Voorwoord Geraffineerdesuikergevoeligheid

Dat het verschijnsel plotselinge extreme humeurigheid gerelateerd aan geraffineerde suiker inname bestaat is niet onbekend Dat het verschijnsel plotselinge extreme humeurigheid gerelateerd aan geraffineerde suiker inname bestaat is niet onbekend 1

Ook het onderzoek dat sommige kinderartsen als leidraad gebruiken sluit  de mogelijkheid van door suiker veroorzaakte plotselinge stemmingswisselingen beslist niet uit.Ook het onderzoek dat sommige kinderartsen als leidraad gebruiken sluit  de mogelijkheid van door suiker veroorzaakte plotselinge stemmingswisselingen beslist niet uit.2

Toch beweert voedingscentrum dat hyperactiviteit na inname van suiker wetenschappelijk bewezen is niet te kunnen 3

Hoe kan dit?

Er is veel in boeken en op internet te vinden, maar op een aantal vragen vond ik het antwoord niet, dus ik stelde ze aan artsen, die de antwoorden ook niet hadden. Verschillende artsen zeiden me zelfs dat ik meer van voeding en gezondheid af wist dan zij. Ze raadden me aan met professoren te praten, en vroegen me door te geven wat die gezegd hadden, want zij waren zelf ook nieuwsgierig geworden naar de antwoorden op mijn vragen.

Zo leerde ik , als doctorandus Engelse Taal- en Letterkunde, steeds meer over de stofwisseling, gezonde voeding en verzorging, en kon ik, juist door mijn multidisciplinaire aanpak, door alle puzzelstukjes van informatie van specialisten en ervaringsdeskundigen bij elkaar te leggen, soms op oplossingen komen die werkten,. maar nergens anders te vinden waren.

Ik concureer niet met artsen, maar doe iets wat normaalgesproken niet gebeurt, namelijk het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar gezonde voedings- en verzorgingsgewoonten. Daarvoor hoef je geen arts te zijn, je moet gewoon goed zijn in grote hoeveelheden informatie verwerken en van goede wil zijn, en geen andere belangen hebben dan  informatie helder doorgeven zodat iedereen een optimale gezondheid kan bereiken.

Ouders die kinderen hebben die grote stemmingswisselingen ondergaan na het eten van geraffineerde suiker, kunnen de grootste problemen krijgen door ongeloof die ze van hun omgeving krijgen op het moment dat ze met dieetmaatregelen de stemmingswisselingen willen voorkomen.

De onduidelijkheid van Voedingscentrum kan geweten worden aan een misverstand die er bestaat onder artsen als het gaat om wat de stemmingswisselingen bij geraffineerde suikerinname veroorzaakt bij sommige kinderen.

Als duidelijk wordt dat plotselinge extreme humeurigheid optreedt na geraffineerde suikerinname en bij lege maag lijkt een logische conclusie dat het wel  zal komen door bloedsuikerschommelingen, die dan wel invloed op de hersenen zal hebben, en dit zal je bij alternatieve bronnen ook wel eens als verklaring kunnen horen of lezen.

Maar reguliere artsen weten dat zelfs de geringste bloedsuikerschommeling in de hersenen  leidt tot onmiddellijk bewustzijnsverlies, en geloven daarom niiet in het bestaan van hypoglycemie, dus stemmingswisselingen veroorzaakt door schommelend bloedsuiker.

Hier zie je al meteen de bron van de verwarring.

De clue is, dat de bloedsuiker van het lichaam met een ander systeem zo constant mogelijk wordt gehouden dan dat van de hersenen.

Het bloedsuiker niveau van het lichaam wordt direct beïnvloed door de voeding, en schommelt continu.

Het bloedsuiker niveau van de hersenen, daarentegen, blijft constant en wordt dus niet direct door voeding beïnvloed. Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Blood%E2%80%93brain_barrier

Het lichaam doet er alles aan om de bloedsuiker van de hersenen op peil te houden.

Het schijnt zelfs zo te zijn dat de bloedsuiker in de hersenen pas na zo'n 40 dagen niet eten gaat schommelen, wat onmiddelijk bewustzijnsverlies en zelfs de dood ten gevolge heeft!

Ook het lichaam haalt na een maaltijd normaalgesproken maar 20 minuten suiker uit het eten.

Vervolgens gaat het, net als de hersenen altijd doen, over op suiker halen uit glycogeen, wat in de lever en spieren is opgeslagen.

