Conclusie

Geraffineerdesuikergevoeligheid schijnt een vergiftigingsverschijnsel te zijn wat veroorzaakt wordt door de E nummers natronloog (E524), toevoegd aan sommige cacao, nitriet (E250)en nitraat (E252), toegevoegd aan vlees en kaas Worden deze en alle andere giftige E nummers vermeden dan gaat het over.

Geraffineerdesuikergevoeligheid kenmerkt zich door een grote gedragsverandering, van heel rustig tot extreem humeurig  wat zonder verdere redelijk te noemen aanleiding bij normaalgesproken emotioneel stabiele kinderen plaatsvindt direct (binnen 5 tot 10 minuten) na het innemen van geraffineerde suiker of bij lege maag zoals na een lange schooldag. Het lijkt één van de vele nog niet nader omschreven suikerverteringsstoornissen te zijn, waarbinnen enorm veel nuances zitten, niet alleen als het gaat om diabetes, waarover om de zoveel tijd afspraken worden gemaakt bij welke bloedglucose waarden nu eigenlijk sprake is van diabetes 132a,  maar ook als het gaat om hypoglykemie, en naar ik vermoed elke suikerverteringsstoornis. Alles op een rij zettend, de vier hormonen en de factor timing kom ije op 2657.

Bij geraffineerdesuikergevoeligheid heb je te maken met een aantal  paradoxen en verwarrende factoren.

De eerste is, terwijl die gedragsverandering voor komt bij inname van geraffineerde suiker,  komt het waarschijnlijk juist door een dalend bloedsuiker., niet in de hersenen, dat is goed afgeschermd, maar in de rest van het lichaam. Dat kan voorkomen in twee gevallen. Bij inname van geraffineerde suiker doordat er net als bij hypoglycemie een plotselinge grote stijging van de bloedsuiker plaatsvindt, wat een overproductie van insuline teweegbrengt wat normaalgesproken te veel aan suiker opslaat in de lever en spieren, maar bij overproductie  meer suiker uit het bloed haalt dan goed is en daardoor een adrenaline reactie geeft om de bloedsuiker weer op peil te brengen, en de adrenaline is wat de gedragsverandering geeft.

Om deze reden werkt de logische reactie van diëtisten die horen dat een kind een dergelijke reactie op geraffineerde suiker, en dan ook werkelijk alle koolhydraten wegsnijdt, averechts, want ook hier zal weer sprake zijn van een laag bloedsuiker, met dezelfde adrenalinereactie als gevolg. Alleen de geraffineerde suikers wegsnijden heeft wel effect.

Glucose is voedsel van de cellen, en te weinig glucose is schadelijk voor alle organen. Vandaar dat bij te weinig glucose in het bloed er weer adrenaline wordt vrijgemaakt uit de bijnieren om opgeslagen suikers weer terug in het bloed te brengen.

Bij gewone hypoglycemie kunnen de bijnieren niet genoeg adrenaline maken  waardoor allerlei lichamelijke (duizeligheid, hartkloppingen, beven, wazig zien), en wat ook schadelijk is voor alle organen. Bij geraffineerdesuikergevoeligheid maken de bijnieren kennelijk wel genoeg adrenaline om de bloedsuiker op peil te houden, en het is deze adrenaline die voor de stemmingsverandering zorgt. Adrenaline is immers hetzelfde “vecht of vlucht” hormoon dat bij gevaar wordt vrijgemaakt, en zorgt ervoor dat alles in de omgeving als dreiging wordt gezien, met de daarbij behorende reactie.

Dat de reactie al zo snel na inname plaatsvindt is omdat glucose al via het slijmvlies van de mond en slokdarm in het bloed komt. Dat dit over het algemeen niet gebeurt met natuurlijke suikers zoals in aardappels of fruit, is deels omdat dat grotere suikers zijn en dus langzamer afgebroken worden, en dus minder schommelingen veroorzaken, en dus niet die extra insuline en daaropvolgend extra adrenaline verzorgt wat de gedragsverandering geeft. En vanwege het feit dat van nature in voedingsstoffen aanwezige suikers ingebed zijn in vezels en rijk zijn aan andere voedingsstoffen. En deels omdat natuurlijke suikers op een andere manier verwerkt worden, namelijk in elke cel, terwijl geraffineerde suikers in de lever worden verwerkt.

