Crisis en Oplossingen:

Nederland lijkt op een boer die zijn fruitbomen vernietigt en zijn distels vertroetelt, en het vervolgens vreemd vindt dat hij geen fruit meer oogst. Hier  ideeën die kunnen helpen dat proces te keren.

Maak het niet nog gekker, wij hebben roggker!

roggker = recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid

Let wel: dus ieders recht op gezondheid, geluk, kennis en recht vaardigheid, ook dat van diegenen die je misschien even niet ziet zitten!

Dus recht op gezondheid die niemand anders’ recht op gezondheid schendt

recht op geluk die niemand anders’ recht op geluk schendt

recht op kennis die niemand anders’ recht op kennis schendt

recht op rechtvaardigheid die niemand anders’ recht op rechtvaardigheid schendt

 

Rechtvaardigheid zonder waarheid, liefde of gezondheid is onrecht
Waarheid zonder rechtvaardigheid, liefde of gezondheid is een leugen;
Liefde, of zorg, zonder rechtvaardigheid, waarheid of. gezondheid is haat, of mishandeling.
Gezondheid zonder rechtvaardigheid, waarheid of liefde is ziek.

 

Met andere woorden, wens, denk, spreek en doe gauw

Wat je wensen zou

dat een ander deed voor jou!Nederland lijdt aan 4 kwaden, die elkaar in stand houden en met elkaar samenhangen:

1. Macht zonder verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid zonder macht.
2. Financieel gewin die omgekeerd evenredig is aan prestatie
3. Een controle- en rechtsvacuüm op de punten waarbij van de vorige 2 situaties sprake is.
4. Reguleringen die mensen die op een eerlijke manier hun hoofd boven water proberen te houden het leven zuur maken.

Wat is er nodig?
1. Wie de macht heeft in een bepaalde situatie moet ook aansprakelijk zijn en verantwoordelijkheid dragen en erop aangesproken en aangepakt kunnen worden als het mis gaat. Wie aansprakelijk is en verantwoordelijkheid draagt moet ook de macht hebben om iets aan een situatie te doen.Wie de meeste liefde heeft moet ook de meeste verantwoordelijkheid, en dus ook macht mogen hebben.
2. Financieel gewin moet evenredig zijn aan prestatie.
3.Er mag nergens sprake zijn van controle- en/of rechtsvacuüms. Controle moet bij elke situatie van vermoed onrecht mogelijk en laagdrempelig zijn. Recht bij een onafhankelijke instantie moet voor iedereen ten alle tijden toegankelijk en laagdrempelig zijn. Wie dan ook welk mensenrecht dan ook schendt moet snel aangepakt kunnen worden zodat het stopt.Wanpresterende ambtenaren moeten ontslagen kunnen worden.Niemand mag boven de wet staan, en niemand mag rechteloos zijn. In een democratie moet het niet mogen kunnen dat mensen gedwongen worden zich te onderwerpen aan ondemocratische instanties.
4. Mensen moeten de ruimte krijgen activiteiten te ontplooien waar ze alleen maar goed mee doen.

Wat wordt er in plaats daarvan gedaan?

Nederland is bezig zijn talent systematisch, vanaf  voor de conceptie te vernietigen, investeert er niet in, en als het desondanks toch overleeft zuigt het het uit. En na de dood wordt het nog vergeten of verguisd, en dan vraagt het zich af hoe het komt dat het land in een crisis zit.

1.. Op school kwamen de waarschuwingen over overbevolking en het advies geen kinderen te krijgen, en zelfs de ideeën dat het asociaal was kinderen te krijgen  het hardst aan bij talentvolle, intelligente kinderen., oftewel de potentiële ouders van de toekomstige talentvolle intelligente kinderen,

2..Als bij de echo wordt geconstateerd dat je inderdaad zwanger bent krijg je uitgebreid te horen hoe de zwangerschap voortijdig af te breken.

3.Dan word je gedwongen naar verloskundigenpraktijken te gaan die niets vertellen over de bevalling, zich niet eens aan afspraken houden over de bevalling. Wil je er wel wat over weten moet je dure zwangerschapscursussen volgen, waar je geen tijd voor hebt omdat je zo vaak voor niks naar de verloskundige moet. Degelijke voedings- of verzorgingsadviezen worden niet gegeven.

