Chemotherapie
Chemotherapie is nooit het antwoord op kanker. Preventie wel!

In 2010 is bij bijna 100.000 mensen kanker vastgesteld. Dat is een stijging van 36 procent ten opzichte van 2000 blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie.
Waarom kanker terugkomt na Chemotherapie, Radiatie of Chirurgie?
Patiënten krijgen onvoldoende voorlicht van de dokter!
Vitamine C inplaats van Chemotherapie.
75% VAN DE ARTSEN WEIGERT ZELF CHEMOTHERAPIE
Chemotherapie - of - 'Wie geneest, heeft gelijk!

Overlevingskans bij Chemotherapie.
In 1990 heeft de hoogst gerespecteerde Duitse epidemioloog Dr. Ulrich Abel verbonden aan de Universiteit van Heidelberg het grootste mega onderzoek gedaan naar alle gepubliceerde klinische studies over chemotherapie. Abel nam contact op met 350 medische centra met de vraag of hem alles toe te zenden wat ze ooit gepubliceerd hadden over de toepassing van chemotherapie. Hij analyseerde bovendien opnieuw duizenden studies en artikelen die gepubliceerd werden in de meest toonaangevende medische vakbladen. Het koste Abel verschillende jaren om deze informatie te verzamelen en te analyseren. Volgens zijn uitgebreide bevindingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden in de studies dat chemotherapie het leven merkbaar verlengt bij de behandeling van de meeste organische kankers.


gratis e book downloaden
eBoek Zoektocht Naar Gezondheid
Net zoals bijna iedereen begon mijn zoektocht naar gezondheid pas op het moment dat ik langere tijd klachten had die geen uitstel meer dulden. Duidelijk moet worden voor een ieder dat je niet gezond kan blijven als je alles uit de supermarkt zomaar in je boodschappenwagentje laadt zonder de verpakking eens grondig te bestuderen. Je bent dan als het ware op weg om al je eerste ziekte achterna te hollen. In dit e-boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Dit e-Boek is niet zomaar een geschenk van mij aan jou, maar eigenlijk meer een aanmoediging voor je om het ook te schenken aan een ieder die je dierbaar is.Download Gratis eBoek ...

Chemotherapie:
Patiënten krijgen onvoldoende voorlicht van de dokter!


Wat oncologen aan de patiënt vertellen over overlevingskansen van palliatieve chemotherapie blijft ver onder de maat. (misdadig is een betere term) - (‘Palliatief’ komt van het Latijnse woord ‘palliare’. Dit betekent verzachten, een mantel omdoen, ommantelen, omringen, beschermen, koesteren).

Tweederde van alle kankerpatiënten in Engeland ontvangen weinig of geen enkele informatie over de overlevingskansen bij chemotherapie behandeling vooraf gaande de beslissing om de therapie toe te passen. Dit bleek uit een studie gepubliceerd in het vooraanstaande British Medical Journal (BMJ). Palliatieve chemotherapie voor geavanceerde kanker (advanced cancer) geeft geringe overlevingskansen en dat dient de patiënt te weten voor de chemotherapie behandeling aanvangt.

De te verwachten levensduur bij geavanceerde kanker is eerder maanden dan jaren bij behandeling met palliatieve chemotherapie! Een studie aan de Universiteit van Bristol bracht aan het licht dat bij tweederde van de patiënten deze informatie over de te verwachte levensverwachting niet werd verstrekt. (Hoe is de situatie in Nederland?)

Dokters stelden; “Het geven van overlevingskansen is uitermate moeilijk in te schatten” (?) en, “ Slecht nieuws kan de gezondheidzorg relatie verstoren evenals het laatste sprankje hoop”. “Het geven van palliatieve chemotherapie kan gemotiveerd worden door de patiënt hiermee te beschermen van slecht nieuws”.

“De tegenzin  van de dokter om deze moeilijke en gevoelige informatie bij de patiënt aan te kaarten is ook gevoed door de belemmering van de patiënt om een goede beslissing te nemen over de toekomstige behandeling”. "However, the reluctance to address these difficulties and sensitivities may be hampering patients' ability to make informed decisions about their future treatment."


(De dokter als ‘God’, in staat om een betere beslissing te nemen over andermans leven?)

Onderzoekers stellen dat dokters voldoende  en realistische informatie dienen te verstrekken op een gevoelig juist tijdstip in het tempo van de patiënt.

(What oncologists tell patients about survival benefits of palliative chemotherapy and implications for informed consent: qualitative study)
(Editorial: Informed consent and palliative chemotherapy)Kanker GENEZEN is al bijna honderd jaar mogelijk
Op de presentatie van Maandag 18 juni 2012 liet de Nederlandse pers verstek gaan, niemand aanwezig! Geen enkel gezondheid magazine, traditionele gezondheid website, geen radio, geen TV. Een bericht naar deze pagina op www.nujij.nl -- jouw nieuws telt was binnen 24 uur verwijderd! Gezondheid en ziektes voorkomen en overwinnen kan zo simpel zijn -- maar dit mogen zo weinig mogelijk mensen weten -- in onze farmaceutische en geïndustrialiseerde voedingswereld. Tijdens de afgelopen week werd op gezondheidradio al aandacht besteed aan de lezing van Brian Peskin en de komende twee weken wordt de hele presentatie + vraag en antwoord uurtje op gezondheid radio uitgezonden en zal als podcast te downloaden zijn. We rekenen op de lezers van deze website om dit nieuws masaal via de sociale media te verspreiden! -- nadat je hier ZELF kennis van hebt genomen!! -- HM 23-06-2012


Waarom kanker terugkomt na Chemotherapie, Radiatie of Chirurgie?

Door Mike Adams
Naturalnews.com

Een van de meest voorkomende problemen bij kankerpatiënten die ervoor kiezen conventionele kankertherapie te ondergaan is de terugkeer van de ziekte. Zij denken de kanker te hebben verslaan met chemotherapie, radiatie of chirurgie om echter te ontdekken dat een paar jaar later de ziekte weer de kop opsteekt, meestal in de longen, de hersenen of zelfs in de voortplantingsorganen.

De conventionele geneeskunde heeft nog niet opgevangen wat er werkelijk gaande is hier. Maar de reden waarom dit fenomeen plaatsvindt is eigenlijk zeer simpel: De traditionele kanker behandeling betreft alleen de symptomen van kanker (tumor en celgroei) en niet de oorzaak. Er wordt totaal niets gedaan om de patiënt te helpen een gezond afweersysteem te laten herwinnen.

Technisch gezien is een tumor geen ziekte. Het is een symptoom van een onderliggende onbalans bij de patiënt. Tenzij je deze onderliggende onbalans behandeld en omkeert zul je nooit de oorzaak en terugkeer van kanker elimineren. je zult continu meer tumoren aan blijven treffen en complicaties zelfs als je de eerste tumor lustvol hebt kunnen verwijderen of bestralen. 

Denk er maar eens aan op deze manier; Veronderstel dat je een dam hebt die het water tegenhoudt in een stuwmeer. Op een dag begint de dam door slecht onderhoud te lekken. In de wereld van conventionele kankerbehandeling zullen ze zeggen dat het water het probleem is en ze zullen het water gaan ‘behandelen’.  Ze zullen proberen het water te laten verdampen of het waterniveau in het meer te verlagen om te voorkomen dat de vallei onder loopt. Het probleem is echter niet het water dat door de dam lekt maar de structuur van de dam zelf. Alleen als je het probleem bij de dam in kaart brengt en repareert zul je kunnen voorkomen dat het water doorlekt terwijl de volledige functie van de dam in tact blijft. (een vol meer)

Het zelfde is waar voor kanker. Uitsluitend als de onderliggende integriteit van het immuunsysteem  herstelt wordt en daarmee het zelfherstellende vermogen van het lichaam, zul je de oorzaak aanpakken in plaats van symptomen te blijven najagen. Je kan alle kankertumoren in de wereld succesvol bestrijden maar ze keren terug indien je de oorzaak niet aanpakt.  

De chemotherapie industrie blijft onwetend van nuttige behandelingen. Verbazingwekkend, na decennia van onderzoek en miljarden dollars die werden gespendeerd aan onderzoek blijft de chemotherapie industrie vergeetachtig wat betreft de simpele waarheid over kanker. Ze onderwijzen mensen niet in kankerpreventie! Ze geloven niet in kanker geneeswijzen ondanks dat er vele bestaan. Ze blijven stug de tumoren bestrijden zonder de oorzaak te behandelen.

Chemotherapie kanker behandelingen zijn eigenlijk zeer schadelijk voor het immuunsysteem waardoor het zelfs moeilijke wordt om te genezen waardoor de kans op terugkeer van een tumor wordt vergroot in de toekomst. Chemotherapie is schadelijk voor organen zoals de hersenen, de lever en het hart. Het is alsof ze een TNT bom in een meer gooien om het water eruit te verwijderen. Je zult de lekkende dam nog verder beschadigen of vernietigen.

Het maakt het natuurlijke verdedigingmechanisme, het immuunsysteem, krachteloos om de verspreiding van de kanker te stoppen. Het echte antwoord op kanker preventie en genezing wordt gevonden in de voeding, stress vermindering, voldoende bewegen en het vermijden van schadelijke stoffen in het milieu en de voeding.

Chemotherapie is geen genezing van kanker, ook bestraling niet! Sterker nog beiden vergroten de terugkeer van kanker.

Wanneer je het immuunsysteem vergiftigt en tissues irriteert dan creëer je fysieke onbalans die op zijn beurt een voedingsbodem is voor kanker. Dit is de simpele reden dat mensen die zichzelf blootstellen aan chemotherapie na jaren weer geconfronteerd met een terugkeer van de kanker.

Waar moet je starten met kanker behandeling?
De bodemlijn is dat de chemotherapie en andere gebruikelijke kankerbehandelingen een schande zijn en niets doen om de patiënt echt te genezen. Echter ze creëren wel herhalingsbusiness voor de kankerindustrie die een betrouwbare inkomensstroom hebben voor de ‘antikanker’ chemicaliën die is uitgegroeid tot de belangrijkste methode om kanker te ‘bestrijden’. Een ziekte die preventief te voorkomen is en ook geneesbaar is.

Als je echt kanker wilt genezen zul je het lichaam moeten ontgiftigen en van binnenuit moeten genezen. Veel soorten kanker worden veroorzaakt door een vergiftiging van het lichaam, synthetische chemicaliën die huizen in de lever, het hart en de darmen. Deze stoffen elimineren is een eerste stap naar echte genezing en de lever ontgiften is waarschijnlijk de eerste belangrijke stap naar permanente genezing. Maar conventionele dokters geloven nog steeds niet dat er zoiets al een genezing van kanker.   

Dus, hoe ontgiftig je de lever?
Daar zou ik een geheel artikel aan kunnen wijden maar hier ie iets waar je mee kunt beginnen op je ontdekkingsreis. De beste manier in mijn opinie om de lever te ontgiftigen zijn Chinese kruiden (Chinese Medicine) en regenwoud kruiden om een gezonde leverfunctie te herstellen.

In mijn opinie bestaat er geen genezing van kanker zonder een gezond functionerende lever. Start dus met de lever te ondersteunen. Is het niet vreemd dat juist chemotherapie die standaard wordt toegepast en geaccepteerd in de westerse geneeskunde juist uiterst giftig is voor de lever?

In feite is chemotherapie dus contra productief aan het eigen herstellende vermogen van het lichaam! Hierdoor wordt je veroordeeld tot een oneindig gevangenschap in het medische systeem. De reden waardoor het conventionele medische systeem zo ontzettend winstgevend is komt voort uit de gekozen chemische behandeling die steeds weer vraagt om herhaling van dezelfde ziekte en symptoombestrijding.
Originele artikel: verwijderd


Note: In Januari 2008 werd een arts veroordeeld en permanent geschorst uit zijn beroep hier in Nederland omdat die deze de waarheid vertelde aan een patiënt. Een schande voor ons ‘rechtsysteem’. De arts werkt ook in België waar hij naar verluid tot volle tevredenheid functioneert. In Amerika begon men in 1971 ‘the fight against cancer’.  In dertig jaar is daar meer als 200 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoeken. In diezelfde periode is de kans om kanker te krijgen met 350% gestegen. Gelijktijdig vond in China het grootste onderzoek plaats naar de invloed van voeding op kanker. Uit deze feiten is al lang bekend dat dierlijke proteïnen beter zoveel mogelijk of helemaal vermeden moeten worden. Bij een volledige plataardige voeding blijkt kanker weinig kans te hebben om zich in het lichaam te ontwikkelen. –Henk Mutsaers

75% VAN DE ARTSEN WEIGERT ZELF CHEMOTHERAPIE
Uit onderzoeken en enquêtes onder Amerikaanse oncologen komt naar voren dat drie van de vier artsen (75%) elke vorm van chemotherapie zou weigeren vanwege de ondoeltreffendheid en de vernietigende effecten die deze behandeling heeft op het menselijke organisme.

Dit zeggen de artsen en onderzoekers erover:

“Het grootste deel van de kankerpatiënten in dit land overlijdt ten gevolge van chemotherapie, die tumoren in de borst, in het colon of in de longen niet wegneemt. Dit aspect is al ruim een decennium lang bekend en toch gebruiken artsen chemotherapie nog steeds ter bestrijding van deze tumoren.” (Allen Levin, MD, UCSF, “The Healing of Cancer”, Marcus Books, 1990).

“Als ik kanker zou krijgen, zou ik nooit gebruik maken van een bepaalde standaardbehandeling van die ziekte. Kankerpatiënten die uit de buurt van die centra blijven, hebben enige kans om het te redden.” (Prof. George Mathe, “Scientific Medicine Stymied”, Medicines Nouvelles - Parijs, 1989).

“Dr. Hardin Jones, docent aan de universiteit van Californië is, na vele decennia lang de statistieken met betrekking tot het overleven van kanker te hebben geanalyseerd, tot de volgende conclusie gekomen: [...] wanneer de patiënten niet worden behandeld, wordt hun toestand niet slechter, of wordt deze zelfs beter.” De verontrustende conclusies van Dr. Jones zijn nooit weerlegd.” (Walter Last, “The Ecologist” vol 28, nr. 2, maart/april 1998).

Over dezelfde oncoloog schrijft Milly Schar-Manzoli: “In 1975 ging Hardin Jones naar het congres voor kankeronderzoek van de universiteit van Barkeley met schokkende stukken: een verslag van de resultaten van een door hem uitgevoerd onderzoek naar kanker dat 23 jaar had geduurd en dat in dat jaar was afgesloten. De resultaten ...: de kankerpatiënten die hadden geweigerd de officiële behandeling te ondergaan, leefden gemiddeld nog twaalf en een half jaar, terwijl degenen die zich hadden onderworpen aan chirurgische ingrepen, chemotherapie en bestraling gemiddeld binnen slechts drie jaar waren overleden.” Kothari M. L. e Metha L. A. , Ist Krebs eine Krankheit?, Rowohlt 1979.

“Onze meest doeltreffende regimes zitten vol risico’s, bijwerkingen en praktische problemen. Nadat alle patiënten die wij hebben behandeld het gelag daarvoor hebben betaald, wordt slechts een zeer klein percentage van hen hiervoor beloond met een kortstondige periode van tumorregressie, die meestal gedeeltelijk is.” (Edward G. Griffin, “World Without Cancer”, American Media Publications, 1996).

“Veel oncologen bevelen voor praktisch elk type tumor chemotherapie aan, met een vertrouwen dat niet wordt ontmoedigd door de vrijwel constante mislukkingen.” (Albert Braverman, MD, “Medical Oncology in the 90s”, Lancet 1991, vol 337, p. 901).

“Er is geen enkel bewijs dat chemotherapie in de overgrote meerderheid van de gevallen de levensverwachtingen verlengt. Dit is de grote leugen over deze behandeling, oftewel dat er een correlatie bestaat tussen het kleiner worden van de tumor en de verlenging van het leven van de patiënt.” (Philip Day, “Cancer: Why We’re Still Dying To Know The Truth”, Credence Publications, 2000).

Abel ontdekte dat het totale, wereldwijde aantal positieve resultaten als gevolg van chemotherapie schokkend was, omdat er eenvoudigweg nergens wetenschappelijke bewijzen beschikbaar waren voor het feit dat chemotherapie erin slaagt om “het leven van patiënten met de meest voorkomende typen organische kanker op noemenswaardige wijze te verlengen”. Abel benadrukte dat chemotherapie er zelden in slaagt om de levenskwaliteit te verbeteren en beschrijft haar als een wetenschappelijke kommer en kwel en stelt dat ten minste 80% van de chemotherapie die in de wereld wordt toegepast geen enkel nut heeft. Maar ook al bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat chemotherapie werkt, noch de artsen, noch de patiënten zijn bereid om ervan af te zien. (Lancet, 10 augustus 1991).

Geen van de belangrijke media heeft dit uitgebreide onderzoek ooit geciteerd: het is volledig in de doofpot gestopt.” (Tim O’Shea “Chemioterapy - An unproven procedure”).
“Volgens de artsenverenigingen zijn de bekende en gevaarlijke bijwerkingen van de geneesmiddelen de op drie na belangrijkste doodsoorzaak, na hartinfarct, kanker en beroerte.”
(Journal of the American Medical Association, 15 april 1998).
verwijderd
Op de website van Skepp.be lezen we: Voor alle duidelijkheid nog even herinneren aan onze definitie van kwakzalverij: "Het regelmatig verkopen of aanbevelen van behandelingen of producten waarvan de werking niet bewezen is".
Vitamine C kan kanker genezen!