Dat de verschijnselen ook plaatsvinden bij te weinig eten is omdat dan ook adrenaline in het bloed komt om extra suiker vrij te maken om de bloedsuiker weer op peil te brengen.

Het schijnt dat adrenaline erg snel (binnen 3 minuten) door het lichaam wordt afgebroken. De vraag is dan hoe het zo lang voor een reactie kan blijven zorgen? Dat zou kunnen zijn omdat de door de glucagon vrijgemaakte glucose weer zorgt voor te veel insuline, wat weer de bloedsuiker teveel verlaagt, wat dan weer zorgt dat opnieuw adrenaline wordt geproduceerd om de bloedsuiker weer op peil te krijgen, en er zo een soort op hol geslagen wisselwerking optreedt.

Dus zoals iemand met hypoglykemie in een vicieuze cirkel terechtkomt van te laag bloedsuiker door te veel insuline, dat niet kunnen compenseren vanwege onvoldoende adrenaline en daardoor onvoldoende glucagon en cortisol, daardoor weer zoetigheid gaat eten, en dus weer te veel insuline produceert, komt een kind met kinderhypoglykemie schijnbaar in een vicieuze cirkel van adrenaline productie door dreigend te laag bloedsuiker, wat dan weer voor zorgt voor te veel adrenaline, wat weer zorgt voor te veel  insuline, wat weer leidt tot een dreigend  te laag bloedsuiker, en daardoor opnieuw te veel adrenaline met alle gevolgen voor het gedrag vandien.

De plotselinge extreme humeurigheid bij inname van geraffineerde suiker van  iemand met kinderhypoglykemie lijkt meer op die van iemand met suikerziekte dan op die van iemand met hypoglykemie, omdat de reactie wordt veroorzaakt door adrenaline, en dat is juist wat er bij normale hypoglykemie ontbreekt. Maar in tegenstelling tot een diabetes patiënt heeft een  kind met kinderhypoglykemie wel genoeg insuline, meer dan zelfs.

Dat de plotselinge extreme humeurigheid bij lege maag en geraffineerde suikerconsumptie over gaan vanaf het 12de jaar,  wordt nergens nader verklaard, maar zal zeker te maken hebben met veranderingen in de hormoonhuishouding.

Het verschil tussen ADHD en geraffineerdesuikergevoeligheid is dat ADHD wordt veroorzaakt door afwijkende neurotransmitters norepinefrine (of noradrenaline) en dopamine die niks te maken zouden hebben met voeding, terwijl kinderhypoglykemie alleen wordt veroorzaakt door adrenalineproductie veroorzaakt door een laagbloedsuiker, door ofwel insuline overproductie na het consumeren van geraffineerde suiker en bepaalde andere monosachariden, ofwel een lege maag. Daarnaast zijn er ook fysieke kenmerken bij ADHD, als een kleinere rechter hersenhelft. 19 Daarvan is bij kinderhypoglykemie geen sprake.

De overeenkomst tussen ADHD en geraffineerdesuikergevoeligheid is dat ze geen van beiden worden veroorzaakt door slecht ouderschap of onevenwichtige voeding.

Dus we hebben hier te maken met hypo’s en hypers die op die van suikerziekte lijken, maar waarschijnlijk niet worden veroorzaakt door een insuline tekort maar juist een insuline overschot, die weer door hun te veel suiker uit het bloed halen zorgen voor een adrenaline toename in het bloed, bedoeld om glucgeen aan te zetten tot het omzetten van glucagon in zsuiker, maar met de stemmingswisseling als bijverschinsel.

De hypers en hypo’s lijken weer op die van hypoglykemie, maar aangezien de Nederlandse uitleg hypoglykemie koppelt aan adrenaline te kort treden daar de plotselinge stemmingswisselingen niet op.

Op bepaalde engelse pagina’s wordt wel melding gemaakt van de plotselinge extreme humeurigheid, maar daar wordt het weer gekoppeld aan suiker tekort in de hersenen in plaats van aan adrenaline.

Dergelijk gedrag wordt weer geassocieerd met ADHD, maar daar is echt sprake van een hersenafwijking, wat bij geraffineerdesuikergevoeligheid niet het geval is. Net als bij ADHD worden de symptomen verward met die van kindermishandeling, even onterecht.

