hierachter zit. | Het lijfboek van de griezel: Machiavelli "De Vorst" | Pamela Hemelrijk ""Bananen Republiek" | Pamela Hemelrijk columns

Columniste Pamela Hemelrijk gaf haar mening vrij en blij

 

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN
Pamela Hemelrijk ziet probleem (video)

BANANENREPUBLIEK 

Pamela Hemelrijk

Sommige SCHANDALEN zijn voorpaginanieuws, andere niet. Waarom, dat zal wel altijd een raadsel blijven. Bram Peper was voorpaginanieuws. En terecht, laat ik dat voorop stellen. Toch lopen er in dit land burgemeesters rond die het nog veel en veel bonter maken dan Peper. De burgemeester van Beuningen bijvoorbeeld. Maar in de kranten schopte hij het hooguit tot een éénkolommertje op pagina 5, en soms zelfs dat niet eens. Zou dat komen omdat burgemeester Zijlmans geen Bekende Nederlander is? Heeft een hemeltergend schandaal op zichzelf geen nieuwswaarde meer, tenzij er een kijkcijferkanon à la Peper bij betrokken is? Je zou het bijna gaan denken.

Burgemeester Zijlmans had een zakelijk conflict met een afvalverwerker in zijn gemeente. Hij besloot dit probleem op te lossen door de afvalverwerker gedwongen te laten opnemen in 1 krankzinnigengesticht. Daarvoor had hij uiteraard de medewerking nodig van de plaatselijke officier van justitie, ene mr. Leeman. Samen beraamden die twee een plan om de afvalverwerker te arresteren, en via een BOPZ-maatregel op de gesloten afdeling te laten plaatsen. De Riagg heeft daar een stokje voor gestoken - op zichzelf al een wonder, want als de burgemeester en de officier allebei beweren dat je 'zo gestoord bent als een deur', bewijs dan maar eens aan een crisisteam dat het niet zo is. Maar die afvalverwerker was kennelijk zo normaal dat zelfs de Riagg het moest toegeven.

Toen de burgemeester vervolgens terecht moest staan wegens machtsmisbruik en vrijheidsberoving heeft de officier van justitie meineed gepleegd om zijn gabber uit de nor te houden. Die burgemeester zit er dus nog steeds. En het parket moet nu één van haar eigen leden wegens meineed berechten. Ik geef u nu al op een briefje dat daar niks van terecht komt. Laat staan dat de strafzaak tegen die burgemeester wordt heropend. Daar lees ik althans helemaal niks over.

D'r zijn nog massa's schandalen van dit kaliber, maar ze halen de krant niet of nauwelijks. Vermoedelijk omdat ze niet fotogeniek genoeg zijn; iets anders kan ik niet bedenken. U heeft vast nog nooit gehoord van mr. Vermeulen. Hij is vice-voorzitter van de Centrale Raad van Beroep. Als je als ambtenaar ontslagen wordt, en je gaat in beroep, dan bepaalt mr. Vermeulen, in hoogste instantie, of dat ontslag rechtmatig is geweest ja of nee.

Hij heeft als zodanig (tenminste één keer, maar volgens geruchten diverse malen) ontslagprocedures gesanctioneerd die hij zelf in gang had gezet. Hij was namelijk, voordat hij tot vice-president van de Centrale Raad van Beroep werd benoemd, topambtenaar bij Binnenlandse Zaken, belast met ontslagprocedures. De zaak stonk trouwens uren in de wind, want het ging om een klokkenluider à la Van Buitenen, die de vuile was van Defensie had buiten gehangen, en daarom kalltgestellt moest worden.

Er zijn over mr. Vermeulen herhaaldelijk vragen gesteld in de Tweede Kamer, maar die zijn in de prullenbak gemieterd, onder het motto: de politiek mag zich niet bemoeien met de onafhankelijke rechtspraak. Mr. Vermeulen zit er nog steeds. Mijn persoonlijke theorie is dat hij op die post is benoemd om de overheid zo geruisloos mogelijk van haar klokkenluiders af te helpen. Dat kan ik niet bewijzen, maar gedachten zijn vrij, zeg ik altijd maar.

U heeft vast ook nog nooit gehoord van mr. Tilleke de Kroon. Wat Mr. Tilleke de Kroon op haar kerfstok heeft, daar is Bram Peper een hele kleine jongen bij. Om haar man tijdens de echtscheiding anderhalve ton lichter te maken vervalste ze zijn handtekening. Vervolgens misbruikte ze haar positie als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad om, met het oog op de boedelscheiding, de fiscale gegevens van haar man los te krijgen. 'Die zal dan nu wel in de nor zitten', zult u zeggen, maar nee: ze werd beleidsmedewerkster op het ministerie van Financiën, onder Wim Kok. Ook daar maakte ze het zo bont dat ze de FIOD op haar dak kreeg, en tenslotte door Zalm werd ontslagen.

Zowel Kok als Zalm weigeren over dat FIOD-onderzoek iets mede te delen, vanwege de privacy. Nu is mr. Tilleke de Kroon, god betere het, belastingrechter bij het Hof in Arnhem, hoewel ze zelf de belasting ontdoken heeft. Ook over haar zijn in de Kamer al drie keer vragen gesteld, zonder enig merkbaar effect. Waarom lees je daar nooit lets over, behalve in het Katholiek Nieuwsblad? Wat is dit verdorie voor een bananenrepubliek?

AD 28 februari 2001

http://www.sdnl.nl/pamela.htm

Beter laat dan nooit Heel lang geleden, toen ik een blauwe maandag MO geschiedenis studeerde (het is bijna niet te geloven aan hoeveel faculteiten ik in mijn jeugd mislukt ben; you name it, I studied it) heb ik eens een jaar lang college gehad over het fascisme. Dat was allemaal heel interessant, maar één van de kenmerken die ons over dat vers schijnsel werden bijgebracht stuitte bij mij op een muur van onbegrip. En dat was dat de fascisten niet door een gewelddadige staatsgreep aan de macht waren gekomen, maar dankzij de massale steun van een dansende, zingende, juichende, Kamerbrede volksbeweging, die donders goed wist hoe de nieuwe totalitaire leiders de boel wilden gaan aanpakken (want dat staken ze bepaald niet onderstoelen of banken), maar die toch niet kon wáchten tot het zover was.

Daar stond mijn verstand indertijd totaal bij stil. Hoe kon dat nou? Wat had die dansende, zingende, juichende meute in godsnaam bezield? Nu, 30 jaar later, begint het me eindelijk te dagen hoe zoiets kan. Niet omdat ik vroeger college heb gelopen bij meneer Leeflang, maar omdat ik het nu voor mijn ogen zie gebeuren. Laat ik u een voorbeeld geven. Premier Kok heeft in de afgelopen weken regelmatig tijd vrijgemaakt om journalisten te woord te staan die van hem wilden weten wat hij dacht dat de uitslag zou worden van de wedstrijd Nederland-Italië.

U vond dat misschien aardig van hem. Maar mij maakt het ziedend. Dat komt omdat u waarschijnlijk nooit geprobeerd hebt om een onderhoud met een minister of een staatssecretaris te krijgen. Vroeger, toen mijn vader nog journalist was, belde je zo'n minister gewoon 's nachts uit zijn bed als het moest. Hij werd dan wel kwaad, maar hij kon er niks tegen doen. Tegenwoordig moet je je verzoek schriftelijk indienen bij de RVD, en dan hoor je drie weken niks, en als je dan belt hoe het zit, word je drie uur in de wacht gezet, en als je geluk hebt krijg je dan eindelijk een voorlichter die meedeelt dat zijn excellentie geen tijd voor je kan vrijmaken.

Maar met een minzaam smoelwerk de uitslag van Nederland-Italië voorspellen, daar kan zijne excellentie wel tijd voor vrijmaken! En met een oranje voetbal op hun kop in de show van Paul de leeuw gaan zitten, daar kunnen ze ook wel een gaatje voor vinden, de excellenties. Want dat is leuk voor het electoraat. Ondertussen begint het me te dagen dat de progressieve voorlieden van weleer uit het failliet van het reëel bestaand socialisme alleen de economische consequenties hebben getrokken. (En hoe! God behoed ons voor de bekeerlingen van deze wereld!

Ze willen meer casino's; ze willen meer optiebeurzen; ze privatiseren de NS zonder het monopolie van de NS op te heffen; ze spekken de Nederlandse transportlobby met miljarden belastinggeld, en verkopen dat als een nationaal belang; ze verdommen het om een cent uitte trekken voor onderwijs of gezondheidszorg. Nog nooit, zelfs niet onder Van Agt, heb ik meegemaakt dat het 'vrije spel der maatschappelijke krachten' zo gestimuleerd werd als juist door deze ex-sympathisanten van het reëel bestaand socialisme. (je zou er bijna zelf Marxist van worden.) Maar tegelijk worden de democratische vrijheden, op een subtiele manier, steeds verder aan banden gelegd. Ministers verwaardigen zich niet meer de pers te woord te staan als ze daar geen zin in hebben.

Schriftelijke vragen van de oppositie worden de prullenbak in gesodemieterd als ze de coalitie niet welgevallig zijn. Het NOS-journaal is al lang de spreekbuis van de machthebbers geworden. De Volkskrant schrijft, in verband met de verhoren van de commissie-Bakker, dat premier Kok 'als geen ander weet wat het betekent om gebombardeerd te worden'; hij heeft immers zelf, als vierjarig ventje, vanuit Bergambacht de bommen op Rotterdam zien vallen, en heeft daar 'zeer onaangename herinneringen aan', aldus de Volkskrant. Wat is dat voor weerzinwekkende hielenlikkerij?

Moeten we daaruit soms afleiden dat Kok niet lichtvaardig over bombardementen denkt? Daar hebben we anders met Kosovo weinig van gemerkt. Maar waar ik heen wil dat is dit: niemand maakt zich er ongerust over. Iedereen denkt dat onze democratische vrijheden bij dit kabinet in veilige handen zijn, als de Koningin maar geen deel meer uitmaakt van de regering. En weet u hoe dat komt, dat niemand er erg in heeft? Dat zal ik u vertellen. Ten eerste natuurlijk de economische voorspoed. Mensen die dag en nacht winkelen op de meubelboulevard, daar heb je geen kind meer aan. En ten tweede: 300.000 mensen in dit land zijn nog lid van een politieke partij. Daarvan is slechts 10 procent actief, oftewel 30.000 man. En dat aantal correspondeert precies met het aantal bestuursambten dat er in Nederland te vergeven is. Kortom: wie postzegels gaat likken op een partijbureau, die eindigt geheid als gemeenteraadslid, wethouder, staatssecretaris of minister. En de rest?

Ik zal u vertellen wat de rest doet. De rest zit in het stadion. Te dansen, te zingen en te juichen. En als Kok zich verwaardigt om op de tv te vertellen dat het volgens hem 4-0 voor Nederland gaat worden, dan zijn ze nog vereerd ook. Politiek bestaat niet meer; er zijn alleen nog massabijeenkomsten in stadions, net als toen. Dank u wel meneer Leeflang, ik heb uw lessen over fascisme, 30 jaar na dato, eindelijk begrepen. Beter laat dan nooit.


Algemeen Dagblad 5 juli 2000

http://www.sdnl.nl/pamela-1.htm14 juni 2002


 

Door Pamela Hemelrijk


Leren leven met bedrog en rechtsongelijkheid?

Katholiek Nieuwsblad 14 juni 2002, pagina 14

Spreiden journalisten dezelfde minachting ten toon jegens hun lezers als politici jegens hun kiezers? AD-columniste Pamela Hemelrijk vindt van wel. Ze neemt stelling tegen rechtsongelijkheid en tegen iedereen die vindt dat bedrog iets is waar we mee moeten leren leven.

PAMELA HEMELRIJK

In het café zat ik te praten met een heel aardige academicus van een jaar of dertig. Het gesprek ging natuurlijk weer over politiek, en ik zei dat journalisten tegenwoordig dezelfde minachting tentoonspreidden jegens hun lezers als politici jegens hun kiezers. En dat de kranten, door hun lezers niet voor vol aan te zien, bezig zijn in snel tempo hun eigen graf te graven. Volgens mij dan. Die aardige academicus zweeg even. Toen zei hij; "Maar. laten; we nou eerlijk wezen, Pam. De meeste mensen zijn toch ook eigenlijk veel te dom om te stemmen?'

"Ten eerste:", zei ik; " ben ik dat radicaal met je oneens. En ten tweede: dat iedereen een stem in het kapittel heeft - zelfs de mensen die niet op de universiteit zijn geweest - dat noem je nou democratie." Het was weer even: "Misschien" , prevelde de: academicus toen." ben ik dan wel geen voorstander van democratie".

 

Nu was het mijn beurt om even naar adem te happen. "Daar schrik ik nou van, van die mededeling", zei ik "Maar ik waardeer het dat je er zo rond voor uit komt. Je bent tenminste eerlijk. Weet je aan wie ik ineens moet denken? Aan David Cohen, een van de voorzitters van de Joodse Raad. Ook een academicus. Hij bood zichzelf aan om Joods Amsterdam te vertegenwoordigen tijdens de Duitse bezetting. Met fatale gevolgen, zoals je weet. Cohen vond zichzelf namelijk de aangewezen persoon om die taak op zich te nemen. Want, zei hij letterlijk, je kon de leiding over het 'judenviertel' toch zeker niet overlaten aan de bakker en de slager? En die bakkers en slagers maar op de trein naar Westerbork stappen. Op dringend advies van de hooggeleerde Cohen. "Om erger te voorkomen" Tot Cohen tenslotte zelf aan de beurt was om gedeporteerd te worden. Naar het propagandakamp Theresiënstadt, welteverstaan. Waar je niet werd vergast, en zelfs vrij behoorlijk te eten kreeg. Hij is dan ook levend teruggekomen, in tegenstelling tot duizenden bakkers en slagers. Nee, van de academici van deze wereld moeten we het echt hebben. Ja, je ziet het: ik kan ook met de Tweede Wereldoorlog schermen als het in mijn kraam te pas komt. Net als Thom de Graaf en Job Frieszo."