Vertel dit heel zacht voor het geval u de farmaceutische bedrijven wakker maakt, maar Linus Pauling had dit al lang gelden ontdekt. Heel hoge doseringen Vitamine C kan kankercellen vernietigen precies zoals de Nobel prijs winnaar het lang geleden vertelde. Onderzoekers aan het National Institutes of Health in Bethesda hebben deze theorie bevestigt in hun laboratorium. Ze gebruikte zeer hoge doseringen Vitamine C in de ascorbate vorm op negen verschillende kankercellen die op kweek gezet werden. Alleen de helft van de cellen overleefden in vijf van de kweekjes en de groei werd gestopt bij 99 procent. Met andere woorden, vitamine C vernietigde de kankercellen en stopte de verdere groei. Zolang echter de winst van de farmaceutische bedrijven #1 blijft zal u deze berichten niet in de media tegenkomen en mensen die aan kanker lijden met gevaarlijke chemotherapie behandeld worden. Vitamine C is echter niet de enige kanker vernietiger.

Lynne Mc Taggart is de schrijfster van het boek en de succesvolle website; What Doctors Don’t Tell You”. Toen ze geconfronteerd werd met borstkanker bij haar moeder kon ze de kennis in praktijk brengen. De dokter had haar nog drie maanden gegeven en de diagnose stelde, te laat en onbehandelbaar, u heeft nog maximaal drie maanden te leven. De vitamine C werd door een dokter intraveneus toegediend (rechtstreeks in het bloed gespoten). Na een jaar kwam haar eigen huisarts haar op straat tegen en dacht een geestverschijning te hebben waargenomen. Ze was volledig genezen en geen enkel spoor kon nog terug gevonden worden van de ziekte. Let wel bij het IOCOB krijgt deze behandelmethode een rood stoplicht. Echter, is het niet zo dat wie geneest altijd gelijk heeft? Ik heb van de week een natuurarts gebeld met de vraag; “Is er een arts die vitamine C intraveneus toepast volgens de methode van Nobelprijs winnaar Linus Pauling”. Hij kon één arts noemen maar of die het op prijs zal stellen of ik zijn naam hier noem is nog maar de vraag?Sartori HE.
The effect of cesium therapy on various cancers is reported. A total of 50 patients were treated over a 3 year period with CsCl. The majority of the patients have been unresponsive to previous maximal modalities of cancer treatment and were considered terminal cases. The Cs-treatment consisted of CsCl in addition to some vitamins, minerals, chelating agents and salts of selenium, potassium and magnesium. In addition, a special diet was also instituted. There was an impressive 50% recovery of various cancers, i.e., cancer of unknown primary, breast, colon, prostate, pancrease, lung, liver, lymphoma, ewing sarcoma of the pelvis and adeno-cancer of the gallbladder, by the Cs-therapy employed. There was a 26% and 24% death within the initial 2 weeks and 12 months of treatment, respectively. A consistent finding in these patients was the disappearance of pain within the initial 3 days of Cs-treatment. The small number of autopsies made showed the absence of cancer cells in most cases and the clinical impression indicates a remarkably successful outcome of treatment.
PMID: 6522427 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

eBoek: Super Gezonde Fruit Smoothie

Mike Donkers heeft deze super smoothie grotendeels samengesteld. Als je leest wat het allemaal voor je gezondheid kan betekenen, ... Hoeveel wetenschappelijk onderzoek er allemaal al gedaan is. Hoe weinig ik daarvan wist (!) en met mij vele anderen. Doe eens gek en vervang drie weken lang één broodmaaltijd voor de Super Fruit Smoothie. Ik daag je uit en ..... Open / Download eBoek Super Fruit Smoothie
eBoek smoothie
Reactie(s) [ Voorwaarden ]

Hallo, Het eerste artikel geschreven door Mike Adams heb ik gelezen en ben het daar absoluut mee eens. Zelf heb ik na het ontstaan van een diepe melanoom gebruik gemaakt van mijn zelfgenezende vermogens en de kracht van mijn geest. Dit is gelukt. Men kon na onderzoek van het weefsel, slechts één week na de constatering, geen enkele tumorcel meer vinden. Ook daarna ben ik blijven werken aan mezelf en gebruik het antroposofische middel Iscador om mijn imuunsysteem optimaal te houden. Na het lezen van dit artikel zou ik U willen wijzen op de aanpak bij kanker in Engeland. Engeland kent enkele Cancer Help Centra die wel een heel bijzondere aanpak hebben die op meerdere niveau's werkzaam zijn en hand in hand gaan met de reguliere wereld. Artsen en specialisten werken zelfs intensief mee aan deze bijzondere werkwijzen. Hier kunnen wij in Nederland nog veel van leren. Met vriendelijke groet, Astrid Wissink


Ik heb van de week de documentaire gezien van Netwerk. Jammer dat de journalistiek het hier duidelijk laat afweten en men dr. Simoncini eigenlijk voordat het begint al in een hokje duwt. Alhoewel ik zelf denk dat behandeling tegen kanker effectiever is met Cesium, geloof ik toch dat zijn werkwijze wel vruchten afwerpt omdat Natriumbicarbonaat een base is en een basische uitwerking heeft op het lichaam. Met Cesium gebeurt dat veel directer. Veel interessante info daarover vind je o.a. hier:

Met name de ontdekkingen (en statement) van de nobelprijswinnaar Dr. Otto Warburg vind ik interessant en ze stroken ook weer met het zuur/base-verhaal.Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Het gebrek aan gevarieerde (biologische) voeding, vitamines & mineralen, zon / daglicht en beweging is iets wat helemaal niet zo moeilijk is om te veranderen.
mvg, GlennChemotherapie - of - 'Wie geneest, heeft gelijk!'

Graag vang ik aan met de opmerking dat ik oprecht hoop bij een dergelijk controversieel onderwerp over de wijsheid te mogen beschikken de juiste toon te treffen, aangezien het geenszins mijn doel is olie op het vuur te gooien, doch om begrip te kweken voor de noodzaak, dat zo spoedig mogelijk een wezenlijk andere weg wordt ingeslagen bij de behandeling van kanker. Ik zal u dan ook vanuit de mijzelf opgelegde beperkingen niet lastig vallen met de werkelijke cijfers ter zake van vermeende resultaten bereikt met behandeling door chemotherapie. Aangezien ik mij reeds een tiental jaren intensief en belangeloos bezig houd met de begeleiding van voor het merendeel terminale kankerpatiënten, kan mij de uit de eerste hand verkregen informatie op dit specifieke terrein moeilijk worden ontzegd; er is sprake van een onzegbaar leed!

Toch meen ik, onder behoud van het bovenstaande, een korte inleiding nodig te hebben voor de juiste beeldvorming van de onderhavige problematiek en wat is in dit geval meer onverdacht dan de verwijzing naar de schokkende cijfers, ontleend aan een uniek onderzoek van een team onder leiding van professor kinderoncologie Huib Caron van het Emma Kinderziekenhuis AMC.
De desbetreffende onderzoekers zijn in 1996 begonnen om alle kinderen op te sporen die voor enige vorm van kanker behandeld zijn in het Emma Kinderziekenhuis in de periode 1966 tot 1996; gedurende een tijdsverloop van dertig jaar derhalve.

Van alle overlevenden (!) heeft 95%, zijnde 1.362 patiënten, meegedaan aan een zeer uitvoerig gezond-heidsonderzoek; de gemiddelde leeftijd van deze groep overlevenden is nu 24 jaar.

Ten behoeve van dit onderzoek werd door het AMC in 1996 de Polikliniek Late Effecten Kindertumoren (de zgn. PLEK-poli) opgezet om deze 1.362 ex-patiënten, opgespoord via de toenmalige huisartsen en de burgerlijke stand, te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek van prof. Caron en zijn collega's werden gepubliceerd in het jaarlijkse themanummer van het prestigieuze Amerikaanse medische tijdschrift JAMA (Journal of the American Medical Association), dat in september 2007 verschenen is. Het kan dan ook niet aan de aandacht van de medisch specialisten in Nederland ontgaan zijn! Met het doel de strekking van het komende betoog kracht bij te zetten - en niets meer dan dat - ontleen ik enkele cijfers aan dat onderzoek en begin ik met een citaat.

Huib Caron stelt, dat zijn collega's en hij geschokt waren door hun eigen onderzoeksresultaten; ik citeer in dat verband: "Als kinderarts wil je kinderen genezen. Nu ruilen we één ernstig probleem in voor soms wel drie andere. Je kunt maar één conclusie trekken: we doen het als dokters niet goed genoeg." Een uitspraak, die naar mijn opvatting getuigt van grote en ongekende openhartigheid en een zeer hoog ethisch normbesef, voor welke ik het grootst mogelijke respect heb.

Ik geef u enkele cijfers om zijn conclusie te onderbouwen en in het juiste licht te plaatsen. De ernstige of levensbedreigende ziekten waaraan 40 procent van de overlevenden aan kinderkanker lijdt zijn een rechtstreeks gevolg van de behandelingen die ze hebben gehad. Caron: "Het soort aandoeningen waar het om gaat komt bij 24-jarigen eigenlijk niet voor."

Van de voormalige kinderkankerpatiënten krijgt 75 procent (!) één of meer problemen met de gezondheid als gevolg van de behandeling; 25 procent zelfs vijf of méér tegelijk! Caron pleit er dan ook voor om iedereen die een vorm van kinderkanker heeft overleefd, levenslang on-der controle te houden voor nazorg. Daardoor kan vroegtijdig ingegrepen worden als zich nieuwe ziekten voordoen en kan ernstige gezondheidsschade beperkt of voorkomen worden. Het is dan ook vanuit deze benadering dat alle kinderen die ná 1996 voor kanker behandeld zijn, onder controle blijven van de hiervoor genoemde PLEK-poli.

Intussen hebben alle zeven kinderoncologische centra in Nederland een dergelijke poli en deze centra hebben hun werkwijze onderling op elkaar afgestemd en afgesproken wat de beste manieren zijn om late gevolgen van behandelingen vroegtijdig op te sporen. Tevens hebben ze vastgesteld voor welke late gevolgen van behandeling die vroege opsporing zinvol is; vermeldenswaard in dat verband zijn onder meer psychische problemen en secundaire kankers. Met name die secundaire kankers zullen hierna mede onderwerp zijn van mijn pleidooi. De samenwerkende oncologen leggen op dit moment de laatste hand aan een lijst met tientallen late ge-volgen van kindertumoren waarvan vroege opsporing belangrijk is.

Tot slot van mijn inleidende opmerkingen zij dan nog opgemerkt, dat het onderzoek van het AMC-team zijn weerga in de medische wereld niet kent. Er is nog nooit een onderzoek gedaan naar alle gezondheidsgevolgen van de medische behandelingen die kinderen met kanker hebben gehad. Tot dusverre be-perkte dat onderzoek zich altijd tot slechts één vraag, bijvoorbeeld of de darmkanker waarvoor een kind genezen was, op latere leeftijd terugkeerde. Wellicht geeft dit ook u enige inzage in de betrouwbaarheid van de ons verstrekte informatie met betrekking tot de statistieken in relatie tot chemotherapie voor zover het de genezingsclaim aangaat! We dienen ons in het licht van bovenstaande te realiseren, dat de medisch specialist bij de behandeling van kanker slechts zeer beperkte mogelijkheden tot zijn beschikking heeft.

Chemotherapie put de cellen van het merg en het bloed drastisch uit; chemotherapie vergiftigt de lever op onomkeerbare wijze, zodat deze belemmerd wordt om nieuwe verdedigingselementen aan te maken; chemotherapie vernietigt meedogenloos de zenuwcellen, waardoor het reactievermogen van het aangetaste orgaan verzwakt en wordt overgeleverd aan de genade van de indringer.

Bestraling kan bij enkele tumoren een zeer goed en snel wapen zijn, te weten bij afgebakende locaties op het bot - maar dan met simultane toediening van geneesmiddelen ter bescherming van het botweefsel - en bij lymfklieren. Operaties zijn in bepaalde gevallen en op beperkte wijze uiterst nuttig; als voorbeelden mogen daarbij gelden neoplasmata in de darmen en alle testikeltumoren.

Om aan deze beperkingen en de geschetste nadelen tegemoet te komen is het een goed uitgangspunt om vast te stellen, dat de genetica in de loop van de achterliggende decennia een te sterk accent heeft gekregen en dat het nu de hoogste tijd wordt om in ons denken plaats te maken voor het inzicht dat degenera-tieve ziekten niet expliciet behoren te worden toegeschreven aan genetische en omgevingsfactoren, doch dat tevens infecties daar een gerechtvaardigde plaats hebben.

In dat geval wordt het antwoord op de vraag naar wat een ziekte veroorzaakt, gevonden in het vakgebied van de microbiologie en zullen we het accent moet verleggen naar het onderzoek op het terrein van virussen, subvirussen en schimmels. Er blijkt een grote samenhang te zijn tussen micro-organismen en degeneratieve ziekten; met name de mycologie (de leer over het rijk der schimmels) zou wel eens de juiste antwoorden kunnen verschaffen op het fenomeen van de tumoren. Meer expliciet gesteld: ik hoop uw aandacht te kunnen vasthouden voor de geldigheid van de redenering dat een schimmelinfectie - vooral door candida - de verklaring kan zijn voor het ontstaan van een tumor; sterker nog, dat - evenals in de plantenwereld - alle soorten kanker voortkomen uit een schimmel.

Vanuit het adagium 'Wie geneest, heeft gelijk' zal ik naast de argumentatie voor deze benadering tevens enkele concrete behandelingsgevallen vanuit deze visie onder uw aandacht brengen. De hierna volgende beschouwingen zijn ontwikkeld door dr. Simoncini; hij is naast oncoloog, tevens chirurg, endocrinoloog, diabetoloog, doctor in natuurkunde en filosofie en twintig jaar hoofd afdeling oncologie geweest in een ziekenhuis in Rome. Zijn ervaring heeft aangetoond, dat natriumbicarbonaat (vanaf nu kortweg 'bica') de enige bekende stof is, die algemeen effectief is tegen neoplasmata; de autonome groei van cellen of weefsels tot goed- of kwaadaardige gezwellen. De bewijsvoering daarvoor werd verkregen via jarenlange ervaring met parenterale toediening, zijnde langs een ándere weg dan via het darmkanaal, dus intraveneus (via een ader), via arteriële port-a-cath (via een geëigende slagader) dan wel via holtes rechtstreeks in het weefsel.

De theorie - en nu komen we op een uiterst discutabel terrein - waarbij vraagtekens moet worden geplaatst, behelst de opvatting dat een tumor wordt bepaald door een reproductieve celafwijking. Ipso facto zijn dan ook de daarvan afgeleide theorieën niet langer houdbaar, te weten:
* het concept van auto-immuniteit: de vorming van antistoffen tegen de eigen lichaamsweefsels en
* een bij kanker geldende afwijking van de genetische structuur, die zorgt voor een ontwikkeling in zelfvernietigende richting.Voor de genetische theorie van kanker gelden twee basisstellingen die de spil vormen van dat denksysteem en van de oncologische bespiegelende wijsbegeerte:

1. de ongecontroleerde groei hangt af van een aantasting van de groeimechanismen, die wordt veroorzaakt door een degeneratie, een falen van de genen;

2. de tumor is een massa cellen, die geneigd is steeds verder te groeien; een overdreven celvermeerdering.

De oorzaak van deze gesuggereerde ongecontroleerde vermeerdering ligt - volgens de huidige opvattingen - in een falen van enkele delen van het DNA; in het bijzonder van die, welke bestemd zijn voor de productie van de moleculen, die nodig zijn voor de celvermeerdering.

Tot dusverre heeft echter niemand ooit het verband aangetoond tussen overproductie van cellen en carcinogeniteit, tussen mutagenese en kwaadaardige transformatie, tussen overproductieve effecten van cellen die in vitro worden vastgesteld en tumoren, die aanwezig zijn in patiënten van vlees en bloed.

Kanker en genetica blijken echter niets met elkaar te maken te hebben; de relatie die er echter wél ligt is de kwetsbaarheid van een specifiek orgaan en genetica. Dit lijkt een woordenstrijd, doch schort uw oor-deel nog even op.

Een mogelijke indeling van ziekten is de volgende:
* autogene ziekten: deze komen van binnenuit en omvatten alle energetische evenwichtsverstoringen en insufficiënties, die voortkomen uit het individu; mentaal, intellectueel, psychisch, spiritueel, voeding, genetisch en gestel;
* exogene ziekten: komen van buiten, hebben een externe herkomst en betreffen de kwalen waar het organisme door getroffen wordt vanwege omgevingsomstandigheden, ongevallen en infecties;
* gemengde ziekten: bevatten elementen van zowel de ene als de andere en betreffen alle ziekte-entiteiten waarbij sprake is van een onderlinge afhankelijkheid van de twee genoemde gebieden. (met een bijzondere verwijzing naar de interactie tussen persoonlijke elementen en infecties)

Om de gezondheidstoestand in een concrete situatie te verbeteren, om op het gebied van research resultaten te boeken en om de huidige ziekte-entiteiten te bestrijden, dient men tegelijkertijd op zowel holistisch als op allopatisch vlak op te treden, met behulp van de wapens van een verstandig levensevenwicht en een verdediging tegen externe aanvallen.