Als je spreekt over geraffineerdesuikergevoeligheid denken mensen aan alle suikers wegsnijden, maar het gaat om alleen de geraffineerde suikers. De reactie treedt op bij geraffineerde suikerinname maar is juist vanwege de adrenalineproductie die wordt veroorzaakt door laag bloedsuiker. Alle suikers wegsnijden zal het dus juist verergeren.

Gezien de fitheid van de kinderen met geraffineerdesuikergevoeligheid treedt waarschijnlijk heel dat lage en hoge bloedsuiker niet eens op en is er bij sterke daling of stijging al  sprake van zo’n overtrokken adrenaline reactie dat de extreme schommeling niet eens plaatsvindt.

Het is dus extreem lastig te onderzoeken, en daarnaast bestaat de wil tot onderzoek schijnbaar niet eens, omdat artsen de dieet consequenties, namelijk het geraffineerde suiker laten staan alleen maar toejuichen, en omgevingsfactoren geen reden tot onderzoek zullen vinden. Tot slot hangt het Munchhausen by Proxy label, het “ze zien vliegen” want hyperactiviteit door geraffineerdesuiker kan niet boven het hoofd van ouders, dus er is sprake van een enorme knoop.

De reactie op geraffieerde suiker bij geraffineerdsuikergevoeligheid is meer extreem humeurig dan hyperactief. En het is inderdaad geen suikerintolerantie, want suiker is een enorm ruim begrip en dan denkt men gauw dat je het over alle koolhydraten hebt, terwijl je gewoon alleen geraffineerde suiker bedoelt.

De weg uit het doolhof is meer kennis vergaren.

Er vanuit gaan dat een kind die plotselinge hevige humeurigheid heeft bij inname van geraffineerde suiker wel onevenwichtige voeding zal krijgen is nog absurder dan ervan uit gaan dat als iemand een bril moet dragen hij wel slecht zal eten.  Het bestaan van die mogelijkheid is immers, in tegenstelling tot het verband extreme humeurigheid bij geraffineerdesuikerinname en mishandeling,  wel aangetoond, maar toch zal hoop ik niemand het in zijn hoofd halen een ouder van een brildragend kind te betichten van slecht ouderschap en zo’n kind in allerlei zorgtrajecten willen stoppen want het draagt immers een bril dus er zal wel van alles aan de hand zijn.

Een dieet zonder geraffineerde suikers hoeft niet saai te zijn. Met goed overleg en beleid kan het zelfs een feest van creativiteit zijn om alle ongezonde lekkernijen gezond na te maken. Houd rekening met de gevoelens van afwijzing die mensen  kunnen ervaren en het daarop volgend getreiter van scholen. Houd er rekening mee dat het kan komen door onwetendheid, dat het mogelijk is dat ze echt denken dat je je kind mishandelt. Immers, als je in het rijtje kijkt van tekens van mishandeling zijn veel daarvan  en vertroetel je suiker intolerante kind met de dingen waar hij of zij wel tegen kan en laat hem of haar ervan genieten, en geniet zelf ervan dat je ze zonder schuldgevoel de lekkerste dingen voor kan zetten. Denk ook aan presentatie: vrolijke verpakkingen, leuke vormen, want veel van de aantrekkelijkheid van snoep komt puur daarvandaan, en kan net zo goed bereikt worden met in leuke vormen gemaakte vrolijk verpakte gezonde alternatieven.

Houdt er wel rekening mee dat fruit net zo slecht voor de tanden is als geraffineerde suiker.

De beste vervanger voor geraffineerde suiker in onze ervaring is rauwe honing, wat ook voedingsstoffen bevat. Kunstmatige suikers zijn minstens net zo ongezond als, en vaak zelfs nog veel ongezonder dan geraffineerde suiker en kunnen ook gedragsveranderingen geven.

