Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuikerwaarde instandhouding

 

 

Te veel insuline bij suikerinname en onvoldoende adrenaline om de glucagon aan te zetten tot suiker vrij maken uit de lever is maar één vorm van hypoglykemie, maar dat is de enige vorm die voedingscentrum als mogelijkheid noemt.

 

Insuline overproductie hoeft niet perse samen te gaan met adrenaline te kort. Er zijn immers minstens 4 hormonen/ neurotransmitters betrokken bij de vertering van suiker, dus er hoeft er maar één te zijn die niet naar behoren functioneert en je kan problemen verwachten.Puur theoretisch zou het dus mogelijk moeten zijn dat elk van de vier, of meer van de vier in elke combinatie voor een verstoring in de suikervertering zorgt met daaraan gekoppelde geestelijke en lichamelijke gevolgen, het zijn immers allemaal hormonen. Logisch beredeneerd kan elk van de stappen zorgen voor problemen, en alleen geen insuline productie (suikerziekte) en overmatige insuline productie( hypoglykemie te veel insuline en te weinig adrenaline) worden op Nederlandse sites benoemd bij de insuline/ adrenaline complicaties.  

 

Je hebt dus 4 hormonen, die elk of afwezig, of waar een tekort aan kan zijn, of waar een resistentie voor is, of die voldoende aanwezig zijn, of waar een overgevoeligheid voor kan zijn of waar iets anders mee aan de hand is.

 

Van suikerziekte is sprake bij het onvermogen insuline te produceren (1) of als de cellen insuline resistent zijn geworden (2). Dat is duidelijk.Maar wat als er maar een beetje te weinig insuline wordt geproduceerd, dat zal toch ook voor verschijnselen zorgen, die misschien niet levensbedreigend zijn, maar wel levenskwaliteit verlagend? \

 

 Er zijn  een aantal ziekten waarbij de cortisol-aanmaak verstoord is. Bij het Syndroom van Cushing maakt de bijnier te veel cortisol aan. De oorzaak kan gelegen zijn in een tumor in de bijnier zelf of door een tumor in de hypofyse die de bijnier aanstuurt.

 

Bij de Ziekte van Addison is juist het omgekeerde het geval en is de bijnier, door een stoornis in de bijnier zelf, niet of nauwelijks in staat om cortisol te produceren. In heel zeldzame gevallen is er een stoornis in de hypofyse waardoor er geen ACTH wordt geproduceerd en de bijnier geen signaal krijgt om cortisol te produceren.71

 

Licht verhoogde glucagonconcentraties worden onder andere ook gevonden bij cushingsyndroom  diabetische ketoacidose, trauma, sepsis en andere neuroendocriene tumoren..

 

Maar wat als het teveel aan insuline wordt gecompenseerd door een eveneens grote hoeveelheid adrenaline, die maar doorgeproduceerd wordt zonder dat de bloedsuiker daar aanleiding toe geeft? Theoretisch moet dat mogelijk zijn.

De term adrenergic postpandrialism lijkt in de buurt te komen van kinderhypoglycemie135 maar is toch heel wat anders. Het wordt beschreven als een autonoom reageren van de adrenaline, terwijl dat bij kinderhypoglykemie niet het geval is. Bij kinderhypoglykemie heeft de plotselinge extreme humeurigheid duidelijk verband met lege maag of geraffineerde suikerinname. Zo zou bij kinderhypoglykemie het ook mogelijk moeten zijn dat de adrenaline meteen al reageert op verhoogde insuline productie, en ingrijpt voordat er werkelijk sprake is van laag bloedsuiker. In dat geval heb je een afwijkende adrenaline productie

