Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding?

 

Nu , een jaar later , lijkt het er verdacht veel op dat de eerder genoemde schijnonderzoeken als uitgangspunt  gebruikt zonder bronvermelding voor ernstige verdachtmakingen van kinderen met geraffineerdesuikergevoeligheid, alswel beschuldigingen aan het adres van ouders. Zo zou hyperactiviteit door suiker ofwel bewijs zijn van hersenbeschadiging bij een kind ofwel slecht ouderschap! Hier volgt   een voorbeeld van de vooroordelen waar we mee te maken hebben. In dit artikel worden ADHD en kinderhypoglykemie door elkaar gehaald, iets wat Drs. Pelsser niet eens doet:

 

“Sugar And Hyperactivity

 

Sugar provides calories, devoid of nutrients, referred to as ‘empty calories’. It is devoid of nutrients, but calls for a few of them for processing, thereby depleting the child of its nutrients. Research reveals the correlation between sugar and hyperactivity on the basis of two schools of thought. Hyperactivity is a result of an allergy to refined sugar is the primary one. The next idea is that children undergo functional reactive hypoglycaemia, similar to adults. This is a condition, wherein the blood sugar levels are very low, when on a high carbohydrate diet.

 

High protein diets reduce this risk. This proves the theory that low sugar is a part of raised activity. Certain studies prove the presence of low sugar in hyperactive children. Hyperactive children are exuberant and have a short attention span. The term 'Hyper', also refers to hyperactivity. It usually occurs as a secondary disorder. Lead poisoning, excessive activity of the thyroid, lack of sleep, anxiety and depression are the contributing factors for hyperactivity.

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is a psychological behavioural disorder affecting the mental state of children showing symptoms, such as lack of concentration and attention, raised activity and impulsive behavior. Hyperactivity or hyperkinesias is a syndrome of ADHD. The causes are still under research, though, inner cause is primary. Studies also prove that elimination of artificial flavours and colours helps in treatment of behavioural problems. Salicylates in vegetables and fruits also are better removed. Sugar and certain other carbohydrates increase the neurotransmitters in brain, resulting in balance and relaxation.

 

Genes play an important role in ADHD. Studies in children who were fed foods and drinks with sugar affected the behaviour. Physicians generally advise a low sugar diet for hyperactive children. The greatest load of sugar is received by children in parties, resulting in hyperactivity. This was contradicted by the fact that children who had not consumed sugar were also equally active.

 

Of late, research reveals the lack of correlation between hyperactivity and sugar intake. But, parents state a relation between the two, without any objective measurement, and are only on subjective measures. Parents often associate behavioural change with the latest intake of food and its effect on behavior. Conduct disorder or ADHD affects the mental state of children and should be addressed by health professionals.

 

Hyperactivity is also a result of poor parenting techniques, excessive watching of television, poor motivation or lack of parental attention. At the same time, it is unlike physically or physiologically identifiable diseases. Children, many a times expose raised activity. It does not always ensure hyperactivity. Research proves that children become hyperactive, irrespective of the sugar intake. Hence, sugar cannot be held a culprit for your hyperactive children!”120

 

 

Je kan je afvragen hoe ze onderzocht hebben dat hyperactief worden van suiker duidt op slecht ouderschap. Hebben ze dan een controle groep van niet mishandelde kinderen genomen en die vergeleken met  mishandelde kinderen? Of heeft adrenaline volgens hen alleen maar invloed op de stemming van mishandelde kinderen en  niet op die van goed  behandelde kinderen? 