 

Dat Amsterdam van oudsher een PvdA-bolwerk is, dat wist ik; natuurlijk wist ik dat. Maar dat ze zo gehersenspoeld zijn dat ze nu in de grachtengordel collectief schande zitten te spreken van Gerard Spong en zijn aanklacht, daar sta ik toch paf van. Die aanklacht is, zoals u weet, gebaseerd op artikel 137d wetboek van Strafrecht (aanzet tot haat of discriminatie). Persoonlijk heb ik het altijd een overbodig artikel gevonden, want ook zonder 137d kun je mensen die het op dit gebied te bont maken juridisch aanpakken. Dan vervolg je ze gewoon wegens opruiïng. Dat is namelijk ook een strafbaar feit. Dus van mij had dat stukje politiek correcte gelegenheidswetgeving er nooit hoeven komen. Van Pim Fortuyn trouwens ook niet; dat was nou juist wat hij bedoelde toen hij in dat Volkskrant-interview zei dat hij een tegenstander was van het gebod: gij zult niet discrimineren. De Volkskrant beschuldigde hem er vervolgens van artikel 1 van de Grondwet ("het fundament van onze westerse beschaving") te willen opheffen, en dat ging er bij de lezers in als koek. Maar dit terzijde. Maar zolang dat artikel in onze strafwet staat, zou ik toch wel graag zien dat het ook zonder onderscheid van kracht is voor alle burgers in dit land, zoals artikel 1 van de Grondwet garandeert. Of is dat te veel gevraagd?

 

Blijkbaar wel. Blijkbaar vindt de halve grachtengordel dat artikel 137 wél mag worden gebruikt om de vorige week overleden Janmaat te veroordelen (wegens "vol is vol"; hij liep nog steeds in zijn proeftijd, en zijn herzieningsverzoek was door het OM afgewezen; over rechtsongelijkheid gesproken), maar niet om stappen te nemen tegen pakweg Stefan Sanders, die in Vrij Nederland een rechtstreekse link legde tussen homoseksualiteit in het algemeen en fascisme in het algemeen. Het feit alleen al dat Spong - in opdracht van zijn overleden cliënt nota bene - het heeft gewaagd aangifte te doen tegen een paar politici en journalisten, dat feit vervult de intelligentsia met walging en verontwaardiging. (Zouden ze in de grachtengordel niet weten dat elke burger die kennis neemt van een strafbaar feit, verplicht is daarvan aangifte te doen?) En de rechter krijgt niet eens de kans een oordeel te vellen over dit meten met twee maten; want het Openbaar Ministerie vertikt het om de zaak aan de rechter voor te leggen. Zodat we over deze fundamentele kwestie waarschijnlijk nooit jurisprudentie zullen krijgen.

 

"Jij altijd", zei een hoofdredacteur eens tegen me (nadat hij mij met zoveel woorden had verboden om nog langer over Srebrenica te schrijven), "jij altijd met je gezeur over de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid... Da's allemaal goed en wel, maar wij moeten hier een krant maken, ja?" Datzelfde wijsneuzige gerelativeer hoor ik nu dagelijks om me heen, en het maakt me wanhopig. "Maar Pam, in het buitenland is het toch hetzelfde laken een pak?" "Maar Pam, de strijd om de macht is toch per definitie een smerig spel?" "Maar Pam, je kunt toch van een politicus niet in ernst verwachten dat hij altijd de waarheid spreekt?" "Maar Pam, ambtelijke corruptie is toch onvermijdelijk en van alle tijden?" En dan heb ik het nog niet eens over de scholen voor journalistiek, waar generaties HAVO-scholieren, naast allerlei marxistiese rimram, stelselmatig ingepompt hebben gekregen dat "objectiviteit een fictie is". Nou, dat hebben die leerlingen zich geen twee keer laten zeggen, als u mij toestaat. Het onderscheid tussen feitelijke verslaggeving en commentaren is in de doorsnee kwaliteitskrant niet meer terug te vinden, en zeker niet bij de politieke redacties.

 

Dat totale objectiviteit een fictie is, dat is een waarheid als een koe. Maar wie daaraan het recht meent te mogen ontlenen om in het geheel niet meer naar objectiviteit te streven, die is nou volgens mij bezig het fundament van onze beschaving te ondermijnen. Laatst las ik een stuk over de pre-Socratische filosofie. De wijsgeren van vóór Socrates, vernam ik, hingen nog de overtuiging aan dat het goede onverbrekelijk verbonden is met het ware; dat die twee niet zonder elkaar kunnen, en als het ware een heilige twee-eenheid vormden. Socrates heeft die overtuiging, die toen gemeengoed was, aan het wankelen gebracht met zijn scherpzinnige interviewtechniek. Ik neem dat Socrates in het geheel niet kwalijk; d'r is niks op tegen mensen aan het denken te zetten over zaken waar ze nog nooit goed over hebben nagedacht. Maar God behoede ons voor de navolgers: die hebben er een dogma van gemaakt ("niks is helemaal waar, en zelfs dat niet"), zodat nu de halve grachtengordel ervan overtuigd is dat stelselmatig bedrog iets is waarmee we moeten leren leven. "Sjonge", dacht ik, toen ik dat artikel uit had. "Nooit geweten, maar ik behoor tot de pre-Socratici. Het goede kan voor mij niet bestaan zonder het ware. Zou ik de laatste der pre-Socratici zijn? In de grachtengordel heb ik in elk geval niet veel soortgenoten kunnen vinden, tot heden.

Pamela Hemelrijk is columniste van het Algemeen Dagblad.

http://www.sdnl.nl/pamela-8.htm

    Recht
"Er is nog recht in Nederland", kraaide mijn vader, toen ik nog klein was, met de regelmaat van de klok. Het was een van zijn meest geliefde stokpaarden. En dan legde hij ons, zijn huizenhoog tegen hem opkijkende dochters, uit hoe prachtig het systeem in elkaar zat: dat je, als je onrecht werd aangedaan, naar de rechter kon stappen. En dat je, als je door die rechter unfair behandeld werd, in hoger beroep kon gaan bij het Hof. En als je dan nog niet tevreden was, dat je dan in cassatie kon bij de Hoge Raad. En dat die rechters volstrekt onafhankelijk waren in dit prachtland, omdat er in dit prachtland zoiets bestond als de grondwettelijk gewaarborgde scheiding der machten. En dat die rechters bovendien voor het leven werden benoemd, zodat ze nooit naar andermans pijpen hoefden te dansen uit angst voor hun baantje.

Zijn geestdrift voor het systeem was dermate groot dat hij ooit een principieel conflict om een parkeerbon van twee tientjes tot aan de Hoge Raad toe heeft uitgevochten. Hij werd weliswaar schuldig verklaard, maar die parkeerboete, die hoefde hij van de Hoge Raad niet te betalen, en dat was een grote triomf. Zie je wel meisjes? Er is nog recht in Nederland! Pas de laatste jaren begint het ten volle tot me door te dringen hoe naïef dat van hem was. Ik kan u zo uit mijn hoofd drie rechters noemen die zoveel twijfel hebben gezaaid aan hun eigen integriteit, dat er schriftelijke vragen over hun functioneren zijn ingediend in de Tweede Kamer.

Die kamervragen hebben de minister van Justitie echter nooit bereikt; ze zijn door de voorzitter van de Tweede Kamer afgekeurd en in de prullenbak gegooid. De Kamervoorzitter heeft die bevoegdheid. Het staat in het Huishoudelijk Reglement. Volgens diverse Kamerleden maakt de Kamervoorzitter de laatste jaren steeds vaker gebruik van die bevoegdheid, en vooral als het vragen betreft die de regering in een lastig parket kunnen brengen.

Ik heb bij de griffier inzage gevraagd in die geweigerde vragen, maar ik kreeg de kous op mijn kop, en met de Wet Openbaarheid van Bestuur hoef ik het ook niet te proberen. Het woord zegt het immers al: die wet is een breekijzer om het bestuur (oftewel de regering) te dwingen openheid van zaken te geven. En de Kamer is geen bestuur. De Kamer is de natuurlijke vijand van de regering, en wordt juist geacht ons kiezers te helpen die openbaarheid van bestuur af te dwingen. Het is nooit bij de wetgever opgekomen dat diezelfde Kamer, in casu haar voorzitter, zich zo dociel zou gaan opstellen dat zij met de regering zou gaan samenspannen om zaken in de doofpot te schuiven.

Het argument om indertijd die kamervragen over die drie rechters terzijde te leggen, was dat de Kamer (als wetgevende macht) zich niet mag bemoeien met de rechtsprekende macht, oftewel: dat de scheiding der machten geëerbiedigd diende te worden. Dat lijkt mij kul: die Trias Politica is volgens mij juist in het leven geroepen opdat die drie machtsblokken elkaar in evenwicht zouden houden. Ze mogen elkaar geen orders geven, maar ze behoren elkaar wel op corruptie te betrappen, en zo mogelijk daarvan te weerhouden. Volgens mij. Maar wie ben ik. Jammer dat we het niet meer aan Montesquieu kunnen vragen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het fenomeen van de rechter-plaatsvervanger. Dat zijn advocaten, of juristen, of ambtenaren, of politici die 'on the side' in hun vrije uurtjes voor rechter spelen. Nergens heeft dit verschijnsel zo'n hoge vlucht genomen als in Nederland.

Dus als u een proces aanspant tegen uw verzekeringmaatschappij, omdat ze het vertikken uw claim te honoreren, dan loopt u een gerede kans dat de rechter die over uw zaak mag oordelen, zonder dat u daar weet van heeft, als advocaat werkzaam is op het kantoor van diezelfde verzekeringmaatschappij. Als u er meer van wilt weten moet u voor de lol eens op internet surfen naar: http://www.sdnl.nl/irm.htm. Je weet niet wat je leest.


Algemeen Dagblad 23 mei 2001

http://www.sdnl.nl/pamela-2.htm


 

Met een serviele pers heb je geen censuur nodig

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

 

Kontkruipers

 

Het moet er maar eens uit, op de valreep van het ouwe jaar: de machtigste lobby voor dit Paarse kabinet is de pers, en de parlementaire pers in het bijzonder. Daarom zit dit Paarse kabinet er nog steeds, terwijl het in een fatsoenlijke democratie al tien keer zou zijn gevallen.

Er is wel eens onderzoek verricht naar het stemgedrag van sjoernalisten: tweederde stemt `links', zo bleek daaruit. PvdA dus, aangevuld met een handjevol Groen Links- en SP-stemmers. Eenderde stemt `midden', en onder dat midden moet u uitsluitend D66 verstaan. Want de aanhang van de VVD en het CDA was niet meetbaar. Die partijen scoren nul, onder sjoernalisten. Niettemin gaat er een hoongelach op als je oppert dat hun berichtgeving vooringenomen is. Hoe kom je dáár nou bij!

Maar het is natuurlijk doodgewoon waar. De indoctrinatie begint al op de School voor Journalistiek. Een collega van mij heeft het eens gewaagd om daar een werkstuk te maken over de VVD. Hij stemt geeneens VVD, maar alleen het feit al dat hij dat onderwerp had gekozen, maakte hem tot de risee van de klas. De docent kreeg een lachstuip: `Hahahaha', bulderde hij. `Een werkstuk over de VVD! Nou, dáár zullen we wel gauw mee klaar zijn!'

Bij de NRC was het algemeen bekend dat je niet naar een plek op de parlementsredactie hoefde te solliciteren als je geen lid was van de PvdA. Zo bang waren ze daar om per abuis een andersdenkende in hun gelederen binnen te halen. Als ik lieg, lieg ik in commissie, want mijn ex-hoofdredacteur, die jaren bij die krant heeft gewerkt, die zweert het bij hoog en bij laag. Maar nu de PvdA aan de macht is, zijn de rooie media een regelrecht gevaar voor de democratie geworden.

Nou is het natuurlijk niks nieuws, dat de media een diepe verering koesteren voor de rooien, en een bloedhekel hebben aan de papen. Zolang de PvdA nog in de oppositie zat, was dat nog tot daar aan toe: toen deden de media tenminste waar ze voor betaald werden, namelijk de regering hinderlijk volgen.

Ze vereenzelvigen zich niet meer met de oppositie, maar met de machthebbers. En hoe! Als je het als Kamerlid waagt een minister ter verantwoording te roepen, dan noemen die media je een eigenwijze solist, die niet in een team kan werken, en die zijn politieke afgang dus aan zijn eigen `ramkoers' te wijten heeft.

Zij vinden het kennelijk volkomen terecht dat je van Melkert een spreekverbod krijgt opgelegd als je je werk probeert te doen. Die Opoe Tet van een Willem Breedveld, die alom geldt als de nestor van parlementaire journalistiek, die bestond het zelfs om te beweren dat Van Gijzels opstappen alles met persoonlijk ponteneur, en niks met de zaak zelf te maken had. Want het ging hier per slot om de bouwfraude, `en die los je niet op door weg te gaan'.

Nee! Die los je op door te blijven zitten zeker, en te helpen de zaak de doofpot in te proppen! We hadden nog één Kamerlid dat aan die smeerlapperij niet langer medeplichtig wilde zijn, en de media schilderen hem eendrachtig af als een hinderlijke stoorzender zonder `politieke antenne'! NOVA - of Netwerk, dat weet ik niet meer - was met hem langs het strand gaan wandelen, met veel poëtische shots van opwaaiend schuim en de ondergaande zon. Hij werd aan de kijkers gepresenteerd als een verdoold schaap dat de moederkerk heeft verraden, uit het paradijs is verdreven, en thans verdwaasd langs de vloedlijn strompelt, met zijn ziel onder zijn arm en barstend van de gewetensnood.Het leek wel een uitzending van de EO! Het is me een raadsel waarom de PvdA nog steeds een progressieve partij wordt genoemd. Het is een ultraconservatieve, totalitaire sekte geworden, waar je je kennelijk niet van los kunt maken zonder in een totaal isolement en een diepe geloofscrisis te raken. En de media zingen om het hardst de psalmen mee. Onpasselijk word ik ervan.


Algemeen Dagblad 23 mei 2001

 

http://www.sdnl.nl/pamela-3.htm

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

 


10 mei 2002
 

Pamela Hemelrijk

Wie heeft er belang bij, Watson?

"Okee Watson, laten we de zaak professioneel aanpakken. Wat is dan altijd de eerste vraag die een beetje detective zich stelt?"

'Who benefits?'
"Inderdaad, Watson Wie heeft er belang bij, zoals Job Frieszo het zo treffend uitdrukte. En hoe hij zijn hersens ook pijnigde, hij kon met de béste wil van de wereld niemand bedenken." "Ik weet er anders wel een paar: de landmacht, de luchtmacht, 250.000 ambtenaren, 15 ministers, 14 staatssecretarissen, 150 kamerleden, 99 gedeputeerden, 759 statenleden, 31 Europarlementariërs. 12 commissarissen der Koningin. 496 burgemeesters..."