Naast de aanwezigheid van de hormonen/neurotransmitters is de timing ook nog eens belangrijk: Als insuline en adrenaline voldoende zijn, maar ze steeds pas te laat in actie komen die steeds in actie komen als de hypo’s en hypers al plaatsvinden dan zal dat een heel ander effect geven dan als dat nog niet het geval is, en juist sloom maken in plaats van hyperactief. Dit type hypoglykemie komt ook voor, en schijnt niet altijd over te gaan in de volwassenheid..Dus naast de zeven al genoemde mogelijkheden zijn er nog vier mogelijke timingsfactoren: te vroeg, op tijd, te laat, of niet van toepassing, wat natuurlijk zo is bij afwezigheid van een hormoon.. Zo kom je op 7(de aanwezigheids gradaties) tot de macht 4 (het aantal hormonen)plus 4 (de timingsindicaties) tot de macht 4 (het aantal hormonen) is 2401 (7 tot de macht 4) plus 256 (4 tot de macht 4), dan hebben we het over 2657 mogelijke suikerverteringsstoornissen. (zie volgend schema)

 

Zoals eerder gezegd is het logisch dat niet al die 2657 afwijkingen genoemd worden, maar dat hele hoofdcategorieën weg worden gelaten is wel merkwaardig te noemen. Zo bont als de Nederlandse wikipedia maakt de Engelse het niet. Die noemt een heel aantal mogelijke vormen van hypoglycemie, en  zelfs de mogelijkheid van hypoglycemische verschijnselen maar dan zonder aantoonbare afwijkende schommelingen in de bloedglucose spiegel idiopathic postprandial syndrom. Toch blijft het artikel vaag in het precies aanduiden waardoor het komt, al geeft het soortgelijke oplossingen voor het oplossen van het probleem als waar wij baat bij hebben.135  18c

Het volgende schema zou wellicht een goede checklist kunnen zijn om te controleren wat voor soort eigen suikerstofwisseling iemand heeft.

 

 

Hormonen en

 

 

 

 

 

 

 

 

n=normaal

 

 

 

Neurotransmitters die

 

 

 

 

 

 

 

h=hyperactief

 

 

Betrokken bij graffineerde

 

 

 

 

 

 

 

s=sloom

 

 

 

suikervertering

2.Adrenaline

 

3.Glucagon

 

4.Cortisol

 

hypo's

hypers

gedrag

opmerkingen

1

 

Insuline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

afwezig(afw)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

b

tekort (tk)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

c

resistentie (r)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

d

voldoende(v)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

e

overgevoeligheid(o.g.)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

f

overschot (o.s.)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

g

anders (ad)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

h

te vroeg(tv)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

i

op tijd (ot)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

j

te laat (tl)

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

afw/tk/r/ v/og/os/ad

tv/ot/tl/nvt

ja/nee

ja/nee

n/h/s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Hier een schema van de vier bij suikervertering betrokken hormonen/neurotransmitters en de gevolgen van overproductie of afwezigheid

 

Hormonen en Neurotransmitters die Betrokken zijn  bij suikervertering

 

 

 

 

 

 

 

Hoe heet het

Wat is het

plaats van productie

Functie

 afwezigheid

tekort

resistentie

overgevoeligheid

overschot

Insuline

Hormoon

Eilandjes van Langerhans in de in de alvleesklier

Synthese van glycogeen Synthese van vetzuren Synthese van eiwitten Transport van glucose door celmembranen Transport van K+ naar de cellen waardoor de Kalium spiegel in het bloed verlaagd wordt.

a.diabetes 1a. non insuline

b.diabetes 2   b. hypoinsuline

c.diabetes 2 c. insulineresistentie

d.? d. insulineovergevoeligheid/ kinderhypoglykemie

e. Indien gecombineerd met adrenaline te kort: Reactieve hypoglykemie, hyperinsulism(135) e. hyperinsuline/kinderhypoglykemie

Adrenaline

hormoon en neurotransmitter

Bijnier

Mobiliseert glycogeenvoorraden in de lever tot verhogen bloedsuiker

f.Indien gecombineerd met hyperinsulineHypoglycemie f. non adrenaline

g.indien gecombineerd met

hyperinsuline : hypoglykemie

g. hypoadrenaline

h.? h. adrenalineresitentie

i.?