 

En al mocht je zo’n groep kinderen vinden, hoe bepalen ze dan wat de kip en wat het ei is? Worden mishandelde kinderen overgevoelig voor suiker omdat ze mishandeld zijn, of worden kinderen die overgevoelig voor suiker zijn nogal eens aangezien als zouden ze worden mishandeld, omdat ze net als beweerd wordt dat mishandelde kinderen doen plotseling agressief kunnen worden zonder dat daar een redelijke aanleiding voor te zien is? En als je met een mishandeld kind te maken hebt, hoe bepaal je dan wie het kind heeft mishandeld? Vertoont een kind dat op school of in de peuterspeelzaal mishandeld is andere gedragingen dan die thuis worden mishandeld? Of te wel, heeft mishandeld worden op school een andere werking op de bijnier dan mishandeld worden thuis, en heeft dat weer een andere werking dan de stress die ervaren wordt bij rouw, bijvoorbeeld door het overlijden van een grootouder, wat dus helemaal geen verband met wat voor mishandeling dan ook heeft?

 

 Heeft mishandeld worden eigenlijk wel effect op de bijnier? En waarom wordt dat stress signaal van de bijnier dan alleen maar afgegeven met geraffineerdesuikerinname?En wat is mishandeling? Is kinderen in onnodige zorgtrajecten stampen om maar meer subsidie te krijgen dan geen mishandeling? En kan stress bij kinderen niet ook komen door andere omgevingsfactoren dan mishandelende ouders? Zou het sterven van overgrootouders of gedrag van grootouders niet ook een grote impact kunnen hebben, alswel andere omgevingsfactoren? Vanwaar steeds die focus op ouders als zouden die op een onbewoond eiland met hun kind zitten zonder enige andere invloed, terwijl niks minder waar is?Is het niet ook mishandeling een kind en ouders te verdenken van allerlei stoornissen en maar in zorgtrajecten willen stoppen terwijl het niks anders mankeert dan dat het een directe reactie heeft op een ongezond goedje waar de meeste mensen alleen op lange termijn wat van merken? Deze vragen laten wel zien hoe kort door de bocht de in het artikel gemaakte beweringen zijn.

 

 

Meer van hetzelfde:

 

121http://www.ehow.com/about_5300089_sugar-make-children-hyperactive.html

122http://www.insideadhd.org/Article.aspx?id=1014

123http://web4health.info/fa/answers/adhd-cause-sugar.htm

124http://www.changeyourthinking.com/general-articles/adhd-myths-and-facts/

125http://www.youtube.com/watch?v=gzK9apj3I1w

126InfoNu.nl » Mens en Gezondheid » Kinderen : Hyperactieve kinderen: oorzaken druk gedrag

Dus zelfs artikelen die tegen de bewering in gaan dat suiker kinderen hyperactief kan maken zullen niet ontkennen dat geraffineerde suiker geen enkele toegevoegde waarde geeft aan een dieet.

Des te opvallender is het, dat voedingscentrum zich toch uitspreekt tegen een suikervrij dieet. Mijn vraag is dan, wat ze bedoelen. Er moet immers onderscheid gemaakt tussen een suikervrij dieet, waarin dus alle suikers worden geëlimineerd, ook die in fruit en aardappelen, of een dieet vrij van geraffineerde suikers.

“Suikerovergevoeligheid

Voor suiker is er geen bewijs dat een kleine hoeveelheid klachten kan geven, waardoor niet gesproken kan worden over ‘overgevoeligheid voor suiker’. Ook ontbreekt bewijs dat suiker gedragsklachten, hyperactiviteit, maagdarmklachten en extreme moeheid kan veroorzaken.

 

Wanneer lichamelijke klachten veroorzaakt worden door een onevenwichtige voeding met veel suiker, kan de huisarts een verwijzing geven voor een diëtist.

 

Omschrijving

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat suiker gedragsklachten, hyperactiviteit, maagdarmklachten en extreme moeheid veroorzaakt.

 

Bij sommige mensen kan te veel suiker wel klachten veroorzaken. In die gevallen is onderzoek door een huisarts en diëtist naar de oorzaak altijd noodzakelijk voordat een dieet wordt gevolgd.