Daar zit normaalgesproken genoeg voorraad in om de bloedsuiker van het lichaam14 tot 48 uur op peil te houden.

Dan worden de vet reserves aangesproken. Hoe lang dat duurt zal afhangen van hoeveel vet iemand heeft.

En vervolgens gaat het lichaam eiwitten omzetten in suikers. Dat betekent dat er aanvankelijk spierweefsel, maar uiteindelijk ook orgaanweefsel in suiker wordt omgezet om de hersenen van energie te voorzien. Dat duurt zo’n 40 dagen.

Dan gaat het bloedsuiker in de hersenen pas schommelen, wat tot bewustzijnsverlies en de dood leidt.Dan gaat het bloedsuiker in de hersenen pas schommelen, wat tot bewustzijnsverlies en de dood leidt.4

Eventuele stemmingswisselingen bij geraffineerde suikergevoeligheid worden dus niet door bloedsuikershommelingen in de hersens veroorzaakt.

Maar wat veroorzaakt de stemmingswisselingen dan wel?

Er zijn  vier hormonen, waarvan één ook nog een neurotransmitter is,  betrokken bij het op peil houden van de bloedsuiker in het lichaam: namelijk

-insuline,

-adrenaline,

-glucagon en

-cortisol.5

Veel hormonen hebben een sterke invloed op stemmingen.

Het is dus helemaal niet zo verwonderlijk dat bij sommige mensen geraffineerde suikerinname de stemming beinvloedt, en je zou verwachten dat dit uitgebreid onderzocht en benoemd zou zijn, maar dat is niet zo.

Dus terwijl het bloedsuiker van de hersenen constant blijft, schommelt dat van de rest van het lichaam continu, Bij mensen met hypoglycemie schommelt de bloedsuker meer dan bij mensen die geen hypoglycemie hebben..

Het dalen van de bloedsuiker waarde zorgt voor een honger gevoel

Hormonen die sterke invloed hebben op de stemming , zoals adrenaline en cortisol, zijn betrokken bij het op peil ouden van de bloedsuiker.

Helemaal niet zo raar dus, dat bij mensen bij wie die schommelingen groter zijn ook meer hormonen gebruikt worden, en daardoor die stemmingswisselingen optreden.

Daarnaast kunnen er nog allerlei andere complicaties optreden bij de suikerstofwisseling.

Bij insulinegebrek of afwezigheid is er sprake van suikerziekte of diabetes.5

Hypoglykemie wordt nogal eens aangeduid met insuline overschot gecombineerd met adrenaline gebrek, 6 maar er zijn nog vele andere vormen van onbalans in de hormonen die verantwoordelijk zijn voor de suikerstifwisseling denkbaar.

Wat als er naast een insuline overschot ook een adrenaline overschot is? Of wat als er sprake is van adrenaline overgevoeligheid?

Elke mogelijke gradatie en combinatie van afwijkingen in het functioneren van de vier bij de bloedglucose-instandhouding van het lichaam betrokken hormonen  moet mogelijk zijn, en elk zal weer een eigen aanpak vergen.  Gaand van afwezig, te kort, resistent, voldoende, overgevoelig, overschot of anders, te vroeg, op tijd of te laat zijn er ruwweg 2657mogelijke afwijking in de rol van hormonen bij de suikerstofwisseling.

Het is begrijpelijk dat die niet allemaal met name genoemd worden, maar je zou toch mogen verwachten dat elke categorie benoemd wordt, of tenminste de mogelijkheid ertoe open gelaten wordt door betrouwbaar geachte sites als voedingscentrum.nl, maar zelfs dat is niet het geval. Slechts elf van de twintig hoofdcategorieën zijn op de Nederlandse pagina’s benoemd.

Daarnaast is de oplossing die gezocht wordt als het verband tussen de stemmingswisselingen en de geraffineerdesuikerinname wordt gezien een dieet wat alle suikers elimineert, dus ook de van nature voorkomende koolhydraten in groenten en aardappelen,, en dat heeft ook weer de stemmingswisseling tot gevolg.

Ten onrechte wordt dan de conclusie getrokken dat het dus niet door suiker kan komen, maar de denkfout die wordt gemaakt is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen van nature in groente en fruit voorkomende suikers, die aangevuld worden door eiwitten, vitaminen en mineralen die ook in het voedsel voorkomen en helpen bij de vertering van de suiker, en geraffineerde suiker, wat afhamkelijk is van reserves in het lichaam voor de vertering, en dus het lichaam als het ware leegtrekt.