Dat het een tot dusverre kennelijk als zodanig een op Nederlandse webpagina’s onbeschreven kwaaltje is  zou goed kunnen komen doordat zowel in de voedings- als de pharmaceutische industrie en zelfs in de medische wereld economische en politieke belangen nogal eens een grotere rol blijken te spelen dan  sociale en wetenschappelijke bevindingen opzij worden geschoven ter wille van winstbejag. Aan een kwaaltje wat met wat simpele dieetaanpassingen op te lossen is valt geen droog brood  te verdienen. Maar dat kwaaltje kunstmatig in stand houden en economisch melken met dure ziekmakende en de zo kunstmatig gecreëerde patienten voorgoed afhankelijk van ze makende geneesmiddelen en zorgtrajecten wel, zowel voor scholen, als zorgverleners als de pharmaceutische als de voedingsindustrie. Dat dit ook daadwerkelijk zo gaat bewijst het aspartaamverhaal, wat zeker maar een tipje van de sluier op licht. Hoe schandalig slecht geneesmiddelen kunnen zijn bewijst het Ritalinverhaal. Het lijkt me ook geen toeval dat dat pas aan het licht komt nadat het patent verstreken is.

En hoe mythevorming in zijn werk gaat blijkt wel uit de nieuw verzonnen term orthorexia  nervosa, als grap bedacht door alternatief genezer Steven Bratman, nauwelijks onderzocht en al helemaal niet erkend als aandoening in de psychologische wereld, maar in Neder;land plotseling tot psychische stoornis verheven.  Causale en parallelle verbanden verwarren, bronverwijzingen achterwege laten, zorgvuldig onderzoek met maar één variabele, de enige manier om wat voor conclusie dan ook te trekken, allemaal laten ze dat achterwege en plotseling is iedereen die op zijn voeding let suspect. Dat dat helemaal niet was wat Steven Bratman bedoelde maakt voedingscentrum.nl kennelijk niet uit. Labels niet lezen is niet oerstom, nee, intelligentie en zorgvuldigheid zijn gevaarlijk. En zo moet je in Nederland kiezen tussen gezondheid en sociale acceptatie. Een krankzinnige keuze, wat niet alleen een aanval op elke godsdienst en elke vorm van bewustwording en spiritualiteit is, maar ook een gevaar voor de volksgezondheid.

Als de geraffineerde suikerindustrie klaagt dat ze te veel de schuld krijgt van stijging van gezondheidsproblemen in landen waar suikerconsumptie stijgt terwijl er nog veel meer ongezonde voedingsmiddelen en cosmetische producten op de markt zijn, hebben ze gelijk. 69e Hoe dodelijk giftig veel E-nummers, en daardoor als voedings-  maar ook als  cosmeticaproducten verkochte middelen zijn is bij wetenschappers wel bekend. Het is zelfs mogelijk dat hyperactiviteit na inname van geraffineerde suiker veroorzaakt wordt door blootstelling aan de voedseladditieven Nitraat, Nitriet of Natronloog, die wellicht de hormoonbalans dermate overhoop gooien dat de reacties op suiker erdoor worden beïnvloed. Maar zoals al eerder is besproken  verzorgen wetenschappers de informatievoorziening van consumenten  niet, dat doen handelaren, die zelf waarschijnlijk ook niet weten hoe het echt zit, of zich laten lijden door economische motieven ten koste van de gezondheid in plaats van te handelen in het algemeen belang.

Het is een zichzelf in stand houdend web van mega-industrieën van giffen en antigiffen die ook weer bijwerkingen hebben, en iedereen die daar  noodgedwongen of uit principe niet aan meedoet wordt als een excentriekeling gezien, en wie daar uit noodzaak niet aan meedoet als een zwakkeling, of erger nog, als een slechte ouder, alleen omdat je je kind geen giffen kan geven omdat hij of zij er in plaats van alleen lange termijn gevolgen ook onmiddellijke reacties op vertoont. Er schijnen zelfs bewuste strategieën achter te zitten om gezonde mensen maar het idee te geven dat ze ziek zijn om weer een afzetmarkt voor medicijnen te hebben. 133 

In dat licht bezien zijn de leugentjes over geraffineerde suiker wat alleen maar het leven van een relatief minuscuul klein aantal gezinnen verziekt verwaarloosbaar. Vandaar dat het me best verbaast als iemand als Dr. Robert Lustig zich helemaal stort op fructose en niks meldt over giftige Enummers. En in dat licht bezien is het begrijpelijk dat Rumsfeld niet schuldbewust op de achtergrond is verdwenen maar rondloopt alsof hij zich van de prins geen kwaad weet , omdat hij weet dat er veel ernstigere giffen dan aspartaam wel FDA goedkeuring hebben gekregen.  De verspreking van G.D, Searle:

“Het waren echter de afschuwelijke vooronderzoeken die tot vertraging en onderzoeken van de FDA leidden. Hadden zij de onderzoeken met enige deskundigheid uitgevoerd, dan was aspartaam net zo snel goedgekeurd als alle andere door de FDA-goedgekeurde voedingstoevoegingen.”