4..Na de geboorte worden door de kraamverzorgster idiote regels gegeven die de borstvoeding onmogelijk maken. Als je je daaraan houdt is je baby na een week te licht en moet het bijgevoegd worden met  aanmaakmelk die stijf staat van de giffen. Dat bijvoeden zelf vermindert de borstvoeding, en zo ontbeert je kind de nodige voedingsstoffen om goeie hersens te kweken.

5. Dan moet je inentingen laten geven die je kind ziek en autistisch kunnen maken op consultatiebureaus waar zoveel baby’s bij elkaar zitten dat de kans op besmetting aanzienlijk vergroot wordt

6.Dan moet je naar peuterspeelzalen waar jij en je kind empathieloos worden benaderd door leidsters die liever bij hun eigen kinderen zouden zitten. Of erger, naar een kinderdagverblijf, waar je kind als nummer wordt behandeld, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat juist het intensief contact met ouders voor hoogbegaafdheid zorgt.

7. Dan naar school, waar een label woede heerst. Als je kind achterlijk of gebrekkig is gaan alle geldkranen open. Als je kind hoogbegaafd is wordt door scholen geprobeerd er een achterlijkheids of gebrekkigheidslabel op te plakken om maar flink rugzakjes uit te kunnen delen waardoor de subsidie meer dan 5 keer hoger kan worden. Is je kind niet veilig op school, dan wordt de school niet aangepakt, maar dan staat de leerplichtambtenaar op scherp en kan je een hoge boete verwachten als je je kind uit veiligheidsoverwegingen thuis houdt als de school niets doet aan zijn of haar veiligheid, sterker nog, als die zelf de onveiligheid veroorzaakt. School kan op geen enkele manier worden aangepakt. Het meeste wat je kan bereiken is dat de school van je kind zijn subsidie kwijt raakt, maar dan heb je meteen alle andere ouders tegen je en een zo mogelijk niet alleen slechtere maar ook nog noodlijdende school. Oudercommissies functioneren niet, klachten instellingen ook niet, want alle ouders zijn afhankelijk van de school voor de toekomst van hun kind, en hoe die school het ook verprutst, een klacht beginnen doen ze niet. Klachten zijn so wie so zinloos, want na alle tijd en moeite die je erin stopt en de kleine kans dat je gelijk krijgt is er nog geen garantie dat je school er iets mee doet. De school is oppermachtig en mag de adviezen naast zich neerleggen, en doet dat ook. Deskundigen rapporten worden straffeloos genegeerd, toekomsten kapot gemaakt, en niets of niemand die er wat aan kan doen.. Onderzoeken van het Kohnstamm instituut wijzen uit dat  thuisonderwijs in alle opzichten beter op de maatschappij voorbereidde kinderen oplevert dan scholen. Thuisonderwijs kinderen scoren op alle gebieden hoger: sociaal emotioneel, intellectueel. Er is dus geen enkele wetenschappelijke grond voor leerplicht. Een land dat zijn burgers verplicht onderwerpt aan dergelijke ondemocratische onveilige instelling is geen parlementaire democratie, maar een parlementaire dictatuur.

8. Hoest je toch het geld voor de door de zorgverzekeraar  niet vergoede onderzoeken op en blijkt je kind nou toch hoogbegaafd te zijn, maar geen meetbaar IQ te hebben, omdat de Nederlandstalige IQ tests niet geschikt zijn om IQ’s van boven de 130 te meten  (ziehttp://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/03_Testen/vermoeden_tot_test.html, en/of doe je je hoogbegaafde kind op een school wat  in tegenstelling tot op de middenmootgerichte scholen wel geschikt is voor hoogbegaafde kinderen, dan gaan alle geldkranen dicht, en ontvang je niet eens de normale subsidie meer.

9.Lukt het je toch door school heen te komen en een studie te voltooien, dan mag je vele malen meer lasten betalen dan degenen die vanaf voor de conceptie gekoesterd zijn in plaats van gekweld.