 i adrenalineovergevoeligheid/ kinderhypoglykemie

j.?.·j. hyperadrenaline/kinderhypoglykemie

Glucagon

polypeptide hormoon

Eilandjes van Langerhans in de in de alvleesklier

Afbraak van glycogeen tot glucose Afbraak van eiwit naar aminozuren Afrbraak van vet naar glycerol en vetzuren

k.?k. non glucagon

l?l. hypoglucagon

m?m glucagon resistentie

n.? n.Glucagon overgevoeligheid

o.Syndroom van Cushing, (oorzaken:diabetische Ketoacidose, trauma, sepsis en  andere neuroendocriene  tumoren).. o. hyperglucagon

Cortisol

hormoon

Wordt in de bijnierschors gemaakt uit cholesterol

Vertering voedsel Slaap-waak ritme afweersysteem  afbraak van eiwitten in spieren in aminozuren waarvan glucose (is energie) kan worden gemaakt

p.Ziekte van  Addison p.non cortisol

q?q. hypo cortisol

r.Ziekte van Addisonr.cortisol resistentie

s.Syndroom van Cushings.cortisol overgevoeligheid

t.?t. hypercortisol

 

 

Dit schema laat zien hoe troebel en onvolledig de huidige terminologie is. In de hoofdindeling zijn al negen lege vakjes leeg: (d, i, h, k, l, m, n, q, t), en veel hormoonproduktieafwijkingen hebben dezelfde naam terwijl ze een andere oorzaak hebben. (b,c, e,f,g) Daarnaast word in de Nederlandse terminologie bij hypoglykemie een insuline overschot gecombineerd met een afwezigheid of te kort aan adrenaline (e,f,g) verondersteld , terwijl er vele andere mogelijkheden zijn.

 

Het is dus hard nodig de termen uit elkaar te plukken en helderder te definiëren. Mijn suggesties daarvoor zijn in kleur en schuingedrukt. De term voor hypoglykemie met insuline te veel en geen adrenaline zou dan bijvoorbeeld kunnen worden: hyperinsuline-nonadrenaline.

Zwartgedrukt zijn de enige op Nederlandse pagina’s te vinden termen, in kleur niet schuingedrukt zijn de termen gevonden in het Engelse artikel (135).

 

Het laat ook zien dat de geraffineerdesuikergevoeligheid 4 oorzaken kan hebben: ofwel een insuline overgevoeligheid (d) ofwel een insuline overschot (hyperinsuline, e) ofwel een adrenaline overgevoeligheid (i) of een adrenaline overschot (hyperadrenaline, j). Als je dan ook nog eens met de timingfactoren rekening houdt zouden daar te vroeg insuline en te vroeg adrenaline nog bij komen, dan kom je op zes, en als je dan nog kijkt of laag of hoog bloedsuiker optreedt kom je op acht.

 

Combinaties van factoren zullen automatisch voorkomen op het moment dat er van hyperinsuline sprake is, want dan zal er een eveneens grote hoeveelheid adrenaline moeten komen om de suiker tekort door de insuline weer op te heffen. Maar hyperadrenaline of adrenaline overgevoeligheid zouden in theorie ook op zichzelf ook een mogelijkheid moeten zijn en de voor kinderhypoglykemie kenmerkende verschijnselen moeten vertonen.

 

De term kinderhypoglykemie los laten lijkt me geen goed idee, omdat je bij het benoemen van een ziekte altijd om te beginnen te maken hebt met de zichtbare symptomen voor je een analyse kunt maken van de oorzaak. Bij kinderhypoglykemie is dat het plotseling extreem humeurig worden bij inname van geraffineerde suiker en bijlege maag. Voordat je dan zover bent dat je weet of het een geval is van  vroege insuline,  insulineovergevoeligheid, hyperinsuline, vroege adrenaline, adrenaline overgevoeligheid, of hyperadrenaline ben je misschien weer jaren verder, en voor de tussentijd is het toch prettig als je het alvast een naam kan geven en her aan kan pakken.

 

Hetzelfde geldt voor diabetes, of zoete plas, het symptoom van suikerziekte. Zo zullen de ziekte van Addison en het syndroom van Cushing ook eerst herkend worden aan de uiterlijke symptomen voorde precieze oorzaak bepaald kan worden.