'Ho, maar. You've made your point.'
Jij mag dan onnozel zijn Watson; vergeleken bij Job Frieszo ben je een meesterbrein. Zeer juist. Het ligt er zelfs zo duimendik bovenop uit welke hoek de wind waait dat je er niet eens een spannende 'whodunit' van kunt brouwen. Alle sporen leiden regelrecht naar Den Haag. Vandaar dat Job Frieszo er zo stekeblind voor is. Hij woont zelf in een archiefkast op het Binnenhof.'

'So far so good. En nu?'
"Nu gaan we naar de dader kijken. Heb je die foto's van zijn arrestatie gezien? Een skinhead met een zwartlederen bomberjack. Ik heb in mijn leven veel milieu-activisten gezien, maar nog nooit eentje met gemillimeterd haar. Milieu-activisten zijn per definitie langharig, en dragen per definitie zelfgehaakte truien. Milieu-activisten lijken op Roel van Duijn. Deze man had meer weg van Bruce Willis."

'Ja, en hij was ook net zo'n goede schutter als Bruce Willis.!
"Pistoolschieten is namelijk waanzinnig moeilijk. Je moet heel lang trainen om dat onder de knie te krijgen. Beginners kunnen van 5 meter afstand de schietschijf niet eens raken, laat staan de roos. En deze man heeft, in één salvo, een bewegend doel geraakt op vijf fatale plaatsen: 2 in zijn hoofd, 1 in de hals, 2 in het hart."

"Vakwerk. Dat kan alleen een professionele killer."
"Inderdaad, Watson. En jij vraagt je nu natuurlijk af: hoe raakt een ervaren beroepsmoordenaar als kantoorklerk verzeild bij de Vereniging Milieu-Offensief?"

"Melkertbaan misschien?"
"Dat hoort u mij niet zeggen. Maar als er één ding is waar de BVD zich bij uitstek mee onledig houdt, dan is het met het infiltreren van actiegroepen als de kraakbeweging, Rode Hulp, Ziedend Bintje, RARA, en ander links gevogelte. Zoals de Vereniging Milieu-Offensief.
In elk van die splintergroeperingen zit wel een stroman of een informant van de BVD, die tips en inlichtingen verzamelt. Bij elke landelijke krant schijnt er trouwens ook eentje rond te lopen. Er wordt op de burelen vaak over gespeculeerd wie de mol is. Het is een geliefd tijdverdrijf."

"My goodness, Holmes! Dan moet onze vriend Volkert van der G. dus een goede bekende zijn van de BVD!"
"Dat op zijn minst. Of hij is natuurlijk zelf de BVD-infiltrant. Dat lijkt mij een stuk aannemelijker, gezien zijn frappante gelijkenis met Bruce Willis. Het zou voor de overheid meteen twee vliegen in één klap zijn: Fortuyn uit de weg en de milieubeweging in een kwaad daglicht. Dát komt goed uit, als je elk jaar Schiphol verder wilt uitbreiden en het hele groene hart van Nederland wilt volbouwen met kantoorruimte!

Enfin, eenmaal gepakt gaat de verdachte eerst naar een psychiatrische observatiekliniek, vervolgens wordt hij - achter gesloten deuren als het effe kan - veroordeeld tot TBS, en een half jaar later kan hij dan, op advies van de psychiater, in alle stilte worden losgelaten, waarna hij in Uruguay een nieuw leven kan beginnen. Het zou natuurlijk nóg beter uitkomen als hij zich van het leven zou beroven. Zelf verwacht ik dan ook op korte termijn het bericht dat Volkert van der G. zich in zijn cel heeft opgehangen. Zo niet, dan is misschien een terminale kankerpatiënt à la Jack Ruby bereid Volkert te liquideren tijdens zijn transport naar de rechtbank"


Algemeen Dagblad 10 mei 2002

Pamela Hemlrijk was columniste bij het Algemeen Dagblad


http://www.sdnl.nl/pamela-5.htm

 

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

 

 

Adviseur landsadvocaat Mr. Paris

 

 

Paris

Het is u mischien ontgaan, want het stond gisteren op pagina 2, maar er begint eindelijk een beetje beweging te komen in de beerput van de Nederlandse rechtspraak. Want niet alleen de media misbruiken hun positie om met de boven ons gestelde autoriteiten onder één hoedje te spelen; ook rechters deinzen tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken. Daar zijn al diverse malen vragen over gesteld in de Kamer, maar die vragen worden dan door Jeltje van Nieuwenhoven terzijde gelegd, met een beroep op de Trias politica, de scheiding der machten. (Dus een Kamerlid zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de recht(s)spraak, en de staat wimpelt die vragen af met het argument dat de staat zich niet met de recht(s)spraak mag bemoeien, omdat die rechtspraak onafhankelijk is.

't Is net een Kafka-roman. Gelukkig zitten er nog een paar rechtschapen lui bij de rechtbank Utrecht, want daar moet zowat de hele top van de Haagse rechtbank zich nu onder ede laten verhoren. De edelachtbaren worden ervan beschuldigd gefraudeerd te hebben bij de afwikkeling van een faillissement. Het resultaat was dat een van de schuldeisers naar zijn vordering van 1,7 miljoen kon fluiten, en daardoor zelf failliet ging. De ABN-Amro daarentegen, die ook een van de schuldeisers was, kreeg via een geheime deal met de curator een veel hoger bedrag uit de boedel dan geoorloofd was. De Haagse rechter dit gesjoemel willens en wetens sanctioneerde, mr. R.J. Paris, heeft voor diezelfde ABN-Amro geweerkt. (Dat je je in zo'n geval als rechter van de zaak hoort terug te trekken is mr. Paris blijkbaar niet bekend. Hij is in een soorgelijk akkefietje, ook eens gewraakt, maar die wraking heeft hij toen doodleuk genegeerd. Hetgeen in strijd is met de wet.)

De Staat der Nederlanden is ook aangeklaagd: Kok, Korthals en Jorritsma worden ervan beschuldigd van fraude op de hoogte te zijn geweest, maar niets te hebben ondernemen.

Ook zij moeten binnenkort in Utrecht voor het hekje verschijnen. (Lieve rechtbank Utrecht: kan dat asjeblieft vóór 15 mei? Dan wordt het pas echt leuk!)

Onafhankelijke rechtspraak? Trias politica? Laat me niet lachen. Als de staat een rechtszaak wil winnen, dan heeft de staat daar zijn stromannetjes voor bij de rechterlijke macht. Bij de Centrale Raad van Beroep, een rechtscollege dat oordeelt over de rechtmatigheid van ambtenarenontslagen, staat een rechter aan het hoofd die topambtenaar is geweest bij Binnenlandse Zaken. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dat alle boeren die zich tegen de MKZ-slachting van Brinkhorst probeerden te verzetten de kous op de kop heeft gegeven, wordt geleid door een rechter die topambtenaar is geweest op het departement van landbouw.

Onze vriend mr. Paris is inmiddels door het ministerie van Justitie tot adviseur van de landsadvocaat benoemd. Hij mag dus helpen de staat te verdedigen in een rechtszaak weerin hij zelf min of meer hoofdverdachte is. Bovendien heeft hij, sinds hij de staat als adviseur dient, als rechter 12 kort gedingen tegen de straat behandeld. Eén daarvan was een geding van Miloservic. De staat won, vanzelfsprekend. Tijdens de MKZ-crisis hebben hobbyboeren vorig jaar inderhaast een gelegenheidsstichting opgericht, om tegen de ruimingen te kunnen procederen via de gewone rechter. Want dat je bij het College van Beroep geen schijn van kans maakte, was zonneklaar. Dat geding stond voor woensdag bij de Haagse rechtbank op de rol. Te elfder ure is die zaak toen, zonder opgaaf van redenen, verschoven naar donderdag; op die dag had mr. Paris namelijk zitting. En die heeft dat varkentje toen voor de staat gewassen: het ruimen mocht doorgaan. Wat zullen er die avond een rondes gegeven zijn in de Rotaryclub. "Proost amice! Op de bananenrepubliek!"


Algemeen Dagblad 29 maart 2002


http://www.sdnl.nl/pamela-4.htm

http://www.sdnl.nl/pamela-7.htm

Is Wim Kok door het grote geld de weg een beetje kwijt ?

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN12 februari 2003

 

Door Pamela Hemelrijk


Arsenicum en oude Kok

Wim Kok commissaris bij Shell. Zo zet het socialisme dus de kroon op 100 jaar strijd tegen het grootkapitaal en de gewetenloze multinationals. Je denkt dat je droomt. Het is alsof Ed van Thijn lid wordt van een neo-nazistische beweging! Het is alsof Nelson Mandela voorzitter wordt van de

Ku Klux Klan!

Zelfs onze economische redactie zat er een beetje mee in zijn maag, dat kon je duidelijk merken. Dus hebben ze het nieuws "voor arbeiders verklaard", zullen we maar zeggen: Kok heeft zich immers altijd zeer kritisch uitgelaten over "excessieve zelfverrijking" in het bedrijfsleven via optieregelingen? En nu krijgt hij - godzijdank - eindelijk zelf invloed op het beloningsbeleid bij Shell, aldus de redactie. Zodat het proletariaat zich daarover niet meer ongerust hoeft te maken, als het ware.

Zo'n big load of bullshit heb ik in mijn loopbaan nog maar zelden op een voorpagina aangetroffen, en dat wil wat zeggen. Zal ik u dan maar vertellen waarom Shell zich geroepen voelt om onze ex-premier met een commissariaat te belonen? Omdat Shell meer dan tien jaar lang arsenicum en chroom heeft mogen dumpen in het Nederlandse milieu. Met toestemming van staatssecretaris Tommel. Met toestemming van minister Alders. Met toestemming van minister De Boer. Met toestemming van minister Pronk. Met toestemming van de Hoge Raad. En met toestemming van premier Kok. Dáárom.

Meer dan tien jaar lang heeft o.a. Billiton, thans beter bekend als Shell, de kankerverwekkende chemische afvalstoffen arseenzuur en chroom VI ongestoord mogen lozen. Het gaat om 300.000 kilo arsenicumverbindingen per jaar (oftewel: tien maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar!), die al die tijd gebruikt zijn voor het impregneren oftewel "verduurzamen" van hout. Dat is lijnrecht in strijd met het indicatief meerjarenprogramma milieubeheer 1986-1990 van de Tweede Kamer. Bovendien staat arseen op alle internationale zwarte lijsten. Het impregneren van hout met kankerverwekkende stoffen is in de jaren tachtig hier in zwang geraakt. Het tropisch regenwoud moest immers gered worden; dus er moest zonodig een alternatief komen voor tropisch hardhout. Het gevolg is dat op termijn miljoenen Nederlanders aan arsenicumvergiftiging moeten sterven om "het milieu te redden".

Het impregneren van hout met arseen is op 26 januari j.l. eindelijk verboden. Dat is louter en alleen de verdienste van ing. Ad van Rooij, die 15 jaar lang over deze kwestie brandbrieven heeft geschreven aan alle mogelijke overheidsdienaren, inclusief Kok zelf, en een slordige tweeduizend procedures heeft aangespannen, tot bij het Europees Hof aan toe. De overheid reageerde op zijn noodkreten door hem een vertrouwensarts op zijn dak te sturen, die moest onderzoeken of hij wel goed bij zijn hoofd was. De overheid reageerde door valsheid in geschrift te plegen (door arseenzuur in de officiële stukken aan te duiden als arseenpentoxide, daarmee een Europese verordening ontduikend).

Ondertussen zit dat giftige arseen nog steeds in miljoenen tuinhekjes, tuinmeubelen, schuttingen, picknicktafels, pergola's en zelfs in kinderspeeltoestellen. Er was zelfs een subsidieregeling van kracht die het gebruik van dat "milieuvriendelijke" hout moest bevorderen: wie het gebruikte kon 25 tot 75 procent van zijn kosten vergoed krijgen. Heeft u het ook ergens toegepast? Vergeet dan niet uw kinderen te waarschuwen dat zij dat hout nooit met hun blote handen mogen aanraken, want het gif gaat dwars door de huid. Want onze regering vindt het niet nodig om u daartegen te waarschuwen, laat staan de media. (Radio 1 maakte woensdagmorgen wel uitgebreid melding van protesten tegen de onbegrijpelijke taal op bijsluiters. Dat vonden ze wel groot nieuws, kennelijk. Maar de burgerij waarschuwen dat al hun tuinameublementen kankerverwekkend zijn, ho maar.)

Als dat hout eenmaal is afgedankt wordt het - in strijd met de Europese richtlijnen, versnipperd als brandstof voor "groene-stroomcentrales", geloof het of niet. Zodat onze lucht en ons grondwater nu ook al vol met arsenicum zitten. Volgens de criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk kan de rol van de overheid in dit ongehoorde milieuschandaal worden aangemerkt als georganiseerde misdaad in de zin der wet.

Bent u nou nog steeds zo blij dat die integere Wim Kok voortaan een oogje in het zeil houdt bij Shell? Terwijl hij willens en wetens artikel 21 van de Grondwet ("De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu") heeft geschonden? 't Is voor Kok te hopen dat dat plan voor meer gedetineerden op één cel erdoor komt; dan kunnen Alders, Pronk, de Boer, Tommel en vele andere bewindslieden hem in de nor gezelschap houden.

Voor informatie over nog beschikbare celruimte kunt u informeren:

algemeen@noordsingel.minjust.nl
Algemeen@pi-tilburg.dji.minjus.nl
bankenbosch@piveenhuizen.dji.minjus.nl
bmo.cluster@piveenhuizen.dji.minjus.nl
bmo@deblokhuispoort.dji.minjus.nl
bmo@pidemarwei.dji.minjus.nl
esserheem@piveenhuizen.dji.minjus.nl
f.tempels@pigroningen.dji.minjus.nl
info@doggershoek.nl
info@Oldenkotte.nl
info@pc-scheveningen.nl
info@pivught.nl
info@pi-zoetermeer.demon.nl
info@pizwolle.nl
info@pompestichting.nl
info@terapel.dji.minjus.nl
info@utrecht.dji.minjus.nl
info@veldzicht.dji.minjus.nl
nieuwegein@utrecht.dji.minjus.nl
Nieuwersluis@utrecht.dji.minjus.nl
norgerhaven@piveenhuizen.dji.minjus.nl
pi@roermond.dji.minjus.nl
pibreda@wirehub.nl
poi@utrecht.dji.minjus.nl
R.vanRooijen@pbc.dji.minjus.nl
secretariaat@mesdag.dji.minjus.nl
vandersleen@grittenborgh.dji.minjus.nlhttp://www.sdnl.nl/pamela-10.htm
wolvenplein@utrecht.dji.minjus.nl

http://www.sdnl.nl/pamela-10.htm

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

Pamela Hemelrijk ziet probleem (video)   

BANANENREPUBLIEK

Origineel per aangetekende post

Mevrouw P. Hemelrijk
Prinsengracht 185 (1)
1015 DS Amsterdam

Rotterdam, 14 februari 2002

Geachte collega,

Hierbij deel ik je mee dat je met directe ingang bent geschorst als redacteur van het Algemeen Dagblad. De reden daarvoor is jouw gedrag rondom de uitreiking van de Nieuwspoortprijs voor de beste verkiezingscampagne, afgelopen dinsdag in Den Haag en de gang van zaken met betrekking tot jouw column voor de krant van vrijdag 14 februari.
Nadat ik er niet in was geslaagd je woensdag te bereiken, heb ik je donderdagochtend telefonisch laten weten dat ik vind dat je met je optreden het aanzien van het Algemeen Dagblad schade hebt toegebracht.