Alleen wanneer menselijkheid, klinische geneeskunde en proefnemingen met elkaar verenigd blijven, kan de ondubbelzinnige interpretatiedynamiek verworven worden, die nodig is om de complexe causale stappen van ziekten te onthullen, waarachter de verschijnselen liggen die nu met de huidige statische onderzoeksmethoden ongrijpbaar zijn.

Een wezenlijk fundament in dat onderzoek dient, zoals hiervoor reeds gememoreerd, de microbiologie te zijn. Immers, het moge duidelijk zijn dat bij het fenomeen kanker de hypothese dat de oorzaak daarvoor autogeen is (lees: 'vanzelf plaatsvindend') op zijn minst als uiterst speculatief gekenschetst dient te worden!

Immers, waaróm zou een fysiologisch functionerend mechanisme opeens, uit het niets, een zelfvernietigend proces gaan aanvangen in ongeacht welk anatomisch deel van het lichaam?

En waaróm tast kanker nooit de spieren aan? Waaróm nestelt het zich veelvuldig in reeds bestaande pathologische omstandigheden, zoals een reeds actuele maagzweer, een cirrose, een polypose, etc.?

Waaróm leidt kanker zelden tot zeer hoge koorts (buiten de terminale fasen)?
En, minstens zo verbazingwekkend en tot nadenken stemmend: Waaróm wekt het bij de behandelend specialist - die toch uitgaat van de gangbare oncologische visie dat het proces van binnen uit en autogeen ontstaan was - geen grote verbazing, dat tijdens zo'n proces van zelfvernietiging in de zeldzame gevallen van spontane genezing dit proces zich even plotseling in omgekeerde richting kan voltrekken?

Het is dan ook veel logischer, en dat beeld zullen we trachten aan u over te dragen, dat een tumor een ziekte is, die (a) wordt bepaald door een externe aanval, die (b) wordt gestimuleerd door bepaalde organische omstandigheden (we komen daarop terug), die (c) zich in de eerste plaats voornamelijk locaal ontwikkelt, maar (d) vervolgens het organisme in zijn totaliteit kan aantasten tot aan uittering daarvan.

Welnu, een externe aanval (sub a) kan bij levende structuren afkomstig zijn van andere levende structuren, hetgeen een infectie impliceert, waarvoor derhalve uitsluitend een verklaring gevonden kan worden bij de microbiologie, zijnde het terrein van bacteriën, virussen en schimmels. Binnen deze mogelijkheden is een schimmel de meest logische, en wel een variant die in bepaalde mate ziekteveroorzakend (pathogeen) is gebleken voor de mens, te weten candida. Let wel: de schimmel is niet als enige in staat om de incubatie, de verspreiding, het verloop en de symptomatologie van kanker te verklaren. Ook enkele klini-sche aspecten spelen hier een rol.

Bij een bacteriële infectie is er meestal sprake van een hoge mate van uitputting en regressie in korte tijd en deze gaat gepaard met hoge koorts; het openbaart zich en vindt plaats in een bepaald orgaan en binnen een precies tijdsbestek. De ziekteverschijnselen van bacteriële oorsprong, met een duidelijke neiging om chronisch te worden, behoren tot dat soort kiemen, die een hoog gehalte aan vetzuren in hun structuur hebben.

Een virale infectie wordt gekenmerkt door een zodanige snelheid met een daaruit voortvloeiende koorts, dat deze soms in een flits plaatsvindt vanwege de zeer kleine afmetingen die een directe verspreiding mogelijk maken. We haken in dit verband even in op een zeer recente analyse, vermeld in het toonaangevende blad The Lancet, waarbij via verschillende onderzoeken werd aangetoond dat hiv-positieve mensen op de lange duur een hogere kans hebben op een aantal soorten kanker; hetzelfde geldt voor transplantatiepatiënten. Bij mensen met hiv werd een verhoogd risico gevonden voor die typen kanker, die met name veroorzaakt worden door virussen en bacteriën.

Enkele voorbeelden: baarmoederhalskanker en anale kanker, Hodgkin lymfoma en non-Hodgkin lymfoma, leverkanker (hepatitis C) en maagkanker (Helicobacter pylori).

Tekenend hierbij is de kop in het NRC:
'Uitzaaiing van kanker begint vaak met een ontstekingsreactie'.

Alvorens verder te gaan zullen we, voor een beter begrip van onze redenering, dus eerst wat aandacht dienen te besteden aan het fenomeen schimmel.

Schimmels voeden zich door directe absorptie van oplosbare organische verbindingen; ze kunnen zowel ééncellig als meercellig zijn en ze hebben een duidelijke kern.

In relatie tot kanker is het essentieel te weten, dat ze over een uiterst markante eigenschap beschikken, te weten dat ze een microscopische basisstructuur hebben (hyfe), máár tegelijkertijd enorme afmetingen kunnen krijgen (kilo's), waarbij (let wel) het vermogen tot aanpassing en reproductie ongewijzigd blijft, ongeacht de reeds bereikte grootte!

Het zijn dus géén 'organismen', doch cellulaire samengroeisels, die zich gedrágen als een organisme, omdat elke cel onverminderd het vermogen tot overleving en reproductie behoudt, ongeacht de structuur waarin deze zich bevindt. Schimmels zijn afhankelijk van andere levende wezens (organen) door zich te voeden met organisch afval (de nog gelukkige situatie, waarover straks meer) of door het weefsel van de gastheer rechtstreeks aan te tasten.

De reproductiecyclus vindt plaats door middel van ééncellige of meercellige sporen, onzichtbaar voor het huidige geneeskundige instrumentarium. De aandachtige lezer ziet hier wellicht de verklaring voor de door de chirurg/laborant geachte 'schone snijvlakken', terwijl achteraf toch blijkt - zoals bij mijn broertje en zusje het geval was - dat uitzaaiing reeds had plaatsgevonden.

Het polymorfisme van de schimmel geeft een dusdanige biologische flexibiliteit, dat dit een onbeperkt aanpassingsvermogen geeft in het lichaam van de patiënt en daarmee een onbeperkte pathogene (ziekte-veroorzakende) potentie. Ze kunnen vanuit de basisopbouw gespecialiseerde structuren ontwikkelen in de vorm van een 'snavel' waarmee het bindweefsel kan worden binnengedrongen. De door de schimmel geproduceerde sporen zijn zeer goed bestand tegen externe aanvallen - denk hierbij aan bv. chemo - en kunnen, indien de omgevingscondities er naar zijn, jarenlang slapend blijven en daarbij onverminderd hun regeneratieve vermogen behouden.

Voor een goed begrip in relatie tot kanker nog het volgende: schimmels zijn in staat om wijzigingen in hun eigen metabolisme aan te brengen, teneinde de weerstandmechanismen van de gastheer, in casu het immuunsysteem van de patiënt en het bedreigde orgaan, te overwinnen. In bepaalde gevallen is het aanvallend vermogen van schimmels dermate groot, dat een ring, bestaande uit slechts drie schimmelcellen, een prooi, ondanks wanhopige pogingen tot verweer, in korte tijd kan omvatten, opsluiten, doden en consumeren.

Schimmels bij de mens
In wezen zijn schimmels een wezenlijk onderdeel van de voorzienigheid van de kosmos. Ze vormen de opruimdienst in de gehele natuur en dragen er zorg voor, dat alle zieke en dode organismen (denk aan bomen, appels etc.) keurig worden 'weggegeten' en dat ruimte wordt behouden voor nieuw leven. De voor mensen ziekteverwekkende schimmels zijn klein in aantal. Ze veroorzaken ziekten, die mycosen worden genoemd en die kunnen worden onderverdeeld in oppervlakkige mycosen (huid, beharing en na-gels) en diepe mycosen (longen, darmen, hersenen, botten e.d.).

De classificatie geschiedt in tien groepen, waarvan er slechts één in aanmerking komt als verantwoordelijk voor kanker, te weten candida. Candida komt - in kleine hoeveelheden - bij ons allemaal voor, te weten in de mond, in de vagina, in de darmen en op de huid. Waar candida echter beslist niet mag voorkomen is in onze bloedbaan, want daar ligt de basis voor de problematiek. Een belangrijke vraag, ter voorkoming daarvan, is derhalve hoe can-dida in ons bloed terecht kan komen? Het antwoord op die vraag kan wellicht mede verklaren waarom kanker steeds vaker bij ons blijkt voor te komen.

Onze darmflora - als essentiële darmbacteriën noem ik onder meer acidophilus, bulgaricus en bifidum - is niet bestand tegen antibiotica. Veel artsen verzuimen helaas om bij het voorschrijven van antibiotica probiotica te adviseren tijdens en na de kuur. Het resultaat van dit verzuim is tweeërlei:

1) een chronisch tekort aan probiotica in ons maagdarmkanaal leidt tot een scala aan gezondheidsproble-men; probiotica zijn bedoeld om het lichaam te helpen de juiste gisthoeveelheden te behouden. Een bijkomend probleem is daarbij dan nog, dat een met zorg gekozen en uitstekende voeding het gestelde doel niet bereikt, omdat de darmflora niet aanwezig is om de benodigde stoffen uit die voeding aan te reiken aan ons organisme, met als gevolg een achteruitgang van ons zo belangrijke immuunsysteem.

2) de candida daarentegen, die helaas wél bestand is tegen antibiotica, verkrijgt door de antibiotica en het daarmee verdwijnen van de darmflora, een dominante positie.Naast antibiotica zijn er nog andere oorzaken voor het optreden van die dominante positie in onze spijs-vertering, te weten langdurige stress, verkeerde eetgewoonten, hormonale onbalans en het gebruik van de pil.

Een signaal voor de afwezigheid van darmflora vormt de eigenschap van onze ontlasting en de frequentie daarvan. Met "eigenschap" doel ik op een al dan niet onwelriekende geur. Ontlasting dient - bepaalde in
genomen voedingsstoffen daargelaten - in principe reukloos te zijn. Verder dient deze ontlasting zich dagelijks (idealiter tweemaal daags) op een vrijwel constant tijdstip aan te kondigen.

Tot dusverre nog geen problemen in relatie tot ons onderwerp kanker, zolang candida zich maar binnen het maagdarmkanaal bevindt. Echter, op den duur kan candida penetreren door het darmslijmvlies, veroorzaakt daarbij een grotere doorlaatbaarheid van de darmwand, en maakt haar entree naar onze bloedbaan. Ook nu vooralsnog geen probleem, zolang candida zich tevreden kan stellen met organische afval-stoffen!

U begrijpt waar ons betoog in uitmondt: zodra ergens in ons lichaam een orgaan door externe omstandig-heden kwetsbaar wordt (of als gevolg van genetische oorzaken kwetsbaar is en door externe oorzaken wordt belaagd) beperkt de candida zich niet meer tot het opruimen van afvalstoffen.

Alhoewel de hoofdfunctie van het bindweefsel van de organen ligt in de voorziening van de orgaancellen met voedingsstoffen, vindt nu in het bindweefsel dus de strijd plaats tussen enerzijds de cellulaire elementen van het desbetreffende organisme en anderzijds de schimmelcellen, die proberen om steeds grotere hoeveelheden voedingsstoffen te absorberen (lees: de groei van de zgn. 'tumor') om het aangetaste orgaan uiteindelijk volledig te consumeren en al doende plaats te maken voor de cellulaire samengroeisels, die zich gedrágen als een organisme en daarmee de specialist misleiden in zijn diagnose darmkanker, leverkanker, etc.

Anders gesteld: principieel gezien bestaat er dus slechts één tumor! We lichten zulks straks nader toe.

Naast het gegeven, dat niet de kanker genetisch bepaald is, doch de kwetsbaarheid van een specifiek orgaan (vergelijk families met een erfelijk risico op hartfalen, huidklachten, maagklachten, etc.) heeft bovendien recent onderzoek uitgewezen, dat genetisch materiaal geenszins onveranderlijk vastligt. Het DNA heeft niet de leiding, doch reageert door keuzes te maken, gebaseerd op onze perceptie van onze omgeving. Als bv. een cel stress ondervindt, doch niet beschikt over het genetisch programma daarmee om te gaan, dan kan die cel een reeds bestaand genetisch programma herschrijven; muteren in het DNA derhalve!

Ik kan niet aan de verleiding weerstaan om aan dat DNA hier wat meer aandacht te besteden.

Enerzijds om het fenomeen "zelfgenezing" - waarin ik in mijn boek een apart en omvangrijk hoofdstuk heb gewijd - nu ook vanuit het DNA nader te kunnen onderbouwen. Anderzijds om de oncologie nog eens nadrukkelijk te wijzen op haar decennia geleden geformuleerde uitgangspunt voor wat betreft haar hypothese (want méér dan dat is het immers niet), dat de ongecontroleerde groei van tumoren zou afhangen van een aantasting van de groeimechanismen, veroorzaakt door een falen van enkele delen van het DNA; in het bijzonder van die, welke bestemd zijn voor de productie van de moleculen die nodig zijn voor de celvermeerdering.

Ik neem u daartoe mee naar een zeer recent artikel in het gezaghebbende blad Science. Het betreft het ge-volg van overbevissing, waarbij door onder meer onderzoekers van het visserijinstituut Wageningen Imares werd vastgesteld, dat bedreigde vissoorten zich door wijzigingen in hun DNA (!) langs twee wegen biologisch aanpassen:

1. de vissen beperken zichzelf in hun groei om uit de mazen van de netten te kunnen blijven en, nog spectaculairder,

2. ze worden een jaar eerder geslachtsrijp, om daardoor een grotere kans te hebben zich nog tijdig te kunnen voortplanten!

Het is dus overduidelijk, dat het DNA niet de leiding heeft, doch reageert door keuzes te maken, gebaseerd op externe invloeden; het reeds bestaande programma wordt herschreven en leidt tot mutaties in het DNA.

Een en ander verklaart tevens de "spontane genezingen" en het belang van een vereiste psychische attitude tijdens en na de diagnose van kanker.

Een DNA dat dermate ontvankelijk is voor het weerstaan van iedere bedreiging, kan moeilijk onderwerp zijn van een door specialisten geformuleerde hypothese, leidend tot spontane en ongeremde zelfvernietiging. Het DNA kan kwetsbaarheid van specifieke organen als oorzaak hebben, doch niet aanzetten tot een zelfvernietigend proces!

Het tweeledige probleem
Het falende immuunsysteem en de externe invloeden.
We kennen de factoren, die ons immuunsysteem verzwakken en kunnen ondermijnen; ik noem er enkele:
* nooit ziek geweest, waardoor ons immuunsysteem rudimentair is geworden; ik noem in dat verband hier het pleidooi van Rudolf Steiner om geen koortsonderdrukkende middelen te gebruiken;
* operaties onder volledige narcose, waardoor ons immuunsysteem maandenlang inactief is. Wie kent niet de voorbeelden van oude(re) mensen, die een operatie met gunstig gevolg ondergaan, doch een maand later aan longontsteking overlijden! Jammer, was niet nodig;
* langdurige stress.
* psychische traumata, etc.

De externe invloeden: roken, asbest, bacteriën, virussen, chemische toevoegingen aan ons voedsel, kwaliteit van ons drinkwater, uitlaatgassen, etc. Deze factoren, eventueel versterkt door genetische kwetsbaarheid, zetten een specifiek orgaan onder druk, waarbij in de aanvankelijke fase het desbetreffende organisme nog in staat is om RIJPE orgaancellen als afweer tegen de candida-invasie in stelling te brengen en derhalve nog als een gedifferentieerde tumor te herkennen door de specialist, die bv. een leverkanker diagnosticeert.

In de volgende fasen wordt het desbetreffende orgaanweefsel steeds onrijper en is uiteindelijk niet meer als levercellen te herkennen. Anders gesteld: dezelfde candida kan zowel als prostaatkanker als borst-kanker worden gediagnosticeerd!

We kunnen dit langs een volkomen andere weg adstrueren: Zouden we DEZELFDE stekel van een zee-egel eerst in de huid, daarna in de bronchiën, het bot en de hersenen enten, dan wordt er een immuniteits-reactie van het desbetreffende CELLULAIRE type opgewekt, die poogt om die stekel in te kapselen, oftewel een soort cocon te vormen om deze in te sluiten.

Welnu, op precies dezelfde wijze benadert het immuunsysteem de candida als vreemd lichaam, die ook hier een reactie van inkapseling oproept en wordt uitgevoerd met het type cel van het binnengevallen weefsel - bv. van de lever, leidend tot de diagnose leverkanker - en geeft conform aanleiding om te spreken van bv. bot-, hersen- en klierkanker. Met andere woorden: dezelfde stekel of dezelfde schimmel kan dus zowel klierkanker, als beenkanker als een glioblastoom veroorzaken!

