ad van Rooij) in 1998 gewonnen onherroepelijke uitspraak van de Raad van State waardoor sloophout wordt vershredderd en vermalen ( bron: Algemeen Dagblad, juli 1999) (editie 2009-03-23).

Echter uitspraken van de Raad van State kunnen volgens de persvoorlichter van de RvS gewoon genegeerd worden (editie 2008-05-05). Geïmpregneerd houtafval inclusief de kankerverwekkende metalen (bron: Gazet van Antwerpen, nov. 1999) worden hierdoor gebruikt voor het maken van spaanplaat. En zijn de pellets (houtkorrels) voor de momenteel populaire pelletkachels niet gemaakt van sloophout?

Maar het gaat er nu in deze editie in hoofdzaak om of ik stukken geïmpregneerd hout mag verbranden in een houtkachel. Hieronder e.e.a. aan communicatie:


ANTWOORD VAN OVERHEID


31-01-2013 - 10.28 uur
Geachte heer of mevrouw,
Uw kenmerk is E1616004
Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden. Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar deze organisatie. Met vriendelijke groet,
Informatie Rijksoverheid

 


VERVOLG ANTWOORD VAN OVERHEID

01-02-2013 - 03:20 NM
Onderwerp: Verbranden geïmpregneerd hout in houtkachel
Discussiethread
Reactie Via e-mail (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Geachte heer Niggebrugge,
Op uw vraag over het verbranden van geïmpregneerd hout in een houtkachel deel ik u het volgende mee. De afgelopen jaren is er op allerlei niveaus onderzoek naar gedaan. In opdracht van het voormalige Ministerie van VROM is er ook onderzoek naar gedaan. Via bijgaande link (http://www.ecn.nl/docs/library/report/2012/e12011.pdf ) kunt u het rapport over dit onderzoek lezen en downloaden. Indien u na het lezen nog vragen heeft kunt u mij vanaf 11 februari telefonisch benaderen ( Enno Posthuma, 06........) Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Meld- en Informatiecentrum
ILT/Handhavingsbeleid
Inspectie Leefomgeving en Transport
Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag

 


DUIDELIJKER ANTWOORD VAN OVERHEID
N.a.v. bovenstaande schriftelijke reactie ben ik op 13 februari ook nog gebeld door Dhr. Posthuma van het ILT. Dhr. Posthuma deed dit uit eigen initiatief waarvoor via deze weg nogmaals mijn dank. Omdat dit telefonisch was heb ik dhr. Posthuma verzocht nog e.e.a. zwart op wit te zetten. Hierop is onderstaande reactie gekomen:15-02-2013 01.35 uur
Geachte heer Niggebrugge,
Zoals toegezegd hierbij nog een bevestiging van ons telefoongesprek van 13 februari 2013 over het gebruik van houtkachels.
De laatste jaren is het gebruik van (hout)kachels en open haarden in ons land aanzienlijk toegenomen. Veel mensen vinden een dergelijke voorziening in huis een verhoging van het woongenot. Maar het stoken van kachels heeft voor de luchtkwaliteit ook een keerzijde. Er bestaat echter geen nationale wetgeving voor de aanschaf of het gebruik van kachels en haarden. Redenen daarvoor zijn:
• Kachels dragen maar beperkt bij aan de totale hoeveelheid fijn stof in de lucht.
• Het is vrijwel onmogelijk om op het bezit en het gebruik van houtkachels en openhaarden te controleren.
• Het is lastig te bepalen wat de schadelijkheid van de uitstoot per stookbeurt is.

De gebruiker is in de eerste plaats verantwoordelijk. Die moet ervoor zorgen dat de rook niet hinderlijk is voor omwonenden. Daarnaast kan de gemeente regels laten naleven, bijvoorbeeld op grond van een verordening. Dit kan bij hinder voor de omwonenden, maar ook als het gestookte zorgt voor schadelijke hoeveelheden stoffen in de buitenlucht. Wat te doen bij overlast? 1. Overleg eerst met de persoon die de overlast veroorzaakt. Leg het bezwaar rustig voor en probeer afspraken te maken over verbeteringen en goed stoken. 2. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, neem dan contact op met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Bijna alle gemeentelijke bouwverordeningen hebben namelijk regels voor inwoners die hinderlijke of schadelijke rook, stank, roet of walm verspreiden. Meestal is dat artikel 7.3.2. van de bouwverordening. Die stelt dat het verboden is om hinderlijke overlast naar de omgeving te veroorzaken.

De gemeente kan om bewijzen vragen. Noteer dus altijd datum en tijdstip van de overlast. De gemeente moet overigens altijd rekening houden met zowel de belangen van de klager als van de stoker. Verder kan de gemeente kijken naar de technische kwalificaties van kachels, de aard van de brandstof en de weersomstandigheden.