Een serieuze journaliste van een serieuze krant vat niet het plan op om iemand met een taart te gaan bekogelen. Het gescheld en gevloek waartoe jij je vervolgens hebt verlaagd, toen de algemeen manager van Nieuwspoort jou tenslotte de toegang tot het perscentrum heeft geweigerd, is beschamend en onaanvaardbaar van een journalist die als een representant van het Algemeen Dagblad wordt beschouwd.

Ik heb over jouw optreden niet alleen klachten van buiten gekregen, maar ook de redactieraad heeft zich er schriftelijk over bij mij beklaagd. Los van deze op zich ernstige gebeurtenis, heb ik je in hetzelfde telefoongesprek ingelicht over mijn besluit dat je in de toekomst wekelijks nog één column zou hebben, zodat je ook nog artikelen zou kunnen schrijven voor de bijlage Reporter. Van dat laatste was je volgens mijn informatie al op de hoogte.

In je column voor de vrijdagkrant heb je beide gespreksonderdelen ten onrechte aan elkaar gekoppeld. Je bent erop attent gemaakt dat zulks in strijd is met de feiten en daarop is je verzocht enkel en alleen op dit onderdeel je column aan te passen. Je wilde echter niet dat deze dan zou worden gepubliceerd. Voordat we zelfs maar in staat waren daarover met elkaar het gesprek aan te gaan, had je de column al aangeboden aan de internetsite van Theo van Gogh en werd deze al gepubliceerd met de mededeling dat de column was geweigerd. Opnieuw een pertinente onjuistheid. Bovendien bleek je meteen met jouw verhaal over de vermeende weigering de mediaredactie van de Volkskrant te hebben gebeld, die mij daarover onmiddellijk benaderde.

Opnieuw heb je er blijk van gegeven niet te erkennen dat de hoofdredacteur de eindverantwoordelijkheid en de zeggenschap heeft over de journalistieke inhoud van de krant. De hoofdredacteur heeft niet overwogen de betreffende column te weigeren, maar verlangde slechts dat de feitelijke onjuistheid zou worden gecorrigeerd. Jij was daar niet toe bereid en hebt de column onmiddellijk elders ter publicatie aangeboden en bovendien wederom de naam van het Algemeen Dagblad in opspraak willen brengen door de redactie van De Volkskrant met onjuiste informatie te benaderen. Ik vind deze gang van zaken opnieuw onaanvaardbaar.

Het vertrouwen in jou is zodanig aangetast dat ik voortzetting van de samenwerking met jou niet langer wenselijk vind en ik heb besloten je per direct te schorsen. Ik ben van oordeel dat dit zoveelste incident
niet zonder consequenties kan blijven en zal overgaan tot het indienen van een ontbindingsverzoek.

De schorsing houdt tevens in dat je vooralsnog niet meer welkom bent in de gebouwen van het Algemeen Dagblad en PCM Uitgevers en dat je toegangspasje zal worden geblokkeerd. Bovendien impliceert de schorsing dat je je niet meer naar buiten toe als redacteur van het Algemeen Dagblad mag presenteren.

Hoogachtend,

W.H.K. Ammerlaan
Hoofdredacteur a.i.
Niemands knecht
Pamfletten uit het Hemelrijk 1993 -2002
Uitgeverij Aspekt

Verkrijgbaar bij de betere boekhandel,
behalve Het Martyrium te Amsterdam.

http://www.sdnl.nl/pamela-11.htm

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

Pamela Hemelrijk ziet probleem (video)

Een goed mileu begint bij jezelf, of niet?
voor feitelijk onderbouw

Een goed milieu begint bij jezelf

door: Redactie op donderdag, 02 oktober, 2003 @ 10:16

'Een goed milieu begint bij jezelf', bezweert de overheid ons via dure voorlichtingscampagnes. Waarom zwijgt diezelfde overheid dan over het grootste milieuschandaal uit de Nederlandse geschiedenis? Waarom heeft diezelfde overheid willens en wetens toegestaan, en zelfs bevorderd, dat er in de afgelopen 15 jaar 13 miljoen kilo arsenicum en 30 miljoen kilo chroom VI illegaal in het Nederlands milieu is gedumpt? Oftewel: tien keer de dodelijke dosis arsenicum per Nederlander per jaar? Het antwoord is simpel: geld. De overheid verdiende eraan. En niet zo'n beetje ook.

AAN DIE 13 MIO KILO ARSENICUM EN DIE 30 MIO
KILO CHROOM VI KAN HET NIET GELEGEN HEBBEN

Door Pamela Hemelrijk

In het jaar 2000 sloeg de Wereld Gezondheids Organisatie groot alarm: de helft van de bevolking van Bangladesh werd met kanker bedreigd. Oorzaak: de miljoenen waterputten die het welzijnswerk daar in de afgelopen jaren had geslagen. Daardoor werd nu het grondwater op grote schaal als drinkwater gebruikt. En Bengalees grondwater bevat van nature arsenicum. 'Bangladesh heeft te kampen met de grootste massavergiftiging uit de geschiedenis', schreef de epidemioloog.Allan Smith van de Amerikaanse Berkeley Universiteit in zijn onderzoeksrapport. 'Ernstiger dan de rampen in Bhopal en Tsjernobyl'.

Hoe het het Bengalese volk sindsdien is vergaan, daarover kon zelfs de Novib (die medeverantwoordelijk is voor het slaan van die fatale waterputten) geen opheldering verschaffen. Verder dan het hier en daar aanbrengen van rode waarschuwingsstickers op hun eigen waterputten zijn ze nog niet gekomen.

Misschien wordt het tijd dat de WHO zich eens buigt over de situatie in Nederland. Want ook het Nederlandse grondwater bevat thans arsenicum. En de Nederlandse lucht. En niet te vergeten miljoenen Nederlandse schuttingen, schuurtjes, tuinmeubelen, picknicktafels, pergola's en kinderspeeltoestellen. Het rattenverdelgingsmiddel is erin gepompt door de Nederlandse petrochemische industrie, met steun van de Nederlandse overheid Dit alles uit naam van 'een beter milieu'. De winst die die dit milieudelict oplevert delen ze samen, de staat der Nederlanden en de petrochemische industrie. Maar daarover later.

Het begon allemaal met de Strijd voor Het Behoud van het Tropisch Regenwoud. Het Nederlandse volk werd derhalve aangespoord om geen tropisch hardhout meer te gebruiken. Er was immers een milieuvriendelijk alternatief voorhanden in de vorm van verduurzaamd hout? Dus verleende het ministerie van VROM in 1992 milieuvergunningen aan een stuk of 35 Nederlandse hout-impregneerbedrijven. De milieubeweging stond er helemaal achter, en de subsidiekraan werd wijd open gezet: wie dat geïmpregneerde hout gebruikte kon tot 75 procent van zijn kosten vergoed krijgen uit de schatkist.

Het middel dat die impregneerbedrijven (tot op de huidige dag!) gebruiken om hout te verduurzamen draagt de onschuldige naam Super Wolmanzout CO. Helaas vertelde VROM er indertijd niet bij wat de bestanddelen waren: koper II oxyde, arseenzuur en chroomtrioxyde (ook wel bekend als chroom VI zuur). Vooral de laatste twee zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in het nageslacht kunnen veroorzaken. Er bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor; oftewel: één molecuul is in principe al uit den boze. Die stoffen prijken dan ook op de 'Lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid', die de Kamer in 1986, in het kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, zelf heeft opgesteld: 'Deze lijst geeft een overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen voor bodem, water en lucht', aldus de letterlijke tekst van het IMP.

'Het in het milieu brengen van deze stoffen dient, gezien hun eigenschappen, vermeden te worden. Voor deze stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.' Voor in water oplosbaar chroom en arseen betekent zo'n 'brongerichte aanpak' dat ze tot in der eeuwigheid opgeslagen moeten worden in metersdik beton, net als nucleair afval. Zware metalen als chroom VI en arseen zijn namelijk niet te verbranden; ze komen gewoon de schoorsteen weer uit, of blijven achter in giftig vliegas.

De eerste Nederlander die lont rook was de elektrotechnicus en arbo-deskundige ing. Ad van Rooij uit het Brabantse dorp St. Oedenrode. Pal naast zijn huis bevond zich een houtzagerij genaamd Van Aarle BV, die 1988 een hinderwetvergunning aanvroeg. Het bedrijf zei dat het om een gewone uitbreiding ging, maar van Rooij nam het zekere voor het onzekere en toog naar het gemeentehuis om de plannen in te zien. Op de tekeningen bleken een impregneerketel en een chemicaliënbunker te staan. Waar die dingen voor dienden? Nou, expliceerde de gemeente, het bedrijf ging hout verduurzamen met Wolmanzouten, maar dat was volkomen onschuldig. Wederom nam Van Rooij het zekere voor het onzekere: hij informeerde bij de Milieu Inspectie naar de samenstelling van Super Wolmanzout CO. En kwam er zo achter dat er binnenkort, op een steenworp van zijn voordeur, met grote hoeveelheden rattengif gewerkt ging worden. Volgens een stoomfixatie-procédé nog wel, waarbij grote hoeveelheden arsenicumdampen door het luchtruim worden verspreid. Chemicaliën die gevaarlijker zijn dan asbest en dioxine. Van de zwarte-lijstcategorie nota bene, die volgens ons eigen IMP koste wat kost uit het milieu moesten worden geweerd!

'

'Voor kennisgeving aangenomen'

Toen gebeurde er iets heel geks. Niemand bleek in dit onthutsende nieuws geïnteresseerd. De gemeente niet. Het ministerie van VROM niet. Het parlement niet. De milieubeweging niet. En de pers niet. Of nauwelijks. Ondanks de protesten, bezwaarschriften, noodkreten en brandbrieven van ir.v an Rooij verleende de gemeente Sint Oedenrode op 19 november 1991 een hinderwetvergunning aan houtzagerij Van Aarle. Dat mag alleen als de aanvrager kan aantonen dat het arseen en het chroom VI niet in aanraking komen met de buitenlucht en het oppervlaktewater. Ir. Van Rooij verzocht de gemeente derhalve om inzage in het onderzoeksrapport waaruit bleek dat dit het geval was. De gemeente antwoordde hem laconiek dat een dergelijk rapport niet bestond. Ten overvloede, mogen we wel zeggen, want kort daarna dreven de eerste wolken arsenicumdamp langs de ingenieur zijn erf. Zijn protesten werden door de gemeente eerst beantwoord met nietszeggende brieven, toen met geïrriteerde brieven, en vervolgens met een diep stilzwijgen. Tenslotte stuurde burgemeester P. Schriek hem een vertrouwensarts van de GGD op zijn dak, om te onderzoeken of hij wellicht geestelijk gestoord was. De burgervader maakte zich kennelijk meer zorgen over het psychisch welzijn van ir. Van Rooij dan over de levensgevaarlijke arsenicumdampen die zijn gemeente teisterden.

Dus zocht de ingenieur het hogerop, en wendde zich tot Hans Alders, de toenmalige minister van VROM. Nou zou je toch verwachten dat een milieuminister geschokt is als blijkt dat ambtenaren die onder zijn verantwoordelijkheid vallen hun eigen milieuwetten met voeten treden. En dat nog wel met levensgevaarlijke zwarte-lijststoffen! Maar nee: na enig gecorrespondeer werd Van Rooij bij brief van 12 maart 1992 door Alders definitief afgepoeierd, en wel in de volgende bewoordingen: 'Geachte heer van Rooij, U toont al jaren een hoge mate van betrokkenheid bij het milieu. Ik waardeer het zeer wanneer burgers blijk geven van hun bezorgdheid voor een beter milieu. U legt echter een zeer groot tijdsbeslag op mijn medewerkers. Ik ben van mening dat dit tijdsbeslag een thans niet meer te verantwoorden omvang is gaan aannemen. U noopt mij daarom u mee te delen dat uw brieven voortaan voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Een inhoudelijke beantwoording zal niet meer plaatsvinden. Hoogachtend, de Minister van VROM.'

Bij de pers kreeg Van Rooij ook geen poot aan de grond. Nou ja, héél af en toe. Op 7 april 1993 verscheen er in het Algemeen Dagblad een stuk getiteld 'Kruistocht tegen sluipmoordenaar - Geïmpregneerd hout rampzalig voor mens en milieu'. Maar ook dat werd door de goegemeente voor kennisgeving aangenomen, en er gebeurde wederom niets. De ingenieur schopte het daarna nog tot een optreden in 2 Vandaag, en een reportage in de RVU. Ook dat is blijkbaar 'voor kennisgeving aangenomen', want er ontstond niet de geringste deining. Zonderling, als men nagaat dat de gifgrond in Lekkerkerk en de dioxineverontreiniging van de Volgermeerpolder indertijd maandenlang voorpaginanieuws zijn geweest, en geleid hebben tot grootscheepse en miljoenen kostende bodemsaneringen. Waarom toen wel, en nu niet? Was dat misschien omdat toen de schuld bij het bedrijfsleven kon worden gedeponeerd, terwijl in dit milieudelict de hoofdverdachte de overheid zelf is? Je zou het bijna gaan denken, want ook Alders'opvolgers Margreet de Boer en Jan Pronk legden de brieven van ir. van Rooij terzijde, evenals Erica Terpstra (toenmalig staatssecretaris van WVS), Ernst Hirsch Ballin (toenmalig minister van Justitie) en Wim Kok (toenmalig premier). Het staat allemaal zwart op wit, zodat deze ex-bewindslieden nooit meer kunnen beweren dat ze niet gewaarschuwd zijn.