134http://www.aspartaam.nl/artikelen/bijlage3.html spreekt wat dat betreft boekdelen. Sommige mensen, helaas misschien wel de meesten, gaan niet bij zichzelf te rade om te zien wat wel en niet kan, maar kijken naar anderen en meten daar aan af of wat zij doen wel of niet kan. En het waarschijnlijk via dit mechanisme dat zoiets wanstaltigs als een gaten in muizenhersens brandend chemische produkt een E nummer krijgt, evenals natronloog, waar je niemand over hoort, maar wat dwars door je huid heen brand en wordt gebruikt om dierenlijken op te lossen, wat dan plotseling ook in cacao zit als een E nummer. Nitriet over vlees nitraat in kaas, het houdt niet op, allemaal E nummers. Logisch dus, dat Rumsfeld zich niet vol schaamte heeft teruggetrokken na deze schandalen, hij weet waarschijnlijk dat anderen net zo fout bezig zijn als hij en voelt zich kennelijk gerechtvaardigd dardoor. Of misschien denkt hij wel dat het allemaal eerlijk op de labels staat en vindt hij het dan aan de mensen zelf of ze zichzelf vergiftigen of niet. Ik vraag me altijd af wat hij zelf eet. Hij ziet er voor zijn 75 jaar nog prima uit, dus ik denk persoonlijk dat hij E nummers laat staan.

De misinformatie bij voedingscentrum zou ook gewoon een slordigheidje kunnen zijn, namelijk dat ze de conclusies over ADHD klakkeloos over  hebben genomen. Maar ik vind het toch op zijn minst opvallend te noemen dat ze beweren dat het wetenschappelijk bewezen is dat geraffineerde suiker hyperactiviteit kan veroorzaken, en ze vervolgens “plotselinge extreme humeurigheid” weglaten uit het rijtje mogelijke symptomen bij de hypo’s en hypers van diabetes lijkt toch op iets ernstigers dan een slordigheidje. Dat en het bagatelliseren van in andere landen bekende informatie over de giftigheid van Enummers maken de informatie ronduit misleidend.

Dat bij onderzoek niet blijkt dat weglaten van suikers helpt om hyperactiviteit of plotselinge extreme humeurigheid te verminderen zou kunnen omdat ze dan suiker in de ruimste zin van het woord weglaten, niet alleen geraffineerde, en dan krijg je natuurlijk weer laagbloedsuiker met de daarbij behorende adrenaline reactie. En natuurlijk komt die reactie niet voor bij mensen met voor Nederlandse begrippen gewone hypoglykemie, daar ontbreekt de adrenaline juist.

Van de moeilijke taak om erachter te komen  wat je nou precies mankeert als je ondanks dat je gezond bent je je toch niet 100% voelt, en de lange weg van bewustwording van de giffen om je heen, en die langzaamaan vervangen door niet giftige middelen, en de bevestiging in die weg door bij elke vervanging van een giftig middel door een gezond natuurlijk gifvrij produkt weer een kwaaltje te zien verdwijnen, is via typisch Hollands kunst en vliegwerk gebruikmakend van een als grap bedoelde term van een Amerikaanse alternatief arts een hetze aan de gang om zelfs daar weer een  nieuwe psychische aandoening te maken.  De zorg is immers de Hollandse manier om mensen te melken.

Wie dus met hyperactiviteit of plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker bij een kind te maken heeft zal moeten leren omgaan met de  vooroordelen  en rekening moeten houden met de gevoelens van frustratie die het bij anderen oproept op het moment dat jouw kind iets niet mag eten wat zij voorzetten. Want vijf van de tien kenmerken die worden genoemd bij mishandelde kinderen zijn ook van toepassing op kinderen met kinderhypoglykemie, terwijl ze misschien de beste zorg van de wereld krijgen. Dat komt dus nog bovenop alle labels waar men mee klaarstaat als je gewoon geen last van gezondheidsklachten wil hebben en daar in gezond eten en leven een manier voor hebt gevonden die werkt. In zo’n situatie is het lastig voor jezelf of je kind opkomen.