Om het nog ingewikkelder te maken lijken bepaalde giftige E nummers ook nog invloed te hebben op hoe geraffineerdesuikergevoelige mensen op geraffineerde suiker reageerden.  

Natrium hydroxide(E524) is bijvoorbeeld te vinden als toevoeging in sommige olijven en cacaosoorten (soms geschreven als “kakao”,  en natrium nitraat (E251) is te vinden als toevoeging in sommige kaassoorten.

Natrium nitriet (E250) is als toevoeging te vinden   in sommige vlees en visproducten.

Als natrium hydroxide (E524) wordt gemengd met water, krijg je natronloog.  Dat wordt ook gebruikt voor het oplossen van kadavers7.!Toch niet heel onmogelijk voor te stellen dat iets wat dwars door elk organisch materiaal heen brandt zo'n delicaat systeem als de suikerstofwisseling ontregelt.

Nitraat (E 251) wordt in het lichaam omgezet in Nitriet (E 250) en vernietigt rode bloedcellen, de vervoerders van zuurstof in het bloed. Goede kans dat ook benauwdheidklachten verdwijnen als deze E nummers vermeden worden.

De geruststelling van Corinne Gouget (gelauwerd schrijfster van het E-nummer gidsje "Wat Zit er in uw Eten”) 8 dat het lage concentraties betreft en dat matigheid genoeg is om gezondheidsklachten te vermijden, gaat niet op. Van veel van de giftige E-nummers zijn geen Acceptabele Dagelijkse Innames 9 bekend. 10 Logisch, ze zouden niet eens in de buurt van eten mogen komen!

“Gewoon mijden” lijkt een voor de hand liggende oplossing.

Zou het ook zijn, ware het niet dat het lezen van ingrediëntenlijsten al als aandoening wordt gezien. “Orthorexia Nervosa”is een als grap bedachte term van Amerikaans alternatief genezer Steven Bratman, 11 die door het zorggrage Nederland meteen geadopteerd is als psychische stoornis waar behandeling voor vereist is, zo is alweer op voedingscentrum.nl te lezen. 12 Zelfs Wikipedia tuint erin.13

Helemaal erg is het als het om kinderen gaat. De misinformatie en daarop volgende onwetendheid en onkunde heeft het vreselijke gevolg  dat kinderen die met wat simpele dieetmaatregelen een volkomen normaal bestaan zouden kunnen hebben ten onrechte worden bestookt met verzoeken om zorgtrajecten en hun ouders verdacht worden gemaakt, waardoor een tijdelijk ongemak (als je het zo wilt noemen, eigenlijk is het een zegen als je lichaam meteen aangeeft dat iets niet goed is zodat je het kunt mijden in plaats van te laat)  omgezet wordt in een permanent probleem.

Dat er niet veel eerder wat aan de verwarring over geraffineerdesuikergevoeligheid en hoe het mogelijk is dat giftige toevoegingen in ons eten officieel zijn toegestaan wordt een beetje duidelijker als je beseft wat een enorme bedragen er gemoeid zijn bij het verkopen van giffen en antigiffen die weer, zo mogelijk, nog ergere bijwerkingen hebben. Jammer genoeg zijn er blijkbaar nog erg veel mensen die zich laten leiden door geldzucht in plaats van goedheid.

In zoverre de moeite is genomen om onderzoeken te laten uitvoeren om door de FDA goedgekeurd te worden zijn de vele verhalen over ernstige corruptie en bedrog eerder regel dan uitzondering. Maar meestal schijnen deze giffen zonder onderzoek via politieke lobby's goedgekeurd te worden. Onderzoeken achteraf worden bijna altijd gefinancierd door de producenten van de giffen zelf, maar wel uitgevoerd door echte wetenschappers, wat er vaak toe leidt dat de conclusies de bevindingen tegenspreken. Dan zie je bijvoorbeeld in het onderzoek dat er duidelijk een verband tussen suikerinname en stemming is, zelfs onder niet geraffineerdesuikergevoelige subjecten, maar in de conclusie staat dan weer dan dat niet mogelijk is. 14 Onafhankelijke onderzoeken zijn nauwelijks te vinden.