Van het kastje naar de muur

Eén persoon schrok zich wél wezenloos van de ontdekking van ir. Van Rooij: dat was Carl Tissen, directeur van een houtimpregneerbedrijf in Luyksgestel. Het feit dat tevoren een van zijn kleinkinderen aan zware genetische afwijkingen was overleden zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Eind 1994 besloot hij over te schakelen op een ander - minder schadelijk - impregneermiddel, en vroeg daarvan de chemische samenstelling op bij de autoriteiten. Hij kreeg een lijst retour waarop de helft van de bestanddelen was weggelakt! Dus meldde zijn voornemen aan VROM. Het ministerie stuurde zijn brief door aan de Regionale Milieu Inspectie. Die antwoordde hem dat VROM geen enkele aansprakelijkheid aanvaardde, en dat alle verantwoordelijkheid bij de producent lag. Tissen was perplex: 'Hoe kunt u mij aansprakelijk stellen', schreef hij aan milieuminister de Boer, 'als ik niet eens mag weten welke chemicaliën er in dat alternatieve middel zitten?' Weer geen antwoord. Alleen de mededeling dat Tissen, krachtens de civielrechtelijke produktaansprakelijkheid, zou moeten opdraaien voor alle door zijn bedrijf veroorzaakte milieuschade. Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, hoogachtend, Margaretha de Boer.

We schrijven inmiddels augustus 1996. Omdat de autoriteiten hem al twee jaar van het kasje naar de muur stuurden, had Tissen nog steeds niet durven overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. Hij diende een klacht in bij de Vaste Kamercommissie Milieubeheer. 'Daar het jaarlijks in het milieu brengen van 16.000 kilo arseenzuur en 19.000 kilo chroom VI een bijzonder ernstige overtreding is van de Wet Milieubeheer', schreef hij aan de commissie, 'was de Inspectie wettelijk verplicht mij onmiddellijk een verbod op te leggen. De Inspectie heeft dit nagelaten, en mij zelfs gedwarsboomd bij het overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. Als gevolg daarvan heb ik sinds december 1994 nóg eens 24.000 kilo arseen en 29.000 kilo chroom VI, zijnde zwartelijststoffen, in het milieu gebracht. Zonder dat mij een strobreed in de weg is gelegd. Wilt u zo vriendelijk zijn een onderzoek in te stellen naar deze gang van zaken?' Het wordt eentonig: 'In de commissievergadering van 28 augustus 1996 is besloten Uw brief voor kennisgeving aan te nemen', antwoordde de griffier. 'Dit houdt in dat de commissie meent geen actie te moeten ondernemen. De leden adviseren u contact op te nemen met de Nationale Ombudsman.' Die energie heeft Tissen niet meer op kunnen brengen. Hij had zijn bekomst van corresponderen met de autoriteiten.

Ing. Van Rooij gaf het echter niet op. Hij heeft er intussen een slordige 1000 procedures opzitten, van de Raad van State tot het Europees Hof. Talloze malen werd hij in het gelijk gesteld, maar de autoriteiten legden die uitspraken gewoon naast zich neer. Sterker nog: de overheid bestempelt het giftige hout, als het eenmaal is afgedankt, als 'zuivere biomassa', die gebruikt mag worden als brandstof voor 'groene' elektriciteitscentrales. Deze gedoogpraktijk is onlangs door minister Brinkhorst van EZ gesanctioneerd in een wetswijziging, die op 1 juli j.l. van kracht is geworden. Dezelfde overheid die een totaal rookverbod wil invoeren in alle openbare ruimtes, laat de grote sigaren van de kolencentrales ongestoord hun kankerverwekkende stoffen de lucht inblazen. Over passief meeroken gesproken. 'Daarmee worden de omwonenden, die die lucht wel móeten inademen, vogelvrij verklaard', scheef de SP-fractie dezer dagen in een brandbrief aan Provinciale Staten. 'En om de ramp compleet te maken, wordt van de giftige vliegassen die overblijven cement, beton, asfalt en baksteen gemaakt. Die giftige bakstenen worden nota bene verkocht onder de naam 'green bricks'. Nederlands cement bevat thans een chroomtrioxidegehalte dat vijf maal zo hoog is als het maximum dat de Europese richtlijnen bindend voorschrijven. En aangezien het opstoken van giftig sloophout elders verboden is, ligt het voor de hand dat ook buitenlandse producenten hun hun giftig sloophout aan NUON en Essent ter verwerking gaan aanbieden. Zo zou Nederland wel eens de gifbelt van Europa kunnen worden.

Begin dit jaar kreeg ir. Van Rooij, na vijftien jaar vruchteloos knokken, eindelijk gelijk van de Europese Commissie: die deed het geïmpregneerde hout op 26 januari per bindende richtlijn in de ban. Sinsdien mag het niet meer voor huishoudelijk gebruik worden toegepast, en zelfs niet meer met blote handen aangeraakt, want het kankerverwekkende rattengif gaat dwars door de huid. Maar dat hout ligt nog steeds in alle Nederlandse doe-het-zelf-markten te koop. Volksstammen mensen hebben erop zitten lunchen. Volksstammen kinderen hebben erop gespeeld. Zelfs een waarschuwing dat het de gezondheid ernstige schade toebrengt, zoals op sigarettenpakjes, kan er niet af. Laat staan dat de overheid maatregelen neemt om al die giftige tuinhekjes, schuttingen en kinderspeeltoestellen te laten verwijderen.

Waarom?

Waarom, o waarom bevordert en subsidieert de Staat der Nederlanden nu al vijftien jaar willens en wetens het vergiftigen van haar eigen burgerij? Daar is ing. Van Rooij pas recentelijk achter gekomen. De overheid is namelijk in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse petrochemische industrie. 'AVR Chemie BV', heet dat bedrijf, en de doelstelling luidt: 'het op verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen'. De deelnemers in deze joint venture zijn: zeven petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het ministerie van VROM (10 %),en de gemeente Rotterdam (45 %). De overheid heeft, kortom, een meerderheidsbelang. Architect van deze constructie was indertijd milieuminister Winsemius. Hij is trouwens tegenwoordig als 'environmental advisor' in dienst bij Dow Chemical. Beloning voor verleende diensten wellicht, net als het Shell-commissariaat van Kok? Vast staat dat de petrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van vele tonnen giftig afval, waaronder arseenzuur en chroom VI.

En dat afval hoefde na 1986 niet meer in kostbare deponieën te worden opgeslagen; het mocht met winst worden verkocht aan de houtimpregneerindustrie. Het werd een melkkoe, in plaats van een kostenpost. En 55 procent van die winst verdween in de zakken van de Staat. De Staat verleende dus eigenlijk illegaal vergunningen aan zichzelf. De overheid deinsde er voorts niet voor terug om valsheid in geschrift te plegen: de verspreiding van arseenzuur is namelijk bij bindende EG-verordening verboden. Om die verordening te ontduiken veranderde staatssecretaris Simons van WVC indertijd in de toelatingsbeschikking van Super Wolmanzout het woord 'arseenzuur' in het onschuldiger 'arseenpentoxide'. Maar dankzij het Pikmeer II arrest van de Hoge Raad, dat de overheid immuun heeft gemaakt tegen strafvervolging, zal hij hiervoor nooit meer strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Volgens de criminoloog professor F. Bovenkerk kan het optreden van de Staat in deze worden aangemerkt als georganiseerde misdaad in de zin der wet. Hij schreef daarover reeds in 1993 een brandbrief aan de toenmalige hoofdofficier van justitie mr. Ficq, maar hij zit nog steeds op antwoord te wachten.

Van Rooij voorspelt dat vele duizenden Nederlanders, als gevolg van deze vergiftiging, aan kanker zullen overlijden. Hoe zit het eigenlijk met de statistieken op dit punt? Navraag bij het Integraal Kankercentrum leert dat het aantal kankerpatiënten in Nederland in de jaren negentig is toegenomen met 21 % bij de vrouwen, en met 13 % bij de mannen. Deze stijging wordt door het IKC geheel en al toegeschreven aan vergrijzing, bevolkingsgroei, betere detectie (?), en het toegenomen aantal rokende vrouwen. Dus aan die 13 miljoen kilo arsenicum en die 30 miljoen kilo chroom VI kan het niet gelegen hebben. Gaat u maar rustig slapen.

De reactie van de Stichting Natuur en Milieu

Professor Lucas Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu spreekt desgevraagd van een onacceptabele situatie, die nu al 20 jaar duurt. Volgens hem heeft SNM indertijd milieuminister Ginjaar gevraagd om een verbod op Wolmanzout, echter zonder resultaat. De bodemsanering die nodig zal zijn om de vergiftiging te lijf te gaan zal een slordige 4 miljard euro kosten, volgens hem. Hij noemt het 'te gek voor woorden dat de boel niet wordt gesaneerd'. Dat is nog eens mannentaal, zou je zeggen. Maar de stichting heeft vooralsnog niet bar veel ondernomen om deze milieuramp aan de kaak te stellen.

Dat de Tweede Kamer zich in 1991 eindelijk uitsprak voor een verbod op Wolmanzout, dat was niet te danken aan de inspanningen van de SNM, maar aan een motie van het Groenlinks-kamerlid Wilbert Willems. De motie werd overigens door de regering niet uitgevoerd, en Wilbert Willems is inmiddels gedegradeerd naar een onverkiesbare plaats. 'Maar meneer Reijnders, als de Stichting Natuur en Milieu zich al twintig jaar ongerust maakt over al dat arsenicum, waarom heeft de Stichting Natuur en Milieu er dan zo weinig tegen gedaan? Waarom bijvoorbeeld nooit een kort geding aangespannen tegen het ministerie van VROM, dat aantoonbaar zijn eigen milieuwetgeving overtrad?' 'Natuur en Milieu mikt niet primair op lobbyen in Den Haag', is het enige antwoord. 'Wij concentreren ons bij voorkeur op Brussel'. Het is overigens niet verbazend dat de milieubeweging niet uitmunt door kritiek op Den Haag: daar komen immers de subsidiestromen vandaan waar de milieubeweging op drijft. Het totaalbudget van de SNM bedroeg in 2002 circa 5,5 miljoen euro; circa 3,5 miljoen daarvan werd gefourneerd door het ministerie van VROM. De overige 2 miljoen euro kwam van de Postcodeloterij. Probeer zo maar eens onafhankelijk te blijven, als milieu-organisatie.

Reactie van VROM

'De heer van Rooy heeft met ons al jarenlang correspondentie gevoerd over de problematiek van verduurzaamd hout. Daarbij heeft VROM steeds aangegeven dat het probleem van verduurzaamd hout al in de jaren 80 door VROM is onderkend. Echter, het ontbrak aan normering t.a.v. verschillende stoffen en juridische titels om de gewraakte stoffen te verbieden. Deze mogelijkheid is pas begin jaren 90 ontstaan via beoordelingen door het CTB. Vanaf dat moment heeft het ministerie van VROM zich beijverd voor het verbieden van zowel gecreosoteerd hout als van met Wolmanzouten geïmpregneerd hout. Het verbod op gecreosoteerd hout is enkele jaren geleden geëffectueerd, het verbod op het gebruik van Wolmanzouten stuit telkenmale op tegenstand van de Europese Commissie.De Europese Commissie betwijfelt de schadelijkheid en bestrijdt het opwerpen van handelsbelemmeringen. Wel is de Europese Commissie Nederland tegemoet gekomen met het verbod op het gebruik van arseenhoudende stoffen, echter dit alleen voor een beperkt aantal toepassingen. De inzet van VROM t.a.v. de arseenrichtlijn van de EU is daarbij nog immer: een breed verbod op Wolmanzouten. Deze lijn zullen we bij de Europese Commissie verdedigen. In deze reactie ben ik bewust niet ingegaan op een aantal onjuistheden in het artikel, maar de slotpassage inzake AVR Chemie wil ik niet onbesproken laten. De in deze passage gedane suggestie van een overheid die ten behoeve van AVR Chemie valsheid in geschrift pleegt is volstrekt absurd en werp ik ver van mij.'

Volstrekt absurd? Hierbij het officiële document waaruit blijkt dat staatsecretaris Simons van WVC in april 1992 valsheid in geschrift heeft gepleegd, door in de toelatingsbeschikking voor Wolmanzout het bestanddeel 'arseenzuur' te wijzigen in 'arseenpentoxide'. Hetgeen in strijd is met de waarheid.

Toch VROM nog maar even gebeld: 'Als er sprake is van een aantal onjuistheden in dit verhaal, wil VROM dan toelichten op welke 'onjuistheden' hier wordt gedoeld? Zodat die 'onjuistheden' eventueel kunnen worden gecorrigeerd? En waarom is deze reactie niet ondertekend? Wie is eigenlijk die 'ik', die in de laatste alinea opduikt?' 'Die 'ik' is VROM', aldus de woordvoerster. 'En wat die onjuistheden betreft: dit is ons officiële commentaar, en daar willen we het bij laten. Goedenmiddag.'

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

 


10 mei 2002
 

Pamela Hemelrijk

Wie heeft er belang bij, Watson?

"Okee Watson, laten we de zaak professioneel aanpakken. Wat is dan altijd de eerste vraag die een beetje detective zich stelt?"

'Who benefits?'
"Inderdaad, Watson Wie heeft er belang bij, zoals Job Frieszo het zo treffend uitdrukte. En hoe hij zijn hersens ook pijnigde, hij kon met de béste wil van de wereld niemand bedenken." "Ik weet er anders wel een paar: de landmacht, de luchtmacht, 250.000 ambtenaren, 15 ministers, 14 staatssecretarissen, 150 kamerleden, 99 gedeputeerden, 759 statenleden, 31 Europarlementariërs. 12 commissarissen der Koningin. 496 burgemeesters..."

'Ho, maar. You've made your point.'
Jij mag dan onnozel zijn Watson; vergeleken bij Job Frieszo ben je een meesterbrein. Zeer juist. Het ligt er zelfs zo duimendik bovenop uit welke hoek de wind waait dat je er niet eens een spannende 'whodunit' van kunt brouwen. Alle sporen leiden regelrecht naar Den Haag. Vandaar dat Job Frieszo er zo stekeblind voor is. Hij woont zelf in een archiefkast op het Binnenhof.'