Er moet een verandering komen in mentaliteit. Het moet niet zo zijn dat als een kind  plotseling extreem humeurig wordt nadat hij geraffineerde suiker gegeten onmiddellijk de conclusie wordt getrokken dat hij dus wordt mishandeld. De kans is groot dat het door voedsel komt. Tekenen van mishandeling zijn hele andere Mishandelde kinderen zijn doorgaans bang en teruggetrokken, in zichzelf gekeerd. Ze zullen nooit zeggen dat hun ouders boos tegen ze doen omdat ze denken dat zij schuldig zijn aan het gedrag van de ouders of een ander die ze mishandelt en niet doorhebben dat ze beter verdienen. 

En al zou een kind alle tekenen van mishandeling vertonen, dan is het nog niet gezegd waar dat door komt. Een kind heeft immers meer factoren dan alleen de ouders in zijn of haar leven, en dat scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en zelfs kerken niet gegarandeerd kindvriendelijk zijn, daarvan zijn er bewijzen te over. Het kind  kan ook gewoon een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, als een overlijdende grootouder en daarover inzitten.

Onderzoek is zo moeilijk omdat je pas als alle andere factoren constant zijn uitspraak kan doen over de doorslaggevendheid van een bepaalde invloed op een bepaald resultaat. Het leggen van causale verbanden waar ze helemaal niet zijn en ze missen waar ze wel zijn is een groot gevaar waardoor mensen onterechte beschuldigingen en kinderen onterechte labels kunnen krijgen.

Als je eenmaal als leugenaar bent neergezet dan laten sommige zelfs door en door fatsoenlijke mensen hun fatsoen misschien varen naar jou toe. Hoeveel vredelievende mensen die anders nooit een vlieg kwaad zouden doen zouden niet toch twijfelen als ze de kans zouden hebben gehad Hitler wat aan te doen, omdat ze daarbij het gevoel hebben de mensheid te helpen? Dat is het ernstige van demoniseren, en dat is wat met kinderen met deze vorm van hypoglykemie en hun ouders gebeurt. En scholen en peuterspeelzalen hebben een  rijk arsenaal aan mogelijkheden om ouders en leerlingen te saboteren zonder dat iemand daar wat aan kan doen Normaal zullen ze die niet hanteren, maar als ze zo’n kwaad denken van een kind en ouders zullen ze zich gerechtvaardigd voelen dat kind dat ondanks dat hij volgens hun wel mishandeld wordt toch populair is wel eens even wat minder populair maken door terwijl hij een goede leerling is net te doen alsof hij een slechte leerling is. En ze denken daarmee goed te doen, immers zo zullen er niet zoveel kinderen meer met hem of haar willen omgaan en dan hebben de konkelende leerkrachten voorkomen dat andere kinderen aan deze slechte invloed worden blootgesteld. En dat dat kind dan triest wordt en zijn plezier in school verliest dan komt dat niet door hun spelletjes, maar natuurlijk doordat hij thuis zo slecht behandeld wordt, en zo hebben scholen altijd gelijk.

Of in peuterspeelzalen, waar niet geluisterd wordt naar de wens geen geraffineerde suiker te geven aan het kind, want het kan immers niet dat kinderen hyperactief worden door suiker dat hebben ze zelf op voedingscentrum gelezen. Dus wordt er niet ingegrepen als andere kinderen gemeen tegen dat kind zijn, want dat kind was immers eerder ook gemeen tegen hun. Dat het er niks aan kon doen, er ook niks meer van weet, omdat het handen vol rijstsnoepjes had gekregen ondanks de wens van de ouders, daar houden ze geen rekening mee, want hyperactief worden door suiker kan niet, staat op voedingscentrum.nl, dus aan die wens hoeft geen gehoor gegeven te worden.

Het slachtoffer zijn van zo’n gekonkel  maakt het hart net zo kapot als de E-nummers het lichaam, en zal  resulteren in somberheid en in  een slechtere gezondheid, wat de school dan natuurlijk weer niet wijt aan zichzelf, maar aan de ouders en het dieet. Hoe dit te doorbreken? Hopelijk helpt dit verslag, of anders, laten ze de diabetes site er eens op nalezen op hypers en hypo’s (18) in plaats van voedingscentrum, misschien dat ze er daar toch iets meer verstand van hebben. Het zou ook fijn zijn als de onderzoekers van voedingcentrum zelf de diabetes site erop nalazen voordat ze discriminatie op grond van lichamelijke gesteldheid uitlokken, iets wat overigens bij de wet verboden is.