Terug naar de hoofdlijn, waarbij het wellicht nuttig is een ogenblik stil te staan bij de pathologische parallel in de ontwikkeling van kanker en candida. Is het inmiddels niet logischer om te veronderstellen dat de parallel een understatement is, dat ze samenvallen en dat ze kunnen worden aangemerkt als één en dezelfde ziekte?

Een overzicht van de analogieën tussen kanker en candida, gezien vanuit de kenmerken van candida
* Een alomtegenwoordige verspreiding; geen orgaan of weefsel blijft gespaard.
* Constante afwezigheid van hoge koorts
* Sporadische betrokkenheid van spieren en het zenuwstelsel
* Een vrijwel exclusief focale vorm (vanuit een 'haard') van binnendringen
* Progressieve verzwakking
* Ongevoeligheid voor behandeling
* Proliferatie, die wordt bevorderd door een veelvoud aan indifferente medeoorzaken
* Symptomatische basisconfiguratie met een structuur die geneigd is chronisch te worden
* Veelvuldige formatie van weefselmassa's die in morfologisch opzicht lijken op neoplastische massa's Eén van de verklaringen waarom candida nog steeds niet wordt geaccepteerd in haar relatie tot kanker ligt in de omstandigheid dat candida zich ook kan manifesteren in uiterst kleine dimensies.

De schimmel is dermate klein, dat ze niet kan worden waargenomen met de huidige onderzoeksinstrumenten in de geneeskunde. Dit resulteert met betrekking tot oncologisch onderzoek in de alarmerende situatie, dat deze schimmelcel een zeer hoog pathogeen (ziekteverwekkend) vermogen combineert met een uitzonderlijk kleine afmeting, niet gevonden wordt met de huidige onderzoeksmethoden, desalniettemin vanuit klinisch opzicht niet kan worden ontkend, doch zeer hardnekkig recidiveert in een onomkeerbare en chronische richting.

Hoe verloopt namelijk dat proces?
Wanneer de candida bij de vitale mens wordt aangevallen door het immuunsysteem of door een behandeling (lees: chemo/bestraling), dan beschermt de schimmel zich onmiddellijk door te veranderen in steeds kleinere en ongedifferentieerde, doch nog volledig vruchtbare, elementen; tot aan het verbergen van de eigen aanwezigheid toe, zowel voor het organisme van de mens waarop hij parasiteert als voor diagnostische onderzoeken. Dit verklaart, dat zowel mijn vader, als mijn broertje en zusje na behandeling werden gerustgesteld met de melding dat het proces onder controle zou zijn. Nadien was het dan ook verder geen verrassing meer voor mij bij de jarenlange begeleiding van terminale patiënten. De oorzaak ligt in het uitzaaiingsfenomeen van de primaire kanker, dat zich onttrekt aan de waarneming van zowel de scan als het laboratoriumonderzoek. Ik refereer in dit verband aan de resultaten van het in de inleiding vermelde onderzoek van Huib Caron voor wat betreft de signalering van secundaire kankers bij de vroeger met chemo behandelde kinderen! Hetzelfde kan zich voordoen bij de beoordeling van de snijvlakken bij een vermeende geslaagde operatie.

Wanneer er daarna gunstige omstandigheden voor verspreiding ontstaan, dan breidt de candida zich bloeiend uit op een epitheel (een vitale oppervlakte van een orgaan), maar zodra echter de weefselreactie op gang komt verandert de candida weer massaal in sporen, zijnde de minder productieve, maar voor chemo onaantastbare vorm.

Indien echter in het bindweefsel, dat rechtstreeks in contact staat met de candida, de specifieke structuren uiteen zijn gevallen, is de normaal aanwezige barrière tussen epitheel en bindweefsel vernietigd en heeft candida vrij spel. Naarmate dan de schimmelkoloniën sterker worden en het orgaanweefsel uitgeput raakt, worden die orgaancellen steeds onrijper totdat er sprake is van anaplasie (cellen zónder structuur) en dus niet meer als levercellen te herkennen.

Samenvattend: de candida maakt gebruik van een structurele onderlinge verwisselbaarheid, die hij hanteert al naar gelang de aanwezige moeilijkheden in zijn eigen biologische niche.

De metastase

Tot slot enkele woorden over de uitzaaiing.
Volgens de klassieke reguliere benadering behelst uitzaaiing 'het zich losmaken van kwaadaardige cellen uit de primaire locatie van de kanker en het zich verplaatsen naar een ander anatomisch gebied'.

Volgens de microbiologie is er echter geen sprake van een 'dolgedraaide cel' - conform het standpunt van de oncologie - maar van een infectieuze schimmelcel, die erin geslaagd is een ander orgaan of weefsel te koloniseren, waarbij de mogelijkheid tot dat koloniseren en de locatie(s) van de metastase(n) afhangen van de gezondheidstoestand van die organen en weefsels.

Anders - en positief - gesteld:
* géén metastase, wanneer de andere organen, indien deze gezond (!) zijn, beschikken over een hoog reactief vermogen.
* een metastase op díe plaats, waar een orgaan een verzwakte cel- of weefselstructuur vertoont en méérvoudige metastasen op verschillende plaatsen wanneer het gehele organisme aan het afsterven is en alle organen worden aangevallen.

Uiteraard impliceert het bovenstaande dat, alhoewel operaties in bepaalde gevallen onvermijdelijk zijn (gegeven de ernst bij de diagnose én als de zekerheid bestaat dat de tumor vooralsnog ingekapseld is), elke operatie, chemo en bestraling, die een bepaalde mate van schadelijkheid hebben voor het daarbij betrokken weefsel, uiterst gevaarlijk kan zijn, omdat juist op deze manier de uitzaaiing kan worden bevorderd. Het daardoor ontstane weefselletsel van het daarbij betrokken orgaan is nu immers ontvankelijk voor de invasie van candida.

Graag wil ik nu het bovenstaande betoog eens projecteren op een op 10 oktober 2007 verschenen artikel in de Telegraaf.

Ik citeer: "Australische onderzoekers hebben een doorbraak gemaakt in hun onderzoek naar de mysterieuze ziekte, die in de afgelopen tien jaar 90 procent van de Tasmaanse buidelduivels (vleesetend zoogdier) uitgeroeid heeft. Het gaat om een vorm van gezichtskanker. Deze in Tasmanië levende buidelduivels geven de tumorcellen aan elkaar door als ze elkaar bijten tijdens het vechten. Omdat de Tasmaanse duivels genetisch heel erg gelijk zijn aan elkaar, herkent hun lichaam de tumorcellen niet als vreemd. Wetenschappers zijn sinds het opduiken van de ziekte tien jaar geleden (!) bezig de inmiddels bedreigde diersoort te redden".

De cursiveringen zijn van mij met als doel de relatie met ons betoog te kunnen herkennen.

Niemand, dus ook ik niet, zal ontkennen dat de Tasmaanse duivels genetisch aan elkaar verwant zijn. Dat gegeven staat echter op geen enkele wijze in relatie tot een vermeende kanker. Het spoort natuurlijk uiteraard wél met de reeds decennia geldende opvattingen in de oncologie!

Hier blijkt maar weer eens uit wat de gevaren zijn van vermeende axioma's (genetische oorzaak voor kanker) en de daaruit voortvloeiende verspillingen in het wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is beslist nuttig, doch het vereist een voortdurend kritisch bezien en bijstellen van de aangenomen vertrekpunten. Ik herhaal nog maar eens: niet kanker kan erfelijk zijn, maar de kwetsbaarheid van een specifiek orgaan.

Wat hier aan de orde is, is de combinatie van bijten (letsel), de in de mond van de bijter zich bevindende candida en de overdracht van de candida naar de wond van de gebeten Tasmaanse duivel. De kracht van het immuunsysteem van de gebetene zal het verdere verloop bepalen; de genetica heeft hiermee niets van doen!

De blijde boodschap
Na onze beschouwingen over kanker en candida wordt het de hoogste tijd om ons af te vragen wat de substitutie van kanker door candida ons voor nieuwe perspectieven biedt.

Het is mijn overtuiging, dat we de oncoloog Simoncini moeten danken voor zijn baanbrekende inzicht. Het geeft ons nu eindelijk de mogelijkheid om de verschrikkingen van chemotherapie achter ons te laten en - zo mogelijk nog belangrijker - nu eindelijk te mogen vertrouwen op een succesvolle behandeling; voorop gezet, dat de desbetreffende patiënt niet reeds volledig is uitgeput door chemo en/of bestraling.

Eerst een korte herhaling van de essentie, gezien in het licht van de hierna te bespreken therapie.

Zoals in het voorgaande aangegeven heeft candida het aanpassingsvermogen van een kameleon en ze paart een uitzonderlijk kleine afmeting aan een uitzonderlijk hoog pathogeen vermogen. Ze kan met de huidige geneeskundige onderzoeksinstrumenten niet eens worden waargenomen.

Conclusie: een effectieve en gerichte therapie moet dus rekening houden met niet alleen de macroscopische en statische verschijnselen van candida, maar tevens met de ultramicroscopische, vooral voor wat betreft zijn reproductieve dynamiek.

De weg via chirurgie, bestraling en/of chemotherapie lijkt doelmatig, doch heeft als mogelijk neveneffect dat uitsluitend de verbreiding van de schimmel wordt gestimuleerd, terwijl die toch bij schimmelvormen van zichzelf al voldoende sterk is.

Een adequate behandeling daarentegen dient rekening te houden met zowel het belang van het bindweefsel (dus niet beschadigen) als met de reproductieve complexiteit van schimmels.

Dit impliceert een 2-sporenbeleid:
1. Het reactiveren van het immuunsysteem met generieke versterkende middelen (voeding, supplementen, regulering van het levensritme en de levensfuncties, aandacht voor psychische traumata), zodat de verdedigingsmechanismen van het organisme op zich al op aspecifieke wijzen krachtiger wordt.

2. Het toedienen van een zeer goed verspreidbaar en dus doeltreffend middel tegen schimmel, daarbij de extreme gevoeligheid van schimmels voor zoutoplossingen en elektrolytische oplossingen voor ogen hebbend die, vanwege hun enorm grote verspreidbaarheid, in staat zijn om alle (!) biologische schimmeluitingen in het lichaam te bereiken, met inbegrip van de allerkleinste, de sporen!

Vanuit die invalshoek is natriumbicarbonaat (bica) een uiterst eenvoudig, lichaamsvriendelijk en hanteerbaar wapen, dat ongeacht wélke neoplastische vorming kan verminderen, tegenhouden en uitroeien. Saillant daarbij is dat juist deze toepassing al bekend was bij de Indiase bevolking, getuige de oude Vedageschriften, waarin aanwijzingen voor het bereiden van oplossingen en het gebruik daarvan tegen neoplastische formaties.

Wijze van toediening van natriumbicarbonaat
Het zal u inmiddels duidelijk zijn, dat met intraveneuze toediening (via een ader) van bica slechts positieve resultaten kunnen worden behaald bij bepaalde tumoren, terwijl bij andere, zoals tumoren in de hersenen of botten, langs deze intraveneuze weg geen doeltreffende en duurzame werking kan worden bereikt. Voor het rechtstreeks kunnen bereiken van het binnenste van de weefsels, dienen we gebruik te maken van:
* selectieve arteriografie: het in beeld brengen van specifieke slagaders met behulp van instrumenten, gevolgd door
* plaatsing van een arteriële port-a-cath: een katheter met reservoir op de slagader, waardoor hoge doseringen bica kunnen worden toegediend aan de diepste uithoeken van het desbetreffende orgaan. Bij bijvoorbeeld een hersentumor is het nu inmiddels mogelijk met deze selectieve arteriografie van de halsslagaders ongeacht welke hersenmassa te bereiken.

De enige uitzondering op deze doeltreffende benadering wordt gevormd in bepaalde botgebieden, zoals wervels en ribben, waar de arteriële doorstroming uiterst gering is, zodat dáár niet voldoende doses bij kunnen komen.

Ter geruststelling nog dit:
Selectieve arteriografie is pijnloos en heeft geen nawerking. Na sterilisatie en plaatselijke verdoving van de oppervlaktelagen van de huid wordt er een naald ingebracht in de slagader, die als toegangsdeur wordt gebruikt, waarna via deze slagader een metalen geleider wordt ingebracht die door de angiograaf zichtbaar kan worden gemaakt en kan worden gebruikt om de gezochte slagader te vinden. Daarna wordt de katheter voor de toediening van de oplossingen aangebracht op de plek, die de geleider aangeeft en wordt deze vervolgens aangesloten op de onderhuidse port-a-cath die, zolang het nodig is, op de desbetreffende plaats blijft zitten.

Waarom specifiek bica, binnen het totale beschikbare veld van antimycotica?
Schimmels zijn in staat om snel hun eigen genetische structuur te veranderen! Na de eerste fase van gevoeligheid voor antimycotica (de verzamelnaam voor middelen tegen schimmels) kan de schimmel het bestrijdingsmiddel binnen korte tijd codificeren en metaboliseren (omzetten tot eenvoudige, uit te scheiden stoffen), zonder daar verdere schadelijke invloed van te ondervinden.

Een voor de hand liggende vergelijking is hier de bekende immuniteit van een bacterie bij veelvuldig gebruik van antibiotica.

Hoe is dat gesteld met bica?
Bica beschikt over een zeer grote verspreidbaarheid, het behoudt lange tijd het eigen vermogen van penetratie in de massa's, ook en vooral vanwege de snelheid waarmee het deze massa's uiteen doet vallen, zodat de schimmels zich er niet zodanig aan kunnen aanpassen, dat ze zich ertegen kunnen wapenen.

Voor een vernietigende werking wordt bica van begin af aan gegeven in hoge doseringen, op constante wijze, in cycli zonder onderbreking, waarvan de eerste cyclus zeven of acht dagen duurt. De maximale dosering die in één sessie kan worden gebruikt, ligt rond 500cc oplossing van 5%, waarbij de dosis met 20% kan worden verhoogd of verlaagd al naar gelang de lijvigheid van de te behandelen patiënt. In de inleiding van dit artikel heb ik gesteld, dat het geenszins mijn doel is olie op het vuur te gooien, doch om begrip te kweken voor de noodzaak zo spoedig mogelijk een wezenlijk andere weg in te slaan bij de behandeling van kanker. Het zal u inmiddels duidelijk zijn, dat ik daarbij doelde op een zo snel mogelijke substitutie van chemotherapie door het bicaconcept van oncoloog Simoncini, verwoord in zijn ook voor leken toegankelijk boek "Kanker is een schimmel; een revolutionaire behandeling van tumo-ren".

De in deze materie - ik doel daarbij op die gewenste substitutie - goed geïnformeerde lezer zal echter de daaraan verbonden problematiek en de te verwachten tegenstand kunnen inschatten. Niet alleen de alleszins begrijpelijke en logische financiële betrokkenheid van de farmaceutische industrie (omzet in Italië naar verluidt circa drie miljard euro per jaar) bij de toepassing van chemotherapie en haar niet te loochenen impact op de reguliere geneeskunde, doch evenzeer de vasthoudendheid van de oncologie aan haar decennia geleden geformuleerde uitgangspunten met betrekking tot haar visie op de verklaring van het ontstaan van kanker beletten een snelle heroriëntatie en een objectieve benadering van de visie van oncoloog Simoncini.

Wellicht ten overvloede herhaal ik hier nog eens, dat Tullio Simoncini niet alleen een oncoloog is met tientallen jaren ervaring, doch tevens chirurg, endocrinoloog, diabetoloog en afgestudeerd in natuurkunde en filosofie.

Toch blijkt het mogelijk, zo leert ons een recente ontwikkeling, het proces van acceptatie in Nederland te versnellen. In 2002 mocht ik mede aan de wieg staan van een door prof. Robert Gorter ingeslagen weg, zijnde het uit eigen bloed prepareren van dendritische cellen ter versterking van het immuunsysteem van kankerpatiënten. Dit in combinatie met locale en totale hyperthermie, teneinde dat gereactiveerde immuunsysteem tot actie te noden. Een uitvoerige beschrijving daarvan vindt u in mijn boek "Voor en na de Diagnose; een ongelijke strijd" en de gelijknamige website.

Zodra de reguliere geneeskunde daar destijds kennis van nam, werd het onderhavige idee bespot en verguisd. Inmiddels is echter hetzelfde concept nu ook in Nederland omhelsd en wordt zelfs hyperthermie vergoed door verschillende ziektekostenverzekeraars. Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt, doordat de wetgeving in Duitsland op het hier relevante terrein verschilt met die in Nederland. In ons buurland mag de terminale patiënt zelf kiezen voor een therapie die hem als laatste redmiddel door een medisch specialist wordt aangeboden. Het is dan ook om díe reden, dat ik Simoncini heb verzocht zich met Duitse specialisten in verbinding te stellen. Het is derhalve niet ondenkbaar, dat binnen afzienbare tijd de geïnteresseerde Nederlandse terminale patiënt zich in Duitsland kan vervoegen voor een nadere oriëntatie ter zake natriumbicarbonaat, uiteraard met medeneming van zijn/haar medisch dossier en in overleg met, resp. melding aan, zijn Nederlandse specialist, die de patiënt terminaal heeft bevonden.