Kinderen en volwassenen kunnen klachten krijgen als ze te veel suiker en met suiker gezoete producten gebruiken. Suiker levert namelijk wel energie, maar voorziet niet in de behoefte aan vitamines, mineralen en vezels die nodig zijn voor de spijsvertering, stofwisseling en de verwerking van suiker in de energiehuishouding.

Maagdarmklachten zijn de meest genoemde klachten bij een onevenwichtige voeding met veel suiker. Andere mogelijke klachten zijn hoofdpijn, vermoeidheid en gevoel van algehele malaise.

 

Er zijn verschillende wetenschappelijke studies gedaan naar overgevoeligheidsreacties op suiker. Met name de relatie tussen het gebruik van suiker en hyperactiviteit is onderzocht. Uit vergelijkingen en combinaties van deze onderzoeken blijkt dat suiker niet de oorzaak is van hyperactief gedrag.

Voedingsadvies

Een suikervrij dieet is geen oplossing voor problematisch gedrag. Een onvolwaardige voeding en een overmatig gebruik van suiker kunnen wel klachten veroorzaken zoals buikpijn of diarree. Kinderen kunnen zich daardoor bijvoorbeeld vervelend voelen en onrustig en druk gedrag vertonen.

 

Wanneer lichamelijke klachten veroorzaakt worden door een onevenwichtige voeding met veel suiker, kan de huisarts een verwijzing geven voor een diëtist. De diëtist kan in overleg een dieetadvies opstellen waarbij het te veel aan suiker zoveel mogelijk uit de voeding wordt weggelaten.

 

Na een aantal weken kijkt de diëtist of dit dieet het gewenste effect heeft en of het zinvol is ermee door te gaan. Als een onevenwichtige voeding en het te veel aan suiker een relatie met de klachten heeft, kan een beperking van de hoeveelheid suiker in de voeding voldoende zijn om de klachten te doen verdwijnen. Het beperken van het suikergebruik is dan voldoende, een suikervrij of saccharosevrij dieet is niet nodig.”

Trefwoorden

voedselovergevoeligheid | ziekten

127http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/suikerovergevoeligheid.aspx

 

Het valt op dat er bronverwijzingen noch namen van de schrijvers staan bij de artikelen van voedingscentrum. Misschien omdat ze weten hoe raar het staat als ze moeten toegeven dat de onderzoeken waar ze zich op baseren zijn gedaan door populair wetenschappelijke programma’s en snoepfabrikanten of anderen die belangen hebben in de suikerindustrie.

 

Het kan ook voortkomen uit slordigheid: alleen conclusies lezen en niet hele onderzoeken, of verkeerde verbanden leggen. Strikt genomen wordt hyperactiviteit niet veroorzaakt door suiker, maar juist door een laag bloedsuiker. Maar dat kan weer veroorzaakt worden door suiker, zoals al eerder beargumenteerd wordt.

 

Het bestaan van hypoglykemie wordt zelfs door voedingscentrum erkend http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/hypoglykemie.aspx, en dat adrenaline betrokken is bij het op peil houden van de bloedsuiker staat eveneens in dit artikel.

 

 

Hypoglykemie en dus ook kinderhypoglykemie kan leefbaar door een hypoglykemiedieet (verderop omschreven), maar om nu elk dieet wat geen hypoglykemie dieet is onevenwichtig te noemen, dat is erger dan ongenuanceerd, dat is ronduit onwaar.57

 

Als gezegd wordt dat het verband tussen suiker en hyperactiviteit niet is aangetoond, dan is dat een zeer troebele uitspraak. Ten eerste, wat bedoelen ze met suiker? Zoals al gezegd is dat een zeer breed begrip.