Dus heb je een kind dat populair ,vrolijk, actief, en duidelijk goed verzorgd  is, die wemelt van de cursussen en activiteiten die hij ook nog eens met goed gevolg aflegt, met beschaafde ouders met onbesproken verleden en een algemene ontwikkeling die niet diep onder gemiddeld  ligt dan hoef je als leerkracht niet te blijven wroeten om toch die adder te vinden alleen omdat dat kind last heeft van plotselinge extreme humeurigheid op het moment dat het geraffineerde suiker binnen krijgt, want die zit er gewoon niet, en door dat wroeten doe je een kind en het hele gezin enorm veel kwaad. En heb je toch gewroet, en komt dat kind glansrijk uit alle tests, houd er dan alsjeblieft mee op. Geloof het of niet, zelfs leraren kunnen een kind kwaad doen.

En ouders die zeggen dat hun kind extreem humeurig wordt na het eten van geraffineerde suikerhoudende produkten zien ze niet persé vliegen, dat is een hele reële mogelijkheid, aangezien adrenaline betrokken is bij de suikervertering. Artsen zullen zo’n kind niet gauw gaan onderzoeken op lichamelijk verschijnselen van hyperactief worden van geraffineerde suiker, omdat die alleen maar blij zijn met de consequenties voor dieet omdat die so wie so erg goed zijn voor de gezondheid, en daarnaast zijn de onderzoeken intensief en het is maar de vraag of die wat uithalen. Al zou de bloedglucose stabiel zijn, dan is het nog de vraag of er geen sprake is van overtrokken adrenaline response op geraffineerde suikerinname. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of er wel een test bestaat die dat doorlopend meet, zoals dat met bloedglucose het geval is. Artsen zijn voorzichtig met zulke onderzoeken, en scholen zouden ze niet moeten eisen, die zouden genoegen moeten nemen met de constatering  van zowel ouders als kinderarts en mee moeten werken met de remedie die ze helemaal geen extra tijd of moeite kost,  zonder ouders en kind te bestoken met op gebakken lucht gebaseerde vooroordelen zorgtraject wensen. Artsen zullen hooguit willen uitsluiten dat een kind suikerziekte heeft, want bij hypers en hypo’s  bij suikerziekte zijn dergelijke plotselinge stemmingswisselingen dus heel gewoon. Daarnaast wordt de invloed van adrenaline bij suikervertering en in standhouding van de bloedsuiker op veel plaatsen angstvallig verzwegen , zelfs als die van de andere genoemd wordt, en duidelijke adrenaline reacties worden toegeschreven aan glucose te kort in de hersenen (18a,b)

Het is ook zo dat er moeilijk uitsluitsel te geven  wat nou precies waardoor komt. Zo zou plotselinge extreme humeurigheid na geraffineerde suiker inname zonder dat er sprake is van diabetes ook kunnen komen doordat een kind nog altijd nitriet en natronloog binnen krijgt via kaas, vlees en cacao, en dat dat op de één of andere manier het functioneren van de bijnier beinvloedt, en dat het stoppen met voedingsmiddelen met dat additief de verschijnselen als reactie op lege maag en geraffineerde suikerinname doet afnemen. Dat zal zeker niet onderzocht zijn, want onderzoek lijkt er niet uit op zo gezond mogelijke produkten op de markt brengen, het lijkt gebaseerd op het effect van wanproducten zoveel mogelijk verdoezelen want de opdrachtgevers zijn meestal de fabrikanten zelf, daar lijkt het tenminste erg op als je ziet watvoor giffen E-nummers krijgen, zelfs zonder hoeveelheidbeperking, en als je leest hoe dat gaat met de goedkeuring van die middelen.

Het is natuurlijk de droom van iedere op geld beluste wanproduct producerende handelaar om  niet alleen iedereen die zijn misbaksels niet verdraagt voor gek te verklaren, maar ook iedereen die er maar de mogelijkheid heeft erachter te komen watvoor wanproduct die maakt. Vervolgens allerlei afleidingsmanoeuvres verzinnen waarom zoveel mensen ziek worden van je product, dat is in deze wereld natuurlijk een koud kunstje.