In de inleiding heb ik ook aangegeven, dat ik naast het pleidooi voor bica tevens concrete behandelings-gevallen vanuit deze visie onder uw aandacht zou brengen. Het behoeft nu geen verder betoog meer, dat ik mij daarbij zal moeten onthouden van eventuele voorbeelden, ontleend aan mogelijk Nederlandse patienten; zulks ligt immers buiten mijn scoop. Waarom zouden in Italië met bica bereikte resultaten niet uw belangstelling hebben en de doeltreffendheid van de therapie niet ondersteunen en aantonen? Dit is dan ook een retorische vraag!

In zijn boek "Kanker is een schimmel" beschrijft Simoncini een groot aantal klinische casussen, waarvan ik er hier enkele summier zal beschrijven.

Klinische casus prostaatcarcinoom
Patiënt, chirurg van beroep, ondergaat in 1995 radicale prostatectomie (operatief verwijderen van de prostaat). In 1998 een recidiverend! gezwel in de prostaatloge. Behandeld met hormonale therapie en ultrasone geluidstrillingen. Vanaf 2001 een toename van de PSA-waarden en een toename van het gezwel. MRI toont een gezwel van 2,2 x 2,5 cm aan. Op 25 juli 2001 wordt gestart met bica; een katheter wordt aangebracht in de buikslagader langs welke bicaoplossingen van 5% (500cc) dagelijks gedurende zeven dagen worden toegediend. Na de behandeling dalen de PSA-waarden constant van augustus tot oktober. In december volgt nog een intraveneuze bestendigingscyclus en een MRI-scan laat in maart 2002 zien, dat de tumor volledig verdwenen is!

In het boek van Simoncini treft u op pagina 234 een verklaring van de desbetreffende patiënt - zoals reeds opgemerkt zelf een chirurg - over zowel de behandeling als het bereikte resultaat en zijn grote respect voor Simoncini.

Klinische casus metastatische mergcompressie
Patiënte van 40 jaar ondergaat een radicale mastectomie van de linker borst vanwege een vastgesteld borstcarcinoom. Na gedurende drie maanden daaropvolgend chemotherapie blijkt de patiënte nu tevens te lijden aan: dif-fuse long- en levermetastasen, botmetastasen met invasie en compressie van het mergkanaal, hetgeen leidt tot extreem veel pijn, die niet reageert op ongeacht welke behandeling. Er wordt haar palliatieve bestraling aangeboden, die zij echter weigert, zich bewust zijnd van de waarschijnlijk noodlottige gevolgen daarvan. Simoncini stelt in dit stadium voor een lumbale punctie te verrichten met bica en hij injecteert langzaam 50cc van een natriumbicarbonaatoplossing van 8,4%. Onderhavige patiënte belt de volgende dag Simoncini met de enthousiaste mededeling 'de gehele nacht te hebben geslapen, zonder enige pijn!" Na nog eens twee toedieningen van bica werden de daarop volgende MRI-scans van vóór en na de behandeling door een bevriende radioloog als 'schokkend' ervaren voor wat betreft het verschil.

Vanaf pagina 192 tot en met pagina 236 behandelt Simoncini in zijn boek achttien klinische casussen met een uitgebreide toelichting, geïllustreerd met foto's van de desbetreffende organen en aangevuld met verklaringen van de desbetreffende patiënten. U zult zich wellicht - terecht - afvragen wat mij toch motiveert om een lans te breken voor een doorbraak in de behandeling van tumoren. Deze als missie ervaren doelstelling heeft meer dan één achter-grond. Al mijn vroegere gezinsleden werden geconfronteerd met tumoren. Bij mijn vader, zusje, broertje en moeder waren de primaire tumoren respectievelijk prostaatkanker, borstkanker, darmkanker en huid-kanker. Zij honoreerden het advies van operaties, chemo en bestraling en werden uit het ziekenhuis ontslagen. Vrij kort daarna volgden als secundaire kankers bij mijn vader bot- en longkanker; bij mijn zusje leverkanker, gevolgd door een hersentumor; bij mijn broertje leverkanker. Triest, de essentiële 'details' bespaar ik u hier, doch gememoreerd dient te worden de diskwaliteit van leven na hun behandeling met chemo.

Toen bij mij nu ruim tien jaar geleden prostaatkanker werd gediagnosticeerd en mij terloops werd toegevoegd, dat mij nog zes maanden zouden resten als ik geen reguliere behandeling zou accepteren, waren de ervaringen bij mijn familieleden voor mij voldoende aanleiding om dit genereuze aanbod af te slaan en mijn eigen weg te zoeken. Een beschrijving van mijn ervaringen daarna treft u uitvoerig aan in mijn recent verschenen boek "Voor en na de Diagnose" en op de gelijknamige website. Een gedetailleerde inhoudsopgave, uitgesplitst naar hoofdstuk en onderwerp, geeft u een indruk van de opbouw van de stof.

Gedurende de afgelopen jaren begeleid ik, vanuit een door mij opgerichte Stichting, terminale patiënten, resulterend in een omvangrijke verslaglegging ter zake, het terminale proces, waardoor ik uit onverdachte hoek een inkijk verkreeg in therapieën en hun al dan niet bereikte resultaten.

Vanuit de oprichtingsakte van de Stichting acht ik het daarnaast een noodzaak om mij mondiaal via internet te oriënteren ten aanzien van nieuwe behandelingsmethoden en daaraan gerelateerde visies, hetgeen er onder meer toe leidde, dat ik in contact kwam met de reeds genoemde prof. Robert Gorter in Duitsland (dendritische cellen en hyperthermie) en de oncoloog Tullio Simoncini in Rome.

Robert Gorter en Tullio Simoncini hebben onder andere gemeen een geweldige inzet, een ongebruikelijk grote empathie voor de patiënt en een maximale bereidheid tot support, hetgeen zich onder meer uit in een vrijwel continue bereikbaarheid per email en mobiele telefoon.

Aangezien ik door drukke werkzaamheden niet in de gelegenheid ben - en mij daarvoor evenmin voldoende deskundig acht - om eventuele vragen over bica adequaat te beantwoorden, verwijs ik naar het boek "Kanker is een Schimmel", alwaar u op bladzijde 270 het mobiele nummer en het e-mailadres zult aantreffen van Simoncini. Dit boek (en ook de Engelstalige versie) kan desgewenst via mij besteld worden. Tevens vermeld ik aan het slot een website waarop u uitvoerige informatie over het onderwerp zult vinden.

Alhoewel het vrijwel ondenkbaar is, dat hieromtrent - na al het voorgaande - misverstanden zouden kunnen bestaan, eerst nog enkele afsluitende opmerkingen:
* Natriumchloride (NaCl) en natriumbicarbonaat (NaHCO3) hebben dezelfde - hier etnische - verwant-schap als Sinterklaas en Zwarte Piet. Polemieken op websites geven echter blijk van de nodige misverstanden.
* Natriumbicarbonaat wordt - specifieke tumoren buiten beschouwing latend - níet ingenomen via maag en darmen, doch intraveneus, intraarterieel of via b.v. de buikholte.
* Natriumbicarbonaat wordt toegediend in een concentratie van 5% (en soms, in bepaalde gevallen van korte duur, 8,4%). In doses die reeds vele decennia in een ziekenhuisomgeving worden toegepast bij tientallen pathologieën. Sterker nog: ook bij toediening van chemotherapie, om de vreselijke verzuring door de chemo enigszins tegen te gaan.
* Dr. Simoncini is in Italië níet uit de orde gezet vanwege medische missers, doch om redenen die in mijn voorgaande betoog impliciet en soms expliciet werden vermeld en die voor de in deze materie ingewijde lezer alleszins duidelijk zullen zijn.
* om dit laatste wat krachtiger te onderbouwen, citeer ik hier een alinea uit Nexus Magazine van september 2007: "The implications of my (lees: Simoncini) hypothesis that cancer is a fungus which can be eradicated with sodium bicarbonate are, that
1) eighty years of genetic study and application have been for nothing, especially considering that the genetic theory of cancer has never been demonstrated;
2) the loss of millions, if not billions, of lives with all the suffering has been for nothing;
3) the billions of dollars spent on chemotherapy, radiotherapy etc. have been for nothing;
4) the recognition and prizes given to eminent researchers and professors have been for nothing;
5) the oncologist could be replaced by the family doctor;
6) the pharmaceutical industry will incur tremendous financial losses while sodium bicarbonate is inexpensive and (!) impossible to patent!

* Nog even stilstaand bij de statement 'de oncoloog kan worden vervangen door de huisarts': Wie durft nu nog te beweren dat Simoncini zijn missie uitdraagt uit persoonlijk gewin?!
Hij bleek zelfs bereid te zijn daarvoor zijn maatschappelijke positie op het spel te zetten!

* De officiële overlevingscijfers in de VS en Australië op basis van de reguliere therapie bij kanker zijn op vijf jaar slechts 2,5%; zie voor verdere gegevens mijn website.

* Blijkens een in de V.S. gehouden enquête onder oncologen! met daarin de expliciete vraag of zij na de diagnose kanker, zich ook zélf zouden onderwerpen aan chemotherapie, antwoordde circa 75% van de respondenten ontkennend, met daarbij als argumenten aanvoerend de geringe kans op enig resultaat en de diskwaliteit van leven na de behandeling.

Voor nadere en aanvullende gegevens over het onderwerp natriumbicarbonaat kunt u terecht op de sites ... links verwijderd Op de nevenstaande foto ziet u een vitale en charmante man, naast een 'man op leeftijd'. Tot slot dank ik oprecht die lezer, die bereid bleek mijn betoog tot het einde toe te volgen.
- Drs. Henk Trentelman (overleden 2010)


video verwijderd
Kanker en de zuur base balans herstellen is genezen!

Documentaire netwerk
Maandagmorgen 18-02-2008 verzond ik een extra mail betreffende de documentaire over kanker in het programma Netwerk over arts Tullio Simoncini. Henny mailde mij; “Door dit als nieuwsflits van jouw site zonder verklaring als toevoeging te sturen maak je het wel lastig voor de lezer om te bezien wat hij / zij er mee moet”. Ik heb mij echter bewust onthouden van een mening omdat ik de documentaire ook nog niet gezien had. De vraag wat hij of zij met deze berichtgeving moet is een heel brede vraag. Eén op de drie wordt met deze ziekte geconfronteerd dus kent iedereen meerdere mensen in de naaste omgeving die NU met dit probleem worstelen en verstrekkende beslissingen moeten nemen. Er zat natuurlijk weer een hoog Silvia Millecam gehalte in de uitzending en er werd een medisch ‘expert’ aan het woord gelaten. Waarom zet ik ‘expert’ tussen aanhalingstekens? De feiten vertellen namelijk een heel ander verhaal. Alleen al in Amerika heeft men tussen 1971 en begin negentiger jaren 2.000 miljard (2 triljoen) uitgegeven aan onderzoek in ‘the fight against cancer’, met als ‘oplossing’ dus de chemotherapie en het onvoorstelbare cijfer van 9 miljoen doden per jaar. Bovendien is de kans om kanker te krijgen over die periode met 350% toegenomen. Nogmaals 3 tot 7% zijn genezen over de vijf jaar periode met chemotherapie. Wat geeft deze arts dus het recht om als ‘expert’ te mogen spreken? Dat arts Tullio Simoncini kan helpen bewijzen zijn (eigen) cijfers. - Henk MutsaersBeste henk,
Het artikel heb ik met veel aandacht gelezen. Na mijn kijkoperatie 21.1.2008 voor een myoom, bleek ik voor 95% zeker een sarcoom te hebben, met metastasen in diverse organen. Prognoge: 5.2.2008 paar maanden/jaren, slechts 2 dagen later 7.2.2008 paar weken/maanden. Bestraling uitgesloten, chemo niet te bepalen, omdat ik in 2002 een maligne melanoom heb gehad en de tumor niet voor 100% aan sarcoom voldoet. Gelukkig bij een wonderdokter, mijn hopelijk reddende engel, terecht gekomen. Daar onderga ik wekelijks infuus bicarbonaat, oncothermie en hyperthermie 1 xp. 2 wkn. Tot nu toe geen pijn meer en ik heb meer energie. As. donderdag onderga ik een nieuwe Pet Ct scan. Bij de 2 e scan een paar weken geleden, bleek de ontsteking of uitzaaiìng in mijn pancreas niet meer te zien. Ik geloof dat ik dit alles te danken heb aan onderandere bica.
Succes, met het promoten van bica en Dr. Simoncini.
Bedankt voor het interessante artikel!
Met vriendelijke groet, Marianne

http://www.uitdaging.net/gezond/chemotherapie.html

« Gepost op: 1 Maart 2011, 22:04:44 »
AntwoordAntwoord


Voor lezers met een dierbare aan kanker of zelf deze getroffen zijn door deze vreselijke ziekte, kan onderstaand bericht als schokkend ervaren worden.

Momenteel lees ik SuperFreakonomics. Het boek gaat grof gezegd over de vraag hoe mensen (on)bewust reageren op prikkels. Dat levert tal van humoristische vergelijkingen op. Bijvoorbeeld de vraag wat hulpkerstmannen en prostituees met elkaar gemeen hebben, of waarom mensen soms bijzonder onverschillig handelen en in andere gevallen weer bijzonder behulpzaam.

Waar ondergetekende van schrok, is het sombere beeld dat de schrijvers Levitt en Dubner afschilderen over de effectiviteit van chemotherapie.

Waar hebben wij het dan over?

Bij de behandeling van leukemie, lymfeklierkanker, ziekte van Hodgkin en testiculaire kanker, zijn nog enkele positieve resultaten te boeken, maar desalniettemin is het voor de rest opmerkelijk ondoeltreffend.

En hoe zit het dan met de rest?

De auteurs vermelden de volgende ontluisterende cijfers:

Bij patiënten met kanker die vijf jaar na hun diagnose blijven leven, is het cijfer ongeveer 63 procent, amper 2 procent daarvan is te danken aan chemotherapie.
Voor multiple myeloma, huidkanker, alvleesklierkanker, nierkanker, prostaatkanker, baarmoederkanker en blaaskanker had chemotherapie een nul waarneembaar effect.
Een door de bank genomen chemotherapie voor longkanker, die meer dan 150.000 Amerikanen elk jaar, ondergaan, kost 40.000 dollar. Maar het verlengt het leven slechts met twee maanden!
Kankerpatiënten vormen 20 procent, van alle Medicare patiënten, maar nemen meer dan 40 procent van de begroting voor hun rekening.
Wereldwijd wordt er meer dan 40 miljard dollar uitgegeven elk jaar aan medicijnen die kanker bestrijden.

Dat werpt ons de dus op de volgende vraag: als de resultaten zo ontnuchterend zijn, waarom wordt het dan in hemelsnaam voorgeschreven?

Ook daar geven de auteurs antwoord op:

Een natuurlijke reactie op de financiële prikkels (oncologen verdienen meer dan de helft van hun inkomsten uit de verkoop van medicijnen en het toedienen van chemotherapie).
Een neiging om de overlevingskansen op te blazen (Een paar extra maanden van het leven, uitgedrukt als een percentage, kan behoorlijk indrukwekkend lijken.)
Een collectief overgeloof in de werkzaamheid van chemotherapie. (Je wilt het idee als arts hebben dat je het kan afwenden. Hoewel de auteurs het zelf niet noemen, kan je dit scharen onder de fundamentele attributiefout).
Het schept hoop. (Patiënten zijn bereid om diep in de buidel te tasten als ze denken daarmee kanker te kunnen overwinnen).
Best bizar, vindt u niet? Al helemaal als je bedenkt dat alle alternatief genezers die Sylvia Millecam van advies voorzagen maandenlang in het nieuws waren en zelfs jaren later strafrechtelijk werden vervolgd (en terecht!). Maar dat tegelijkertijd geen haan kraait over chemotherapie dat zo wijd voorschrijven wordt en amper effectief blijkt te zijn.

(Het Vrije Volk)

Hier was ik al lang van op de hoogte, daarom wilde ik geen controles meer  Huh?
 
  Gelogd

"In het midden van de winter, heb ik eindelijk geleerd dat er in mij een onoverwinnelijke zomer schuil gaat." (Camus)
Dovstojevski
In Memoriam
Loyaal en trouw superlid
***
Offline Offline

Berichten: 5094


De atheïst is niet arrogant, denkt alleen beter na

 
« Antwoord #1 Gepost op: 1 Maart 2011, 22:11:15 »
AntwoordAntwoord

Ook mij is dit gegeven al geruime tijd (jaren) bekend, alsook dat de meerderheid van de artsen beslist geen chemokuur willen.
 
  Gelogd
Kiwiwoman
Kernleden
Vaste en trouwe deelnemer
******
Offline Offline

Berichten: 183


 
« Antwoord #2 Gepost op: 1 Maart 2011, 22:21:30 »
AntwoordAntwoord


Als ik geen chemo had gehad, was ik gestikt! Er was geen andere manier om de kanker rond mijn luchtpijp weg te halen. Nee, operatie zou niet geholpen hebben. Het is ook bekend, dat bij operaties nooit never niemals jamais volledige sterilisatie is, waardoor uitzaaiingen een enorme kans krijgen (en die ook vaak nemen!).

Ik heb er overigens geen cent voor hoeven betalen. Kreeg zelfs alle reis- en verblijfkosten vergoed.
 