 

Als ze gaan beweren dat bewezen is dat er geen verband is tussen suiker en hyper actief gedrag, dan is dat weer een bijzonder troebele uitspraak. Onwetendheid of opzettelijke misleiding? Want ze kunnen ervan uit gaan dat het gros van de leken die zoiets leest bij suiker niet aan koolhydraten denkt , maar aan geraffineerde suiker. Nee, de geraffineerde suiker veroorzaakt de hyperactiviteit niet, maar juist de lage bloedsuiker die wordt veroorzaakt door de overvloed aan insuline als gevolg van consumptie van geraffineerde suiker bij mensen met hypoglykemie, en de daarop volgende lage bloedsuiker en de  adrenaline reactie bij mensen met kinderhypoglykemie, die zorgt voor de gedragsverandering. Dus letterlijk hebben ze gelijk, maar het zo stellen lijkt op opzettelijke misleiding.

 

Daarnaast  is so wie so niet te bewijzen dat iets nooit voorkomt. Een kwaal is niet pas een kwaal als een bepaald percentage van de bevolking eraan leidt, het is een kwaal als het waar dan ook voor komt. Dus als het theoretisch te beredeneren is dat  iets mogelijk zou zijn, kan je ervan uit gaan dat het onder de wereldbevolking heus wel een keer voor kan komen. Het is geen discussie dat adrenaline gedrag beïnvloedt, en het is bewezen dat geraffineerde suiker bij mensen met hypoglykemie adrenaline beïnvloedt, dus voedingscentrum kan nooit spreken van wetenschappelijk bewijs dat hyperactiviteit door suiker niet kan. Het volgende artikel geeft het denk ik goed weer:

 

“From a physiological point of view however, sugar should affect children’s activity, simply because it can enter the bloodstream quickly, while producing rapid changes in blood glucose levels and triggering adrenaline. Adrenaline is the substance made by the body when under stress and it provides a short-term energy boost to cope with fight or flight situations. A new study by paediatric researchers at Yale University recently confirmed the sugar-adrenaline link. The study showed that within hours after healthy children were given large doses of sugar on an empty stomach, their bodies released large amounts of adrenaline, which induced shakiness, anxiety, excitement and concentration problems. These reactions were observed only in children, and an examination of their brain waves revealed significant changes in their ability to pay attention.

 

Glucose and memory

There is increasing evidence that sugar, glucose specifically, can influence central nervous system activity. [….]

In summary, there is evidence that glucose is discretely involved in neuroendocrine modulation of memory storage in both rats and humans. This influence is best demonstrated in elderly subjects. Further, one site of action of glucose is the medial septum which is rich with communications to the hippocampus. […}

 

Summary

It appears clear that there is little evidence to support the claim that refined sugar intake has a significant influence on the behaviour or cognitive performance in children as popularly supposed. There may be a few children with idiosyncratic reactions or rare allergic syndromes who may respond adversely, but this has yet to be substantiated by carefully controlled research. The relationship of glucose to the improvement of memory processing appears clear. Further research is required to define its clinical relevance and to elucidate the mechanisms involved.” 128

 

 

Toch is ook dit artikel opvallend te noemen. In het onderzoek wordt toch duidelijk weergegeven dat alle kinderen reacties hadden op suiker, en toch wordt in de samenvatting beweerd dat er weinig bewijs voor is. Toch is zelfs weinig bewijs wat anders dan geen bewijs, en heel wat anders dan dat bewezen zou zijn dat het niet voorkomt, zoals het artikel over suikerovergevoeligheid van voedingscentrum beweert.