De meesten zullen het zich niet helemaal lekker voelen wijten aan alcohol of sigaretten, hoe weinig ze ook gebruiken, want daar zijn de waarschuwingen overvloedig. Het is pas als je dat achterwege laat en je nog steeds niet 100% voelt dat je verder gaat kijken: mentaliteit, misschien niet helemaal op de goede manier geloven, sterfgevallen, er is altijd genoeg om je naar over te voelen. En als je dan eigenlijk best een goede tijd hebt, alles op orde, je niet rookt of drinkt, maar je toch nog steeds niet blaakt van gezondheid, dan heb je natuurlijk altijd nog factoren als luchtvervuiling, electrosmog, en ga zo maar door.

Voordat je dan er op komt dat het misschien in je voeding of verzorging zou kunnen zitten terwijl je al vele jaren probeert daar verstandig in te zijn, is al een hele lange weg, en om dan zo ver te komen dat je kaf van koren scheidt en werkelijk een gezonde voeding en verzorging gevonden hebt waardoor je klachtvrij genoeg bent om prettig te leven duurt met de huidige verwarde informatie en ladingen misleiding bijna net zo lang.

Het is tegen dit soort mensen dat op die manier de gezondheid van geliefden en zichzelf probeert te verbeteren dat de lastercampagnes zich richten. Je hoopt dat er een regering is die zulke weerzinwekkende praktijken stopt. Alleen het wordt natuurlijk heel griezelig als die wanproduct producerende handelaren en de regering één en dezelfde zijn

En zelfs de instanties die beweren je eerlijke informatie te geven alles behalve doen, en op zijn best erg slecht geïnformeerd, en op zijn slechtst opzettelijk misleidend zijn. Dan is het hoog tijd voor een voor ieder toegankelijke bron waar echt eerlijke en oprechte informatie te vinden is, en deskundigen en leken hun verhaal kwijt kunnen en zo samen tot de waarheid en dus tot een betere gezondheid gekomen kan worden, waar niet alleen de wegen naar kennis worden getoond, maar ook de manier om theorie in de praktijk te brengen. Hopelijk is dit artikel een aanzet daartoe en wordt deze website een mogelijkheid daarvoor. 

Dat veranderingen geleidelijk moeten worden doorgevoerd vanuit verstandig handelen, dat bewijst de geschiedenis maar al te vaak.Manipulatie ontstaat waar onwetendheid is. De manipuleerders afstraffen heeft alleen maar tot gevolg dat er nieuwe, vaak zo mogelijk nog ergere manipuleerders voor in de plaats komen. Beter is het als  consument onmanipuleerbaar te worden, niet door koppigheid maar door kennis, en zo goede, deugdzame producten af te dwingen. Grote bedrijven verschuilen zich immers achter de aanwezigheid van de vraag. Als die uitblijft hebben ze geen reden meer voor hun levensvernietigende praktijken en stopt het hopelijk vanzelf, of nog beter, worden ze zich er zelf van bewust dat mensen vergiftigen toch niet de meest voldoening gevende manier van bestaan is en houden ze er vanzelf mee op. In ieder geval wordt het voor iedereen steeds moeilijker zich te verschuilen achter onwetendheid naarmate de kennis voor iedereen bruikbaarder wordt. En nu maar zorgen dat die zich verspreid, zodat dingen kunnen veranderen op een liefdevolle manier, zonder de rokende pit te doven of het geknakte riet te breken.

Wie hier iets op aan te merken of aan toe te voegen heeft, als ervaringsdeskundige, arts, professional, of gewoon belangstellende, heel fijn.Want succes of falen zit vaak in hele kleine details., dus als er ook maar iets niet klopt, zeg het me en ik ga het na.

In het proces van gecontroleerd en gecorrigeerd worden door verschillende wetenschappers (artsen, kinderpsychologen en juristen), waarvoor mijn dank, en bij wie ik nog moet navragen of ik hun toestemming heb hun namen te noemen. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan eigen ervaringen en vul ik aan de hand daarvan deze gegevens aan of wijzig ze als ik ernaast zit. Oprechte inbreng wordt zeer gewaardeerd en zal, indien u dat wenst, met bronverwijzing toegevoegd worden aan deze site in de hoop dat we met zijn allen wat wijzer mogen worden.

 

 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 15-05-2014 13:36