'So far so good. En nu?'
"Nu gaan we naar de dader kijken. Heb je die foto's van zijn arrestatie gezien? Een skinhead met een zwartlederen bomberjack. Ik heb in mijn leven veel milieu-activisten gezien, maar nog nooit eentje met gemillimeterd haar. Milieu-activisten zijn per definitie langharig, en dragen per definitie zelfgehaakte truien. Milieu-activisten lijken op Roel van Duijn. Deze man had meer weg van Bruce Willis."

'Ja, en hij was ook net zo'n goede schutter als Bruce Willis.!
"Pistoolschieten is namelijk waanzinnig moeilijk. Je moet heel lang trainen om dat onder de knie te krijgen. Beginners kunnen van 5 meter afstand de schietschijf niet eens raken, laat staan de roos. En deze man heeft, in één salvo, een bewegend doel geraakt op vijf fatale plaatsen: 2 in zijn hoofd, 1 in de hals, 2 in het hart."

"Vakwerk. Dat kan alleen een professionele killer."
"Inderdaad, Watson. En jij vraagt je nu natuurlijk af: hoe raakt een ervaren beroepsmoordenaar als kantoorklerk verzeild bij de Vereniging Milieu-Offensief?"

"Melkertbaan misschien?"
"Dat hoort u mij niet zeggen. Maar als er één ding is waar de BVD zich bij uitstek mee onledig houdt, dan is het met het infiltreren van actiegroepen als de kraakbeweging, Rode Hulp, Ziedend Bintje, RARA, en ander links gevogelte. Zoals de Vereniging Milieu-Offensief.
In elk van die splintergroeperingen zit wel een stroman of een informant van de BVD, die tips en inlichtingen verzamelt. Bij elke landelijke krant schijnt er trouwens ook eentje rond te lopen. Er wordt op de burelen vaak over gespeculeerd wie de mol is. Het is een geliefd tijdverdrijf."

"My goodness, Holmes! Dan moet onze vriend Volkert van der G. dus een goede bekende zijn van de BVD!"
"Dat op zijn minst. Of hij is natuurlijk zelf de BVD-infiltrant. Dat lijkt mij een stuk aannemelijker, gezien zijn frappante gelijkenis met Bruce Willis. Het zou voor de overheid meteen twee vliegen in één klap zijn: Fortuyn uit de weg en de milieubeweging in een kwaad daglicht. Dát komt goed uit, als je elk jaar Schiphol verder wilt uitbreiden en het hele groene hart van Nederland wilt volbouwen met kantoorruimte!

Enfin, eenmaal gepakt gaat de verdachte eerst naar een psychiatrische observatiekliniek, vervolgens wordt hij - achter gesloten deuren als het effe kan - veroordeeld tot TBS, en een half jaar later kan hij dan, op advies van de psychiater, in alle stilte worden losgelaten, waarna hij in Uruguay een nieuw leven kan beginnen. Het zou natuurlijk nóg beter uitkomen als hij zich van het leven zou beroven. Zelf verwacht ik dan ook op korte termijn het bericht dat Volkert van der G. zich in zijn cel heeft opgehangen. Zo niet, dan is misschien een terminale kankerpatiënt à la Jack Ruby bereid Volkert te liquideren tijdens zijn transport naar de rechtbank"


Algemeen Dagblad 10 mei 2002

Pamela Hemlrijk was columniste bij het Algemeen Dagblad


http://www.sdnl.nl/pamela-5.htm

 

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

 

 

Adviseur landsadvocaat Mr. Paris

 

 

Paris

Het is u mischien ontgaan, want het stond gisteren op pagina 2, maar er begint eindelijk een beetje beweging te komen in de beerput van de Nederlandse rechtspraak. Want niet alleen de media misbruiken hun positie om met de boven ons gestelde autoriteiten onder één hoedje te spelen; ook rechters deinzen tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken. Daar zijn al diverse malen vragen over gesteld in de Kamer, maar die vragen worden dan door Jeltje van Nieuwenhoven terzijde gelegd, met een beroep op de Trias politica, de scheiding der machten. (Dus een Kamerlid zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de recht(s)spraak, en de staat wimpelt die vragen af met het argument dat de staat zich niet met de recht(s)spraak mag bemoeien, omdat die rechtspraak onafhankelijk is.

't Is net een Kafka-roman. Gelukkig zitten er nog een paar rechtschapen lui bij de rechtbank Utrecht, want daar moet zowat de hele top van de Haagse rechtbank zich nu onder ede laten verhoren. De edelachtbaren worden ervan beschuldigd gefraudeerd te hebben bij de afwikkeling van een faillissement. Het resultaat was dat een van de schuldeisers naar zijn vordering van 1,7 miljoen kon fluiten, en daardoor zelf failliet ging. De ABN-Amro daarentegen, die ook een van de schuldeisers was, kreeg via een geheime deal met de curator een veel hoger bedrag uit de boedel dan geoorloofd was. De Haagse rechter dit gesjoemel willens en wetens sanctioneerde, mr. R.J. Paris, heeft voor diezelfde ABN-Amro geweerkt. (Dat je je in zo'n geval als rechter van de zaak hoort terug te trekken is mr. Paris blijkbaar niet bekend. Hij is in een soorgelijk akkefietje, ook eens gewraakt, maar die wraking heeft hij toen doodleuk genegeerd. Hetgeen in strijd is met de wet.)

De Staat der Nederlanden is ook aangeklaagd: Kok, Korthals en Jorritsma worden ervan beschuldigd van fraude op de hoogte te zijn geweest, maar niets te hebben ondernemen.

Ook zij moeten binnenkort in Utrecht voor het hekje verschijnen. (Lieve rechtbank Utrecht: kan dat asjeblieft vóór 15 mei? Dan wordt het pas echt leuk!)

Onafhankelijke rechtspraak? Trias politica? Laat me niet lachen. Als de staat een rechtszaak wil winnen, dan heeft de staat daar zijn stromannetjes voor bij de rechterlijke macht. Bij de Centrale Raad van Beroep, een rechtscollege dat oordeelt over de rechtmatigheid van ambtenarenontslagen, staat een rechter aan het hoofd die topambtenaar is geweest bij Binnenlandse Zaken. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dat alle boeren die zich tegen de MKZ-slachting van Brinkhorst probeerden te verzetten de kous op de kop heeft gegeven, wordt geleid door een rechter die topambtenaar is geweest op het departement van landbouw.

Onze vriend mr. Paris is inmiddels door het ministerie van Justitie tot adviseur van de landsadvocaat benoemd. Hij mag dus helpen de staat te verdedigen in een rechtszaak weerin hij zelf min of meer hoofdverdachte is. Bovendien heeft hij, sinds hij de staat als adviseur dient, als rechter 12 kort gedingen tegen de straat behandeld. Eén daarvan was een geding van Miloservic. De staat won, vanzelfsprekend. Tijdens de MKZ-crisis hebben hobbyboeren vorig jaar inderhaast een gelegenheidsstichting opgericht, om tegen de ruimingen te kunnen procederen via de gewone rechter. Want dat je bij het College van Beroep geen schijn van kans maakte, was zonneklaar. Dat geding stond voor woensdag bij de Haagse rechtbank op de rol. Te elfder ure is die zaak toen, zonder opgaaf van redenen, verschoven naar donderdag; op die dag had mr. Paris namelijk zitting. En die heeft dat varkentje toen voor de staat gewassen: het ruimen mocht doorgaan. Wat zullen er die avond een rondes gegeven zijn in de Rotaryclub. "Proost amice! Op de bananenrepubliek!"


Algemeen Dagblad 29 maart 2002


http://www.sdnl.nl/pamela-4.htm

http://www.sdnl.nl/pamela-7.htm

Is Wim Kok door het grote geld de weg een beetje kwijt ?

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN12 februari 2003

 

Door Pamela Hemelrijk


Arsenicum en oude Kok

Wim Kok commissaris bij Shell. Zo zet het socialisme dus de kroon op 100 jaar strijd tegen het grootkapitaal en de gewetenloze multinationals. Je denkt dat je droomt. Het is alsof Ed van Thijn lid wordt van een neo-nazistische beweging! Het is alsof Nelson Mandela voorzitter wordt van de

Ku Klux Klan!

Zelfs onze economische redactie zat er een beetje mee in zijn maag, dat kon je duidelijk merken. Dus hebben ze het nieuws "voor arbeiders verklaard", zullen we maar zeggen: Kok heeft zich immers altijd zeer kritisch uitgelaten over "excessieve zelfverrijking" in het bedrijfsleven via optieregelingen? En nu krijgt hij - godzijdank - eindelijk zelf invloed op het beloningsbeleid bij Shell, aldus de redactie. Zodat het proletariaat zich daarover niet meer ongerust hoeft te maken, als het ware.

Zo'n big load of bullshit heb ik in mijn loopbaan nog maar zelden op een voorpagina aangetroffen, en dat wil wat zeggen. Zal ik u dan maar vertellen waarom Shell zich geroepen voelt om onze ex-premier met een commissariaat te belonen? Omdat Shell meer dan tien jaar lang arsenicum en chroom heeft mogen dumpen in het Nederlandse milieu. Met toestemming van staatssecretaris Tommel. Met toestemming van minister Alders. Met toestemming van minister De Boer. Met toestemming van minister Pronk. Met toestemming van de Hoge Raad. En met toestemming van premier Kok. Dáárom.

Meer dan tien jaar lang heeft o.a. Billiton, thans beter bekend als Shell, de kankerverwekkende chemische afvalstoffen arseenzuur en chroom VI ongestoord mogen lozen. Het gaat om 300.000 kilo arsenicumverbindingen per jaar (oftewel: tien maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar!), die al die tijd gebruikt zijn voor het impregneren oftewel "verduurzamen" van hout. Dat is lijnrecht in strijd met het indicatief meerjarenprogramma milieubeheer 1986-1990 van de Tweede Kamer. Bovendien staat arseen op alle internationale zwarte lijsten. Het impregneren van hout met kankerverwekkende stoffen is in de jaren tachtig hier in zwang geraakt. Het tropisch regenwoud moest immers gered worden; dus er moest zonodig een alternatief komen voor tropisch hardhout. Het gevolg is dat op termijn miljoenen Nederlanders aan arsenicumvergiftiging moeten sterven om "het milieu te redden".

Het impregneren van hout met arseen is op 26 januari j.l. eindelijk verboden. Dat is louter en alleen de verdienste van ing. Ad van Rooij, die 15 jaar lang over deze kwestie brandbrieven heeft geschreven aan alle mogelijke overheidsdienaren, inclusief Kok zelf, en een slordige tweeduizend procedures heeft aangespannen, tot bij het Europees Hof aan toe. De overheid reageerde op zijn noodkreten door hem een vertrouwensarts op zijn dak te sturen, die moest onderzoeken of hij wel goed bij zijn hoofd was. De overheid reageerde door valsheid in geschrift te plegen (door arseenzuur in de officiële stukken aan te duiden als arseenpentoxide, daarmee een Europese verordening ontduikend).

Ondertussen zit dat giftige arseen nog steeds in miljoenen tuinhekjes, tuinmeubelen, schuttingen, picknicktafels, pergola's en zelfs in kinderspeeltoestellen. Er was zelfs een subsidieregeling van kracht die het gebruik van dat "milieuvriendelijke" hout moest bevorderen: wie het gebruikte kon 25 tot 75 procent van zijn kosten vergoed krijgen. Heeft u het ook ergens toegepast? Vergeet dan niet uw kinderen te waarschuwen dat zij dat hout nooit met hun blote handen mogen aanraken, want het gif gaat dwars door de huid. Want onze regering vindt het niet nodig om u daartegen te waarschuwen, laat staan de media. (Radio 1 maakte woensdagmorgen wel uitgebreid melding van protesten tegen de onbegrijpelijke taal op bijsluiters. Dat vonden ze wel groot nieuws, kennelijk. Maar de burgerij waarschuwen dat al hun tuinameublementen kankerverwekkend zijn, ho maar.)

Als dat hout eenmaal is afgedankt wordt het - in strijd met de Europese richtlijnen, versnipperd als brandstof voor "groene-stroomcentrales", geloof het of niet. Zodat onze lucht en ons grondwater nu ook al vol met arsenicum zitten. Volgens de criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk kan de rol van de overheid in dit ongehoorde milieuschandaal worden aangemerkt als georganiseerde misdaad in de zin der wet.

Bent u nou nog steeds zo blij dat die integere Wim Kok voortaan een oogje in het zeil houdt bij Shell? Terwijl hij willens en wetens artikel 21 van de Grondwet ("De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu") heeft geschonden? 't Is voor Kok te hopen dat dat plan voor meer gedetineerden op één cel erdoor komt; dan kunnen Alders, Pronk, de Boer, Tommel en vele andere bewindslieden hem in de nor gezelschap houden.

Voor informatie over nog beschikbare celruimte kunt u informeren:

algemeen@noordsingel.minjust.nl
Algemeen@pi-tilburg.dji.minjus.nl
bankenbosch@piveenhuizen.dji.minjus.nl
bmo.cluster@piveenhuizen.dji.minjus.nl
bmo@deblokhuispoort.dji.minjus.nl
bmo@pidemarwei.dji.minjus.nl
esserheem@piveenhuizen.dji.minjus.nl
f.tempels@pigroningen.dji.minjus.nl
info@doggershoek.nl
info@Oldenkotte.nl
info@pc-scheveningen.nl
info@pivught.nl
info@pi-zoetermeer.demon.nl
info@pizwolle.nl
info@pompestichting.nl
info@terapel.dji.minjus.nl
info@utrecht.dji.minjus.nl
info@veldzicht.dji.minjus.nl
nieuwegein@utrecht.dji.minjus.nl
Nieuwersluis@utrecht.dji.minjus.nl
norgerhaven@piveenhuizen.dji.minjus.nl
pi@roermond.dji.minjus.nl
pibreda@wirehub.nl
poi@utrecht.dji.minjus.nl
R.vanRooijen@pbc.dji.minjus.nl
secretariaat@mesdag.dji.minjus.nl
vandersleen@grittenborgh.dji.minjus.nlhttp://www.sdnl.nl/pamela-10.htm
wolvenplein@utrecht.dji.minjus.nl

http://www.sdnl.nl/pamela-10.htm

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

Pamela Hemelrijk ziet probleem (video)   

BANANENREPUBLIEK

Origineel per aangetekende post

Mevrouw P. Hemelrijk
Prinsengracht 185 (1)
1015 DS Amsterdam

Rotterdam, 14 februari 2002

Geachte collega,

Hierbij deel ik je mee dat je met directe ingang bent geschorst als redacteur van het Algemeen Dagblad. De reden daarvoor is jouw gedrag rondom de uitreiking van de Nieuwspoortprijs voor de beste verkiezingscampagne, afgelopen dinsdag in Den Haag en de gang van zaken met betrekking tot jouw column voor de krant van vrijdag 14 februari.
Nadat ik er niet in was geslaagd je woensdag te bereiken, heb ik je donderdagochtend telefonisch laten weten dat ik vind dat je met je optreden het aanzien van het Algemeen Dagblad schade hebt toegebracht.