Bij gebrek aan makkelijk te vinden informatie op Nederlandse pagina’s  die degelijke en grondige uitleg kunnen of willen geven over het verschijnsel plotselinge extreme humeurigheid bij lege maag en bij inname van bepaalde geraffineerde snelle suikers bij mensen die geen diabetes hebben hier informatie en uitleg over geraffineerdesuikergevoeligheid  en andere verschijnselen  voortkomend  uit de werking van de bij de geraffineerde suikervertering betrokken hormonen, de werking van de suikeropname en vertering, uitleg over de redenen van de misvattingen aan de hand van de politiek achter kunstmatige suikers en andere E-nummers, en een dieet en praktische tips voor het omgaan met geraffineerdesuikergevoeligheid, voornamelijk geschreven om wat van de vooroordelen weg te nemen over dit verschijnsel.

Aangezien de stoffen waar de reacties op zijn best nutriëntloze toevoegingen zijn brengt een geraffineerde koolhydraten- en gifvrij dieet  dieet geen voedingsstoffen tekorten met zich mee.

De bronnen zijn steeds aangegeven met een voetnoot onderaan de pagina en een getal dat verwijst naar de lijst bronverwijzingen tussen  het eind van dit verslag en de bijlagen in.Waar bronvermelding alleen niet voldoende wordt geacht en extra toestemming wordt gewenst voor het gebruikmaken van informatie, graag contact met mij opnemen op scentsesg4dv@gmail.com zodat ik dat alsnog kan doen.

Het is nog lang niet volledig en in het proces nagekeken te worden door wetenschappers.  Belangrijke onderdelen zijn al aan diverse medici voorgelegd en plausibel bevonden en gaandeweg zal ik verbeteringen doorvoeren waar nodig of aanvullingen schrijven.

Desgewenst kunt u door een e-mail te sturen of een bericht achter te laten aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van eventuele wijzigingen of aanvullingen.  

De reden dat ik dit in zijn onaffe staat toch al op internet zet is dat ik denk dat er nu al heel veel mensen hun voordeel mee kunnen doen, en ik denk dat het nodig is dat er heel snel tegenwicht gegeven wordt aan de ongebreidelde vooringenomen misleidende informatiestroom. Daarnaast heb ik zelf ook nog een aantal vragen waarop ik hoop lezers antwoorden hebben en die met mij willen delen. Daarbij moet gezegd worden dat als iets gaat over voeding en gezondheid het onmogelijk is ooit volledig te zijn, omdat de informatie verandert met dat de omstandigheden veranderen en de kennis hierover steeds groeit ,en het zal dus altijd bijgehouden moeten worden .

Op zijn slechtst is het niet meer dan  een goede werkhypothese waardoor anders bij tijd en wijle onhandelbaar lijkende kinderen volkomen normaal blijken te zijn.

Op zijn best zal het na onderzoek ook algemeen aanvaard worden, en zullen een hoop kinderen van onterechte labels bevrijd kunnen worden en hun volle potentieel kunnen bereiken.

 

 

 


 

 

 

1.18c http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/2213-hypoglykemie-hypoglycemie.html

2.  18d

Effect of sugar on behaviour and mental performance, J.WadeWhite and Mark Wolraich, American Society for Clinical Nutrition1995, 62 suppl 242S-9S

3127http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/suikerovergevoeligheid.aspx

4 4a

[1]. Stryer, Lubert;- Biochemistry - fourth edition; New York: W.H. Freeman and Company

   (2006). ISBN 0-7167-2009-4

 

http://www.natuurlijkerwijs.com/honger_respons.htm#1

   7.naar een artikel op http://www.smulweb.nl/artikelen/detail.php?artikel_id=147199,

    8.http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedsuikerspiegel

    9.http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/2213-hypoglykemie-hypoglycemie.html

    10.http://nl.wikipedia.org/wiki/Cortisol

    11. http://nl.wikipedia.org/wiki/Insuline

    12..http://nl.wikipedia.org/wiki/Adrenaline

    13.http://www.encyclopedia.com/topic/adrenaline.aspx

5. 132.a. http://nl.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus

6.132 http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/hypoglykemie.aspx

7. http://hervetavernier.blogspot.com/2011/03/maffiazuur.html

8.80 http://www.bouillonmagazine.nl/e-gids.php

9.ADI, het eufemisme waaraan je eigenlijk meteen kan zien dat het een gif betreft, want zover gaan dat ze bij giffen het over Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid hebben gaan ze in theorie gelukkig nog niet, al lijkt dat in de praktijk wel zo te  zijn.