 

 

“Op fysiologisch vlak kan het echter bijna niet anders dan dat suiker de activiteit van kinderen beïnvloedt, al is het maar omdat suiker erg snel in onze bloedbanen terechtkomt en dat glucose in het bloed de productie van adrenaline op gang brengt. Suiker en adrenaline zijn reeds in tal van studies aan elkaar gelinkt. Zo werd in een studie een grote hoeveelheid suiker aan een reeks kinderen gegeven op een lege maag, waarna hun lichaam reageerde met de aanmaak van grote hoeveelheden adrenaline, hetgeen resulteerde in trillingen, angst, spanning en problemen met de concentratie. Deze reacties kon men enkel vast stellen bij kinderen en niet bij volwassenen en de hoeveelheid suiker was veel groter dan het gebruikelijke dagelijkse gemiddelde.” 129

 

 

In het volgende artikel van de faculteit Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam wordt niet eens eraan getwijfeld eraan dat suiker een invloed op hersenfunctie kan hebben:

 

“Suikerziekte, bijvoorbeeld, kan een effect hebben op de hersenfunctie omdat suiker de belangrijkste energiebron is voor de hersenen. Een teveel aan suiker kan schade aan de hersencellen veroorzaken.”60

 

130.http://www.neuropsychologie-amsterdam.nl/watis5.html

 

Interessant is dat de diabetes vereniging gesponsord wordt door  de aspartaamindustrie, en diabetici aspartaam opgedrongen krijgen. Zo’n uitspraak over diabetici is verdacht, want als zij neurale afwijkingen krijgen zou dat net zo goed door de aspartaam kunnen komen.

 

 

Voedingscentrum spreekt haar eigen theorie in het suikerovergevoeligheid artikel dat geraffineerde suiker uit het dieet halen onnodig is tegen met de volgende uitspraak, die overigens niet te vinden is bij het artikel suiker of suikerovergevoeligheid, maar bij koolhydraten (suiker is een koolhydraat):

 

 

“Bloedsuikergehalte

Na de vertering in de darm wordt glucose opgenomen in het bloed. Al vrij snel na het eten van een maaltijd met koolhydraten begint het bloedsuikergehalte te stijgen. Bij gezonde personen gaat deze stijging door tot ongeveer 1-2 uur na de maaltijd. Daarna neemt het gehalte weer af.

Dat laatste komt door het hormoon insuline uit de alvleesklier. Er komt insuline in het bloed als het bloedsuikergehalte begint te stijgen. De insuline zorgt ervoor dat glucose snel door de weefsels wordt opgenomen.

 

Het bloedsuikergehalte blijft echter niet steeds maar afnemen. Als het bloedsuikergehalte onder een bepaalde grens komt, komt uit de alvleesklier een ander hormoon: glucagon. Hierdoor stijgt het bloedsuikergehalte weer tot het normale niveau. Bij gezonde personen wordt de laagste bloedsuikerwaarde bereikt ongeveer 3 uur na de maaltijd.

 

Dankzij de beide hormonen insuline en glucagon wordt het bloedsuikergehalte dus binnen grenzen gehouden (ca 4,0-7,0 mmol/l). Dit is erg belangrijk omdat een te laag (hypoglycemie) en een te hoog (hyperglycemie) bloedsuikergehalte schadelijk is voor het lichaam.

Bij te weinig glucose kan het lichaam ook nog zelf glucose maken uit aminozuren (eiwit) en uit glycerol. Ook hierbij spelen hormonen een rol. Vooral het groeihormoon en de stresshormonen adrenaline en cortisol zijn hierbij betrokken. Dit alles vindt voornamelijk plaats in de lever. “

1

31http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/koolhydraten.aspx

 

Dus dat suikers een invloed hebben op hormonen erkennen zij ook. Hoe kan het voedingscentrum dan beweren dat wetenschappelijk bewezen kan zijn dat suiker geen invloed kan hebben op hyperactiviteit? En wat bedoelen ze als ze het over suiker hebben, want zoals het eerder genoemde citaat van Lustig laat zien is er een groot verschil tussen hoe het lichaam geraffineerde en natuurlijke suiker verwekt, alsmede de reactie van het lichaam hierop?

 

Wat is dan volgens voedingscentrum bewezen als zij beweert dat suiker nooit een reden kan zijn van hyperactief gedrag, dat suiker geen invloed op hormonen heeft, of dat hormonen geen invloed op stemming hebben?