Een serieuze journaliste van een serieuze krant vat niet het plan op om iemand met een taart te gaan bekogelen. Het gescheld en gevloek waartoe jij je vervolgens hebt verlaagd, toen de algemeen manager van Nieuwspoort jou tenslotte de toegang tot het perscentrum heeft geweigerd, is beschamend en onaanvaardbaar van een journalist die als een representant van het Algemeen Dagblad wordt beschouwd.

Ik heb over jouw optreden niet alleen klachten van buiten gekregen, maar ook de redactieraad heeft zich er schriftelijk over bij mij beklaagd. Los van deze op zich ernstige gebeurtenis, heb ik je in hetzelfde telefoongesprek ingelicht over mijn besluit dat je in de toekomst wekelijks nog één column zou hebben, zodat je ook nog artikelen zou kunnen schrijven voor de bijlage Reporter. Van dat laatste was je volgens mijn informatie al op de hoogte.

In je column voor de vrijdagkrant heb je beide gespreksonderdelen ten onrechte aan elkaar gekoppeld. Je bent erop attent gemaakt dat zulks in strijd is met de feiten en daarop is je verzocht enkel en alleen op dit onderdeel je column aan te passen. Je wilde echter niet dat deze dan zou worden gepubliceerd. Voordat we zelfs maar in staat waren daarover met elkaar het gesprek aan te gaan, had je de column al aangeboden aan de internetsite van Theo van Gogh en werd deze al gepubliceerd met de mededeling dat de column was geweigerd. Opnieuw een pertinente onjuistheid. Bovendien bleek je meteen met jouw verhaal over de vermeende weigering de mediaredactie van de Volkskrant te hebben gebeld, die mij daarover onmiddellijk benaderde.

Opnieuw heb je er blijk van gegeven niet te erkennen dat de hoofdredacteur de eindverantwoordelijkheid en de zeggenschap heeft over de journalistieke inhoud van de krant. De hoofdredacteur heeft niet overwogen de betreffende column te weigeren, maar verlangde slechts dat de feitelijke onjuistheid zou worden gecorrigeerd. Jij was daar niet toe bereid en hebt de column onmiddellijk elders ter publicatie aangeboden en bovendien wederom de naam van het Algemeen Dagblad in opspraak willen brengen door de redactie van De Volkskrant met onjuiste informatie te benaderen. Ik vind deze gang van zaken opnieuw onaanvaardbaar.

Het vertrouwen in jou is zodanig aangetast dat ik voortzetting van de samenwerking met jou niet langer wenselijk vind en ik heb besloten je per direct te schorsen. Ik ben van oordeel dat dit zoveelste incident
niet zonder consequenties kan blijven en zal overgaan tot het indienen van een ontbindingsverzoek.

De schorsing houdt tevens in dat je vooralsnog niet meer welkom bent in de gebouwen van het Algemeen Dagblad en PCM Uitgevers en dat je toegangspasje zal worden geblokkeerd. Bovendien impliceert de schorsing dat je je niet meer naar buiten toe als redacteur van het Algemeen Dagblad mag presenteren.

Hoogachtend,

W.H.K. Ammerlaan
Hoofdredacteur a.i.
Niemands knecht
Pamfletten uit het Hemelrijk 1993 -2002
Uitgeverij Aspekt

Verkrijgbaar bij de betere boekhandel,
behalve Het Martyrium te Amsterdam.

http://www.sdnl.nl/pamela-11.htm

Overzicht van Pamala's columns bij de SDN

Pamela Hemelrijk ziet probleem (video)

Een goed mileu begint bij jezelf, of niet?
voor feitelijk onderbouw

Een goed milieu begint bij jezelf

door: Redactie op donderdag, 02 oktober, 2003 @ 10:16

'Een goed milieu begint bij jezelf', bezweert de overheid ons via dure voorlichtingscampagnes. Waarom zwijgt diezelfde overheid dan over het grootste milieuschandaal uit de Nederlandse geschiedenis? Waarom heeft diezelfde overheid willens en wetens toegestaan, en zelfs bevorderd, dat er in de afgelopen 15 jaar 13 miljoen kilo arsenicum en 30 miljoen kilo chroom VI illegaal in het Nederlands milieu is gedumpt? Oftewel: tien keer de dodelijke dosis arsenicum per Nederlander per jaar? Het antwoord is simpel: geld. De overheid verdiende eraan. En niet zo'n beetje ook.

AAN DIE 13 MIO KILO ARSENICUM EN DIE 30 MIO
KILO CHROOM VI KAN HET NIET GELEGEN HEBBEN

Door Pamela Hemelrijk

In het jaar 2000 sloeg de Wereld Gezondheids Organisatie groot alarm: de helft van de bevolking van Bangladesh werd met kanker bedreigd. Oorzaak: de miljoenen waterputten die het welzijnswerk daar in de afgelopen jaren had geslagen. Daardoor werd nu het grondwater op grote schaal als drinkwater gebruikt. En Bengalees grondwater bevat van nature arsenicum. 'Bangladesh heeft te kampen met de grootste massavergiftiging uit de geschiedenis', schreef de epidemioloog.Allan Smith van de Amerikaanse Berkeley Universiteit in zijn onderzoeksrapport. 'Ernstiger dan de rampen in Bhopal en Tsjernobyl'.

Hoe het het Bengalese volk sindsdien is vergaan, daarover kon zelfs de Novib (die medeverantwoordelijk is voor het slaan van die fatale waterputten) geen opheldering verschaffen. Verder dan het hier en daar aanbrengen van rode waarschuwingsstickers op hun eigen waterputten zijn ze nog niet gekomen.

Misschien wordt het tijd dat de WHO zich eens buigt over de situatie in Nederland. Want ook het Nederlandse grondwater bevat thans arsenicum. En de Nederlandse lucht. En niet te vergeten miljoenen Nederlandse schuttingen, schuurtjes, tuinmeubelen, picknicktafels, pergola's en kinderspeeltoestellen. Het rattenverdelgingsmiddel is erin gepompt door de Nederlandse petrochemische industrie, met steun van de Nederlandse overheid Dit alles uit naam van 'een beter milieu'. De winst die die dit milieudelict oplevert delen ze samen, de staat der Nederlanden en de petrochemische industrie. Maar daarover later.

Het begon allemaal met de Strijd voor Het Behoud van het Tropisch Regenwoud. Het Nederlandse volk werd derhalve aangespoord om geen tropisch hardhout meer te gebruiken. Er was immers een milieuvriendelijk alternatief voorhanden in de vorm van verduurzaamd hout? Dus verleende het ministerie van VROM in 1992 milieuvergunningen aan een stuk of 35 Nederlandse hout-impregneerbedrijven. De milieubeweging stond er helemaal achter, en de subsidiekraan werd wijd open gezet: wie dat geïmpregneerde hout gebruikte kon tot 75 procent van zijn kosten vergoed krijgen uit de schatkist.

Het middel dat die impregneerbedrijven (tot op de huidige dag!) gebruiken om hout te verduurzamen draagt de onschuldige naam Super Wolmanzout CO. Helaas vertelde VROM er indertijd niet bij wat de bestanddelen waren: koper II oxyde, arseenzuur en chroomtrioxyde (ook wel bekend als chroom VI zuur). Vooral de laatste twee zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in het nageslacht kunnen veroorzaken. Er bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor; oftewel: één molecuul is in principe al uit den boze. Die stoffen prijken dan ook op de 'Lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid', die de Kamer in 1986, in het kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, zelf heeft opgesteld: 'Deze lijst geeft een overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen voor bodem, water en lucht', aldus de letterlijke tekst van het IMP.

'Het in het milieu brengen van deze stoffen dient, gezien hun eigenschappen, vermeden te worden. Voor deze stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.' Voor in water oplosbaar chroom en arseen betekent zo'n 'brongerichte aanpak' dat ze tot in der eeuwigheid opgeslagen moeten worden in metersdik beton, net als nucleair afval. Zware metalen als chroom VI en arseen zijn namelijk niet te verbranden; ze komen gewoon de schoorsteen weer uit, of blijven achter in giftig vliegas.

De eerste Nederlander die lont rook was de elektrotechnicus en arbo-deskundige ing. Ad van Rooij uit het Brabantse dorp St. Oedenrode. Pal naast zijn huis bevond zich een houtzagerij genaamd Van Aarle BV, die 1988 een hinderwetvergunning aanvroeg. Het bedrijf zei dat het om een gewone uitbreiding ging, maar van Rooij nam het zekere voor het onzekere en toog naar het gemeentehuis om de plannen in te zien. Op de tekeningen bleken een impregneerketel en een chemicaliënbunker te staan. Waar die dingen voor dienden? Nou, expliceerde de gemeente, het bedrijf ging hout verduurzamen met Wolmanzouten, maar dat was volkomen onschuldig. Wederom nam Van Rooij het zekere voor het onzekere: hij informeerde bij de Milieu Inspectie naar de samenstelling van Super Wolmanzout CO. En kwam er zo achter dat er binnenkort, op een steenworp van zijn voordeur, met grote hoeveelheden rattengif gewerkt ging worden. Volgens een stoomfixatie-procédé nog wel, waarbij grote hoeveelheden arsenicumdampen door het luchtruim worden verspreid. Chemicaliën die gevaarlijker zijn dan asbest en dioxine. Van de zwarte-lijstcategorie nota bene, die volgens ons eigen IMP koste wat kost uit het milieu moesten worden geweerd!

'

'Voor kennisgeving aangenomen'

Toen gebeurde er iets heel geks. Niemand bleek in dit onthutsende nieuws geïnteresseerd. De gemeente niet. Het ministerie van VROM niet. Het parlement niet. De milieubeweging niet. En de pers niet. Of nauwelijks. Ondanks de protesten, bezwaarschriften, noodkreten en brandbrieven van ir.v an Rooij verleende de gemeente Sint Oedenrode op 19 november 1991 een hinderwetvergunning aan houtzagerij Van Aarle. Dat mag alleen als de aanvrager kan aantonen dat het arseen en het chroom VI niet in aanraking komen met de buitenlucht en het oppervlaktewater. Ir. Van Rooij verzocht de gemeente derhalve om inzage in het onderzoeksrapport waaruit bleek dat dit het geval was. De gemeente antwoordde hem laconiek dat een dergelijk rapport niet bestond. Ten overvloede, mogen we wel zeggen, want kort daarna dreven de eerste wolken arsenicumdamp langs de ingenieur zijn erf. Zijn protesten werden door de gemeente eerst beantwoord met nietszeggende brieven, toen met geïrriteerde brieven, en vervolgens met een diep stilzwijgen. Tenslotte stuurde burgemeester P. Schriek hem een vertrouwensarts van de GGD op zijn dak, om te onderzoeken of hij wellicht geestelijk gestoord was. De burgervader maakte zich kennelijk meer zorgen over het psychisch welzijn van ir. Van Rooij dan over de levensgevaarlijke arsenicumdampen die zijn gemeente teisterden.

Dus zocht de ingenieur het hogerop, en wendde zich tot Hans Alders, de toenmalige minister van VROM. Nou zou je toch verwachten dat een milieuminister geschokt is als blijkt dat ambtenaren die onder zijn verantwoordelijkheid vallen hun eigen milieuwetten met voeten treden. En dat nog wel met levensgevaarlijke zwarte-lijststoffen! Maar nee: na enig gecorrespondeer werd Van Rooij bij brief van 12 maart 1992 door Alders definitief afgepoeierd, en wel in de volgende bewoordingen: 'Geachte heer van Rooij, U toont al jaren een hoge mate van betrokkenheid bij het milieu. Ik waardeer het zeer wanneer burgers blijk geven van hun bezorgdheid voor een beter milieu. U legt echter een zeer groot tijdsbeslag op mijn medewerkers. Ik ben van mening dat dit tijdsbeslag een thans niet meer te verantwoorden omvang is gaan aannemen. U noopt mij daarom u mee te delen dat uw brieven voortaan voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Een inhoudelijke beantwoording zal niet meer plaatsvinden. Hoogachtend, de Minister van VROM.'

Bij de pers kreeg Van Rooij ook geen poot aan de grond. Nou ja, héél af en toe. Op 7 april 1993 verscheen er in het Algemeen Dagblad een stuk getiteld 'Kruistocht tegen sluipmoordenaar - Geïmpregneerd hout rampzalig voor mens en milieu'. Maar ook dat werd door de goegemeente voor kennisgeving aangenomen, en er gebeurde wederom niets. De ingenieur schopte het daarna nog tot een optreden in 2 Vandaag, en een reportage in de RVU. Ook dat is blijkbaar 'voor kennisgeving aangenomen', want er ontstond niet de geringste deining. Zonderling, als men nagaat dat de gifgrond in Lekkerkerk en de dioxineverontreiniging van de Volgermeerpolder indertijd maandenlang voorpaginanieuws zijn geweest, en geleid hebben tot grootscheepse en miljoenen kostende bodemsaneringen. Waarom toen wel, en nu niet? Was dat misschien omdat toen de schuld bij het bedrijfsleven kon worden gedeponeerd, terwijl in dit milieudelict de hoofdverdachte de overheid zelf is? Je zou het bijna gaan denken, want ook Alders'opvolgers Margreet de Boer en Jan Pronk legden de brieven van ir. van Rooij terzijde, evenals Erica Terpstra (toenmalig staatssecretaris van WVS), Ernst Hirsch Ballin (toenmalig minister van Justitie) en Wim Kok (toenmalig premier). Het staat allemaal zwart op wit, zodat deze ex-bewindslieden nooit meer kunnen beweren dat ze niet gewaarschuwd zijn.