 

Dus de gesuggereerde termen zijn niet ter vervanging, maar als aanvulling, zodat er helder is waarover men het precies heeft.

 

Bij kinderhypoglykemie is het van belang te kunnen bepalen wat de plotselinge stemmingsomslagen veroorzaakt, omdat indien er alleen sprake is van een adrenaline gestuurde reactie het gevaar voor de hersenstofwisseling er niet is, terwijl dat bij een reactie voortkomend uit glucose te kort in de hersenen dat wel zo is. Voor het dieet zal het niet veel uitmaken wat de oorzaak is, die zal steeds gericht zijn op de bloedsuiker waarden zo constant mogelijk binnen de gezonde marges te houden.

 

Van kinderhypoglykemie is er dus sprake als er plotselinge hevige humeurigheid optreedt als reactie op lege maag of  bij geraffineerde suikerconsumptie. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1.        Ofwel een overmatige insuline productie gecompenseerd door een eveneens overmatige adrenaline productie. In dat geval wordt de reactie veroorzaakt door de adrenaline. Het kan zijn dat er nooit laag of hoog bloedsuiker optreedt.

2.        Ofwel een overmatige adrenaline productie zonder dat de bloedsuiker hiertoe aanleiding geeft. Ook nu wordt de reactie veroorzaakt door adrenaline, en is er geen sprake van hypo’s of hypers.

3.        Ofwel een overmatige insulineproductie zonder dat de adrenaline mee reageert. In dit geval wordt de reactie veroorzaakt door glucose te kort in de hersenen

4.        Ofwel een overgevoeligheids reaktie an de adrenaline, die zdra de insuline stijdt meteen mee gaat stijgen. In dat geval wordt de reaktie veroorzaakt door de adrenaline.

5.        Ofwel insuline en adrenaline zijn voldoende, maar de adrenaline gaat te vroeh werken. In dat geval wordt de reaktie veroorzaakt door de adrenaline.

Zo zijn er volgens mij zo’n 49 scenario’s te bedenken voor kinderhypoglykemie (zie onderstaand schema):

 

Adrenaline

voldoende(v)

overgevoeligheid(o.g.)

overschot (o.s.)

te vroeg(tv)

op tijd (ot)

hypo's

hypers

opmerkingen

Insuline

 

 

 

 

 

 

 

 

voldoende(v)

 

 

 

 

 

 

 

 

overgevoeligheid(o.g.)

 

 

 

 

 

 

 

 

overschot (o.s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

te vroeg(tv)

 

 

 

 

 

 

 

 

op tijd (ot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reden dat het zich beperkt tot deze mogelijkheden, is dat indien er iets met de glucagon of cortisol aan de hand zou zijn het gedrag juist sloom zou worden, niet druk. De drukheid van het gedrag bij lege maag en geraffineerde suikerinname en de verdere gezondheid van kinderen met deze kwaal sluiten verdere complicaties uit.

Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD

Omdat ADHD een gedragsstoornis is, kijkt men vooral naar veranderingen in de gebieden van de hersenen die de zogenaamde hogere hersenfuncties besturen. Psychologische vaardigheden en gedragsvaardigheden, zoals emoties, geheugen en sociale interacties met anderen zijn allemaal taken die uitgevoerd worden door een ingewikkeld netwerk van neuronen in de hersenen. Die neuronen communiceren met elkaar door middel van neurotransmitters, zoals epinefrine (ook wel bekend als adrenaline), norepinefrine, dopamine en serotonine.

 

Hersenactiviteit scan

 

In eerste instantie werd er baanbrekend werk verricht door het National Institute of Mental Health in Amerika, die ontdekten dat het glucose gehalte (bloedsuikergehalte) in ADHD hersenen lager lag dan in “normale” hersenen. Zij ontdekten ook dat er verschil was in hersengrootte, kinderen met ADHD zouden een kleinere rechterhersenhelft hebben. Maar die ontwikkeling zou ongeveer 3 jaar later wel plaatsvinden, en dit zou de reden zijn waarom sommige kinderen ADHD uiteindelijk ontgroeien.