10.Vervolgens mag je in een bejaardentehuis zonder je familie tussen andere bejaarden zitten. Welke autist heeft dat bedacht:? Alle peuters bij elkaar, alle bejaarden bij elkaar, alle jonge gezinnen bij elkaar. Huizenblokken met alleen huizen en verder geen winkels of ondernemingen. Doodser kan het toch niet?Zet alle bejaarden bij elkaar en ze worden gedeprimeerd. Zet ze tussen de kinderen en ze stralen. Zet alleen huizen neer en je hebt een slaapstad. Laat mensen gewoon ondernemen waar ze willen en je hebt om de zoveel meter horeca en winkeltjes, en het leeft. Is ook veiliger, want dan heb je vanzelf sociale controle, ogen op straat. Dat is toch beter dan doodse karakterloze huizenblokken en veel politie.? En geef de natuur de ruimte, ook dat maakt gelukkig. Bespaart ook zorgkosten, Denk aan de Zwitserse Erdhauser en andere duurzame projecten. Scheelt geld voor gezondheidszorg, veiligheid, milieubelasting, noem maar op. Alleen winkels bij elkaar is ook doods en onveilig. Het probleem bij al deze zaken is het kunstmatig scheiden. Scheiding is voor boekhouders, waar geleefd wordt moet juist de ruimte zijn voor vermenging. Daarin zit het geheim van vruchtbaarheid en geluk.

11. Vervolgens mag je roemloos sterven en tezamen met je heldendaden vergeten worden.

De oplossing:

1.       Als de kennis over voeding te vergroot zou worden, zou dat veel leed en dus ook zorgkosten besparen.  Ook voedingscentrum geeft geen goede informatie. De onwetendheid over het effect van giftige E nummers op de suikerstofwisseling is op het ogenblik een lucratieve melkkoe voor de scholen en de zorg. Pak het bij de kern aan, en de kosten voor zorg en ontwikkeling kunnen worden gedecimeerd, terwijl de gunstige resultaten onmeetbaar groot zullen zijn.(zie scentses.isgezond.nl en de g4dv.

2.      Geneeskunst zou primair levensbehoudend moeten zijn ingesteld, zoals de eed van Hippocates ook vereist.

3     Verloskundigenpraktijken gratis zwangerschapscursussen laten aanbieden om de bevalling en kraamtijd optimaal te laten verlopen.

4       Geen enkele flesvoeding kan borstvoeding vervangen. Baby’s moeten net zo lang en vaak aan de borst mogen als      ze willen, en als de tandjes komen moet moeders geleerd worden kinderen ’s avonds na het tandjes poetsen niet meer aan de borst te laten zonder dat ze drinken

5..     Gezonde voeding maakt inentingen overbodig.. Artsen kunnen beter bij de mensen thuis komen, dan alle baby’s bij elkaar te laten komen waardoor ze elkaar ziek kunnen maken.

6      Peuterspeelzalen moeten gewoon ingericht mogen worden zoals peuterleidsters dat zelf willen, met kleine bankjes en tafeltjes, gericht op de kinderen, en niet op rugklachten van de leidsters. Onderzoek heeft uitgewezen dat het het beste voor kinderen is als ze in hun thuisomgeving opgroeien. Daar moet niet meer zo’n vooroordeel tegen zijn.

Er moet geen sprake zijn van leerplicht, maar ontwikkelrecht. Niet scholen moeten vrij beschikking krijgen over de subsidie gelden, maar ouders, want die hebben er geen baat bij als hun kind met allemaal foute labels rondloopt om maar wat meer subsidiegeld te krijgen. Die hebben hun leven lang met hun kind te maken, hebben er hart voor,en zullen er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat het goed gaat met hun kind. Laat hen zelf bepalen of ze thuisonderwijs geven, of dat ze hun kind naar school laten gaan. Dan worden scholen misschien weer een beetje service gericht in plaats van negatieve labels en rugzak uitdeel gericht. Dat buitenspel zetten van ouders is gebaseerd op frauduleuze onderzoeken. Scholen en jeugdzorg maken er een puinhoop van, ouders doen het stukken beter. Bij door de jeugdzorg uitgezochte gastgezinnen komt mishandeling vele malen vaker voor dan in gewone gezinnen. Het is niet logisch of terecht ouders zo te wantrouwen en ze macht uit handen te neen als het gaat om hun eigen kinderen.

8   In elk geval moet de 250 leerlingen subsidie eis losgelaten worden. Want als je hoogbegaafde kinderen niet de scholing geeft die bij ze past dan worden ze van lusten tot lasten voor de maatschappij. http://www.ieku.nl/ Ook moeten tests voor hoogbegaafde kinderen , net als alle andere zorg, gedekt worden door de zorgpremie. Tot het zo ver is moeten in elk geval gesubsidieerde scholen kinderen kunnen detacheren naar scholen die geschikt zijn voor hoogbegaafde kinderen, net zoals subsidiegeld voor elke andere leerling beschikbaar is. Het schoolgeld is minder dan het minimale subsidie bedrag, en aan school kosten 5 keer minder dan wat zo’n kind zou  kosten als het onder de rugzakjes op een reguliere school blijft.