  Gelogd

Als je eraan denkt, moet je het doen.
CobyTopic starter
Kernleden
Loyaal en trouw superlid
******
Offline Offline

Berichten: 1967


Door stil te zijn val je op


WWW
« Antwoord #3 Gepost op: 1 Maart 2011, 22:25:07 »
AntwoordAntwoord

Wat erg Kiwiwoman, dan hoor jij waarschijnlijk bij die 2 procent.
 
  Gelogd

"In het midden van de winter, heb ik eindelijk geleerd dat er in mij een onoverwinnelijke zomer schuil gaat." (Camus)
saggitarius
Kernleden
Loyaal en trouw superlid
******
Offline Offline

Berichten: 3328


 
« Antwoord #4 Gepost op: 8 Maart 2011, 14:30:40 »
AntwoordAntwoord

Heb gelezen dat veel mensen die kanker hadden genezen zijn door Annona muricata ( soursop - zuurzak ).
 
  Gelogd
Erik
Gast
« Antwoord #5 Gepost op: 29 Mei 2011, 23:02:24 »
AntwoordAntwoord

Bij mijn vader is vorig jaar november darmkanker geconstateerd, in december geopereerd toen is er 30 cm darm weggehaald incl. tumor met 14 limfen.
Van die limfen waren er 4 niet goed en zou chemo moeten uit voorzorg. gezien zijn leeftijd (76) heeft hij dat niet gedaan en is in februari dit jaar met zuurzak begonnen.
Zijn bloedwaarden stonden voor de operatie op 44 na controle in april jl. was die waarden gezakt naar 13, komende maand juli moet hij weer voor controle als de waarden dan weer gezakt zijn hebben wij bevestiging. de specialist vond t wel aan de lage kant. mijn vader heeft niet verteld dat hij zuurzak gebruikte en is dat ook niet van plan. Dit omdat dit toch niet geaccepteerd wordt.
Feit is wel dat hij zich nu erg goed voelt en gebruikt nog steeds zuurzak.


P.S. op de vraag van mijn moeder aan de   dokter wat zou u adviseren als dit uw vader had geweest chemo of niet antwoorde hij , NIET!

Doe ermee wat je wil!!
 
 
  Gelogd
60plus
Forumgod zonder voetstuk of aanbidding
Forumbeheerder
Loyaal en trouw superlid
*****
Offline Offline

Berichten: 16423


 
« Antwoord #6 Gepost op: 30 Mei 2011, 07:38:17 »
AntwoordAntwoord

Bedankt voor je bijdrage Erik, ja artsen willen niet graag dat patiënten alternatieven gaan gebruiken, maar als ze niets anders te bieden hebben als een afmattende chemo die voor jonge energieke patiënten nog te behappen is maar voor oudere en verzwakte mensen negatieve gevolgen (kunnen) hebben, dan is het niet vreemd dat men andere wegen zoekt en vindt, maar een wondermiddel bestaat (helaas) nog steeds niet, succes met je vader en de komende controle ben benieuwd wat dan de waarden zijn.
 
  Gelogd

Humor over Sam en Moos, nimmer werden de Joden boos
Maar maak geen grap over Mohammed, want dolle humorpret
dan lig je snel in een ziekenhuisbed of op je sterfbed
IK BEN GEEN MOSLIM EN IK WIL GEEN MOSLIM WORDEN. NU NIET EN NOOIT NIET. BASTA.
Dovstojevski
In Memoriam
Loyaal en trouw superlid
***
Offline Offline

Berichten: 5094


De atheïst is niet arrogant, denkt alleen beter na

 
« Antwoord #7 Gepost op: 30 Mei 2011, 10:31:25 »
AntwoordAntwoord

Er is vrij recentelijk een onderzoek geweest bij artsen en specialisten en werd de vraag gesteld of ze in terminale toestand wel of geen chemotherapie zouden willen. Ruim 85% antwoordde 'GEEN'.
 
  Gelogd
saggitarius
Kernleden
Loyaal en trouw superlid
******
Offline Offline

Berichten: 3328


 
« Antwoord #8 Gepost op: 30 Mei 2011, 14:57:00 »
AntwoordAntwoord

Erik, dat is geweldig te lezen over je vader en dat hij zuurzak neemt. Zo weet ik ook van iemand die dit doet en stukke beter is geworden. Weet niet hoe het nu gaat, moet weer schrijven.
Het schijnt dat de natuurlijke eigenschappen van zuurzak zoveel duizenden malen beter is dan chemo, wat chemicalieen zijn.
Mag ik vragen waar hij die zuurzak koopt? Dan kan ik een ander daar ook mee blijmaken. Deze persoon moet het bestellen en dan kwam het uit Indonesie of Brazilie en vaak waren de vruchten al verrot. Je kunt van de blaadjes ook een soort thee maken, moeten ze wel eerst drogen. Er zijn hele websites nu met recepten en hoe je eigenlijk de bittere smaak wat kunt opheffen.
Zuurzak is onschadelijk, gewoon een vrucht en daardoor kun je het verdragen, dit in tegenstelling tot chemo.
Kiwi, ik weet dat een van de weinige kankers die door chemo succesvol bestreden kunnen worden kanker aan de stembanden is en dat deze niet door operatie verwijderd kan worden. Ik weet ook wel wat jij hebt meegemaakt en dat was heel erg.
Helaas staat de auteur van het artiekel niet gemeld.
 
  Gelogd
Erik
Gast
« Antwoord #9 Gepost op: 30 Mei 2011, 22:00:14 »
AntwoordAntwoord

Ja dat kan ik wel zeggen maar mag volgens mij geen websites noemen op deze site, hoe doe ik dat?
 
 
  Gelogd
60plus
Forumgod zonder voetstuk of aanbidding
Forumbeheerder
Loyaal en trouw superlid
*****
Offline Offline

Berichten: 16423


 
« Antwoord #10 Gepost op: 30 Mei 2011, 22:28:14 »
AntwoordAntwoord

Plaats maar Erik, alleen GEEN reclame voor subversieve sites, zoals porno, of pillen en poeder grootgrutters, je weet wel wat ik bedoel, maar info mag altijd uitgewisseld worden
 
  Gelogd

Humor over Sam en Moos, nimmer werden de Joden boos
Maar maak geen grap over Mohammed, want dolle humorpret
dan lig je snel in een ziekenhuisbed of op je sterfbed
IK BEN GEEN MOSLIM EN IK WIL GEEN MOSLIM WORDEN. NU NIET EN NOOIT NIET. BASTA.
Erik
Gast
« Antwoord #11 Gepost op: 31 Mei 2011, 09:48:40 »
AntwoordAntwoord

OK, het product dat mijn vader gebruikt is Aroy-d soursop in syrup (zuurzak in siroop) dit is een klein blikje en is 3 jaar houdbaar. dit is normaal in elke thaise, chinese toko  enz te krijgen het probleem wil dat het nu overal uitverkocht is.
Inmiddels ben ik stad en land afgeweest om het te krijgen 2 weken terug uit een toko in amsterdam maar die had ook nog maar 1 doos.
Door de positeive resultaten van mijn vader wordt ik steeds gebeld door andere mensen hoe ik daar aan kom. Nou ik rij gewoon alle toko's af tot ik  weer wat heb!!  Ook krijg ik de vraag  wat is het precies,  kun je dat voor mij ook regelen zo gaat dat hier in het dorp.
Omdat ik steeds alles moet uitleggen heb ik wat documenten gekopieeerd van internet en dit op een website gezet die dit weekend heb gemaakt.
Hier bied ik het blikje dat mijn vader gebruikt ook inmiddels zelf aan, dit omdat ik aanvragen kreeg van 150 á 300 blikjes tegelijk.

Deze site geef ik alleen aan vrienden en bekende. 

Inmiddels heb ik ook de niet leuke kant ondervonden van het informatie verstrekken en een blikje zuurzak brengen.
Je komt namelijk bij mensen over de vloer die ten einde raad zijn en alles doen om in leven te blijven. Voor alle duidelijkheid ik ben geen dokter maar weet wel dat er inmiddels mensen bij mij in de buurt aan de beterende hand zijn door zuurzak. P.S. ik gebruikt t zelf ook inmiddels preventief.
 
  Gelogd
Dovstojevski
In Memoriam
Loyaal en trouw superlid
***
Offline Offline

Berichten: 5094


De atheïst is niet arrogant, denkt alleen beter na

 
« Antwoord #12 Gepost op: 31 Mei 2011, 11:08:18 »
AntwoordAntwoord

Vooropgesteld, zuurzak geneest niemand van welke vorm van kanker dan ook. In het gunstigste geval vertraagt het de groei van kankercellen. Indien iemand niet terminaal is kan zuurzak een gunstig effect hebben op genezing of de gang naar het terminale stadium relatief behoorlijk vertragen. In tegenstelling tot chemotherapie is zuurzak niet schadelijk. Voor degenen die echt geïnteresseerd zijn in middelen tegen kanker wil ik in deze wijzen op Sodium DichloroAcetate (Na-DCA). Er zijn veel Engels-talige websites te vinden over deze stof die de stofwisseling in kankercellen blokkeert en in door kankercellen aangetaste cellen reactiveert. Bij gebruik van Na-DCA is de dosering erg belangrijk en afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patient. Ik ga er hier geen oordeel over uitspreken, maar het is verreweg te prevaleren boven welke chemotherapie dan ook. Chemo kent slechts een eigenschap en dat is het doden van niet alleen kankercellen, maar alle cellen en is feitelijk puur vergif die de kwaliteit van leven beslist niet bevordert en zeker niet bij terminale patiënten.
 
  Gelogd
60plus
Forumgod zonder voetstuk of aanbidding
Forumbeheerder
Loyaal en trouw superlid
*****
Offline Offline

Berichten: 16423


 
« Antwoord #13 Gepost op: 31 Mei 2011, 12:15:13 »
AntwoordAntwoord

Wie daar behoefte aan heeft kan Erik een PM sturen zodat hij de aanvrager het webadres kan geven, mag hij ook hier plaatsen net wat hij wil.

Er is nog veel onbekend, maar ook veel wilde verhalen over alternatieven, bedenk wel dat soms "successen" uitvergroot worden, maar ook het tegenovergestelde kan gebeuren, een gerenommeerd hartteam van een landelijk ziekenhuis kreeg zeer slechte publiciteit, want bij hen zouden 35% van de patiënten zijn overleden na behandeling !!!

Pure gebakken lucht en stemmingmakerij, want zij opereerden juist DIE MENSEN DIE ERGENS ANDERS AFGEWEZEN WAREN, afgewezen omdat andere ziekenhuizen het niet aandurfden, de patiënt te oud, te zwak of te ver gevorderd vonden en dat afvalputje kon wel terecht bij het voornoemde team, in dat licht bekeken hadden zij een SUPER score en juist een relatief lage mortaliteit, want deze mensen waren door de andere ziekenhuizen feitelijk al afgeschreven !!

Andersom werkt het ook, sommige centra hebben een naam, zoals Beverwijk Brandwonden, maar de echte keien zitten in Rotterdam (waar ik ben behandeld) en Groningen, alleen Beverwijk behaalt de publiciteit maar niet het niveau van de andere twee !!

Zo ook met medicijnen of middelen, alternatief wil niet zeggen dat het beter/slechter is, heb je er baat bij dan is het oké, maar ik zou altijd kiezen voor een begeleiding door mijn eigen arts/specialist en heb zeer goede maar ook slechte ervaringen met alternatieve geneeskunde, waarbij ik het prettig vond dat mijn arts altijd de vinger aan de pols hield
 
  Gelogd

 
Dekker
Gast
« Antwoord #14 Gepost op: 31 Mei 2011, 12:29:08 »
AntwoordAntwoord

Vergeet niet Erik "Baat het niet dan schaadt het niet gaat" voor alterntieve middelen niet op.
 

http://www.de-stek.info/forum2/index.php?topic=6693.0


 

Dr Johanna Budwig Biography
Biography by Dr. Lloyd Jenkins Naturopathic Doctor of the BUDWIG CENTER of EuropeI personally visited Dr. Johanna Budwig in her clinic/home in August 2000. Dr. Johanna Budwig was born 30 September 1908, died 19 May 2003. When I saw her in the year 2000 she would have been 91 or 92 years of age. Judging by her stamina and coherent manner I would have predicted that she would have easily reached the 100 years of age mark. Unfortunately she tripped and fell in her own home and never recovered from that accidental fall. I guess that proves the saying once again that "most accidents happen in the home or close to home". It was a tragic loss not just for Germany but for the whole world. She was a genius and it is no wonder that she was a seven-time alternative Nobel Prize nominee. Her legend lives on as people overcome cancer and other serious illnesses uses as bases of their treatment, the famous Budwig Muesli comprised of flaxseed oil and quark (cottage cheese).
 

Dr Johanna Budwig

I found her to be very alert and focused during our discussions. When she answered my questions she looked me straight in the eye and spoke in a clear and methodical manner. It was with deep interest as I listened to Dr. Johanna talk about her incredible health breakthrough of when she discovered the powerfully healing nature of essential fatty acids on all manner of degenerative diseases including cancer.

What struck me about Dr. Budwig was her outstanding conviction as she spoke to me about her successful protocol. She was solid as the "Rock of Gibraltar" in her position on how to treat cancer. No doubt after some 50 years of successfully helping over 2,400 people with cancer and other illnesses regain their health, she knew she was really on to something of monumental importance in the field of health. I brought a translator with me however it was totally unnecessary as Dr. Budwig spoke very good English.
 

Young Dr Johanna Budwig

She told us numerous accounts of people from different parts of the world that came to her, some in a much weakened state and how she nursed them back to health by giving them the combination of flaxseed oil and quark, plus organic foods, exercise, fresh air and used the healing powers of the sun to cure these "hopeless" cases who sometimes started to show improvement within days.
 

Dr. Budwig Discovers The Dangers Of Hydrogenated Oils


Dr. Budwig told me how she found that cancer patients typically had an odd greenish-yellow substance in their blood, instead of normal amounts of hemoglobin. She realized that this discovery undoubtedly explained why cancer patients are so often weak and suffering from anemia. Dr. Budwig also discovered that in general, blood that comes from a healthy person contains far greater levels of Omega 3 essential fatty acids than blood samples taken from someone who is ill. When she spoke of hydrogenated fats she was referring to the cooking oils sold in grocery stores. Most extract the oil from corn, sunflowers, plants, etc by using extreme heat and chemicals. They are no longer alive but dead oils that cause death to the user. They also are very tough (dead) oils in that they have a 20-year shelf life. These oils get into our cell membranes (where cholesterol should be) and destroy the electrical charge. Without the charge, our cells start to suffocate.

What is her background? Dr. Budwig was a qualified pharmacologist, chemist and physicist with a doctorate in physics who worked as the chief expert-consultant for drugs and fats at the former Bundesanstalt fur Fettforschung (Federal Institute for Fats Research).

Dr. Budwig was not only a researcher but also a writer. I recall seeing numerous books and documents lining the book shelves as she toured me, along with another doctor who came with me, Dr. Raymond Hilu and our translator. It seemed to me that in every room I walked into there were books and documents piled here and there. She authored numerous books (among them Cancer - The Problem and The Solution, Das Fettsyndrom [The Fat Syndrome, discussing the links between fats and next to all diseases of the heart and lung as well as cancer], Krebs, ein Fettproblem [Cancer - A Fat Problem, on the right choice and use of fats], Der Tod des Tumors [The Death of the Tumor], as well as numerous scientific papers and treatises in which she published her findings on the critical importance of the right fatty acids and the deleterious effect of the wrong fats on human health.

Three of her works "FlaxOil As A True Aid Against Arthritis, Heart Infarction, Cancer, And Other Diseases" , "The Oil Protein Diet Cookbook" and the above-mentioned Cancer - The Problem and The Solution (excerpts here) have been translated into English.

The former, though a slender volume of only about 60 pages, is "packed with the most clear thinking on the genesis of serious diseases and health recovery" including healing cancer.
 

Dr. Budwig Goes To Court


After having met Dr. Budwig I am not surprised that in her time she attacked the cancer industry. She had a very strong and determined character, to say the least. In fact when I first started my interview I spoke to her through my translator. At one point Dr. Budwig stood up and actually started hitting the translator (a woman) with her cane. I was a bit shocked. She told her that her translation was not accurate and to say nothing more. Dr Budwig said "I will explain my formula and methods directly to these two doctors, I do not need you to translate". She certainly did not suffer from any form of "fear of man" and immediately commanded respect from everyone around her. She attacked the cancer industry for their approach. "It is not correct to regard the problem of tumours simply as a problem of too much growth and thereby to instigate all manners and means of growth inhibiting treatments" Said Dr. Budwig

She gave numerous conferences and of course The Central Committee for Cancer Research were not happy with many of her statements which finally lead to their taking court action against her.

In court, the judge, after having reviewed the evidence from both sides, pulled the cancer research people aside and told them not to take on this woman. The court records quote the presiding judge: "Doctor Budwig's documents and papers are conclusive. There would be a scandal in the scientific worlds, because the public would certainly support Doctor Budwig."
 