 

Bij hersenscans waarbij de activiteit van de hersengolven werden gemeten zag men ook duidelijk verschil tussen ADHD hersenen en “normale” hersenen. Het  verschil in hersengolf activiteit wordt gebruikt als basis voor de ADHD neurofeedback training, een alternatieve behandeling voor ADHD in plaats van medicatie. Overigens zijn de bevindingen voor ADD (Attention Deficit Disorder) hetzelfde, ook hier zit men andere hersenscans, en ook hier maakt men gebruik van ADD neurofeedback training.

 

PET scan

 

Een PET scan (Positron Emissie Tomografie) is een manier om de chemische activiteit van de hersenen zichtbaar te maken op beeld. Door studies met deze PET scan techniek heeft men ontdekt dat er verschillen zijn in chemische activiteit bij mensen met ADHD en mensen zonder. Hieruit heeft men geconstateerd dat de oorzaak van ADHD ligt bij een “abnormale” werking van de hersenen, namelijk een verkeerde balans van bepaalde neurotransmitters. Het zou dan vooral de balans van de neurotransmitters norepinefrine en dopamine betreffen. Omdat er bij een PET scan gebruik gemaakt wordt van een radioactief element om de chemische activiteit van de hersenen te laten zien, wordt een PET scan bij ADHD vooralsnog alleen in onderzoekstudies gebruikt en niet als techniek om een ADHD diagnose te stellen.

 

De oorzaken van ADHD

 

1) Genetische factoren

Deze spelen de meest voorname rol, in zo’n 50 tot 80% van de gevallen. Men spreekt dan ook over een erfelijke biochemische aandoening. Deze theorie is bevestigd door middel van tweelingstudies, studies met adoptiekinderen en familiestudies.

 

Eerste-lijns familieleden van iemand met ADHD hebben 8 keer zo veel kans om zelf ADHD te hebben dan de rest van de bevolking. Eerste-lijns familieleden zijn vaders, moeders, broers en zussen. Ongeveer 50% van de ouders met ADHD hadden zelf ook een kind met ADHD.

 

Het komt veel vaker bij jongens voor dan bij meisjes, hetgeen ook wijst op een erfelijke oorzaak.

 

2) Omgevingsfactoren:Een individuele gevoeligheid, die reeds aanwezig is vanwege een erfelijke aanleg, kan verergerd worden door een abnormale ontwikkeling van de hersenen in de baarmoeder. Op het moment dat de hersenen van een baby zich in de baarmoeder ontwikkelen (vooral de eerste 13 weken) kan blootstelling aan toxinen, zoals lood of nicotine of alcohol bijdragen aan het ontstaan van ADHD. Verder zouden ontwikkelingsstoornissen, voeding en hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en vroeggeboorte bij kunnen dragen. Lees meer informatie over gewichtstoename tijdens de zwangerschap en de invloed op uw baby Als laatste: hoofdletsel dat tot hersenschade leidt kan ook veranderingen in de chemische balans veroorzaken.

 

“Wat zijn in ieder geval géén oorzaken van ADHD

 

Er zijn een hoop broodje aap verhalen in de omloop over de oorzaken van ADHD.

 

* Ondanks een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek is er geen enkel bewijs gevonden voor het feit dat het eten van een overdaad aan suiker, suikerrijk voedsel of welke andere voedingsmiddelen dan ook in relatie zou kunnen staan met het ontstaan van ADHD.

 

Voedingsadditieven, zoals kleurstoffen, veroorzaken ook geen ADHD, wel kunnen zij de symptomen van ADHD verergeren. Dit geldt dan met name voor azo-kleurstoffen.

 

* Ditzelfde geldt voor slecht of goed ouderschap. Hoe slecht ook het ouderschap, dit is geen reden om ADHD te krijgen, net zoals goed ouderschap ADHD zou kunnen voorkomen. Het blijkt namelijk dat de omgevingsomstandigheden geen grote invloed hebben op ADHD.