Van het kastje naar de muur

Eén persoon schrok zich wél wezenloos van de ontdekking van ir. Van Rooij: dat was Carl Tissen, directeur van een houtimpregneerbedrijf in Luyksgestel. Het feit dat tevoren een van zijn kleinkinderen aan zware genetische afwijkingen was overleden zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Eind 1994 besloot hij over te schakelen op een ander - minder schadelijk - impregneermiddel, en vroeg daarvan de chemische samenstelling op bij de autoriteiten. Hij kreeg een lijst retour waarop de helft van de bestanddelen was weggelakt! Dus meldde zijn voornemen aan VROM. Het ministerie stuurde zijn brief door aan de Regionale Milieu Inspectie. Die antwoordde hem dat VROM geen enkele aansprakelijkheid aanvaardde, en dat alle verantwoordelijkheid bij de producent lag. Tissen was perplex: 'Hoe kunt u mij aansprakelijk stellen', schreef hij aan milieuminister de Boer, 'als ik niet eens mag weten welke chemicaliën er in dat alternatieve middel zitten?' Weer geen antwoord. Alleen de mededeling dat Tissen, krachtens de civielrechtelijke produktaansprakelijkheid, zou moeten opdraaien voor alle door zijn bedrijf veroorzaakte milieuschade. Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, hoogachtend, Margaretha de Boer.

We schrijven inmiddels augustus 1996. Omdat de autoriteiten hem al twee jaar van het kasje naar de muur stuurden, had Tissen nog steeds niet durven overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. Hij diende een klacht in bij de Vaste Kamercommissie Milieubeheer. 'Daar het jaarlijks in het milieu brengen van 16.000 kilo arseenzuur en 19.000 kilo chroom VI een bijzonder ernstige overtreding is van de Wet Milieubeheer', schreef hij aan de commissie, 'was de Inspectie wettelijk verplicht mij onmiddellijk een verbod op te leggen. De Inspectie heeft dit nagelaten, en mij zelfs gedwarsboomd bij het overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. Als gevolg daarvan heb ik sinds december 1994 nóg eens 24.000 kilo arseen en 29.000 kilo chroom VI, zijnde zwartelijststoffen, in het milieu gebracht. Zonder dat mij een strobreed in de weg is gelegd. Wilt u zo vriendelijk zijn een onderzoek in te stellen naar deze gang van zaken?' Het wordt eentonig: 'In de commissievergadering van 28 augustus 1996 is besloten Uw brief voor kennisgeving aan te nemen', antwoordde de griffier. 'Dit houdt in dat de commissie meent geen actie te moeten ondernemen. De leden adviseren u contact op te nemen met de Nationale Ombudsman.' Die energie heeft Tissen niet meer op kunnen brengen. Hij had zijn bekomst van corresponderen met de autoriteiten.

Ing. Van Rooij gaf het echter niet op. Hij heeft er intussen een slordige 1000 procedures opzitten, van de Raad van State tot het Europees Hof. Talloze malen werd hij in het gelijk gesteld, maar de autoriteiten legden die uitspraken gewoon naast zich neer. Sterker nog: de overheid bestempelt het giftige hout, als het eenmaal is afgedankt, als 'zuivere biomassa', die gebruikt mag worden als brandstof voor 'groene' elektriciteitscentrales. Deze gedoogpraktijk is onlangs door minister Brinkhorst van EZ gesanctioneerd in een wetswijziging, die op 1 juli j.l. van kracht is geworden. Dezelfde overheid die een totaal rookverbod wil invoeren in alle openbare ruimtes, laat de grote sigaren van de kolencentrales ongestoord hun kankerverwekkende stoffen de lucht inblazen. Over passief meeroken gesproken. 'Daarmee worden de omwonenden, die die lucht wel móeten inademen, vogelvrij verklaard', scheef de SP-fractie dezer dagen in een brandbrief aan Provinciale Staten. 'En om de ramp compleet te maken, wordt van de giftige vliegassen die overblijven cement, beton, asfalt en baksteen gemaakt. Die giftige bakstenen worden nota bene verkocht onder de naam 'green bricks'. Nederlands cement bevat thans een chroomtrioxidegehalte dat vijf maal zo hoog is als het maximum dat de Europese richtlijnen bindend voorschrijven. En aangezien het opstoken van giftig sloophout elders verboden is, ligt het voor de hand dat ook buitenlandse producenten hun hun giftig sloophout aan NUON en Essent ter verwerking gaan aanbieden. Zo zou Nederland wel eens de gifbelt van Europa kunnen worden.

Begin dit jaar kreeg ir. Van Rooij, na vijftien jaar vruchteloos knokken, eindelijk gelijk van de Europese Commissie: die deed het geïmpregneerde hout op 26 januari per bindende richtlijn in de ban. Sinsdien mag het niet meer voor huishoudelijk gebruik worden toegepast, en zelfs niet meer met blote handen aangeraakt, want het kankerverwekkende rattengif gaat dwars door de huid. Maar dat hout ligt nog steeds in alle Nederlandse doe-het-zelf-markten te koop. Volksstammen mensen hebben erop zitten lunchen. Volksstammen kinderen hebben erop gespeeld. Zelfs een waarschuwing dat het de gezondheid ernstige schade toebrengt, zoals op sigarettenpakjes, kan er niet af. Laat staan dat de overheid maatregelen neemt om al die giftige tuinhekjes, schuttingen en kinderspeeltoestellen te laten verwijderen.

Waarom?

Waarom, o waarom bevordert en subsidieert de Staat der Nederlanden nu al vijftien jaar willens en wetens het vergiftigen van haar eigen burgerij? Daar is ing. Van Rooij pas recentelijk achter gekomen. De overheid is namelijk in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse petrochemische industrie. 'AVR Chemie BV', heet dat bedrijf, en de doelstelling luidt: 'het op verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen'. De deelnemers in deze joint venture zijn: zeven petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het ministerie van VROM (10 %),en de gemeente Rotterdam (45 %). De overheid heeft, kortom, een meerderheidsbelang. Architect van deze constructie was indertijd milieuminister Winsemius. Hij is trouwens tegenwoordig als 'environmental advisor' in dienst bij Dow Chemical. Beloning voor verleende diensten wellicht, net als het Shell-commissariaat van Kok? Vast staat dat de petrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van vele tonnen giftig afval, waaronder arseenzuur en chroom VI.

En dat afval hoefde na 1986 niet meer in kostbare deponieën te worden opgeslagen; het mocht met winst worden verkocht aan de houtimpregneerindustrie. Het werd een melkkoe, in plaats van een kostenpost. En 55 procent van die winst verdween in de zakken van de Staat. De Staat verleende dus eigenlijk illegaal vergunningen aan zichzelf. De overheid deinsde er voorts niet voor terug om valsheid in geschrift te plegen: de verspreiding van arseenzuur is namelijk bij bindende EG-verordening verboden. Om die verordening te ontduiken veranderde staatssecretaris Simons van WVC indertijd in de toelatingsbeschikking van Super Wolmanzout het woord 'arseenzuur' in het onschuldiger 'arseenpentoxide'. Maar dankzij het Pikmeer II arrest van de Hoge Raad, dat de overheid immuun heeft gemaakt tegen strafvervolging, zal hij hiervoor nooit meer strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Volgens de criminoloog professor F. Bovenkerk kan het optreden van de Staat in deze worden aangemerkt als georganiseerde misdaad in de zin der wet. Hij schreef daarover reeds in 1993 een brandbrief aan de toenmalige hoofdofficier van justitie mr. Ficq, maar hij zit nog steeds op antwoord te wachten.

Van Rooij voorspelt dat vele duizenden Nederlanders, als gevolg van deze vergiftiging, aan kanker zullen overlijden. Hoe zit het eigenlijk met de statistieken op dit punt? Navraag bij het Integraal Kankercentrum leert dat het aantal kankerpatiënten in Nederland in de jaren negentig is toegenomen met 21 % bij de vrouwen, en met 13 % bij de mannen. Deze stijging wordt door het IKC geheel en al toegeschreven aan vergrijzing, bevolkingsgroei, betere detectie (?), en het toegenomen aantal rokende vrouwen. Dus aan die 13 miljoen kilo arsenicum en die 30 miljoen kilo chroom VI kan het niet gelegen hebben. Gaat u maar rustig slapen.

De reactie van de Stichting Natuur en Milieu

Professor Lucas Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu spreekt desgevraagd van een onacceptabele situatie, die nu al 20 jaar duurt. Volgens hem heeft SNM indertijd milieuminister Ginjaar gevraagd om een verbod op Wolmanzout, echter zonder resultaat. De bodemsanering die nodig zal zijn om de vergiftiging te lijf te gaan zal een slordige 4 miljard euro kosten, volgens hem. Hij noemt het 'te gek voor woorden dat de boel niet wordt gesaneerd'. Dat is nog eens mannentaal, zou je zeggen. Maar de stichting heeft vooralsnog niet bar veel ondernomen om deze milieuramp aan de kaak te stellen.

Dat de Tweede Kamer zich in 1991 eindelijk uitsprak voor een verbod op Wolmanzout, dat was niet te danken aan de inspanningen van de SNM, maar aan een motie van het Groenlinks-kamerlid Wilbert Willems. De motie werd overigens door de regering niet uitgevoerd, en Wilbert Willems is inmiddels gedegradeerd naar een onverkiesbare plaats. 'Maar meneer Reijnders, als de Stichting Natuur en Milieu zich al twintig jaar ongerust maakt over al dat arsenicum, waarom heeft de Stichting Natuur en Milieu er dan zo weinig tegen gedaan? Waarom bijvoorbeeld nooit een kort geding aangespannen tegen het ministerie van VROM, dat aantoonbaar zijn eigen milieuwetgeving overtrad?' 'Natuur en Milieu mikt niet primair op lobbyen in Den Haag', is het enige antwoord. 'Wij concentreren ons bij voorkeur op Brussel'. Het is overigens niet verbazend dat de milieubeweging niet uitmunt door kritiek op Den Haag: daar komen immers de subsidiestromen vandaan waar de milieubeweging op drijft. Het totaalbudget van de SNM bedroeg in 2002 circa 5,5 miljoen euro; circa 3,5 miljoen daarvan werd gefourneerd door het ministerie van VROM. De overige 2 miljoen euro kwam van de Postcodeloterij. Probeer zo maar eens onafhankelijk te blijven, als milieu-organisatie.

Reactie van VROM

'De heer van Rooy heeft met ons al jarenlang correspondentie gevoerd over de problematiek van verduurzaamd hout. Daarbij heeft VROM steeds aangegeven dat het probleem van verduurzaamd hout al in de jaren 80 door VROM is onderkend. Echter, het ontbrak aan normering t.a.v. verschillende stoffen en juridische titels om de gewraakte stoffen te verbieden. Deze mogelijkheid is pas begin jaren 90 ontstaan via beoordelingen door het CTB. Vanaf dat moment heeft het ministerie van VROM zich beijverd voor het verbieden van zowel gecreosoteerd hout als van met Wolmanzouten geïmpregneerd hout. Het verbod op gecreosoteerd hout is enkele jaren geleden geëffectueerd, het verbod op het gebruik van Wolmanzouten stuit telkenmale op tegenstand van de Europese Commissie.De Europese Commissie betwijfelt de schadelijkheid en bestrijdt het opwerpen van handelsbelemmeringen. Wel is de Europese Commissie Nederland tegemoet gekomen met het verbod op het gebruik van arseenhoudende stoffen, echter dit alleen voor een beperkt aantal toepassingen. De inzet van VROM t.a.v. de arseenrichtlijn van de EU is daarbij nog immer: een breed verbod op Wolmanzouten. Deze lijn zullen we bij de Europese Commissie verdedigen. In deze reactie ben ik bewust niet ingegaan op een aantal onjuistheden in het artikel, maar de slotpassage inzake AVR Chemie wil ik niet onbesproken laten. De in deze passage gedane suggestie van een overheid die ten behoeve van AVR Chemie valsheid in geschrift pleegt is volstrekt absurd en werp ik ver van mij.'

Volstrekt absurd? Hierbij het officiële document waaruit blijkt dat staatsecretaris Simons van WVC in april 1992 valsheid in geschrift heeft gepleegd, door in de toelatingsbeschikking voor Wolmanzout het bestanddeel 'arseenzuur' te wijzigen in 'arseenpentoxide'. Hetgeen in strijd is met de waarheid.

Toch VROM nog maar even gebeld: 'Als er sprake is van een aantal onjuistheden in dit verhaal, wil VROM dan toelichten op welke 'onjuistheden' hier wordt gedoeld? Zodat die 'onjuistheden' eventueel kunnen worden gecorrigeerd? En waarom is deze reactie niet ondertekend? Wie is eigenlijk die 'ik', die in de laatste alinea opduikt?' 'Die 'ik' is VROM', aldus de woordvoerster. 'En wat die onjuistheden betreft: dit is ons officiële commentaar, en daar willen we het bij laten. Goedenmiddag.'

 

Toxicologie en veiligheid

Chroom is irriterend voor de ogen en huid en zeswaardige vorm kan bij inwendig gebruik kankerverwekkend zijn door oxidatie van het DNA. Ook kan Cr(VI) door de huid diffunderen, daarom mag het niet met blote handen worden aangeraakt. In 1958 is door de Wereldgezondheidsorganisatie besloten dat in drinkwater de chroomconcentratie maximaal 0,05 mg/liter mag zijn.

Hun potentieel om dermale sensitisatie te veroorzaken is goed gekend door dermatologen. De in vergelijking met dermale relatief zeldzame respiratoire manifestaties kunnen deels verklaard worden door onderdiagnose en onderreporting. Wanneer epidemiologische studies worden uitgevoerd na de ontdekking van een geval van beroepsastma, worden vaak meerdere casussen ontdekt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chroom_%28element%29

Arseen en veel arseenverbindingen zoals arseen(III)oxide zijn extreem giftig. Binnen het menselijk lichaam richt het verwoestingen aan in het spijsverteringskanaal, veelal met dodelijke afloop. Toediening van kleine hoeveelheden over een lange tijd veroorzaakt de symptomen die op een natuurlijke maag-darmontsteking lijken.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arseen

 

 

Ad van Rooj arseen schandaal

http://www.sdnl.nl/arseen-2.htm

 

 

Ad van Rooij wordt  de mond gesnoerd.

http://toinevanbergen.wordpress.com/2006/06/19/klokkenluider-ad-van-rooij-stopt-ermee/

 

Ad van Rooij

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/let-op-voor-giftige-speeltoestellen

 

 

Video Ad van Rooij arseen, chroom en koper

https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8#t=127

 

Timmerman met arseen vergiftiging/ carpenter with arsene

Arsene

Arsenic: used to

https://www.youtube.com/watch?v=aiGOptRU9JY

 

 

Milieuramp door valse labels op vaten

Zeer giftig

https://www.youtube.com/watch?v=CVtP93bsWbY

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 09-12-2014 19:02