Een gemeente kan ook op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in actie komen. In het uiterste geval kunnen gemeenten technische voorzieningen voorschrijven, zoals een betere isolatie van het rookkanaal, vervanging van het stooktoestel door een toestel met een betere capaciteit of een naverbrandingssysteem. Ook kan de gemeente een tijdelijk stookverbod afkondigen bij slecht weer of bij toenemende stankhinder.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Meld- en Informatiecentrum
ILT/Handhavingsbeleid
Inspectie Leefomgeving en Transport
Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag


 


NOG DUIDELIJKER ANTWOORD VAN OVERHEID
Omdat er in bovenstaande tekst en meegestuurde link niets is te vinden over het verbranden van geïmpregneerd hout stuurde ik Enno Posthuma het onderstaande:

Beste (Enno Posthuma?),
Bedankt voor uw reactie maar in uw tekst staat niets over geïmpregneerd hout.
Mijn vragen waren:
1. Mag ik geïmpregneerd hout in de houtkachel stoken?
2. Zo nee waarom niet?
3. Hoe herken ik een stuk geïmpregneerd hout?
Zou u deze vragen (a.u.b. kort en inhoudelijk) willen beantwoorden? Overigens heb ik telefonisch aangegeven dat ik eerder onderzoek heb gedaan rondom het product geïmpregneerd hout. Mijn vraag was in eerste instantie omdat ik nu zelf een houtkachel bezit maar ik wil de vraag en het antwoord nu ook gaan publiceren op www.hetechtenieuws.org omdat ik vind dat deze vraag en het nog te ontvangen antwoord daarop voor iedereen (door de verspreiding van carcinogene stoffen) van groot belang is.


Daarop kwam onderstaande reactie:18-02-2013 - 11.47 uur
Geachte heer Niggebrugge,
Uiteraard is het af te raden behandeld hout te verbranden omdat hierbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Dit geldt vooral voor hout dat met koolteer, creosoot of carbolineum is behandeld. Deze producten zijn in de vorige eeuw al als verboden producten aangemerkt. Zoals u in mijn vorige email kunt lezen is de gemeente het bevoegd gezag bij het stoken van kachels (open haard, houtkachels, etc.). Bij verdenking van het stoken van dergelijke producten dient de gemeente hiervan in kennis te worden gesteld. De ILT heeft -zoals ik al meerdere keren heb aangegeven- geen rol/bevoegdheden. Zo nodig kan bij de gemeente een handhavingverzoek worden ingediend. Los hiervan kunt u aan de gemeentelijke milieuambtenaar uw specifieke vragen over geïmpregneerd hout stellen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Meld- en Informatiecentrum
ILT/Handhavingsbeleid
Inspectie Leefomgeving en Transport
Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag


 


GEMEENTEN BEPALEN OF HET MAG OF NIET
Uit het bovenstaand antwoord blijkt dus dat de afzonderlijke gemeenten (en niet de landelijke overheid) de regels bepalen m.b.t. het verbranden van geïmpregneerd hout in een houtkachel. Ook of dat mag of niet.

Intussen heb ik aan diverse gemeenten ook gevraagd of het in hun gemeente toegestaan is geïmpregneerd hout in houtkachels te verbranden (en zo nee waarom niet). Dat heb ik onder andere gevraagd aan:

- Gemeente Sluis (mijn eigen gemeente)
- Gemeente Sint Oedenrode (geboorteplaats klokkenluider Ad van Rooij)
- Gemeente Eindhoven (zaak gifspeelhout)

Wordt vervolgd... Zie ook:
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. geïmpregneerd hout in het algemeen
 
  Mag er ge?mpregneerd hout in een houtkachel gestookt worden?
De houtkachel die de vraag deed rijzen: Mag ik in een houtkachel geïmpregneerd hout stoken?


OPVOLGER VAN ASBEST?
Geïmpregneerd hout lijkt op dit moment een groter probleem te gaan worden dan asbest omdat het hier gaat om verschillende bekende en onbekende carcinogene zwarte lijst stoffen die gemakkelijk in het milieu komen door verbranding in houtkachels. Maar ook door met het hout te spelen, te klussen, te hergebruiken in nieuwe produkten enz. enz. komen mensen in contact met stoffen als Chroomtrioxide (Chroom VI) en Arseen die vanwege hun gevaarlijke eigenschappen officieel voor eeuwig opgeslagen zouden moeten worden.


 
WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA?
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in gang zouden kunnen zetten. De kranten, de radio, de televisie, de bladen in de winkel en vele (opgekochte) grote internetsites (mainstreammedia) hebben 1 ding gemeen: Zij weigeren (grote) zaken openbaar te maken waarin overheid, koningshuis en multinationals een verdachte rol spelen. Gelukkig zijn er nu ook nieuwe media. Deze nieuwe media bestaan uit mensen die wel onderzoek doen en dat ook daadwerkelijk publiceren. Zie deze nieuwe media en de nieuwste headlines via: www.nieuwemedianieuws.nl

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site tracker.
http://www.hetechtenieuws.org/index.php

 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 05-05-2013 17:20