 

Het kan er wel voor zorgen dat ADHD in de volwassenheid blijft bestaan. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a. lage maatschappelijke en sociale positie in de maatschappij, het opgroeien in een gezin met criminaliteit, laag inkomen, vrijwel geen opleiding en/of huwelijksproblemen, plaatsing in pleeggezinnen etc.

 

* Te veel televisie kijken is geen reden om ADHD te krijgen.

 

* Bij kinderen, die geboren zijn met een verstandelijke handicap, vindt men net zo vaak ADHD als bij "gewone" kinderen.

 

Zoals hierboven aangegeven, spelen genetische factoren, en daardoor een verhoogde gevoeligheid voor ADHD, samen met een aantal niet-geïdentificeerde milieufactoren een rol bij het ontstaan van ADHD”. 19

 

Bij ADHD schijnt suikerinname geen invloed te hebben, dus geraffineerdesuikergevoeligheid  zou dan wellicht als bewijs gezien kunnen worden van geen ADHD hebben. Volgens dit artikel is er helemaal geen verband tussen ADHD en voeding.

 

Bij ADHD betreft het een verkeerde balans van de neurotransmitters norepinefrine (oftewel noradrenaline) en dopamine , wat dus volgens de informatie op internet los zou staan van voeding. Dit zou de afwijkende motorische vaardigheden bij mensen met ADHD kunnen verklaren.

Er zijn vijf typen adrenerge receptoren, α één en twee, en β één, twee en drie. De α-receptoren werken op de vaten en interne organen, de β-receptoren op het hart, hersenen, longen, alvleesklier en vetweefsels.

 

DOPA, dopamine, noradrenaline en adrenaline hebben elk verschillende eigenschappen met betrekking tot het stimuleren van de verschillende adrenerge receptoren.

 

Noradrenaline en adrenaline worden door het lichaam erg snel afgebroken (binnen enkele minuten); het lichaam reageert met deze stoffen op stresssituaties. De bloeddruk stijgt en de spijsvertering wordt tijdelijk uitgezet. Het bloed is dan beschikbaar voor de hersenen en voor spieren die worden gebruikt. (De vaten in de spieren gaan pas weer open staan door lokale warmte en CO2-productie; maar zijn in principe door adrenerge stimulatie "geknepen".)

 

Methylxanthines zoals cafeïne, theobromine, etcetera kunnen de receptoren voor noradrenaline versterken en zorgen voor een krachtiger effect. Drugs zoals cocaïne, MDMA en amfetamine stimuleren (ieder op een verschillende manier) de werking van noradrenaline.64

 

Kinderhypoglykemie lijkt alleen veroorzaakt te worden door de adrenaline die wordt geproduceerd bij daling van de bloedsuiker. Kinderen met kinderhypoglykemie hebben geen enkel motorisch probleem, en als ze maar geen geraffineerde monosachariden innemen en geen lege maag hebben zijn ze volkomen normaal.

 

Net als ADHD heeft geraffineerdesuikergevoeligheid niks te maken slecht ouderschap, te veel televisie kijken of computerspelletjes. Wat dat betreft zou hetzelfde gezegd kunnen worden over broodje aap verhalen waar het gaat over geraffineerdesuikergevoeligheid.

 

Geraffineerdesuikergevoeligheid lijkt op ADHD zoals dronkenschap op een geestelijke stoornis lijkt, alleen zelfs dat gaat niet helemaal op.  Zo zijn de bewegingen bij kinderhypoglykemie nooit houterig, omdat er geen probleem is met dopamine zoals bij ADHD. En van de fysieke kenmerken van ADHD (kleiner rechtere hersenhelft etc) is bij kinderen met geraffineerdesuikergevoeligheid  al helemaal geen sprake. Ook is bij geraffineerdesuikergevoeligheid e plotselinge extreme humeurigheid een betere omschrijving van de reactie op geraffineerde suiker of lege maag dan hyperactief.

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 08-11-2012 10:40