 

Laten we even kijken wat ze over hormonen zeggen, dat is dan weer te vinden bij het artikel over hypoglykemie:

“              Hypoglykemie wordt ook wel “hypo” genoemd en is de medische term voor een te laag bloedsuikergehalte. Dit is een tijdelijk verschijnsel dat zelden voorkomt bij gezonde mensen en zich vooral voordoet bij mensen met diabetes. Hypoglykemie is te herkennen aan:

·          vermoeidheid

·          concentratiestoornissen

·          trillen

·          zweten

·          hoofdpijn

·          duizeligheid

·          honger

·          geeuwen

Deze symptomen kunnen ook door andere oorzaken optreden en hoeven dus niet meteen te betekenen dat er sprake is van hypoglykemie.

 

Het bloedsuikergehalte blijft bij gezonde mensen op het juiste niveau. Het bloedsuikergehalte wordt op peil gehouden door de hormonen:

·          Insuline

·          Glucagon

·          Adrenaline

·          ·Cortisol

Insuline verlaagt het bloedsuikergehalte en glucagon, adrenaline en cortisol verhogen het bloedsuikergehalte. Deze hormonen zorgen ervoor dat het lichaam een teveel aan suiker opslaat als reservevoorraad in de spieren en lever.

 

Als het bloedsuikergehalte te laag dreigt te worden, spreekt het lichaam de reserve aan. Bij hypoglykemie werkt dit mechanisme niet goed. De klachten verdwijnen zodra het bloedsuikergehalte weer op peil is. Van koolhydraten in eten en drinken stijgt het bloedsuikergehalte.

132 http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/hypoglykemie.aspx

 

Hier wordt adrenaline wel genoemd als betrokken bij de suikerstofwisseling. Dus ook voedingscentrum erkent het verband tussen suiker en adrenaline.

 

Daarom is het des te opvallender te noemen, dat terwijl er geen vraagtekens zijn over of suiker invloed heeft op adrenaline, en adrenaline invloed heeft op stemming, voedingscentrum uitsluit dat er zoiets als overgevoeligheid voor suiker kan bestaan waardoor sommige kinderen,hyperactief door suiker kunnen worden.

 

Ook heel opvallend is dat voedingscentrum het symptoom “plotselinge extreme humeurigheid” weglaat, terwijl dat wel staat in het rijtje van de diabetes vereniging. (zie p. 8 Bloedsuikerspiegel)

 

 

Hoe objectief voedingscentrum is kan wel afgemeten worden aan het artikel over aspartaam, en ja hoor, zoals verwacht, is ze daar even weinig kritisch als in haar opvatting over suiker, en ook hier worden de niet objectieve onderzoeken als uitgangspunt genomen en de onafhankelijke genegeerd.

 

Wetenschappers houden zich niet bezig met informatievoorziening op internet, die schrijven proefschriften die alleen door andere wetsnschappers gelezen worden, en hopelijk door artsen, maar al te vaak verdwijnen ze in kasten. Artsen zorgen ook niet voor de informatievoorziening op internet,  dat doen handelaren. Waar het te erg wordt komen belangenverenigingen om objectieve informatie te geven, maar die zijn vaak afhankelijk van sponsering, en wie verzorgt die? Juist, weer die handelaren die hun produkt kwijt willen. Voor wetenschappers zijn de onwetenschappelijke artikelen waarmee het publiek wordt geïnformeerd een gruwel om doorheen te komen en daarom houden ze zich er liever verre van. Leerkrachten en soms zelfs hulpverleners gaan handelen naar de adviezen van de handelaren, de handelaren gaan soms zelfs de politiek in en maken hun produkten wettelijk verplicht, en de chaos is kompleet. Hopelijk lukt het op deze site tot een werkelijk goede informatievoorziening te komen over deze belangrijke onderwerpen.

 

 

 

 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 24-05-2015 10:44