9.    Beul degenen die presteren niet af, maar eer de helden. Zij zijn in de oorlog degenen geweest die in het verzet gingen, Joden hielpen,daardoor in gevangenissen gingen, gefusilleerd werden of geliefden zijn kwijt geraakt, huizen zijn verloren, uitgelachen toen zij de waterleiding aanlegden die verdere uitbreiding van de cholera-epidemie voorkwam, maar toen die waterleiding er eenmaal lag verguisd werden omdat ze degenen die ze uitlachten niet voor lieten gaan boven de armen. Als de helden niet verguisd en belachelijk worden gemaakt op Pauw en Witteman, maar gewaardeerd en geëerd, zal dat anderen ook eerder geneigd maken tot het verrichten van heldendaden in plaats van mee te gaan in de zouteloze stroom van lafheid waartoe de huidige maatschappij is verworden.

10.  Laat  bejaarden toch gezellig bij hun kinderen en kleinkinderen wonen in plaats van ze weg te stoppen. Als alle leeftijden door elkaar wonen is dat toch veel natuurlijker dan dat de oude vandagen worden weggestopt  in bejaarden en verzorgingstehuizen.  en de kinderen in crèches. Zoals het nu gaat is verschrikkelijk voor jong en oud, terwijl als de grootouders bij de kinderen wonen en voor de kleinkinderen helpen zorgen dat paradijselijk is voor iedereen. Faciliteer dat, door verbouwingen zodat ouderen makkelijk bij jongeren kunnen wonen betaalbar te maken en te stimuleren, door thuiszorg toegankelijk te maken voor zelfstandig wonende bejaarden.

11.Blijf de heldendaden gedenken, dat stimuleert en motiveert de huidige generatie tot het beste uit zichzelf halen, en het inspireert  je als je weet van de heldendaden van je voorouders om zelf ook grote dingen te willen en aan te durven.

Wat ik hiermee bedoel is dat talentvolle mensen vanaf voor de conceptie  naar behandeld worden, noch eer voor hun werk noch beloning voor hun prestaties krijgen,  dat ze uitgelachen en uitgestoten  worden voor en tijdens het bedenken en uitvoeren van hun ideeën, en als die ideeën dan blijken te werken anderen de eer ervoor nemen en degenen die ervoor hebben afgezien er de vruchten er niet van mogen plukken. Waarom wordt het dan zo gek gevonden wordt dat we in een crisis zitten? Stop deze onrechtvaardigheid, laat de talentvollen vliegen en de rest er bovenuit tillen, en geef ze de eer die ze toekomt, zodat iedereen gemotiveerd  wordt de nek uit te steken voor een ander.

Tegenwoordig vechten we niet tegen plunderende soldaten of bommen gooiende grootmachten, maar tegen keurig uitziende lieden die ons dwingen gif te spuiten in de aderen van onze kinderen, via voedings- en verzorgmiddelen kanker en alzheimer verwekkende rotzooi tot ons te nemen, onze briljante kinderen via valse labels in onterechte zorgtrajecten te proppen zodat deze als keurige burgers vermomde mensen hun neefjes.nichtjes/ schoonzusjes of andere vriendjes aan baantjes kunnen helpen ten koste van onze kinderen.

 Hoe onderscheid je de pyromaan van de eigenaar van het brandende huis als ze er identiek uitzien? Degene die de brandweer om zijn papieren vraagt waardoor die vertraagd wordt in het blussen van de brand waardoor het hele huis afbrandt is de pyromaan. Voor de eigenaar is zelfs een ezel die met een emmertje water komt gekwalificeerd als brandweer, omdat die er tenminste wat aan doet! Aan de vruchten herken je de boom.


Als Willem van Oranje de geuzen had gevraagd naar hun papieren hadden we hier nu Spaans gesproken en had Nederland niet eens als zelfstandig land bestaan!

Wij zijn de nieuwe geuzen, maar we vechten niet met wapens maar met woorden, en we zijn niet gewelddadig maar juist zacht, breken het geknakte riet niet, doven de smeulende pit niet, maar werken met het goede dat er is, stimuleren dat, zodat het kwaad vanzelf wegslinkt uit de harten van degenen die nu nog denken dat het niet anders kan!

Contact

roggker@isgezond.nl

 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 05-05-2016 12:57