Dr Johanna Budwig

She believed her work was very important and was anxious to see it carried on but no one seemed interested unless they could make a lot of money. I told Dr Budwig that we were operating a natural alternative Clinic in Southern Spain and we would like to "carry her flag" and continue teaching the Budwig protocol. She was very pleased to hear that and signed a document we drew up authorizing us, Dr. Raymond Hilu and Lloyd Jenkins to use her methodology in our program. Dr. Hilu kept close contact with Dr. Budwig and expanded his knowledge of her research and shared that with me and now operates clinics in Spain using her program as well. In honour of Dr. Johanna Budwig I have decided to call our clinic the BUDWIG CENTER. She deserves the praise for her research and she wants the "world" to know of her discovery. It is a humbling experience to be able to continue to help so many people in such great need to hear about this important discovery. Many others are also promoting the Budwig program. Bill Henderson is a well known cancer researcher and he includes excerpts of the Dr. Budwig flaxseed oil recipe in the plethora of remedies for cancer that he refers to. In addition to his Newsletters, he has written several books such as "Cancer-Free - Your guide to Gentle, Non-toxic Healing."
 

Conclusion


I am forever grateful that I was one of the few people that had the honour and privilege to personally visit Dr. Budwig and experience first hand her conviction and strong determination to help people with her remarkable discovery. I am also humbled when I now realize that she willingly shared this information with me and my colleagues. I now feel it is my duty to join the others around the world that are promoting and defending the Dr. Budwig formula in overcoming cancer and some 50 other common illnesses. I basically recommend to everyone that comes to our clinic to add the Budwig Muesli to their budwig diet. Cancer is NOT a death sentence; everyday people around the world are winning the fight on Cancer with the Budwig protocol. Cancer is however a formidable foe and it requires strict discipline and accurate knowledge of the Budwig protocol to win the battle.

If you would like to read more about Dr. Budwig life, work and formula you can get a free copy of the BUDWIG CANCER GUIDE by clicking on the image below.

You can order reprints of her books at:

Flax Oil As A True Aid Against Arthritis, Heart Infarction, Cancer And Other Diseases
The Oil-Protein Diet Cookbook by Dr. Johanna Budwig
Apple Publishing Co. Ltd.
220 E. 59th Ave.
Vancouver BC Canada V5X 1X9
1-800-668-2775

http://www.budwigcenter.com/johanna-budwig-biography.php

Dichloroacetic acid

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Dichloroacetic acid
Identifiers
CAS number 79-43-6 Yes
PubChem 6597
ChemSpider 10771217 Yes
UNII 9LSH52S3LQ Yes
DrugBank DB08809
KEGG C11149 Yes
MeSH Dichloroacetate
ChEBI CHEBI:36386 Yes
ChEMBL CHEMBL13960 Yes
RTECS number AG6125000
Jmol-3D images Image 1
Properties
Molecular formula C2H2Cl2O2
Molar mass 128.94 g mol−1
Appearance Colorless liquid
Density 1.5634 g/cm3 (20 °C)
Melting point

9-11 °C, 282-284 K, 48-52 °F

Boiling point

194 °C, 467 K, 381 °F

Solubility in water miscible
Solubility miscible with ethanol, diethyl ether[1]
Acidity (pKa) 1.35[1]
Thermochemistry
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-496.3 kJ·mol-1[1]
Hazards
MSDS MSDS (jtbaker)
R-phrases R35 R50
S-phrases (S1/2) S26 S45 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
3
0
Related compounds
Related chloroacetic acids Chloroacetic acid
Trichloroacetic acid
Related compounds Acetic acid
Difluoroacetic acid
Dibromoacetic acid
 Yes (verify) (what is: Yes/?)
Except where noted otherwise, data are given for materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa)
Infobox references

Dichloroacetic acid, often abbreviated DCA, is the chemical compound with formula CHCl2COOH. It is an acid, an analogue of acetic acid, in which two of the three hydrogen atoms of the methyl group have been replaced by chlorine atoms. The salts and esters of dichloroacetic acid are called dichloroacetates. Salts of DCA have been studied as potential drugs because they inhibit the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.[citation needed]

Although preliminary studies have shown DCA can slow the growth of certain tumors in animal studies and in vitro studies, "Available evidence does not support the use of DCA for cancer treatment at this time."[2]

Contents

Chemistry and occurrence

The chemistry of dichloroacetic acid is typical for halogenated organic acids. It is a member of the chloroacetic acids family. The dichloroacetate ion is produced when the acid is mixed with water. As an acid with a pKa of 1.35,[1] pure dichloroacetic acid is very corrosive and extremely destructive to tissues of the mucous membranes and upper respiratory tract.[3]

DCA does not occur in nature. It is a trace product of the chlorination of drinking water and is produced by the metabolism of various chlorine-containing drugs or chemicals.[4] DCA is typically prepared by the reduction of trichloroacetic acid.

Therapeutic use

Owing to the highly corrosive action of the acid, only the salts of dichloroacetic acid are used therapeutically, including its sodium and potassium salts, sodium dichloroacetate and potassium dichloroacetate.

Lactic acidosis

The dichloroacetate ion stimulates the activity of the enzyme pyruvate dehydrogenase by inhibiting the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.[5] Thus, it decreases lactate production by shifting the metabolism of pyruvate from fermentation towards oxidation in the mitochondria. This property has led to trials of DCA for the treatment of lactic acidosis in humans.[6][7][8][9]

A randomized controlled trial in children with congenital lactic acidosis found that while DCA was well tolerated, it was ineffective in improving clinical outcomes.[7] A separate trial of DCA in children with MELAS (a syndrome of inadequate mitochondrial function, leading to lactic acidosis) was halted early, as all 15 of the children receiving DCA experienced significant nerve toxicity without any evidence of benefit from the medication.[8] A randomized controlled trial of DCA in adults with lactic acidosis found that while DCA lowered blood lactate levels, it had no clinical benefit and did not improve hemodynamics or survival.[9]

Thus, while early case reports and pre-clinical data suggested that DCA might be effective for lactic acidosis, subsequent controlled trials have found no clinical benefit of DCA in this setting. In addition, clinical trial subjects were incapable of continuing on DCA as a study medication owing to progressive toxicities.

Potential cancer applications

Cancer cells generally express increased glycolysis, because they rely on anaerobic respiration that occurs in the cytosol (lactic acid fermentation) rather than oxidative phosphorylation in the mitochondria for energy (the Warburg effect), as a result of hypoxia that exists in tumors and malfunctioning mitochondria.[10][11] Usually dangerously damaged cells kill themselves via apoptosis, a mechanism of self-destruction that involves mitochondria, but this mechanism fails in cancer cells.

A phase I study published in January 2007 by researchers at the University of Alberta, who had tested DCA on human[12] cancer cells grown in mice, found that DCA restored mitochondrial function, thus restoring apoptosis, allowing cancer cells to self-destruct and shrink the tumor.[13]

These results received extensive media attention, beginning with an article in New Scientist titled "Cheap, ‘safe’ drug kills most cancers".[12] Subsequently, the American Cancer Society and other medical organizations have received a large volume of public interest and questions regarding DCA.[14] Clinical trials in humans with cancer have not been conducted in the USA and are not yet final in Canada, emphasizing the need for caution in interpreting the preliminary results.[14][15]

Results of phase II clinical trials

In in vitro studies, Evangelos Michelakis of University of Alberta found that in tissue samples from 49 patients, DCA caused depolarization of mitochondria in GBM tissue but not in healthy brain tissue.[16]

Five patients with primary GBM were entered into a phase II trial. Three had not responded to several chemotherapies and was considered appropriate for palliative care. Two were newly diagnosed and then went through surgical removal of tumour mass. All of them were treated with DCA and chemotherapy.[16]

Of the five patients tested, one of the first three died after three months. The surviving four were followed for 15 months. Their Karnofsky scores were unchanged in two cases, and decreased by 10 points in two patients.[16]

DCA was associated with tumor regression and had a good safety profile. DCA side effects were minimal.[16]

Michelakis is proceeding with phase three human studies with private funding from philanthropic groups and individuals. DCA's legal status as a discovery is public domain because it was made or discovered as far back as 1864[17] and has been used in the treatment of canine and human lactic acidosis, some who presented at the beginning of treatment with cancer.

Concerns about pre-trial use

Following its initial publication, The New Scientist later editorialized, "The drug may yet live up to its promise as an anti-cancer agent – clinical trials are expected to start soon. It may even spawn an entirely new class of anti-cancer drugs. For now, however, it remains experimental, never yet properly tested in a person with cancer. People who self-administer the drug are taking a very long shot and, unlikely as it may sound, could even make their health worse."[18]

In 2010, it was found that for human colorectal tumours grown in mice, under hypoxic conditions, DCA decreased rather than increased apoptosis, resulting in enhanced growth of the tumours.[19] These findings suggest that at least in some cancer types DCA treatment could be detrimental to patient health, highlighting the need for further testing before it can be considered a safe and effective cancer treatment.[19]

Planned and ongoing clinical trials

DCA is non-patentable as a compound, though a patent has been filed for its use in cancer treatment.[20] Research by Evangelos Michelakis has received no support from the pharmaceutical industry.[21] Concerns have been raised that without strong intellectual property protection, the financial incentive for drug development is reduced, and therefore obtaining sufficient funds to conduct clinical trials presents difficulty.[12][14][15][22] However, other sources of funding exist; previous studies of DCA have been funded by government organizations such as the National Institutes of Health, the Food and Drug Administration, the Canadian Institutes of Health Research and by private charities (e.g. the Muscular Dystrophy Association). Recognizing anticipated funding challenges, Michelakis's lab took the unorthodox step of directly soliciting online donations to fund the research.[23] After 6 months, his lab had raised over $800,000, enough to fund a small Clinical Phase 2 study. Michelakis and Archer have applied for a patent on the use of DCA in the treatment of cancer.[20][24]

On 24 September 2007, the University of Alberta's Department of Medicine reported that after the trial funding was secured, both the Alberta local ethics committee and Health Canada approved the first DCA clinical trial for cancer.[25] This initial trial was relatively small with enrollment of up to 50 patients. The trial was completed in August 2009.[26] In May 2010 the team published a press release[27] stating no conclusions could be drawn as a result of the trial. A paper describing the results was published[28] but not linked from the press release. Only five patients had been treated with the drug during the trial.

In May 2011, online reports[29] suggested that the Alberta group had released new data which the media "had not reported". However, this appeared to be caused by confusion between dates (the previous update was May 2010[30]) and cancer charities moved quickly to counter these rumours,[31][32] which were subsequently covered in New Scientist magazine.[33]

The use of this compound as an anti-cancer agent has been patented.[34]

Side effects

Reports in the lay press after the 2007 University of Alberta announcement claim that dichloroacetate "has actually been used safely in humans for decades",[35] DCA is generally well tolerated, even in children.[36] Short-term, infused, bolus doses of DCA at 50 mg/kg/day have been well tolerated.[37]

At sustained, higher doses(generally 25 mg/kg/day taken orally, or greater), there is increased risk of several reversible toxicities, especially peripheral neuropathy, neurotoxicity, and gait disturbance.[5][35]

Studies have also shown that it can be carcinogenic in male B6C3F1 mice at high doses.[38]

Neuropathy

A clinical trial where DCA was given to patients of MELAS (a form of genetically inherited lactic acidosis) at 25 mg/kg/day was ended prematurely due to excessive peripheral nerve toxicity.[39] Dichloroacetate can also have anxiolytic or sedative effects.[4]

Animal studies suggest that the neuropathy and neurotoxicity during chronic dichloroacetate treatment may be partly due to depletion of thiamine, and thiamine supplementation in rats reduced these effects.[40] However, more recent studies in humans suggest that peripheral neuropathy is a common side effect during chronic DCA treatment, even with coadministration of oral thiamine.[41][42] An additional study reported that 50 mg/kg/day DCA treatment resulted in unsteady gait and lethargy in two patients, with symptoms occurring after one month for one patient and two months for the second. Gait disturbance and consciousness were recovered with cessation of DCA, however sensory nerve action potentials did not recover in one month.[43]

It has been reported that animals and patients treated with DCA have elevated levels of delta-aminolevulinic acid (delta-ALA) in the urine. A study published in 2008 suggests that this product may be the cause of the neurotoxic side effect of DCA by blocking peripheral myelin formation.[44]

Carcinogenicity

Long term use (three years or more) of high doses (> 77 mg/kg/day) of DCA has been shown to increase risk of liver cancer in mice.[38] Studies of the trichloroethylene (TCE) metabolites dichloroacetic acid (DCA), trichloroacetic acid (TCA), and chloral hydrate suggest that both DCA and TCA are involved in TCE-induced liver tumorigenesis and that many DCA effects are consistent with conditions that increase the risk of liver cancer in humans.[45] It should be noted here that the maximum recommended dose for cancer treatment is 20mg/kg/day (less than 1/3rd of the 77mg/kg/day shown to increase liver cancer risk in mice).

Self-medication

The promise of DCA as a cheap, effective and safe treatment for cancer generated a great deal of public interest. Many people turned to self-medication.[46][47]

Doctors warned of potential problems if people attempt to try DCA outside a controlled clinical trial. "If it starts going badly, who is following you before it gets out of control? By the time you realize your liver is failing, you're in big trouble", said Laura Shanner, Associate Professor of Health Ethics at the University of Alberta.[48]