10.136 1.http://www.food-info.net/nl/e137 2.http://www.goedgeweten.be/ingredienten/e160a/138. 3Volgens http://www.food-info.net/nl/e/e501.htm geen    bijwerkingen bekend van kaliumcarbonaat of kaliumwaterstor\fcarbonaat139 4. http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vadetail/toevoegingen/

11.87. http://www.beyondveg.com/bratman-s/hfj/hf-junkie-1a.shtml

12. 12.89. http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/orthorexia.aspx

13.13. 90. http://nl.wikipedia.org/wiki/Orthorexia

            91 http://en.wikipedia.org/wiki/Orthorexia_nervosa

14.128. http://www.fao.org/docrep/W8079E/w8079e0o.htm


 

Inleiding

 

Geraffineerdesuikergevoeligheid, wat is het, en hoe gaat het in zijn werk?

 

Hoe kan het, dat terwijl elke cel in het lichaam suiker nodig heeft, het voor sommigen blijkbaar toch zo slecht is om in zijn pure vorm binnen te krijgen en het zulke heftige reacties kan geven?  Het is immers de energiebron van cellen.15

 

Waarom treedt de plotselinge extreme humeurigheid ook op als het kind te lang niks gegeten of gedronken heeft, zoals na een lange schooldag?

 

Hoe kan de reactie zo snel plaatsvinden, soms zelfs binnen 5 minuten terwijl voedsel dat via het maagdarmkanaal gaat er toch minimaal 3 uur over doet om in het bloed te komen?

 

Hoe kan het, dat de ene suiker wel (bijvoorbeeld rauwe honing en fructose in fruit mits gecompenseerd door voldoende vezels en de koolhydraten in aardappels, die toch ook omgezet worden in suiker) en de andere suiker niet (bijvoorbeeld kristalsuiker) wordt verdragen?

 

Waarom hebben vezels een matigend effect op de plotselinge extreme humeurigheid op natuurlijke suiker zoals rauwe honing?

 

Waarom helpt Omega 3 de plotselinge extreme stemmingswissling  bij geraffineerde suiker inname te temperen?

 

Waarom komt het alleen bij kinderen voor, en gaat het over als ze een jaar of 12 zijn?

 

Waarom is geraffineerde suiker gevoeligheid schijnbaar een tot dusverre een niet nader omschreven verschijnsel in de medische wetenschap?

 

Waarom is er zo moeilijk informatie over te vinden, en bestaan er zoveel vooroordelen over  plotselinge stemmingswisselingen na inname van geraffineerde suiker?

 

Wat is het verschil tussen geraffineerdesuikergevoeligheid,  hypoglycemie en ADHD?

 

Wat is het verschil tussen geraffineerdesuikergevoeligheid, suikerallergie en lactose intolerantie?

 

Hoe leef je met geraffineerdesuikergevoeligheid?

 

Waarom worden geraffineerdesuikerverteringsreacties zo slecht omschreven, zodat onduidelijk is wat er bedoeld wordt?

 

Waarom wordt duidelijk adrenaline aangestuurd gedrag geweten aan glucose te kort in de hersenen, terwijl iedere wetenschapper weet dat adrenaline betrokken is bij de instandhouding van de bloedsuikerspiegel en glucose te kort in de hersenen tot onmiddellijk bewustzijnsverlies leidt?

 

Nog afgezien van de suikerverteringsreacties veroorzaakt door het niet goed functioneren van één of meer van de vele enzymen die bij suikervertering een rol spelen, zouden er gebaseerd op de 4 hormonen/ neurotransmitters die bij suiker vertering betrokken zijn zouden er 2657 verschillende vormen suikerverteringsstoornissen moeten zijn. Het is begrijpelijk dat die niet allemaal bij name genoemd kunnen worden. Maar waarom zijn er van de twintig hoofdcategorieën maar elf benoemd en negen nog niet?

 

Dit zijn logische vragen die rijzen als mensen geconfronteerd worden met het verschijnsel plotselinge extreme humeurigheid na consumptie van geraffineerde suikers of bij lege maag en waarop het antwoord lastig te vinden is. Hopelijk helpt de hier verzamelde informatie meer helderheid te geven.

 

15. 1. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/20/sugar-dangers.aspx


 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 22-03-2017 19:23