References

 1. ^ a b c d Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). CRC Press. ISBN 1439855110.
 2. ^ "Dichloracetate (DCA)". American Cancer Society. Retrieved 1 December 2012.
 3. ^ J.T. Baker MSDS
 4. ^ a b Stacpoole P, Henderson G, Yan Z, James M (1998). "Clinical pharmacology and toxicology of dichloroacetate". Environ Health Perspect 106 Suppl 4: 989–994. doi:10.2307/3434142. JSTOR 3434142. PMC 1533324. PMID 9703483.
 5. ^ a b Stacpoole PW (1989). "The pharmacology of dichloroacetate". Metabolism 38 (11): 1124–1144. doi:10.1016/0026-0495(89)90051-6. PMID 2554095.
 6. ^ Stacpoole P, Lorenz A, Thomas R, Harman E (1988). "Dichloroacetate in the treatment of lactic acidosis". Ann Intern Med 108 (1): 58–63. PMID 3337517.
 7. ^ a b Stacpoole P, Kerr D, Barnes C, Bunch S, Carney P, Fennell E, Felitsyn N, Gilmore R, Greer M, Henderson G, Hutson A, Neiberger R, O'Brien R, Perkins L, Quisling R, Shroads A, Shuster J, Silverstein J, Theriaque D, Valenstein E (2006). "Controlled clinical trial of dichloroacetate for treatment of congenital lactic acidosis in children". Pediatrics 117 (5): 1519–1531. doi:10.1542/peds.2005-1226. PMID 16651305.
 8. ^ a b Kaufmann P, Engelstad K, Wei Y, Jhung S, Sano M, Shungu D, Millar W, Hong X, Gooch C, Mao X, Pascual J, Hirano M, Stacpoole P, DiMauro S, De Vivo D (2006). "Dichloroacetate causes toxic neuropathy in MELAS: a randomized, controlled clinical trial". Neurology 66 (3): 324–330. doi:10.1212/01.wnl.0000196641.05913.27. PMID 16476929.
 9. ^ a b Stacpoole P, Wright E, Baumgartner T, Bersin R, Buchalter S, Curry S, Duncan C, Harman E, Henderson G, Jenkinson S (1992). "A controlled clinical trial of dichloroacetate for treatment of lactic acidosis in adults. The Dichloroacetate-Lactic Acidosis Study Group". N Engl J Med 327 (22): 1564–1569. doi:10.1056/NEJM199211263272204. PMID 1435883.
 10. ^ Xu R, Pelicano H, Zhou Y, Carew J, Feng L, Bhalla K, Keating M, Huang P (2005). "Inhibition of glycolysis in cancer cells: a novel strategy to overcome drug resistance associated with mitochondrial respiratory defect and hypoxia". Cancer Res 65 (2): 613–21. PMID 15695406.
 11. ^ Kim JW, Dang CV (2006). "Cancer's molecular sweet tooth and the Warburg effect". Cancer Res. 66 (18): 8927–8930. doi:10.1158/0008-5472.CAN-06-1501. PMID 16982728.
 12. ^ a b c "Cheap, ‘safe’ drug kills most cancers". New Scientist. 2007-01-17. Retrieved 2007-01-17.
 13. ^ Bonnet, Sébastien; Archer, Stephen L.; Allalunis-Turner, Joan; Haromy, Alois; Beaulieu, Christian; Thompson, Richard; Lee, Christopher T.; Lopaschuk, Gary D. et al. (2007). "A Mitochondria-K+ Channel Axis Is Suppressed in Cancer and Its Normalization Promotes Apoptosis and Inhibits Cancer Growth". Cancer Cell 11 (1): 37–51. doi:10.1016/j.ccr.2006.10.020. PMID 17222789.
 14. ^ a b c "DCA: Cancer Breakthrough or Urban Legend?" From ABC News, 5 February 2007. Accessed 15 February 2007.
 15. ^ a b "No Wonder Drug", letter to New Scientist from Ralph Moss Lemont. Published February 3, 2007. Accessed 16 February 2007.
 16. ^ a b c d Michelakis, E. D.; Sutendra, G.; Dromparis, P.; Webster, L.; Haromy, A.; Niven, E.; Maguire, C.; Gammer, T. L. et al. (2010). "Metabolic Modulation of Glioblastoma with Dichloroacetate". Sci Transl Med 2 (31): 31ra34–31ra34. doi:10.1126/scitranslmed.3000677. PMID 20463368.
 17. ^ T. E. (Thomas Edward) Thorpe. A Dictionary of Applied Chemistry. Vol. 3. Page 9 of 189 at www.ebooksread.com/authors-eng/t-e-thomas-edward-thorpe/a-dictionary-of-applied-chemistry-volume-3-hci/page-9-a-dictionary-of-applied-chemistry-volume-3-hci.shtml
 18. ^ "Editorial: Gambling with your life", New Scientist, 31 March 2007
 19. ^ a b Shahrzad, Siranoush; Lacombe, Kristen; Adamcic, Una; Minhas, Kanwal; Coomber, Brenda L. (November 2010). "Sodium dichloroacetate (DCA) reduces apoptosis in colorectal tumor hypoxia". Cancer Letters 297 (1): 75–83. doi:10.1016/j.canlet.2010.04.027. PMID 20537792.
 20. ^ a b "CTV.ca: Researchers launch website on new cancer research". CTV News.
 21. ^ "CTV.ca: Small molecule offers hope for cancer treatment". CTV News. Retrieved 21 April 2012.
 22. ^ "Small molecule offers big hope against cancer", by Ryan Smith. From ExpressNews, a University of Alberta publication. Published January 16, 2007. Accessed 15 February 2007.
 23. ^ Official University of Alberta DCA Site
 24. ^ A Method of Treating Cancer Using Dichloroacetate, Application to the European Patent Office, 19 October 2006
 25. ^ http://www.dca.med.ualberta.ca/Home/Updates/letter_092407.pdf, 24 September 2007
 26. ^ The Safety and Efficacy of DCA for the Treatment of Brain Cancer, ClinicalTrials.gov identifier: NCT00540176
 27. ^ Outlook 2008, Tufts Center for the Study of Drug Development
 28. ^ Michelakis, ED; Sutendra, G; Dromparis, P; Webster, L; Haromy, A; Niven, E; Maguire, C; Gammer, TL et al. (2010). "Metabolic modulation of glioblastoma with dichloroacetate". Science translational medicine 2 (31): 31ra34–31ra34. doi:10.1126/scitranslmed.3000677. PMID 20463368.
 29. ^ The Cure for Cancer Has Been Found and is Purposely Being Ignored - Technorati blog (accessed 16/05/2011)
 30. ^ DCA Research Team publishes results of Clinical Trials - University of Alberta website
 31. ^ Potential cancer drug DCA tested in early trials - Cancer Research UK science blog
 32. ^ @CR_UK tweet - tweeted 16/05/11
 33. ^ Cancer drug resurfaces and threatens false optimism - New Scientist, 16 May 2011
 34. ^ US 8071645, Newell, M. Karen; Newell, Evan & Villalobos-Menuey, Elizabeth, "Systems and methods for treating human inflammatory and proliferative diseases and wounds, with fatty acid metabolism inhibitors and/or glycolytic inhibitors"
 35. ^ a b Picard, André (2007-01-17). "Long-used drug shows new promise for cancer". Toronto: The Globe and Mail. Retrieved 2007-01-17.
 36. ^ Pearson H; Kurtz, TL; Han, Z; Langaee, T (2008). "Role of dichloroacetate in the treatment of genetic mitochondrial diseases". Adv Drug Deliv Rev. 60 (13,14): 1478–1487. doi:10.1016/j.addr.2008.02.014. PMID 18647626.
 37. ^ Agbenyega T, Planche T, Bedu-Addo G, Ansong D, Owusu-Ofori A, Bhattaram VA, Nagaraja NV, Shroads AL, Henderson GN, Hutson AD, Derendorf H, Krishna S, Stacpoole PW (2003). "Population kinetics, efficacy, and safety of dichloroacetate for lactic acidosis due to severe malaria in children". J Clin Pharmacol. 43 (4): 386–396. doi:10.1177/0091270003251392. PMID 12723459.
 38. ^ a b DeAngelo AB, Daniel FB, Stober JA, Olson GR (1991). "The carcinogenicity of dichloroacetic acid in the male B6C3F1 mouse". Fundam Appl Toxicol. 16 (2): 337–347. doi:10.1016/0272-0590(91)90118-N. PMID 2055364.
 39. ^ Kaufmann P, Engelstad K, Wei Y et al. (2006). "Dichloroacetate causes toxic neuropathy in MELAS: a randomized, controlled clinical trial". Neurology 66 (3): 324–330. doi:10.1212/01.wnl.0000196641.05913.27. PMID 16476929.
 40. ^ Stacpoole P, Harwood H, Cameron D, Curry S, Samuelson D, Cornwell P, Sauberlich H (1990). "Chronic toxicity of dichloroacetate: possible relation to thiamine deficiency in rats". Fundam Appl Toxicol 14 (2): 327–37. doi:10.1016/0272-0590(90)90212-3. PMID 2318357.
 41. ^ Kurlemann G, Paetzke I, Moller H, Masur H, Schuierer G, Weglage J, Koch HG (1995). "Therapy of complex I deficiency: peripheral neuropathy during dichloroacetate therapy". Eur J Pediatr 154 (11): 928–32. doi:10.1007/BF01957508. PMID 8582409.
 42. ^ Spruijt L, Naviaux RK, McGowan KA, Nyhan WL, Sheean G, Haas RH, Barshop BA (2001). "Nerve conduction changes in patients with mitochondrial diseases treated with dichloroacetate". Muscle Nerve 24 (7): 916–24. doi:10.1002/mus.1089. PMID 11410919.
 43. ^ Oishi K, Yoshioka M, Ozawa R, Yamamoto T, Oya Y, Ogawa M, Kawai M (2003). "Dichloroacetate treatment for adult patients with mitochondrial disease". Rinsho Shinkeigaku 43 (4): 154–61. PMID 12892050.
 44. ^ Felitsyn, N; McLeod, C; Shroads, AL; Stacpoole, PW; Notterpek, L (2008). "The heme precursor delta-aminolevulinate blocks peripheral myelin formation". Journal of Neurochemistry 106 (5): 2068–2079. doi:10.1111/j.1471-4159.2008.05552.x. PMC 2574579. PMID 18665889.
 45. ^ Caldwell JC, Keshava N (September 2006). "Key issues in the modes of action and effects of trichloroethylene metabolites for liver and kidney tumorigenesis". Environ. Health Perspect. 114 (9): 1457–63. PMC 1570066. PMID 16966105.
 46. ^ Pearson, Helen (2007). "Cancer patients opt for unapproved drug". Nature 446 (7135): 474–475. doi:10.1038/446474a. PMID 17392750.
 47. ^ Interview: Would you try an untested cancer drug?, New Scientist, August 15, 2007
 48. ^ Andrea Sands (March 18, 2007). "Experts caution against patients compiling own data on unapproved cancer drug". Edmonton Journal.

External links

Leaves and soursop pulp

Written by Varien Moos on

.

It is a plant that grows in tropical areas in Central America and South America, especially in the Amazon. It is also known as soursop, Guanábano, Catuche, Catoche, Anona Mexico, Graviola, Anona India, Mole. The fruit is very delicate dark green covered with soft spines. Is relatively large and very thin shell. Should be harvested before they mature. The flesh is white, creamy, meaty, juicy and slightly acidic, measuring 2-3 cm long, can weigh 2.5 kg.

All plant parts are used in natural medicine, including bark, leaves, roots and fruits, but the part that contains the greatest concentration of active ingredient is the leaf, where the Annonaceae acetogenins, which have been widely studied from the 1940 that came into use as an insecticide, leading to surprise scientists for its broad power, without causing any harmful effects in animals and man, so they agreed to fund research where, each day discovering new properties, which, as a result of scientific zeal and vested interests, remained in custody for over 20 years. Globalization and parallel studies in Japan and China, they found the light, the wonders of this generous plant.

Soursop leaf and bark (Powder), cure diabetes by regulating blood sugar, which shows its high effectiveness in endocrine commitments: liver, kidney, thyroid, pancreas, ovary, prostate, intestines, muscle relaxant smooth (heart), gall bladder, appendix and fights lung cancer or Lewis, breast cancer and brain tumors, hypotensive, anti-spasmodic, vasodilator, eliminates dust mites that cause asthma and bronchial diseases. The leaf tea cure liver problems, improves the function of the pancreas. It is effective to deworm children, malaria cure, indicated to raise the defenses in patients with chemotherapy and also for people with HIV (AIDS).

The fruit has been used as an antiparasitic, antipyretic (reduces fever) and astringent in diarrhea. The stems, leaves and roots are considered sedative, hypotensive (blood pressure lowering), antispasmodic and anti-diabetic. The leaves are used as a tea against catarrh (inflammation of mucous membranes). The ground seeds are used by Andean tribes against intestinal parasites.

In recent years, the extract of guava has become widely acclaimed for having highly potent properties to fight cancer. Since March 2003, e-mails circulating on the Internet stating that the soursop tea cures cancer.

Acetogenins of Annonaceae are waxy substances resulting from the combination of long chain fatty acids (C32 or C34) with a unit of 2-propanol at carbon 2 to form a lactone terminal (such lactone is at the beginning of the chain) .

The acetogenins derived from long chain fatty acids have direct action on mitochondria, ATP, Reticular Apparatus of Goldi and plasma membranes and cell selectively destroying cancer cells without harming healthy cells and tissues also contain Bullatacin, Beta-sitosterol , sitosterol, campesterol, myristic acid, stearic acid, stigmasterol, Amino Acids, Vitamins and Minerals that act on Enzymatic and Molecular.

It is the best alternative when you can not resort to surgery or therapy or Radium Cobalt therapy or when you have to stop chemotherapy for their action and atrogenica (side effects) on the liver and kidneys. There is no conflict and contrary complements very well with any treatment that this subject the patient to improve the quality. They have absolutely no side effects or intolerance or allergic reactions.

The soursop is the most powerful anti-cancer plant on the planet, used for over 40 years in the U.S., Europe and Asia.

Studies and findings

In 1976, Dr. Jerry McLaughlin at Purdue University discovered the ANONACEA GRAVIOLA acetogenins, powerful Anti-Cancer. Continued this research at the National Institute of Cancer proving its effectiveness in cancer colon and prostate. The National Health Center use to other cancers (gastric, kidney and breast). The Faculty of Medicine, Catholic University of Korea conducted comparative studies with adriamycin (chemotherapy) in the treatment of lung cancer.

Soursop

Studies from 1998 to 2000 by McLaughlin and Chih HW, Chui HF have shown that acetogenins are inhibores of complex I of oxidative phosphorylation chain thereby block the formation of ATP energy needed by the cancer cell to operate your pump P-glycoprotein mediated, allowing you to stay active. The acetogenins also inhibit the ubiquinone-ubiquinone oxidase, NADH-dependent enzyme that is peculiar to the plasma membrane of the cancer cell. McLaughlin did his research and Bullatacinone Bullatacin acetogenins.

A study from Purdue University in California, showed that acetogenins can selectively inhibit the growth of cancer cells and also inhibit the growth of tumor cells resistant to adriamycin (chemotherapeutic drug). In another study conducted by scientists at the University, it was shown that acetogenins soursop (graviola) are extremely powerful having an ED 50 (lethal dose 50) of up to 10 to 9 micrograms per milliliter, resulting have 10,000 times the potency of adriamycin .

There are several studies on anonacina, the compound of the soursop that have anticancer effects. However, those studies were only performed in vitro or in vivo in animals, there being still no clinical studies in humans. One reason cited for the lack of human clinical studies is the fact that you can not patent a plant, leading to the laboratories that sponsor research studies to focus on active ingredients, Annonaceae acetogenins, instead of the plant .

Studies were made of soursop compared to the effect with adriamycin (known chemoteherapeutic). It was found that is 10000 times more potent, and kills cancer cells without harming healthy cells as occurs with chemotherapy, which also causes nausea, weight loss and hair, protects and elevates the immune system.

Perhaps one of the most important discoveries related to cancer is that of the parasites. All cancer patients are infected with parasites. Parasites (the same that give our dogs and cats) create both toxic inside the body, with their droppings and urine, the body simply does not fit any defense against cancer and succumbed to the attack of proteases making cancer cells.

Scientific studies have shown that guava contains a class of compounds known as bioactive acetogenins of Annonaceae, which have only been found in this plant and some other of that family, being its main source leaf. Research shows that the main effects are those mentioned above and also have properties, anticonvulsant, antimicrobial and anticancer.

Recommended Uses

Chemical compositions of the Guanábana

Chemical composition and nutritional value of fruit (100 grams of fresh fruit of the edible part)

Chemical components of the leaf

Soursop

Lactones

Isoquinolines

Lipids

Chemical components of the seed

It also contains:

Medicinal properties of soursop according to their origin

Anticarcinogenic: Leaves and shoots
Antibacterial: Bark
Antiparasitic: Seeds and bark
Ulcer: Bark
Galactogogue: Fruit
Antispasmodic: Leaves
Sedative: Leaves
Malaria: Leaves
Antidiabetic: Leaves
Vasodilator: Leaves
Pectoral: Flowers
Amebicide: Bark
Disinfectant: Bark and leaves
Insecticide: Leaves and root

Properties Guanábana

Its properties of action is antibacterial, anticancer, antiparasitic, antitumor, antispasmodic, stomachic, astringent, cytotoxic, febrifuge, hypotensive, insecticide, pesticide, sedative, vasodilator, vermifuge.

Graviola

Antitumor effect by the active or inactive against cells of tumor origin (not having capacity of these cells die and go crowd forming stones or tumors) acts to decrease gradually until they disappear calcification, which takes time to go each of our systems, improving and purifying. In the case of kidney tumor or calcifications in the liver, pancreas, lungs, brain or kidneys the dose increases from 5 to 7 grams daily, and their intake should be longer than six months.

Antirheumatic, antiarthritic, has an immediate effect on joint pain and degeneration of these (Osteoarthritis). Especially for those who receive treatment.

Antidiabetic, by its powerful action in the blood helps to eliminate excess glucose. Works to normalize the juice and pancreatic enzymes. If you take insulin, should be consumed 1 or 2 seeds, peeled and crushed fruit (guava) fasting for seven days.

For ovarian colic, soursop tea (graviolas), let cool and strain before drinking, repeated after two hours.

Anti-inflammatory, endocrine and liver, because of his extensive power-inflammatory and / or released by the blood, is excellent for the endocrine system, normalizing hormone production in the different glands of our body, whether in the nervous system, immunological and player (ovaries and prostate) in the liver, kidneys, stomach, gastritis and ulcers fights.

Contains folic acid, which makes it excellent for women who wish to become pregnant (normal production of DNA), avoiding infections that complicate the development of the fetus.

Sedative, to recover the heart muscle after a heart attack and combat hypertension and cardiovascular problems. It has calming effect at night, getting a good nights sleep. No sleepy during the day.

Antidiarrheal, by its potent insecticide eliminates bacteria that cause diarrhea, is more effective than an antibiotic and works without damaging the intestinal flora, being 100% natural. Bark and leaf together have fungicidal properties, antifungal eliminates certain fungi that produce erythema (herpes, psoriasis).

Skin: Psoriasis, lupus (with Flax and Nettle Black), seborrhea, in regulating the endocrine system, also controls our glands fluids making them work if they are blocked and regulating them if they occur in excess, such as psoriasis.

Antiparasitic, insecticidal action by their powerful help to eliminate parasites, especially in children, dissolve one capsule before meals for 7 days.

Tract, for its soothing action facilitates good digestion, removing excess fat and triglycerides in opulent meal. To aid digestion, it is excellent when we are on chemotherapy.

Colds, soursop tea used for colds, inflammation of mucous membranes and is used to muna or mint tea.

Antihistaminic and antispasmodic in asthma, eliminates the mites that occur in lung cilia.

Sedative power is excellent for the nervous system to contain lithium in microscopic amounts sufficient to exert its sedative power in people irritable, nervous and anxious for its sedative power is anticonvulsant.

Obesity, by preventing the accumulation of body fat makes you lose weight gradually.

Diuretic, helps with the elimination of liquids, liquid acids (which form the colestero l) and helps remove excess uric acid and calcification of the nephrons (kidney cells)

Applications Against Cancer

Soursop

The best way to consume the soursop or graviola is consuming it directly, forget once and for all the pills buy in health food stores, do not fall into those businesses, because the cure of disease and the real power is consumed directly in the healing element in this case is the fruit of the soursop, and preparing the leaves as you would any tea or water time.

If you want to eat the leaves of soursop, try to get the leaves in their natural state, avoid buying products such as tea's filter, etc.. And we repeat ... not acquire "natural products" in the commercial food stores, but not have noticed before, natural products are actually in the markets, there if you can find the elements that nature offers us in its natural state. But in health food stores often these products are altered, and the worst decline in its healing purpose to act in the patient slowly creating a cycle of consumerism and buying the product again, if you want to apply the true look natural medicine health food stores, rather look at the same result, then it is worth complaining about natural medicine when they fail their tasks. It's time to wake up and open their eyes to the real natural medicine.

- See more at: http://cancer.vg/en/annona-muricata-soursop#sthash.izWiamqv.dpuf

 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 19-03-2013 20:43